Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Machała Monitorowanie analgosedacji. Jak optymalizować proces leczenia? Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Machała Monitorowanie analgosedacji. Jak optymalizować proces leczenia? Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny."— Zapis prezentacji:

1

2 Waldemar Machała Monitorowanie analgosedacji. Jak optymalizować proces leczenia? Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW Wisła, dn. 08 marca 2014 r.

3 Chorzy w OIT Przytomni The Joint commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO): http://jointcommission.org/PatientSafety/NationalPatientSafetyGoals Nieprzytomni. - zwykle cierpiący!!!, zatem wymagający: Sedacji. Uśmierzenia bólu. Analgo-sedacji.

4 Wytyczne sedacji oparte na faktach… 2012 ACCM - Accreditation Commission on Colleges of Medicine Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit

5 Ból - pain. Pobudzenie - agitation. Majaczenie - delirium. P A D

6 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Zasady generalne dla zapobiegania PAD…. Codzienne spłycanie sedacji w porze dnia u chorych wentylowanych mechanicznie [+1B]. Sedacja oparta na lekach przeciwbólowych u chorych wentylowanych mechanicznie, jako terapia pierwszego rzutu z wyboru [+2B]. Sen w ciągu nocy (unikanie światła, hałasu itp.) [+1C]. Nie podejmowanie nowych trybów wentylacji w nocy, a jedynie w ciągu dnia. Współpraca w obrębie zespołu wielodyscyplinarnego [+1B].

7 Sedacja dorosłych kanony prowadzenia sedacji i jej zaprzestania… 1.Woods JC, Mion LC, Connor JT i wsp.: Severe agitation among ventilated medical intensive care unit patients: frequency, charakteristics and outcomes. Intensive Care Med. 2004; 30: 1066-1072. 2.Chase JG, Agogue F, Starfinger C i wsp.: Quantifying agitation in sedated ICU patients using digital imaging. Comput Methods Programs Biomed 2004; 76: 131-141. 3.Peterson JF, Pun BT, Dittus RS i wsp.: Delirium and its motoric subtypes. A study of 614 critically ill patients. J Am Geriatr Soc 2006; 54: 479-484. 4.Pandharipande P, Jackson J, Ely EW: Delirium: acute cognitive dysfunction in the citically ill. Curr Opin Crit Care 2005; 11: 360-368. 5.Ely EW, Shintani A, Truman B i wsp.: Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA 2004; 291: 1753-1762. Okresowe przerywanie sedacji w ciągu np. dnia... pod warunkiem ustępowania objawów choroby…

8 Sedacja dorosłych kiedy zaprzestawać podawania leków 1.Korak- { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1216560/slides/slide_8.jpg", "name": "Sedacja dorosłych kiedy zaprzestawać podawania leków 1.Korak-

9 Sedacja dorosłych okresowe przerywanie sedacji w ciągu dnia 1.Schweickert WD, Gehlbach BK, Pohlman AS i wsp.: Daily interruption of sedative infusions and complications of critical illness in mechanically ventilated patients. Crit Care Med. 2004; 32: 1272- 1276. 2.Martin J, Franck M, Sigel S i wsp.: Cahnges in sedation management in German intensive care units between 2002 and 2006: a national follow up study. Crit Care 2007; 11: 124. 3.Mehta S, Burry L, Fisher S i wsp.: Canadian survey of the use of sedatives, analgesics, and neuromuscular blocking agents in critically ill patients. Crit Care Med. 2006; 34: 374-380. 4.Payen JF, Chanques G, Mantz J i wsp.: Current practices in sedation and analgesia for mechanically ventilated critically ill patients: a prospective multicenter patient-based study. Anesthesiology 2007; 106: 687-695. 5.Patel RP, Gambrell M, Sperofff T i wsp.: Delirium and sedation in the intenive care unit: survey of behaviors and attitudes of 1384 healthcare professionals. Crit Care Med. 2009; 24: 66-73. 1. 1 Codzienne spłycenie sedacji i przywrócenie oddechu spotanicznego (CPAP) powodowało: Skrócenie hospitalizacji w OIT. Zmniejszenie liczby powikłań związanych w pobytem w OIT i wentylacją mechaniczną. 2. 2-5 Codzienne spłycanie sedacji wiąże się z: Ryzykiem samodzielnej ekstubacji. Pobudzenie psychoruchowym. Zaburzenie komfortu chorego - stresem (PTSD). Sugestią było: nie zaprzestawać podawania leków, ale zmniejszać ich dawkę.

