Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System gospodarki odpadami w Szwecji Kierunki i dążenia Warszawa 16 stycznia 2014 Józef Neterowicz Radca Ambasady szwedzkiej w Polsce Ekspert ds. Ochrony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System gospodarki odpadami w Szwecji Kierunki i dążenia Warszawa 16 stycznia 2014 Józef Neterowicz Radca Ambasady szwedzkiej w Polsce Ekspert ds. Ochrony."— Zapis prezentacji:

1 System gospodarki odpadami w Szwecji Kierunki i dążenia Warszawa 16 stycznia 2014 Józef Neterowicz Radca Ambasady szwedzkiej w Polsce Ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich Członek Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP Prezes firmy Radscan Intervex Polska Sp. z o.o

2 Rewolucja ? Potrzebujemy nowego sposobu myślenia Albert Einstein

3 Odpadowe problemy mieszkańca Kary unijne 260 000 / dzień Podatek śmieciowy podniesie koszty gospodarki odpadami Wyższe koszty energii Jak pozbyć się odpadów ponadgabarytowych? Biogazownia = wyższe koszty żywności Przecież ja już segreguje odpady a one i tak lądują we wspólnej śmieciarce i na wysypisku Śmieci są bezwartościowe tylko stanowią problem ekologiczny Spalarnie = dioksyny = rak płuc

4 Co tu zrobić z odpadami ? ? Selekcja u źródła ? - mieszkam na 10 piętrze Spalarnie ? - ekolodzy ich nie chcą Sortownie ? – co z paliwem altrenatywnym Składowiska ? dlaczego nie – przecież to funkcjonowało setki lat Czego chce Unia od nas? Energia odnawialna, po co ? palimy przecież węglem i jest ciepło CO 2, metan – efekt cieplarniany? Taka zimna wiosna była

5 Czego oczekuje Unia Europejska od gmin? Gmina powinna zapewnić swoim mieszkańcom: Czyste środowisko naturalne (wodę,powietrze, ziemię) Tanie media potrzebne do życia (wodę,energię) Niskie koszty utylizacji ścieków i odpadów stałych Adekwatną do poziomu życia komunikację, Równy dostęp do ochrony zdrowia i nauki Bezpieczeństwo socjalne Bezpieczeństwo dla mienia i życia Maksymalne zrównoważenie w gospodarce zasobami i potrzebami

6 Zrównoważenie Istotą optymalnego działania w gminie jest jak najbliższe zrównoważenie między zasobami i potrzebami. Do podstawowych miejsc (instalacji) w gminie istotnych dla procesu zrównoważenia są: Sieć ciepłownicza Źródła energii odnawialnej Składowisko odpadów komunalnych Oczyszczalnia ścieków, biogazownia Spalarnia odpadów komunalnych Transport miejski

7 Sortowanie odpadów jako część zrównoważenia Tylko sortowanie u źródła jest bezkosztowym sposobem na wydzielaniem frakcji do ponownego użycia Duże sortownie podwyższają koszt gospodarki odpadami zmniejszając ekonomiczne ramy dla finansowej efektywności dla spalarni odpadów Sortownie nie są alternatywa dla spalarni lecz wręcz muszą występować równolegle Najniższa wartość odpadu to wartość energii powstałej podczas jego spalenia

8 Odpady mają wymierną wartość Odpady zmieszane Kaloryczność: 8 GJ/tonę = 2,2 MWh/tonę odpadów Ciepło spalania 16 GJ/tonę = 4,4 MWh/tonę odpadów Dzięki technologii skraplania ilość energii z odpadów osiąga ok.12 GJ/tonę = 3,3 MWh/tonę odpadów komunalnych 4 tony odpadów komunalnych odpowiadają energetycznie 4,5 tonom surowej biomasy drewnianej, czyli 1 tona odpadów odpowiada 1,125 tonom surowej biomasy 1 tona oleju opałowego odpowiada energetycznie 4 tonom odpadów komunalnych 1 tona węgla odpowiada energetycznie 2 tonom odpadów komunalnych Frakcja biodegradowalna 1 tona odpadów biodegradowalnych = 100 m³ biometanu 1 Nm³ biometanu = 10 kWh energii

9 Nasze odpady komunalne Biodegradowalne I palne i niepalne papier aluminium plastiki stal tektura niebezpieczne

10 Wartości energetyczne odpadów 3,3 MWh/ tonę 1 MWh/ tonę w biogazie 3,9 MWh/ tonę Zmieszane Frakcja sucha Frakcja biodegradowalna 70% 30%

