Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ANTONINY PROROKOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ANTONINY PROROKOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ANTONINY PROROKOWEJ
Rajbrot wczoraj i dziś. Gmina Lipnica Murowana

2 Rajbrot… 20 lat temu… Dzisiaj …
„W naszej miejscowości były trzy sklepy spożywcze i jeden z artykułami ogrodniczo- gospodarczymi. Droga główna przez Rajbrot była w złym stanie, nie posiadaliśmy dróg do poszczególnych przysiółków. Budynki gospodarcze w większości były drewniane, a estetyka wokół zabudowań nie wyglądała najlepiej. Młodzież kończąca szkołę rzadko podejmowała naukę w liceach, by później kontynuować ją na wyższych uczelniach. Rodzice nie posyłali młodszych dzieci do przedszkola - rolę opiekunek spełniały babcie.” Wywiad z panią Teresą Biernat – dyrektorem przedszkola Dzisiaj … Przez ostatnie 20 lat w naszej miejscowości zaszło wiele zmian. Rozbudowano i zmodernizowano budynki oświatowe i ośrodek zdrowia. Powstał Wiejski Dom Ludowy, nowe drogi i chodniki. Wykonano oświetlenie uliczne, wodociąg, przeprowadzono gazyfikację i telefonizację. Zadbano również o rozwój turystyki poprzez odnowę obiektów zabytkowych, oraz sportu poprzez budowę kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012”. Nasza miejscowość rozwinęła się również gospodarczo. Powstały nowe sklepy spożywcze i przemysłowe, zakłady produkcyjne i usługowe. Zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 20 lat są więc ogromne. Zacznijmy jednak od początku.

3 Przedszkole Samorządowe
„Przedszkole w Rajbrocie powstało w 1979 roku. Czynem społecznym wybudowano budynek typu barakowego. Od 1989 r. działamy w nowym budynku. Na okres jego budowy przenieśliśmy swoją działalność do szkoły, gdzie w piwnicach przez trzy lata funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne. Obecnie mamy 4 oddziały. Budynek w ostatnich latach jest w modernizacji: urządzono nowocześnie kuchnię /dożywiamy około 90 dzieci szkolnych/, wymieniono poszycie dachowe, stolarkę okienną, położono kostkę brukową na podwórku, systematycznie i w miarę możliwości zmieniamy meble, malujemy sale. Obecnie w przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, mamy logopedę. Dzieci mają możliwość wyjazdów na różnego rodzaju wycieczki: kino, teatr, muzea, ZOO – czasami odpłatnie, czasami w ramach projektów. Nasze przedszkole odwiedzają różni artyści – aktorzy, poeci, cyrkowcy. Uczestniczymy w różnego rodzaju konkursach, w których zdobywamy nagrody i wyróżnienia. Przedszkole ma stały kontakt z poradniami, które w razie potrzeby służą naszym dzieciom i rodzicom pomocą.” Wywiad z panią Renatą Biernat – dyrektorem przedszkola

4 Przedszkole Samorządowe
Na przestrzeni lat Uroczyste otwarcie budynku przedszkolnego miało miejsce r. Budynek przedszkola w latach 90 –tych

5 Przedszkole Samorządowe
Inwestycje Modernizacja kuchni Wymiana dachu

6 Zespół Szkół „W okresie kiedy pracowałam szkoła wyglądała całkiem inaczej niż dzisiaj. Przez pewien czas musieliśmy pracować w bardzo trudnych warunkach, gdyż szkoła była remontowana. Sale lekcyjne wynajmowano wówczas w domach prywatnych. Dzisiaj, gdy odwiedzam szkołę, patrzę z podziwem na te wszystkie zmiany. Teraz są piękne korytarze, nowy sprzęt szkolny, odnowione sale lekcyjne, pracownie komputerowe, kostka przed budynkiem szkolnym. Zazdroszczę uczniom i nauczycielom, że mogą pracować w takich warunkach.” Wywiad z panią Heleną Pipała – wieloletnim nauczycielem szkoły w Rajbrocie

