Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie szkolenia Nigdy nie pozwalam na to, by szkoła stała się przeszkodą w mojej edukacji Mark Twain.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie szkolenia Nigdy nie pozwalam na to, by szkoła stała się przeszkodą w mojej edukacji Mark Twain."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie szkolenia Nigdy nie pozwalam na to, by szkoła stała się przeszkodą w mojej edukacji Mark Twain

2 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 2 6 kroków planowania szkolenia Kto? Dlaczego? Kiedy? Gdzie? Co? Jak?

3 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 3 6 kroków planowania szkolenia Kto – kim będą uczestnicy naszego szkolenia, jakie mają doświadczenie, jakie pełnią funkcje, czy uczestniczyli już w jakiś kursach, w jakim wieku, ilu, czy się znają ze sobą? Dlaczego – uczestnicy potrzebują tego szkolenia? Jaki jest związek pomiędzy treściami szkolenia, a rolą uczestników w organizacji.

4 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 4 6 kroków planowania szkolenia Kiedy to szkolenie ma się odbyć, jaki będzie harmonogram dnia, Gdzie to szkolenie się odbędzie, ile i jaki sprzęt będzie potrzebny do jego przeprowadzenia, jak z wyżywieniem.

5 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 5 6 kroków planowania szkolenia – problemy na jakie to szkolenie ma odpowiadać Celem szkoleń jest poprawa działalności (procesu) drużyny, zastępu itd., a nie szkolenie dla samego szkolenia, formy lub przekazania treści. Szkolenie w swojej treści ma uczyć metodologii rozwiązywania problemów, dochodzenia do wiedzy i zdobywania umiejętności, a nie uczenia schematów zachowań i działań. Szkolenia w znaczącej części winny być oparte na działaniu, a problemy, do jakich to szkolenie się odnosi, muszą być realne i występować w środowiskach uczestników.

6 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 6 6 kroków planowania szkolenia Co – konkretne i mierzalne cele szkolenia z perspektywy chorągwi: jaki będzie efekt szkolenia dla organizacji, jaka zmiana nastąpi. Treści szkolenia. Cele szkolenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw uczestników. Jaką nową wiedzę uczestnicy uzyskają, jakie umiejętności rozwiną, na jakie postawy będzie oddziaływać szkolenie.

7 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 7 6 kroków planowania szkolenia Jak – opis kolejnych elementów szkolenia i przebiegu zajęć. Jakie moduły i w jakiej kolejności, w jaki sposób.

8 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 8 Konstrukcja Systemu Szkoleń - zalecenia 1.Luka umiejętności – komunikowana przez K. Ch., Hufcowych, KI, Drużynowych; 2.Jaki jest wymagany poziom – ocena eksperta co do poziomu wykonania zadania. 3.Ocena przyszłych uczestników szkolenia – ich obecny poziom, ocena metod, ich potrzeb, stylów uczenia się; 4.Konstrukcja programu- treść, formy, narzędzia 5.Program pilotażowy (niekiedy); 6.Szkolenie 7.Monitoring i ocena GDZIE JEST PROBLEM ???

9 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 9 Konstrukcja Systemu Szkoleń - problem 2. Jaki jest wymagany poziom – ocena eksperta co do poziomu wykonania zadania. 3. Ocena przyszłych uczestników szkolenia – ich obecny poziom, ocena metod, ich potrzeb, stylów uczenia się; Luka do wypełnienia znajduje się pomiędzy tymi dwoma punktami 2-3

10 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 10 7 Krok planowania szkolenia – ocena efektywności szkoleń Wszystkie szkolenia jeszcze na etapie opracowywania muszą mieć określoną metodę oceny jego efektywności, tzn. jakie czynniki muszą zaistnieć po szkoleniu by uznać, że szkolenie było efektywne.

11 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 11 4 SŁABOŚCI DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU SZKOLEŃ 1.Zbyt wolny – trwa zbyt długo w stosunku do potrzeb otoczenia 2.Jeśli nie ma szkolenia, ludzie uczą się w działaniu, choć nie zawsze tego, czego chcemy by się uczyli. Skoro uczą się tego bez szkolenia, to co wnosi tu system? Szkoleniowcy zbyt dużo czasu poświęcają na konstrukcję idealnego programu (procesu), zamiast skupić się na problemie działania (sprawności) organizacji. 3.Używając dotychczasowych schematów tworzymy dysfunkcjonalnych wychowawców/instruktorów, którzy uczą się konkretnego kroku, zamiast stawać się elastyczną i kreatywną kadrą. Prowadzi to do sztywnej recepty na każdą okazję. 4.Bazuje na modelu uczeń-nauczyciel – niestety świat tak nie działa.

12 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 12 JAK POWINNO DZIAŁAĆ? Określ cel szkolenia Oceń efektywność działań Zbuduj system oceny wyników szkolenia Szkolenie działanie Oceń, zbierz dane Kontynuacja

13 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 13 Jak się uczyć ? Obecne systemy szkoleń oparte są na nieefektywnej metodologii (nauczyciel/uczeń); Systemy te są pasywne i słabo działają (wykłady), Właściwą formą uczenia jest działanie; Przyswajanie wiedzy i nabieranie umiejętności to nie to samo.

14 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 14 Tradycyjny i nowy model Tradycyjny: Mądry nauczyciel – głupi uczeń; Nowy: Mądry uczeń, który potrzebuje pomocy i rozwiązań. Nauczyciel wspiera i pomaga.

15 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 15 Jak się uczyć ? 2. Porażka 3. Jeszcze raz 1. Cel do osiągnięcia, próba

16 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 16 Jak się uczyć ? UczeńSzkoleniowiec Uczeń musi mieć przed sobą określony cel. Musi to być cel realny, a nie sztuczny. Dopuszcza się pomyłki w trakcie jego uczenia. Ma możliwość analizy przyczyny poniesionej przed chwilą porażki i wyciąga wnioski. Posiada emocjonalny stosunek do problemu. Szkolenie w działaniu. Motywacja – motywowany do osiągania celu i działania. Wybór do szkolenia prawdziwego problemu. Działanie, testowanie i popełnianie błędu Wyjaśnienie dlaczego tak się stało, jakie są konsekwencje. Mój problem lub bardzo bogato ilustrowana zawartość. Zastosowanie w pracy. Mój problem, a zatem jestem motywowany.

17 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 17 Jak się uczymy ? Pamiętaj !!! Style uczenia się mają znaczenie Wzrokowiec Słuchowiec Praktyk (uczący się poprzez działanie) Ludzie mają indywidualne preferencje uczenia się

18 Seminarium kadry kształcącej Rumia 26-29.05.2005 r. 18 WNIOSKI Żadna metodologia szkoleń nie jest efektywna w przypadku wszystkich uczestników. Rodzaj treści, którą chcemy przekazać, jest najważniejszym czynnikiem. Kolejnym jest preferowany styl uczenia się. Różnorodność.


Pobierz ppt "Planowanie szkolenia Nigdy nie pozwalam na to, by szkoła stała się przeszkodą w mojej edukacji Mark Twain."

Podobne prezentacje


Reklamy Google