Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy opodatkowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz system e-deklaracje w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy opodatkowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz system e-deklaracje w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym."— Zapis prezentacji:

1 Formy opodatkowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz system e-deklaracje w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym

2 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy Podział reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.), w rozdziale 7 w artykułach 104, 105 i 106. Kryteria to wielkość zatrudnienia oraz obrót netto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.

3 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy MIKROMAŁYŚREDNI ZATRUDNIENIE ŚREDNIOROCZNIE < 10< 50< 250 OBRÓT NETTO < 2 mln euro < 10 mln euro < 50 mln euro

4 Formy rozliczenia w podatku dochodowym Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie: -Karty podatkowej -Ryczałtu ewidencjonowanego -Zasad ogólnych Stopniowanie z uwagi na złożoność opodatkowania.

5 Karta podatkowa Regulacje prawne: -ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – rozdział 3.

6 Karta podatkowa Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty mogą płacić podatnicy prowadzący działalność: -usługową lub wytwórczo – usługową, -handlową – handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami – bez napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, -handlową – handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi ( bez paliw, środków transportu samochodowego, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, ciągników i motocykli, artykułów koncesjonowanych), -gastronomiczną – bez napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, -transportową jednym pojazdem, -usługową rozrywkową, -sprzedaży posiłków domowych – bez napojów o zawartości alkoholu pow. 1,5 %, -w zakresie wolego zawodu – ochrona zdrowia ludzkiego i lekarze weterynarii, -w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, -w zakresie edukacji – lekcje na godziny.

7 Karta podatkowa Ograniczenia przy wyborze karty podatkowej i jej wysokości: -rodzaj prowadzonej działalności, -stan zatrudnienia (od 1 do 5 osób), -wielkość miejscowości w której prowadzona jest działalność. Szereg tabel określających ściśle rodzaj działalności, wysokość zatrudnienia, wielkość miejscowości, np. manicure – 2 pracowników – (5.000 do 50.000) – 260,00 zł miesięcznie.

8 Karta podatkowa Obowiązki podatnika: -złożenie wniosku o opod. w formie karty, -zapłacić podatek w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły (za grudzień do 28 grudnia), po odliczeniu składki zdrowotnej, -do 31 stycznia złożyć w US roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, -zgłaszać przerwy i zwolnienia lekarskie.

9 Karta podatkowa ZALETY: -brak obowiązku prowadzenia ksiąg, -brak obowiązku składania zeznań podatkowych, -brak obowiązku wpłacania zaliczek na podatek w ciągu roku.

10 Ryczałt ewidencjonowany Regulacje prawne: -ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), -rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.), -Rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz. U. Nr 219, poz. 1839).

11 Ryczałt ewidencjonowany Opodatkowaniu w formie ryczałtu podlegają: -przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej, -przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy. Ponadto: -w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnicy uzyskali przychody w wysokości poniżej 150.000 euro (dotyczy też sumy przychodów wspólników w spółce), -podatnicy nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczną działalność w roku podatkowym.

12 Ryczałt ewidencjonowany Nie stosuje się do: -opłacających kartę podatkową, -korzystających ze zwolnienia z pod. doch., -przychodów z aptek, pożyczek pod zastaw, kantorów, niektórych wolnych zawodów, niektórych usług, handlu częściami i akcesoriami samochodowymi, -wytwarzających wyroby akcyzowe (bez energii z odnawialnych źródeł), -w trakcie roku zmiany: z działalności samodzielnej w spółkę z małżonkiem i odwrotnie, z działalności samodzielnej jednego małżonka w samodzielną drugiego małżonka – jeżeli opłacali przed zmianą PIT, -rozpoczynający działalność wcześniej wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działania podatnika lub spółki.

13 Ryczałt ewidencjonowany Ryczałt wynosi: -20 % - wolne zawody, -17 % - z usług (m.in. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej i inne) -8,5 % - gastronomia w tym napoje powyżej 1,5 % alkoholu, -5,5 % - wytwórczość, roboty budowlane, przewozy taborem o ładowności powyżej 2 ton, -3,0 % - gastronomia, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5 %, handel

14 Ryczałt ewidencjonowany Obowiązki podatnika: -prowadzić w każdym roku podatkowym odrębną ewidencję przychodów, -gromadzić i przechowywać dowody zakupów, -prowadzić ewidencję środków trwałych i wyposażenia oraz karty przychodów pracownika w przypadku zatrudnienia, -wykonywać spisy z natury towarów i materiałów – na koniec każdego roku, -obliczać i wpłacać podatek do 20 – tego następnego miesiąca, -składać do końca stycznia następnego roku zeznanie PIT - 28 za każdy rok podatkowy.

15 Zasady ogólne Regulacje prawne: -ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.), -rozporządzenie MF z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

16 Zasady ogólne Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą: -osoby fizyczne, -spółki cywilne osób fizycznych, -spółki jawne osób fizycznych, -spółki partnerskie.

17 Zasady ogólne Rozliczenia przy deklarowaniu: -kwoty przychodów, -zakupów, -kosztów. Przychody – koszty uzyskania przychodów = dochód.

18 Zasady ogólne Koszty uzyskania przychodów: Remanent początkowy + zakupy - remanent końcowy = koszt sprzedanego towaru + pozostałe koszty = koszty uzyskania przychodu

19 Zasady ogólne Wyliczenie podatku z kwoty dochodu: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

20 Zasady ogólne ZADANIE: Proszę wyliczyć podatek dochodowy przy założeniach: -remanent początkowy – 1.200,00 zł, -zakupy – 15.000,00 zł, -remanent końcowy – 2.400,00 zł, -pozostałe koszty – 11.000,00 zł, -składka ubezpieczenia zdrowotnego – 2.500,98 zł, -przychody – 48.000,00 zł.

21 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Formy opodatkowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz system e-deklaracje w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google