7 Wywiad z panią Anitą Kucia – dyrektorem Zespołu Szkół
Zespół Szkół „Nasza szkoła w okresie dwudziestu lat wiele zyskała. Poprawiła się baza lokalowa, oddano do użytku salę gimnastyczną i nowe sale lekcyjne. Szczególnie w ostatnich latach poprawiła się znacznie baza dydaktyczna i na bieżąco prowadzone są remonty w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz warunków pracy i nauki dzieci i młodzieży. Generalnie wyremontowano łazienki, podwórko szkolne, zaplecze kuchenne, ogrodzenie, wymieniono stolarkę okienną, zakupiono nowe meble do większości klas, sukcesywnie są malowane pomieszczenia . Moim zdaniem, młodzież na pewno ma większe możliwości edukacyjne, ponieważ poprzez zewnętrzne środki finansowe, które również zdobywa szkoła składając wnioski o dofinansowanie różnych działań edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, umożliwia dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój edukacyjny, fizyczny i kulturalny.” Wywiad z panią Anitą Kucia – dyrektorem Zespołu Szkół

8 Zespół Szkół Stworzenie jak najlepszych warunków dla młodzieży do nauki, to najlepsza inwestycja w przyszłość, która z pewnością będzie procentować. Rozbudowa szkoły W 2002 roku oddano do użytku salę gimnastyczną oraz 3 sale lekcyjne.

9 Zespół Szkół Inwestycje ostatnich lat Odnowione korytarze
Podwórko szkolne

10 Zespół Szkół Nowoczesne sale lekcyjne

11 Wywiad z panią Ireną Czoch – pracownikiem biblioteki
Publiczna Biblioteka „Początkowo biblioteka mieściła się w budynku ośrodka zdrowia, później w szkole rolniczej. Po powodzi w 1997 roku, biblioteka została przeniesiona do budynku przedszkola. Od 1999 r. mieści się w Wiejskim Domu Ludowym. Jestem dumna z tego, że po wielu latach wędrówek biblioteka ma w końcu swoje stałe miejsce, gdzie są bardzo dobre warunki dla czytelników. Mamy czytelnię, Internet, bogato wyposażony księgozbiór podręczny. Kilka razy w roku, dzięki dofinansowaniu z ministerstwa oraz środkom przeznaczanym przez samorząd gminny, zakupujemy nowe książki.” Wywiad z panią Ireną Czoch – pracownikiem biblioteki

12 Wiejski Dom Ludowy Jednym z osiągnięć ostatnich 20 lat, na które najczęściej zwracają uwagę mieszkańcy naszej miejscowości, jest powstanie Wiejskiego Domu Ludowego. Prace budowlane rozpoczęły się w 1992 r. i trwały parę lat. Powstanie obiektu to zasługa zarówno samorządu, jak i samych mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w jego budowę. Oddanie do użytku budynku częściowo rozwiązało warunki lokalowe, gdyż przeniesiono tam Ochotniczą Straż Pożarną oraz bibliotekę. W Domu Ludowym znajduje się także sala taneczna, gdzie odbywają się wszelkie uroczystości: wesela, zabawy sylwestrowe itp. Sala WDL cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony osób organizujących okolicznościowe imprezy, dlatego też w celu podniesienia standardu pomieszczeń przeprowadzane są obecnie bieżące remonty. Od 2001 roku w budynku mieści się również filia banku spółdzielczego, co jak mówią mieszkańcy jest dla Rajbrotu wielkim awansem: „Otwarcie filii banku spółdzielczego w Rajbrocie jest szczególnym osiągnięciem ponieważ Rajbrot jest jedyną miejscowością, która nie jest gminą, a posiada odział banku. Zasługą samorządu są również bankomaty” – wywiad z panem Józefem Radziętą – radnym gminy.

