Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy opodatkowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz system e-deklaracje w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy opodatkowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz system e-deklaracje w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym."— Zapis prezentacji:

1 Formy opodatkowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz system e-deklaracje w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym

2 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
Podział reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.), w rozdziale 7 w artykułach 104, 105 i 106. Kryteria to wielkość zatrudnienia oraz obrót netto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.

3 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
MAŁY ŚREDNI ZATRUDNIENIE ŚREDNIOROCZNIE < 10 < 50 < 250 OBRÓT NETTO < 2 mln euro < 10 mln < 50 mln

4 Formy rozliczenia w podatku dochodowym
Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie: Karty podatkowej Ryczałtu ewidencjonowanego Zasad ogólnych Stopniowanie z uwagi na złożoność opodatkowania.

5 Karta podatkowa Regulacje prawne: ustawa z dnia 20 listopada 1998r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – rozdział 3.

6 Karta podatkowa Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty mogą płacić podatnicy prowadzący działalność: usługową lub wytwórczo – usługową, handlową – handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami – bez napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, handlową – handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi ( bez paliw, środków transportu samochodowego, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, ciągników i motocykli, artykułów koncesjonowanych), gastronomiczną – bez napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, transportową jednym pojazdem, usługową rozrywkową, sprzedaży posiłków domowych – bez napojów o zawartości alkoholu pow. 1,5 %, w zakresie wolego zawodu – ochrona zdrowia ludzkiego i lekarze weterynarii, w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, w zakresie edukacji – lekcje na godziny.

7 Karta podatkowa Ograniczenia przy wyborze karty podatkowej i jej wysokości: rodzaj prowadzonej działalności, stan zatrudnienia (od 1 do 5 osób), wielkość miejscowości w której prowadzona jest działalność. Szereg tabel określających ściśle rodzaj działalności, wysokość zatrudnienia, wielkość miejscowości, np. manicure – 2 pracowników – (5.000 do ) – 260,00 zł miesięcznie.

8 Karta podatkowa Obowiązki podatnika:
złożenie wniosku o opod. w formie karty, zapłacić podatek w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły (za grudzień do 28 grudnia), po odliczeniu składki zdrowotnej, do 31 stycznia złożyć w US roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgłaszać przerwy i zwolnienia lekarskie.

9 Karta podatkowa ZALETY: brak obowiązku prowadzenia ksiąg,
brak obowiązku składania zeznań podatkowych, brak obowiązku wpłacania zaliczek na podatek w ciągu roku.

10 Ryczałt ewidencjonowany
Regulacje prawne: ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz z późn. zm.), Rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz. U. Nr 219, poz. 1839).

11 Ryczałt ewidencjonowany
Opodatkowaniu w formie ryczałtu podlegają: przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej, przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy. Ponadto: w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnicy uzyskali przychody w wysokości poniżej euro (dotyczy też sumy przychodów wspólników w spółce), podatnicy nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczną działalność w roku podatkowym.

12 Ryczałt ewidencjonowany
Nie stosuje się do: opłacających kartę podatkową, korzystających ze zwolnienia z pod. doch., przychodów z aptek, pożyczek pod zastaw, kantorów, niektórych wolnych zawodów, niektórych usług, handlu częściami i akcesoriami samochodowymi, wytwarzających wyroby akcyzowe (bez energii z odnawialnych źródeł), w trakcie roku zmiany: z działalności samodzielnej w spółkę z małżonkiem i odwrotnie, z działalności samodzielnej jednego małżonka w samodzielną drugiego małżonka – jeżeli opłacali przed zmianą PIT, rozpoczynający działalność wcześniej wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działania podatnika lub spółki.

13 Ryczałt ewidencjonowany
Ryczałt wynosi: 20 % - wolne zawody, 17 % - z usług (m.in. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej i inne) 8,5 % - gastronomia w tym napoje powyżej 1,5 % alkoholu, 5,5 % - wytwórczość, roboty budowlane, przewozy taborem o ładowności powyżej 2 ton, 3,0 % - gastronomia, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5 %, handel

14 Ryczałt ewidencjonowany
Obowiązki podatnika: prowadzić w każdym roku podatkowym odrębną ewidencję przychodów, gromadzić i przechowywać dowody zakupów, prowadzić ewidencję środków trwałych i wyposażenia oraz karty przychodów pracownika w przypadku zatrudnienia, wykonywać spisy z natury towarów i materiałów – na koniec każdego roku, obliczać i wpłacać podatek do 20 – tego następnego miesiąca, składać do końca stycznia następnego roku zeznanie PIT - 28 za każdy rok podatkowy.

15 Zasady ogólne Regulacje prawne: ustawa z dnia 26 lipca 1991r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.), rozporządzenie MF z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.).

16 Zasady ogólne Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą:
osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie.

17 Zasady ogólne Rozliczenia przy deklarowaniu: kwoty przychodów,
zakupów, kosztów. Przychody – koszty uzyskania przychodów = dochód.

18 Zasady ogólne Koszty uzyskania przychodów: Remanent początkowy + zakupy - remanent końcowy = koszt sprzedanego towaru + pozostałe koszty = koszty uzyskania przychodu

19 Podstawa obliczenia podatku w złotych
Zasady ogólne Wyliczenie podatku z kwoty dochodu: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł

20 Zasady ogólne ZADANIE:
Proszę wyliczyć podatek dochodowy przy założeniach: remanent początkowy – 1.200,00 zł, zakupy – ,00 zł, remanent końcowy – 2.400,00 zł, pozostałe koszty – ,00 zł, składka ubezpieczenia zdrowotnego – 2.500,98 zł, przychody – ,00 zł.

21 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Formy opodatkowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz system e-deklaracje w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google