Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Recykling Autor: Dominika Wilk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Recykling Autor: Dominika Wilk."— Zapis prezentacji:

1 Recykling Autor: Dominika Wilk

2 Spis treści Pojęcie recyklingu Co sprzyja recyklingowi?
Analizy kosztów i zysków Handel odpadami Symbol recyklingu Segregacja śmieci

3 Recyklizacja Recykling, recyklizacja – jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Pod pojęciem recyklingu rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym.

4 Recykling Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą elementy: właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi, rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części, projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling, projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.

5 Analizy koszów i zysków
Prowadzone są debaty na temat ekonomicznej wydajności recyclingu. Badania prowadzone przez Duński Uniwersytet Techniczny wykazały, że w 83% przypadków recycling jest najefektywniejszą metodą pozbywania się odpadów z gospodarstw domowych.

6 Handel Niektóre kraje wprowadzają do obrotu handlowego nieprzerobione recyklaty. Niektóre z państw skarżą się, że ostateczna przyszłość recyklatów sprzedanych w innym kraju nie jest znana i że mogą one znaleźć się na wysypisku zamiast zostać przerobione. Istnieją raporty o imporcie nielegalnych odpadów do Chin, które są demontowane i przerabiane dla zysku pieniężnego bez uwzględnienia zdrowia pracowników lub szkód jakie niesie to za sobą dla środowiska.

7 Handel cz 2 Rząd chiński zabronił takich praktyk, co jednak nie umożliwiło wyeliminowania ich. Niektóre regiony mają utrudnione użycie lub eksport tak wielu materiałów jak przerabiają. Ten problem jest szeroko rozpowszechniony, jeśli chodzi o zielone szkło. Wiele zielonego szkła jest wysyłane do przerabiania poza obszarem Ameryki Środkowo-Wschodniej, gdzie nie produkuje się wystarczająco dużo wina do użycia wszystkiego przerobionego materiału.

8 Symbol recyklingu Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, zawierają na swoich opakowaniach symbol recyklingu.

9 Co robić ze śmieciami? Śmieci i odpady należy segregować

10 Koniec


Pobierz ppt "Recykling Autor: Dominika Wilk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google