Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA POWIATOWA POLICJI"— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W NYSIE NARADA ROCZNA 2014 r.

2 Główne kierunki – priorytety na 2013 rok
PRIORYTET I Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie PRIORYTET II Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach. PRIORYTET III Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą. PRIORYTET IV Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań. PRIORYTET V Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych.  PRIORYTET VI Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

3 Priorytety lokalne Priorytet I
Zaktywizowanie działań nieetatowych zespołów i policjantów skierowanych do walki z przestępczością narkotykową Priorytet II Wzrost efektywności ścigania przestępczości korupcyjnej. Priorytet III Ograniczenie przestępczości nieletnich.

4 RUCH DROGOWY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NYSIE I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Nysie mł. insp. Piotr Tarapata

5 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

6 Wypadki śmiertelne

7 Ranni w wypadkach

8 Wypadki w powiecie nyskim

9 Krajowa K-46 K-41 Wojewódzka W-411 Nysa-Głuchołazy W-401 Pakosławice-Grodków W-406 Nysa-Łambinowice W-407 Nysa-Korfantów

10 Wypadki

11 Kolizje

12 kolizje

13 Przyczyny wypadków w %

14 Przyczyny kolizji

15 Nietrzeźwi kierujący (art. 178a §1 i 2 kk)

16 Nietrzeźwi kierujący (art.87§ 1 i 2 kw)

17 Nietrzeźwość kierujących

18 Ilość badań na zawartość alkoholu

19 wykorzystanie czasu pracy

20 Czas obsługi zdarzeń

21 PREWENCJA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NYSIE I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Nysie mł. insp. Piotr Tarapata

22 Przestępczość w powiecie nyskim

23 Miernik I - Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej 19767

24 Wskaźnik okresowego udziału dzielnicowych i ogniwa patrolowo interwencyjnego w służbie patrolowo-obchodowej

25 Przyczyny

26 Wykroczenia ujawnione w powiecie nyskim

27 wykroczenia

28 Nieletni sprawcy czynów karalnych

29 Realizowane programy Bezpieczny powiat/gmina Pierwszaki dziewiątka
Czy psy muszą gryźć Pomoc sąsiedzka Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczny rowerzysta Policyjnego Programu „Pomocy Ofiarom Przestępstw” Bezpieczeństwa seniorów na drodze Jak nie stać się ofiarą przestępstwa oszustwa Bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej Bezpieczeństwo działalności gospodarczej

30 Najciekawsze inicjatywy KPP w Nysie
”Policja Dzieciom” organizacja turnieju w okresie wakacyjnym rozgrywki w piłkę nożną przy pomocy organizacyjnej z fundacją „Pro-Lege” Akcja Bądź Widoczny – Bądź Bezpieczny " wspólna inicjatywa Radia Nysa FM oraz KPP , w celu podniesienia poziomu wiedzy uczniów klas od I do III szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez popularyzaję noszenia elementów odblaskowych. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 3020 dzieci. Odwiedziliśmy 59 szkół podstawowych "Mówię NIE- jestem bezpieczny" - konkurs plastyczny zorganizowany wspólnie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Filia w Nysie. Celem była promocja bezpiecznych zachowań i bezpiecznych form spędzenia czasu wolnego, ukształtowanie nawyku odpowiadania stanowczego NIE w sytuacjach niebezpiecznych. Konkurs skierowany do dzieci klas od I-IV.

31 Procedura Niebieskiej Karty

32 Efektywność policjantów KPP w Nysie w zakresie ujęć sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu w 7 wybranych kategoriach Zatrzymanych zostało 508 osób na gorącym uczynku w tym 178 sprawców przestępstw kryminalnych i jest to drugi wynik w województwie opolskim

33 Współpraca z samorządami
Porozumienia z władzami samorządowymi w zakresie dodatkowych patroli : Nysa 15 tys. zł Otmuchów 10 tys. zł Paczków 10 tys. zł Łambinowice 4 tys. zł Ogółem zrealizowano 179 dodatkowych patroli

34 współdziałanie

35 Imprezy masowe, zgromadzenia
W 2012 roku na terenie powiatu nyskiego zabezpieczano 17 imprez masowych o charakterze sportowym (mecze piłki siatkowej) 5 imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym (Festiwal Wody i Ognia, Dni Twierdzy Nysa, Hip Hop Fest Nysa). W zabezpieczeniu imprez masowych o charakterze sportowym wzięło udział 84 policjantów W zabezpieczeniu imprez masowych o charakterze artystyczno -rozrywkowym wzięło udział 205 policjantów,

36 Inne imprezy wymagające zaangażowania znacznych sił Policji
„XX Finał WOŚP i akcję Nysa Dzieciom, „Lato Kwiatów –Otmuchów ”, Dni Nysy, Folk Fiesta, ,,Metal Day”, „VIi Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka w Głuchołazach”, mecz piłki nożnej Czarni Otmuchów – TS Chemik Kędzierzyn Koźle W trakcie zabezpieczenia imprez na terenie powiatu nyskiego w żadnym przypadku nie odnotowano zbiorowego zakłócenia porządku publicznego lub też innych zbiorowych naruszeń prawa.

37 w 2013 roku zabezpieczono: 3 wystąpienia społeczne ( protesty, zgromadzenia) - zgromadzenie solidarnych z krajami, gdzie łamane są prawa człowieka protest mieszkańców ul. Kasztanowej w Skorochowie (nie nadajacej się do eksploatacji) protest rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 w Nysie . W zapewnieniu bezpieczeństwa podczas zgromadzeń publicznych udział wzięło 18 policjantów W związku z protestami nie doszło do naruszeń prawa, a zgromadzenia miały przebieg spokojny.

