Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkie Religie Monoteistyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkie Religie Monoteistyczne"— Zapis prezentacji:

1 Wielkie Religie Monoteistyczne

2 Judaizm

3 Judaizm ukształtował się w II tysiącleciu p. n. e
Judaizm ukształtował się w II tysiącleciu p.n.e. Stanowi religię narodową Żydów. Podstawą religii jest wiara w jednego Boga-Jahwe. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom. Żydzi również czekają na Mesjasza bo wierzą że odbuduje świątynię Izraelską i całe królestwo, a także ich wyzwoli.

4 Święte Księgi Tora-pięć pierwszych ksiąg Biblii
Talmud-objaśnienia do Pisma Świętego

5 Symbole: Jarmułka Gwiazda Dawida Menora

6 Ciekawostki -Wyznawcy judaizmu znajdują się na całym świecie, obecnie jest ich najwięcej w Stanach Zjednoczonych– 5,6 mln i Izraelu – 4,7 mln. - Centrum życia tej wspólnoty jest synagoga -w święto Tisza b’Aw obowiązuje całkowity post, zakaz noszenia skórzanego obuwia oraz mycia się. -w religii tej jest obowiązek święcenia soboty (szabat) który wynika z Dziesięciu Przykazań.

7 Chrześcijaństwo

8 Chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Narodziło się w I w n. e
Chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Narodziło się w I w n.e.(narodziny Jezusa) na Bliskim Wschodzie . Bazuje się na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie.

9 Chrześcijaństwo opiera się na naukach Jezusa Chrystusa, które głosił za życia, jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania oraz wydarzenia, które nastąpiły bezpośrednio po tym fakcie. Pierwsi chrześcijanie byli uczniami (apostołami) Chrystusa. Zachowywali oni wszystkie obrządki żydowskie oraz wierzyli, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz Zbawicielem, który odkupił świat. Bóg w tej religii występuję pod trzema postaciami: - Bóg Ojciec - Syn Boży (Jezus Chrystus) - Duch Święty.

10 Główne odłamy chrześcijaństwa :
-katolicyzm-oznacza doktrynę religijną, moralną i społeczną chrześcijańskiego Kościoła rzymskokatolickiego. -prawosławie-Doktryna prawosławia opiera się na dekretach siedmiu pierwszych soborów powszechnych i przekazach Ojców Kościoła. Nie uznaje ustanowionego po tzw. "schizmie wschodniej w Kościele zachodnim prymatu jurysdykcyjnego biskupa Rzymu, opierając się na tradycji Kościoła starożytnego, który zakładał pojęcie Kościoła jako wspólnoty opartej na równości jego członków

11 Kościół – w religii chrześcijańskiej budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw itp. Głową Kościoła jest papież.

12 Symbole :

13 Islam

14 Islam narodził się w VII w. na Półwyspie Arabskim
Islam narodził się w VII w. na Półwyspie Arabskim. Jest drugą religią na świecie pod względem liczby wyznawców. Dla muzułmanów Bóg jest najważniejszy, jest miłością i nie mu równego. Wszelkie dogmaty islamu mówią, że istnieje: wiara w Allaha, w Jego Anioły, w Jego Księgi, w Jego Proroków, w Dzień Ostatni i w Przeznaczenie.

15 Wyznawcą islamu można stać się przez wygłoszenie ze szczerą intencją formuły: "Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem" (są to równocześnie słowa, które jako pierwsze wpadają w ucho każdemu nowonarodzonemu niemowlęciu muzułmańskiemu i które są wymawiane nad grobem).

16 Muzułmanie uważają, że wersety Koranu , zostały objawione Mahometowi(twórcy Islamu) poprzez Archanioła Gabriela. Istnieje w tej religii pięć zasad, które każdy muzułmanin musi spełniać, jeśli chce się czuć i chce być wyznawcą tej religii.

17 Pięć Filarów Islamu I.Wyznawanie wiary : „Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego twórcą” II.Modlitwa odprawiana pięć razy dziennie III.Jałmużna, czyli świadczenie pomocy ubogim IV.Post w miesiącu romadum V.Pielgrzymka przynajmniej raz w życiu

18 Święta Islamu : Aszura- jest to jedno z najważniejszych świąt, które jest kulminacją miesiąca żałoby i rozpoczyna się pierwszego dnia roku. Hidżra- święto upamiętniające wywędrowanie Mahometa z Mekki do Medyny-622r., Noc Poczęcia Proroka, Urodziny proroka. Ramadan-miesiąc postu, obchodzony jest dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego.Noc Mocy, Święto Przerwania Postu, czy też Święto ofiar.

19 Najważniejszym symbolem Islamu jest półksiężyc

20 Koran – Święta Księga muzułmanów

21 Kabba –świątynia muzułmańska

22 Kobieta w islamie Na pewno to co charakterystyczne dla islamu, to bez wątpienia kobieta, która tam żyje. Obowiązek noszenia specjalnego ubioru, które przykrywa ją od stóp do głów, niezależnie. Gorąco, wielkie promienie słońca, a kobiety takie, muszą chodzić w taki sposób ubrane. W islamie również, kobieta nie ma nic do powiedzenia, jest oddana mężowi i musi być grzeczna, dobra i miła, żeby mogła prawidłowo żyć i być traktowaną normalnie.


Pobierz ppt "Wielkie Religie Monoteistyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google