Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie szkolenia „Nigdy nie pozwalam na to, by szkoła stała się przeszkodą w mojej edukacji” Mark Twain.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie szkolenia „Nigdy nie pozwalam na to, by szkoła stała się przeszkodą w mojej edukacji” Mark Twain."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie szkolenia „Nigdy nie pozwalam na to, by szkoła stała się przeszkodą w mojej edukacji” Mark Twain

2 6 kroków planowania szkolenia
Kto? Dlaczego? Kiedy? Gdzie? Co? Jak? Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

3 6 kroków planowania szkolenia
Kto – kim będą uczestnicy naszego szkolenia, jakie mają doświadczenie, jakie pełnią funkcje, czy uczestniczyli już w jakiś kursach, w jakim wieku, ilu, czy się znają ze sobą? Dlaczego – uczestnicy potrzebują tego szkolenia? Jaki jest związek pomiędzy treściami szkolenia, a rolą uczestników w organizacji. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

4 6 kroków planowania szkolenia
Kiedy to szkolenie ma się odbyć, jaki będzie harmonogram dnia, Gdzie to szkolenie się odbędzie, ile i jaki sprzęt będzie potrzebny do jego przeprowadzenia, jak z wyżywieniem. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

5 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r.
6 kroków planowania szkolenia – problemy na jakie to szkolenie ma odpowiadać Celem szkoleń jest poprawa działalności (procesu) drużyny, zastępu itd., a nie szkolenie dla samego szkolenia, formy lub przekazania treści. Szkolenie w swojej treści ma uczyć metodologii rozwiązywania problemów, dochodzenia do wiedzy i zdobywania umiejętności, a nie uczenia schematów zachowań i działań. Szkolenia w znaczącej części winny być oparte na działaniu, a problemy, do jakich to szkolenie się odnosi, muszą być realne i występować w środowiskach uczestników. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

6 6 kroków planowania szkolenia
Co – konkretne i mierzalne cele szkolenia z perspektywy chorągwi: jaki będzie efekt szkolenia dla organizacji, jaka zmiana nastąpi. Treści szkolenia. Cele szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw uczestników. Jaką nową wiedzę uczestnicy uzyskają, jakie umiejętności rozwiną, na jakie postawy będzie oddziaływać szkolenie. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

7 6 kroków planowania szkolenia
Jak – opis kolejnych elementów szkolenia i przebiegu zajęć. Jakie moduły i w jakiej kolejności, w jaki sposób. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

8 Konstrukcja Systemu Szkoleń - zalecenia
Luka umiejętności – komunikowana przez K. Ch., Hufcowych, KI, Drużynowych; Jaki jest wymagany poziom – ocena eksperta co do poziomu wykonania zadania. Ocena przyszłych uczestników szkolenia – ich obecny poziom, ocena metod, ich potrzeb, stylów uczenia się; Konstrukcja programu- treść, formy, narzędzia Program pilotażowy (niekiedy); Szkolenie Monitoring i ocena GDZIE JEST PROBLEM ??? Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

9 Konstrukcja Systemu Szkoleń - problem
2. Jaki jest wymagany poziom – ocena eksperta co do poziomu wykonania zadania. 3. Ocena przyszłych uczestników szkolenia – ich obecny poziom, ocena metod, ich potrzeb, stylów uczenia się; Luka do wypełnienia znajduje się pomiędzy tymi dwoma punktami 2-3 Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

10 7 Krok planowania szkolenia – ocena efektywności szkoleń
Wszystkie szkolenia jeszcze na etapie opracowywania muszą mieć określoną metodę oceny jego efektywności, tzn. jakie czynniki muszą zaistnieć po szkoleniu by uznać, że szkolenie było efektywne. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

11 4 SŁABOŚCI DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU SZKOLEŃ
Zbyt wolny – trwa zbyt długo w stosunku do potrzeb otoczenia Jeśli nie ma szkolenia, ludzie uczą się w działaniu, choć nie zawsze tego, czego chcemy by się uczyli. Skoro uczą się tego bez szkolenia, to co wnosi tu system? Szkoleniowcy zbyt dużo czasu poświęcają na konstrukcję idealnego programu (procesu), zamiast skupić się na problemie działania (sprawności) organizacji. Używając dotychczasowych schematów tworzymy dysfunkcjonalnych wychowawców/instruktorów, którzy uczą się konkretnego kroku, zamiast stawać się elastyczną i kreatywną kadrą. Prowadzi to do „sztywnej” recepty na każdą okazję. Bazuje na modelu „uczeń-nauczyciel” – niestety świat tak nie działa. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

12 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r.
JAK POWINNO DZIAŁAĆ? Określ cel szkolenia Oceń efektywność działań Zbuduj system oceny wyników szkolenia Szkolenie działanie Oceń, zbierz dane Kontynuacja Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

13 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r.
Jak się uczyć ? Obecne systemy szkoleń oparte są na nieefektywnej metodologii (nauczyciel/uczeń); Systemy te są pasywne i słabo działają (wykłady), Właściwą formą uczenia jest „działanie”; Przyswajanie wiedzy i nabieranie umiejętności to nie to samo. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

14 Tradycyjny i nowy model
Tradycyjny: Mądry nauczyciel – głupi uczeń; Nowy: Mądry uczeń, który potrzebuje pomocy i rozwiązań. Nauczyciel wspiera i pomaga. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

15 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r.
Jak się uczyć ? Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

16 Jak się uczyć ? Uczeń Szkoleniowiec
Uczeń” musi mieć przed sobą określony cel. Musi to być cel realny, a nie sztuczny. Dopuszcza się pomyłki w trakcie jego uczenia. Ma możliwość analizy przyczyny poniesionej przed chwilą porażki i wyciąga wnioski. Posiada emocjonalny stosunek do problemu. Szkolenie w działaniu. Motywacja – motywowany do osiągania celu i działania. Wybór do szkolenia prawdziwego problemu. Działanie, testowanie i popełnianie błędu Wyjaśnienie dlaczego tak się stało, jakie są konsekwencje. Mój problem lub bardzo bogato ilustrowana zawartość. Zastosowanie w pracy. Mój problem, a zatem jestem motywowany. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

17 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r.
Jak się uczymy ? Pamiętaj !!! Style uczenia się mają znaczenie Wzrokowiec Słuchowiec Praktyk (uczący się poprzez działanie) Ludzie mają indywidualne preferencje uczenia się Seminarium kadry kształcącej Rumia r.

18 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r.
WNIOSKI Żadna metodologia szkoleń nie jest efektywna w przypadku wszystkich uczestników. Rodzaj treści, którą chcemy przekazać, jest najważniejszym czynnikiem. Kolejnym jest preferowany styl uczenia się. Różnorodność. Seminarium kadry kształcącej Rumia r.


Pobierz ppt "Planowanie szkolenia „Nigdy nie pozwalam na to, by szkoła stała się przeszkodą w mojej edukacji” Mark Twain."

Podobne prezentacje


Reklamy Google