38 Współpraca międzynarodowa
W minionym roku kontynuowaliśmy współdziałanie z Policją Republiki Czeskiej. Zakres współpracy rozszerzono o wspólne służby na terenie Jeziora Nyskiego i Jeziora Otmuchowskiego podczas wzmożonego ruchu turystycznego w sezonie letnim. Ogółem w 2013 (2012) roku wykonaliśmy 28/30 wspólnych służb, w tym 21 na terenie powiatu nyskiego i 10/9 na terenie Republiki Czeskiej.

39 Regionalna współpraca międzynarodowa
Policjanci z Nysy uczestniczyli w obchodach „Dnia bezpieczeństwa”, które odbyły się w Jeseniku we Powiatową Policji w Nysie reprezentowali Komendant Powiatowy Policji w Nysie – insp. Andrzej Synowiec oraz Zastępca KPP mł. insp. Piotr Tarapata Insp. Andrzej Synowiec złożył na ręce plk. Mgr. Bc. Ludmily Andělovej list gratulacyjny, w którym podziękował za dotychczasową współpracę policyjną. Spotkanie w Jeseniku połączone było z pokazem działań służb ratunkowych. Dotyczyły one m.in. pościgu i zatrzymania przestępcy

40 Umowa z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Nysie
Komendant Powiatowy Policji w Nysie insp. Andrzej Synowiec objął patronatem nowo powstałą klasę w zawodzie technik ekonomista o specjalności policyjno-prawnej Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie. To pierwsza szkoła w powiecie nyskim, która będzie prowadziła klasę policyjną Umowa zakłada m.in. popularyzowanie i przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego ubiegania się o podjęcie pracy w Policji lub innych służbach mundurowych i zawodach związanych z ochroną osób i mienia.

41 Debaty społeczne jako realizacja zadania wynikającego z Priorytetu I Komendanta Głównego Policji

42 LO Carolinum „Rola transportu w kształtowaniu środowiska naturalnego oraz życia i działalności człowieka”. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Naczelnik WRD, Wicedyrektor LO, Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie , prezes nyskiego PKS-u Przewodniczący komisji i kultury fizycznej Rady Miejskiej w Nysie, Przedstawicielka Rady rodziców, Przewodniczący Samorządu Studenckiego PWSZ, Przedstawicielka samorządu uczniowskiego, Uczniowie ZSO „Carolinum” Debata w Radiu Nysa „ Współpraca służb mundurowych na terenie powiatu”, „ Ferie a bezpieczeństwo –zimowe zagrożenia” Komendant Powiatowy Policji w Nysie,Komendant PSP, Komendanci SM w Nysie i Głuchołazach, Kierownik Inspektoratu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nysie „Bezpieczeństwo na terenie gm. Łambinowice” „Bezpieczeństwo podczas imprez sportowych i okazjonalnych na terenie gminy” „Bezpieczeństwo imprez masowych – meczów piłki nożnej”

43 NARADA ROCZNA 2013 r Przestępczość kryminalna w powiecie nyskim
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NYSIE NARADA ROCZNA 2013 r Przestępczość kryminalna w powiecie nyskim Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Nysie podinsp. Marek Michalski

44 Przestępczość ogólna

45 Przestępczość ogólna wykrywalność

46 Przestępstwa kryminalne

47 Przestępstwa kryminalne wykrywalność

48 Kradzieże

49 Kradzieże wykrywalność

50 Kradzież z włamaniem

51 Kradzież z włamaniem wykrywalność

52 USZKODZENIE RZECZY przestępstwa stwierdzone

53 USZKODZENIE RZECZY wykrywalność

54 KRADZIEŻE SAMOCHODÓW przestępstwa stwierdzone

55 KRADZIEŻ SAMOCHODÓW wykrywalność

56 USZCZERBEK NA ZDROWIU przestępstwa stwierdzone

57 USZCZERBEK NA ZDROWIU wykrywalność

58 Rozboje

59 ROZBOJE wykrywalność

60 Bójki lub pobicia

61 BÓJKI LUB POBICIA wykrywalność

62 Narkotyki

63 NARADA ROCZNA Przestępczość gospodarcza w powiecie nyskim
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NYSIE NARADA ROCZNA Przestępczość gospodarcza w powiecie nyskim Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KPP w Nysie asp. sztab. Andrzej Malinowski

64 Najczęściej popełniane przestępstwa gospodarcze określone w kodeksie karnym
Art. 286 par 1 kk, 297 par 1 kk – wyłudzenie towarów, usług telekomunikacyjnych, kredytów bankowych Art par 1 i 5 kk – kradzież energii elektrycznej z pominięciem układu pomiarowego Art. 278 par 2 kk – kradzież programów komputerowych 270 par 1 kk – podrabianie i przerabianie dokumentów

65 Najczęściej popełniane przestępstwa gospodarcze określone w ustawach szczególnych
Art. 116, 117 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – utrwalanie lub zwielokrotnianie cudzych utworów w wersji oryginalnej, rozpowszechnianie cudzych utworów w wersji oryginalnej, Art. 27c ust 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – nielegalny połów ryb w obrębach ochronnych, połów ryb narzędziami kaleczącymi Art. 35 ust 1a, ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – znęcanie się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, bez dostępu lub nie odpowiedniej ilości pokarmu i wody

66 Liczba wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych

67 Ilość przestępstw stwierdzonych na przełomie 2010-2013

68 Ilość przestępstw wykrytych

69 Podejrzani o przestępstwa gospodarcze

70 Wartość zabezpieczonego mienia


Pobierz ppt "KOMENDA POWIATOWA POLICJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google