10 Sedacja dorosłych okresowe przerywanie sedacji w ciągu dnia 1.Girard TD, Kress JP, Fuchs BD i wsp.: Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator Weaning protocol for mechanically ventilated patients in intensive care (awakening and breathing controlled tiral): a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371: 126-134. 336 chorych: Grupa badana: 167: Protokół budzenia. Protokół wentylacji. Grupa kontrolna: 168. Wykluczenia: Niedokrwienie serca (ostatnie 24 godz.). Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. Skutek – 14% zmniejszenie śmiertelności w ciągu roku (u chorych, u których przerywano sedację).

11 Sedacja dorosłych okresowe przerywanie sedacji w ciągu dnia 1.Girard TD, Kress JP, Fuchs BD i wsp.: Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator Weaning protocol for mechanically ventilated patients in intensive care (awakening and breathing controlled tiral): a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371: 126-134. Dzień 1 Spełnione Niespełnione

12 Sedacja dorosłych okresowe przerywanie sedacji w ciągu dnia 1.Girard TD, Kress JP, Fuchs BD i wsp.: Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator Weaning protocol for mechanically ventilated patients in intensive care (awakening and breathing controlled tiral): a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371: 126-134. Bezpieczne zaprzestanie sedacji i bezpieczne zaprzestanie wentylacji Przerwanie leczeniaMechaniczna wentylacjaSedacja Pomyślne spełnienie kryteriów65%82% ZałożeniaWydolny oddech > 2 godz.Przytomny, uspokojony chory Pomyślny wynik52%94% NiepowodzeniaTachypnoe (u 37%)Pobudzenie, ból i niepokój (5%).

13 Sedacja dorosłych okresowe przerywanie sedacji w ciągu dnia 1.Guldbrand P, Berggren L, Brattebo G i wsp: Survey of routines for sedation of patients on controlled ventilation in Nordic intensive care units. Acta Anaesthesiol Scand 2004; 48: 944-950. 2.Martin J, Parsch A, Franck M i wsp.: Practice of sedation and analgesia in German intensive care units: results of a national survey. Crit Care 2005; 9: 117-123. 3.Mehta S, Burry L, Fischer S i wsp.: Canadian survey of the use of sedatives, alagesics, and neuromuscularblocking agents in critically ill patients. Crit Care Med.. 2006; 34: 374-380. 4.Reschreiter H, Maiden M, Kapila A: Sedation practice in the intensive care unit: a UK national survey. Crit Care 2008; 12: 152. 5.Oconnor M, Bucknall T: Sedation management in Autralian and New Zealand ICUs: doctors and nurses practice and opinions. Am J Crit Care 2010; 19: 285-295. Czy często jest to robione? Kanadau 40% chorych. Daniau 31% chorych. Niemcyu 34% chorych. Wielka Brytaniau 78% chorych. Australia i Nowa Zelandiau 62% chorych.