13 Wiejski Dom Ludowy Dzisiaj… Sala rekreacyjna – II piętro
Plac przed budynkiem WDL

14 Drogi, mosty, chodniki „Dawniej, nie było dojazdu do poszczególnych przysiółków, a także była dużo uboższa infrastruktura. Budowanie dróg dojazdowych było najważniejszą działalnością samorządu. W przeciągu ostatnich 20 lat powstało ok. 25 km: dróg gminnych, dojazdowych, transportu rolniczego. Wybudowano również 2 km chodnika przy drodze powiatowej.” Wywiad z panem Józefem Radziętą – radnym gminy

15 Drogi, mosty, chodniki „ W ciągu tych ostatnich 20 lat powstało wiele dróg gminnych. Można tu wymienić chociażby drogi do następujących przysiółków: „Kucek”, „Dominiczna Góra”, „Brzeziny”, „Pasternik”, „Konopki” i wiele, wiele innych. Modernizowane są również mosty, budowane chodniki.” Wywiad z panem Stanisławem Maśko – sołtysem wsi Rajbrot.

16 Ochrona środowiska Na terenie naszej gminy funkcjonuje wysypisko śmieci. Mamy także program zbierania odpadów komunalnych. Mieszkańcy naszej wsi wykupują odpowiednie worki przeznaczone do segregacji odpadów. Raz w miesiącu jeździ firma, która zajmuje się wywozem śmieci. Dzikie wysypiska śmieci zostały zlikwidowane, dzięki czemu nasza miejscowość stała się przyjazna środowisku. Ponadto wybudowano oczyszczalnię ścieków przy szkole. O czystość w naszej miejscowości dba również młodzież, która chętnie uczestniczy w corocznej akcji „Sprzątanie Świata”

17 Turystyka „Rajbrot może się pochwalić pięknymi widokami, szlakami turystycznymi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli kogoś interesuje historia na pewno chętnie zwiedzi zabytkowy XVI – wieczny kościół, cmentarze z okresu I wojny światowej, spichlerz i stare przydrożne kapliczki, natomiast gdy ktoś woli wypocząć na łonie natury można udać się na Kamienie Brodzińskiego, a także do naszych lasów” Wywiad z panią Lidią Bałut „Rajbrot jako miejscowość turystyczna staje się coraz bardziej atrakcyjna. Na pewno jest w tym zasługa samorządu, ale myślę, że w dużym stopniu również mieszkańców, którzy w różny sposób przyciągają turystów np. poprzez agroturystykę czy regionalne potrawy.” Wywiad z panią Ireną Czoch

18 Turystyka Gospodarstwo agroturystyczne Spichlerz
„Nasza miejscowość staje się atrakcyjna turystycznie. Jest to zarówno zasługa samorządu, jak i samych mieszkańców. Lepszy stan dróg, dogodniejsza forma dojazdu sprzyja rozwojowi turystyki. Mamy gospodarstwa agroturystyczne, piękne zabytki, organizowane są także imprezy kulturalno - środowiskowe.” Wywiad z panią Teresą Biernat „W naszej miejscowości mamy coraz więcej gospodarstw agroturystycznych. Turyści z chęcią przyjeżdżają , aby pobyć na łonie natury i odpocząć od miejskiego hałasu.” Wywiad z panią Marią Szafraniec Gospodarstwo agroturystyczne Spichlerz

19 Turystyka Przydrożna kapliczka Zabytkowy XVI – wieczny kościół
Jak wynika z powyższych wypowiedzi jedną z atrakcji turystycznych Rajbrotu są zabytki. Władze samorządowe podejmują działania mające na celu ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. W ramach tych zadań przeznaczane są środki na remont zabytkowego kościoła, prowadzone są prace remontowe na cmentarzach wojennych, odnawiane przydrożne kapliczki. Przydrożna kapliczka Zabytkowy XVI – wieczny kościół Cmentarz wojenny „Rakowiec”

20 Orlik 2012 Dawniej … Dzisiaj…
Mieszkańcy naszej miejscowości zgodnie twierdzą, iż jedną z największych atrakcji Rajbrotu jest obecnie obiekt sportowy – ORLIK 2012 Dzisiaj… W skład kompleksu sportowego wchodzą: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego oraz obiekt sanitarno – szatniowy.