14 Sedacja dorosłych okresowe przerywanie sedacji w ciągu dnia 1.Guldbrand P, Berggren L, Brattebo G i wsp: Survey of routines for sedation of patients on controlled ventilation in Nordic intensive care units. Acta Anaesthesiol Scand 2004; 48: 944-950. 2.Martin J, Parsch A, Franck M i wsp.: Practice of sedation and analgesia in German intensive care units: results of a national survey. Crit Care 2005; 9: 117-123. 3.Mehta S, Burry L, Fischer S i wsp.: Canadian survey of the use of sedatives, alagesics, and neuromuscularblocking agents in critically ill patients. Crit Care Med.. 2006; 34: 374-380. 4.Reschreiter H, Maiden M, Kapila A: Sedation practice in the intensive care unit: a UK national survey. Crit Care 2008; 12: 152. 5.Oconnor M, Bucknall T: Sedation management in Autralian and New Zealand ICUs: doctors and nurses practice and opinions. Am J Crit Care 2010; 19: 285-295. Dlaczego nie jest robione? Obawy samego personelu. Brak nawyków (chory na OIT musi leżeć w takiej pozycji, w jakiej położył go personel ). Mała liczba personelu. Ryzyko przypadkowej ekstubacji i groźby utraty np. drogi dożylnej.

15 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Ból - pain. Pobudzenie - agitation. Majaczenie - delirium. P A D

16 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Chorzy w OIT narażeni są na odczuwanie bólu [B].

17 Przyczyny dolegliwości bólowych u chorych w OIT. Ból umiejscowionyRozlany ból trzewnyBól neurogennyPrzyczyny złożone Rany pooperacyjne. Złamanie kości. Owrzodzenia (odleżyny). Pleurodynia. Interwencje inwazyjne. Kamica. Zapalenia wyrostka robaczkowego. Zapalenie pęcherzyka żółciowego. Ostry brzuch. Niedokrwienie mięśnia sercowego. Zapalenie płuc. Zapalenie mięśnia sercowego. Zatorowość płucna. Zapalenie żołądka. Zapalenie trzustki. Niedrożność. Krwiak wewnątrzczaszkowy. Migrena. Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Neuropatia z ucisku. SAH. Zapalenie nerwów czaszkowych. Neuropatia cukrzycowa. Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych. Wentylacja mechaniczna. Rozlane bóle stawów. Choroby metaboliczne. Gorączka – posocznica. Mirski MA, Lewin III JJ: Sedation and pain management in the ICU. Yearbook of intensive care and emergency medicine 2009; red. Vincent JL. Springer 2009; S. 882. Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit

18 Chorzy w OIT narażeni są na odczuwanie bólu [B]. U chorych w OIT należy rutynowo monitorować ból (+1B). Ocenie dolegliwości bólowych służą (za wyjątkiem obrażeń OUN) [B]: The Behavioral Pain Scale (BPS). The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT).

19 The Behavioral Pain Scale (BPS). OpisLiczba punktów Wyraz twarzySpokojna - rozluźniona1 Umiarkowanie napięta (uniesione brwi; zmarszczone czoło) 2 Silnie napięta (zamknięte oczy)3 Grymas cierpienia4 Kończyny górneNormalne1 Częściowo zgięte2 Silnie zgięte z zaciśnięciem palców3 Stale wycofane4 Podporządkowanie się respiratorowi Toleruje wentylację1 Kaszel, ale toleruje wentylację przez większość czasu2 Walczący z respiratorem3 Niemożliwe prowadzenie wentylacji4 1.Payen JF: Crut Care Med. 2001; 29: 2258-63.

20 The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT). Gelinas C:. Am J Crit Care 2006; 15: 420-7.. WskaźnikOpisSkala Wyraz twarzy Brak znamion napięcia mięśniOdprężona, naturalny0 Marszczenie czoła, brwi; unoszenie brwi, zaciskanie powiek,Napięta1 Wszystkie wcześniejsze objawy plus stale zamknięte oczyGrymas cierpienia2 Ruchy ciała Nie rusza sięBrak ruchu0 Powolne, ostrożne ruchy; dotykanie, lub pocieranie miejsca bólu; wykonywanie ruchu do chwili odczuwania bólu. Obrona1 Wyciąganie cewników, usiłowanie podnoszenia się, ruchy kończynami, nie wykonywanie komend, bicie personelu, wychodzenie z łóżka Niespokojne2 Napięcie mięśni (ocena przy biernym zgięciu i prostowaniu kk. górnych) Bez oporuRozluźnione0 Umiarkowany opórNapięte1 Silny opór, z nieżmością przełamania goSilnie napięte2 Zgodność z respiratorem (u zaintubowanych ) Łatwa wentylacja; alarmy nie ulegają załączeniuToleruje wentylację mechaczniczą0 Alarmy niekiedy ulegają załączeniu; ale po uruchomieniu wyłączają się samoczynnie; Kaszlący, ale tolerujący wentylację1 Asynchronia; wentylacja mechaniczna ulega blokowaniu; alarmy się ciągle załączająWalczący z respiratorem2 Kontakt słowny (u rozintubowaneg o) Normalnie rozmawiaNorma0 Wzdychający, jęczący1 Płaczący, szlochający2

21 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Chorzy w OIT narażeni są na odczuwanie bólu [B]. U chorych w OIT należy rutynowo monitorować ból (+1B). Ocenie dolegliwości bólowych służą (za wyjątkiem obrażeń OUN) [B]: The Behavioral Pain Scale (BPS). The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT). Parametry życiowe nie są polecane dla oceny bólu [-2C]. Nie wyklucza to jednak brania ich pod uwagę obok innych wskaźników nocycepcji.

22 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Polecane jest, aby analgezja z wyprzedzeniem była podejmowana dla łagodzenia bólu (obok czynności niefarmakologicznych) przed podejmowaniem każdych czynności medycznych, np. ekstubacji [+1C].

23 Zwracanie się do pacjenta (forma). Dbałość o tzw. porę doby (noc jest od spania, a nie nadrabiania zaległości z dnia). Uprzedzanie o planowanym wykonywaniu czynności (znieczulać do toalety dolnych dróg oddechowych!!!). Edukowanie chorego (ale i zespołu): Uzależnienie pacjenta (błędne przekonanie, że opioidy mogą spowodować uzależnienie). Określenie dawki (na podstawie potrzeb, a nie arbitralnie przyjętych wartości). Cisza (w czasie wykonywania czynności i w czasie nocy). Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit

24 Polecane jest, aby analgezja z wyprzedzeniem była podejmowana dla łagodzenia bólu (obok czynności niefarmakologicznych) przed podejmowaniem każdych czynności medycznych, np. ekstubacji [+1C]. Opioidowe leki przeciwbólowe środkami pierwszego rzutu w leczeniu bólu ostrego [+1C]. Wszystkie znane leki opioidowe mają zbliżone działanie, pod względem siły [C]. Podawanie nieopiodowych leków przeciwbólowych pozwala na zmniejszenie dawki opioidów (także dla zmniejszenia występowania objawów ubocznych), a w późniejszym okresie czasu – na ich odstawienie [+2C]. Leczenie bólu neuropatycznego polecane jest przez enteralne podawanie gabapentyny, albo karbamazepiny (obok opioidów podawanych dożylnie) [+1A].

25 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Dla leczenia bólu pooperacyjnego w obrębie KP – operacje tętniaków aorty – polecane jest ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe (TCEA) [+1B]. LCEA – nie ma przewagi nad opioidami podawanymi IV w leczeniu bólu operacji aorty zstępującej w odc. brzusznym [+1A]. TCEA nie ma przewagi nad opioidami podawanymi IV w leczeniu bólu po operacjach innych niż naczyniowe [B]. TCEA ma przewagę nad opioidami podawanymi dożylnie u chorych ze złamanymi żebrami [+2B].