21 Orlik 2012 „Uprawianie sportu być może nie jest lekarstwem na wszystkie nasze problemy, ale na pewno pozwala o nich zapomnieć, pozwala dawać młodzieży alternatywę, że można inaczej się zrealizować. Być może dzięki temu obiektowi w przyszłości doczekamy się sportowców z terenu Rajbrotu i innych miejscowości naszej gminy, którzy będą dumą naszej małej Ojczyzny.” fragment przemówienia pana Tadeusza Klimka – wójta gminy , podczas uroczystości otwarcia. Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” miało miejsce 26 września 2009 roku.

22 Orlik 2012 „Zajęcia na obiekcie odbywają się codziennie
i uczestniczą w nich zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Zajęcia sportowe nadzoruje dwóch trenerów środowiskowych, którzy dbają o porządek i dyscyplinę. Prowadzone są treningi w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych. Największym zainteresowaniem cieszą się treningi z piłki nożnej oraz siatkówki. Nie brakuje także chętnych do gry w tenisa ziemnego. Organizowane są także drużynowe rozgrywki i turnieje. Na obiekcie istnieje możliwość rezerwacji poszczególnych boisk. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektu.” Wywiad z panem Krzysztofem Janiczkiem – trenerem środowiskowym

23 Ochotnicza Straż Pożarna
W naszej miejscowości prężnie działa OSP. Organizacja została powołana do życia w 1911 r. z inicjatywy ówczesnej nauczycielki pani Antoniny Prorokowej. „OSP ściśle współpracuje z samorządem. Jak sama nazwa mówi są to ochotnicy, czyli ludzie, którzy za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Uczestniczą w akcjach, szkoleniach, na nich zawsze można liczyć.” Wywiad z panem Józefem Radziętą – radnym gminy „ W ciągu ostatnich 20 lat OSP wiele zyskała. Została wybudowana nowa remiza strażacka, zakupiony nowy sprzęt, umundurowania, dostaliśmy nowe samochody” - Wywiad z panem Czesławem Maciejowskim – byłym komendantem OSP 95 – lecie istnienia OSP

24 Kultura Występ Zespołu „Raj” podczas szkolnej uroczystości
Od ponad 20 lat w naszej miejscowości działa Zespół Pieśni „Raj”, który swoimi występami uświetnia uroczystości gminne oraz promuje naszą gminę na przeglądach powiatowych i wojewódzkich. Ostatnio dzięki staraniom pana Wójta zespół wydał płytę. Występ Zespołu „Raj” podczas szkolnej uroczystości Jubileusz 20 – lecia powstania Zespołu

25 Kultura „Wiosna w Raju”
W Rajbrocie odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalno – środowiskowe. Jedną z nich jest coroczny festyn „Wiosna w Raju”. „Dzięki takim imprezom ludzie mogą się spotkać, porozmawiać, a przede wszystkim zapomnieć o codziennej rzeczywistości.” Wywiad z panią Marią Szafraniec „Wiosna w Raju”

26 Służba Zdrowia „Początkowo Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rajbrocie wchodził w skład zespołu Opieki Zdrowotnej Bochni, jak inne okoliczne ośrodki. Jednak reforma służby zdrowia spowodowała, że powstał Publiczny Gminny ZOZ w Lipnicy Murowanej z filią w Rajbrocie, którego kierownikiem został lek. med. Jerzy Olkuski. Ośrodek zdrowia w Rajbrocie mieścił się na piętrze, a w jego skład wchodziły gabinet lekarza, stomatologiczny, zabiegowy, poczekalnia, sanitariaty. Wkrótce jednak kontrole wykazały, że pomieszczenia dotychczasowego WOZ nie spełniają określonych przepisami wymogów. Konieczna była więc gruntowna modernizacja ośrodka. Starych pomieszczeń postanowiono nie remontować, ale przenieść przychodnię na parter, aby dostęp do niej mieli również pacjenci niepełnosprawni. Zdecydowano też przekształcić publiczny ZOZ w zakład niepubliczny. Ówczesny kierownik, a zarazem właściciel ośrodka dostosował budynek do wymogów sanitarno epidemiologicznych oraz NFZ. W wyniku kosztownej adaptacji wynajmowanych od gminy pomieszczeń placówka spełniła rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej .

27 Służba Zdrowia Ostatecznie, w wyniku zaistniałych okoliczności (śmierć lek. Olkuskiego), na wniosek mieszkańców, a z pomocą radnych i władz Gminy Lipnica Murowana, ośrodek został odkupiony i obecnie wchodzi w skład struktury Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej. Do uruchomienia ZOZ w Rajbrocie intensywnie włączyli się radni oraz ówczesny wójt Jerzy Piś.” Wywiad z panią Kazimierą Pławecką – pielęgniarką

28 Władza blisko obywateli
„ W Rajbrocie organizowane są wiejskie zebrania, w których udział biorą wójt gminy, sołtys, radni oraz mieszkańcy. Na tych zebraniach omawia się istotne dla naszej miejscowości sprawy. Mieszkańcy mogą również uczestniczyć w sesjach rady gminy. Ponadto wydawany jest biuletyn informacyjny oraz gazeta „Wiadomości Lipnickie”. W ten sposób społeczeństwo informowane jest o wydarzeniach, podjętych decyzjach czy planowanych inwestycjach” Wywiad z panią Grażyną Bukowiec Magazyn społeczno – kulturalny „Wiadomości Lipnickie” wydawany jest od 2001 r.

29 Bezpieczeństwo Większość mieszkańców pytanych o bezpieczeństwo w naszej miejscowości stwierdza, iż jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu. O nasze bezpieczeństwo dba policja, która często kontroluje nasze drogi. Bezpieczniej jest też dzięki nowym chodnikom i oświetleniu ulicznemu. W wypowiedziach pojawiły się również głosy, iż postęp pociąga za sobą nowe niebezpieczeństwa.

30 Nasza wspólna przyszłość
Jesteśmy dumni ze zmian ostatnich 20 lat. Z wieloma rzeczami musimy się jednak jeszcze zmierzyć. Jak twierdzą mieszkańcy największym naszym problemem jest obecnie brak kanalizacji. Potrzebna jest również dalsza budowa chodników, które zwiększyłyby bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Mamy nadzieję, że te i wiele innych inwestycji uda się w niedalekiej przyszłości zrealizować. „ ... Gdy idziesz właśnie w raj-brocki kraj, Kędy się lasem zielenią wzgórza, To sercem czujesz, że to jest raj - Bo to się właśnie Rajbrot wynurza. Dolina rzeki górami zamknięta, Pośrodku Uszwica się wije, Nad nią, w kościele Maryja Święta, I lipy – co sypią liście niczyje. Zaśpiewa, zatańczy rajbrocki „Raj” A echo poniesie to wszędy, Drogą, bezdrożem na wioski skraj Pójdą też w świat rajbrockie legendy. ...” Do zobaczenia w Rajbrocie!

31 Podziękowania Prezentacja powstała na podstawie wywiadów z mieszkańcami naszej miejscowości. Ponadto skorzystaliśmy z następujących źródeł: Stron internetowych Kroniki Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie Kroniki Samorządowego Przedszkola w Rajbrocie Magazynu Społeczno – Kulturalnego „Wiadomości Lipnickie” Wszystkim, którzy udostępnili nam odpowiednie informacje oraz zdjęcia, serdecznie dziękujemy.

32 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Zespół Szkół w Rajbrocie Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej Anna Glapińska – kl. I a Aleksandra Szafraniec – kl. I a Izabela Panniak – kl. I b Natalia Trestka – kl. I b Aleksandra Trojan – kl. I b Monika Trojan – kl. I b Patrycja Żołna– kl. I b Joanna Cudejko – kl. II b Joanna Drwal – kl. II b Joanna Drąg – kl. III a Joanna Kramarz– kl. III a Klaudia Paszkowska – kl. III a Renata Trojan – kl. III a Opiekun Zespołu: Anna Piech Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJBROCIE PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ANTONINY PROROKOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google