26 Przyczyny niepokoju u chorych w OIT. Mirski MA, Lewin III JJ: Sedation and pain management in the ICU. Yearbook of intensive care and emergency medicine 2009; red. Vincent JL. Springer 2009; S. 882. Ból. Bezsenność. Hałas (w tym alarmy). Temperatura w OIT. Fizykoterapia. Odsysanie tchawicy. Problemy z wypróżnieniem. Podłączenie do systemów monitorowania. Unieruchomienie. Brak bliskości z rodziną. Towarzystwo śmierci. Sen i jego brat… Śmierć… Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit

27 Utrzymywanie umiarkowanego poziomu sedacji: Jest związane z lepszymi wynikami leczenia (krótszy czas wentylacji mechanicznej/ krótsza hospitalizacja w OIT) [B]. Podwyższa ryzyko wystąpienia fizjologicznej odpowiedzi stresowej, ale nie jest związane z częstszymi incydentami niedokrwienia m. sercowego [B]. Związek pomiędzy głębokością sedacji u tych chorych, a stresem jest niejasny [C]. Polecane jest prowadzenie sedacji umiarkowanej w miejsce głębokiej (chyba, że istnieją przeciwwskazania) [+1B].

28 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Monitorowanie poziomu sedacji: Polecane jest użycie [B]: The Richmond Agitation-Sedation Score (RASS). Sedation-Agitation Scale (SAS).

29 RASS – The Richmond Agitation-Sedation Scale Sessler i wsp.: AJRCCM 2002; 166: 1338-1344. Ely EW, Truman B, Shintani A i wsp.: Monitoring sedation status overtime in ICU patients. Reliability and validity of the Rchmond agitation-sedation scale (RASS). JAMA; 2003; 289: 2983-2991. Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit

30 SAS = 2-4 PUNKTY Riker SAS (Riker Sedation Agitation Scale) 7 - niebezpiecznie pobudzony. 6 - bardzo pobudzony. 5 – pobudzony. 4 - spokojny, współpracujący. 3 – uspokojony. 2 - silnie uspokojony. 1 - brak kontaktu. Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit

31 Monitorowanie poziomu sedacji: Użycie: Monitora BIS – analiza bispektralna. Słuchowych potencjałów wywołanych (AEP). Narcotrend Index (NI). Wskaźnika stanu pacjenta (PSI). Entropii. Nie jest polecane u chorych nie będących w śpiączce i nie otrzymujących środków zwiotczających mięśnie [-1B]. Jest polecane u chorych otrzymujących środki zwiotczające [+2B]. Użycie monitora EEG jest u chorych z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym [+1A].

32 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Wybór leku do sedacji: U chorych wentylowanych mechanicznie polecane jest użycie [+2B]: Propofolu. Deksmedetomidyny.

33 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Majaczenie - delirium: Wiąże się z: Ze wzrostem śmiertelności [A]. Dłuższą hospitalizacją [A]. Wystąpieniem zaburzeń poznawczych (po opuszczeniu OIT) [A].

34 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Majaczenie - delirium: Polecane jest rutynowe monitorowanie delirium u chorych leczonych w OIT [+1B]. Wykorzystanie [A]: The Confusion Assessement Method for the ICU (CAM-ICU). The Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC).

35 CAM-ICU Confusion Assessment Method for the ICU: Nagłe pojawienie się zaburzeń stanu psychicznego. Brak uwagi. Chaotyczne myślenie. 3A: Pytania Tak/Nie (stosować zestawy pytań na zmianę) Zestaw A 1.Czy kamień będzie pływał po wodzie? 2.Czy ryby są w morzu? 3.Czy jeden kilogram waży więcej niż dwa kilogramy? 4.Czy do wbicia gwoździa można użyć młotka? Zestaw B 1.Czy liść będzie pływał po wodzie? 2.Czy w morzu żyją słonie? 3.Czy 2 kg ważą więcej niż 1kg? 4.Czy do ścięcia drzewa można użyć młotka? Zmiany w stanie świadomości. 1.Peterson JF, Pun BT, Dittus RS i wsp.: Delirium and its motoric subtypes. A study of 614 critically ill patients. J Am Geriatr Soc 2006; 54: 479-484. 2.Pandharipande P, Jackson J, Ely EW: Delirium: acute cognitive dysfunction in the citically ill. Curr Opin Crit Care 2005; 11: 360-368. 3.Ely EW, Shintani A, Truman B i wsp.: Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA 2004; 291: 1753-1762. 4.Cook IA. Guidline watch: Practice guideline for the treatment of patients with delirium. Availabe at: www.psychiatryonline.com, Accessed September 14, 2008.www.psychiatryonline.com Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit

36 The Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). Zaburzony poziom świadomości:1 Nieuwaga1 Dezorientacja1 Halucynacje, urojenia, psychoza1 Pobudzenie, lub spowolnienie psychomotoryczne1 Niespójna mowa, zmienność nastroju1 Zaburzenia cyklu dobowego (snu/ czuwania)1 Wahania objawów1 0: norma. 4: delirium. Bergeron. Intensive Care Med. 2001; 27; 859.

37 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Czynniki ryzyka: Zaburzenia pamięci, nadciśnienie tętnicze, alkoholizm, ciężka, długa choroba [B]. Śpiączka, jako czynnik niezależny [B]. Użycie opioidów w OIT; czas ich podawania; używanie innych leków wchodzących w interakcje z opioidami [B]. Prowadzenie sedacji benzodwuazepinami [B]. Użycie propofolu, a delirium w OIT [C]. Sedacja deksmedetomidyną u chorych wentylowanych mechanicznie – związane jest z mniejszym ryzykiem występowania delirium [B].

38 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Zapobieganie: Szybkie uruchomienie chorych [+1B].

39

40 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Zapobieganie: Szybkie uruchomienie chorych [+1B]. Protokoły zapobiegania delirium u chorych OIT – nie są polecane [C]. Haloperidol i leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) II generacji (tzw. atypowe) nie zapobiegają wystąpieniu delirium w OIT [-2C]. Nie jest polecane użycie deksmedetomidyny w zapobieganiu występowania delirium [C].

41 Clinical Practice Guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult patients in the intensive care unit Leczenie: Haloperidol nie ma udowodnionego działania. Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) II generacji (tzw. atypowe) mogą zmniejszać ciężkość objawów delirium [C] Nie jest polecane podawanie riwastygminy (Actavis) w leczeniu delirium, kaps. 1,5 mg; maks. dawka – 2x6 mg [-1B]. Podawanie deksmedetomidyny może przynieść efekt w leczeniu delirium u chorych nieuzależnionych od alkoholu i nadużywających benzodwuazepin [+2B].

42 Sedacja dorosłych sedacja w OIT - postępowanie Jeżeli już tyle wiemy – to może zastosować prosty schemat? Użyj skali oceniających ból – dla oceny bólu. Jeżeli chory odczuwa ból? A nie jest stabilny hemodynamicznie: Fentanyl – bolus: 25-100 µg, co 5-15 min., lub: Hydromorphon - bolus: 0,25 – 0,75 co 5-15 min. A jest stabilny hemodynamicznie: Morfina – bolus: 2-5 mg co 5-15 min., do dawki, która spowoduje ustąpienie dolegliwości bólowych. Użyj skali oceniających niepokój/pobudzenie (np. Ricker sedadion-agitation scale). Silne pobudzenie psychoruchowe: Midazolam – bolus: 2-5 mg, co 5-15 min., aż ustąpią objawy pobudzenia. Dla rozpoczęcia sedacji: Lorazepam – bolus: 1-4 mg, co 10-20 min. do ustąpienia pobudzenia, później: co 4-6 godz. – w razie konieczności…, albo: Propofol w dawce wstępnej: 5 µg/kg/min. (0,3 mg/kg/godz.), zwiększając wlewu co 5 min. – do ustąpienia pobudzenia. Jeżeli propofol utrzymywany był >3 dób (poza wsk. neurochirurgicznymi) – zmień go na: Lorazepam, ew.: Haloperidol. Jacobi J, Fraser GL, Coursin DB i wsp.: Clinical practice guidelines for the sustained use of sedatives and analgesics in the critically ill adult. Crit Care Med. 2002; 30: 2124-134.

43


Pobierz ppt "Waldemar Machała Monitorowanie analgosedacji. Jak optymalizować proces leczenia? Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google