11 Odpady bytowe ponadgabarytowe Tradycyjne odpady bytowe Recykling Recykling Unieszkodliwienie Kompost Energia cieplna i elektryczna lub biometan lub Gmina Opłata odpadowa Nawóz do rolnictwa Kaucja PET Puszki AL Recykling Segregacja Spalarnia odpadów Biogazownia Gminne centrum segregacji i odzysku Unieszkodliwienie

12 Waste to energy – optymalny sposób pozbycia się frakcji resztkowej odpadów komunalnych Jeżeli nie uda się w lepszy sposób zagospodarować odpadów należy je spalić w spalarniach

13 To tutaj odzyskuje się energię ze skraplania spalin Tradycyjna spalarnia odpadów komunalnych w Szwecji

14 Różnica między kalorycznością a ciepłem spalania dla różnych paliw GJ/t To tę różnicę energii odzyskuje się podczas skraplania spalin

15 Układ technologiczny nowoczesnej spalarni współspalającej odpady komunalne i przefermentowane osady z oczyszczalni ścieków – 0 emisyjnej do wody wg. technologii Radscan Intervex K Q SS UFMF CO 2 RO EDI FW P W Komin Sieć cieplna (powrót) Woda,węgiel aktywny Ca(OH)2 Dodatki Przed filtrem workowym -woda do obniżenia temperatury spalin i podwyższenia wilgotniści -wegiel aktywny do usunięcia dioksyn -Ca(OH) 2 do neutralizacji SO 2, HCL, HF Membrany - energia elektryczna - NaOH do neutralizacji wody - sprężone powietrze do redukcji CO2 - chemikalia do czyszczenia membran ścieki Uzdatniona woda kotłowa TRADYCYJNA CZĘŚĆ ENERGETYCZNA (TURBINA UPUSTOWA CHŁODZONA SIECIĄ CIEPLNĄ + GENERATOR para wodna woda, kondensat DODATKOWY ODZYSK ENERGII ZE SKROPLNYCH SPALIN ZOK 80% wsadu MPOzOŚ 20%wsadu Paliwo Obróbka kondensatu ZOK – zmieszane odpady komunalne MF – mikrofiltr MPOzOŚ - mokry przefermentowany osad UF – ultrafiltr z oczyszczalni ścieków CO – membrana usuwająca CO Proces technologiczny RO – odwrotna osmoza P – palenisko EDI - elektrodejonizator K- kocioł FW – filtr workowy W – wentylator spalin Q – Quench,Wyparnik SS – skraplacz

16 Chłodzenie spalin a odzysk energii Schładzanie spalin

17 Gospodarka energią cieplną w mieście Biogazownia Elektrociepłownia Energia z odpadów jako źródło podstawowe Produkcja biometanu CSG do pojazdów, lub importowanego zamiennika gazu ziemnego Źródło szczytowe opalane paliwem kopalnym Miejska sieć cieplna 1 2 3 4 5 6

18 Zmiany przeznaczenia ciepła z sieci ciepłowniczej Moc cieplna sieci

19 Priorytety źródeł ciepła w sieci ciepłowniczej Moc cieplna Kotły szczytowe Kocioł 1 spalarni Kocioł 2 spalarni Biogazownia Przemysł Biomasa Kotły węglowe

20 Cena paliwa konieczna do wyprodukowania 1 MWh el. na przykładzie Szwecji w przeliczeniu na PLN bez dotacji, podatków i opłat

21 Roczne udziały różnych paliw w szwedzkim ciepłownictwie oraz emisja CO 2 /1 MWh Obecnie w Polsce ok. 420 kg CO 2 /MWh )

22 Gospodarka w gminie energią elektryczną Miejska biogazownia Miejska elektrociepłownia Miejska spalarnia odpadów komunalnych Miejska sieć energetyczna Elektrownie zawodowe tradycyjne i odnawialne Krajowa sieć energetyczna

23 Koszty stałe i ruchome kosztów produkcji energii el. w gr/kWh el. z różnych paliw w Szwecji bez podatków, VAT i subwencji państwowych

24 Biogazownia Zrównoważona gospodarka mediami i zasobami organicznymi współpraca wsi z miastem Odpady i uprawy rolnicze Paliwo CSGBiometan sieciowy lub ciepło sieciowe, energia elektryczna Frakcja biologiczna odpadów komunalnych Ciepło sieciowe Osad Nawóz naturalny Biogazownia

25 Potencjał biogazu w różnych substratach Substrat% udział ciężaru masy suchej w substracie % udział masy organicznej w masie suchej Ilość metanu w m 3 / t substratu % stopień rozkładu masy organicznej Płynny nawóz bydlęcy9801435 Płynny nawóz trzody chlewnej8851846 Uprawy zielone /lucerna,koniczyna30908164 Buraki cukrowe25956493 Odpady warzywne i owocowe1595 91

26 Dlaczego Szwecja promuje segregację odpadów u źródła? Higieniczne oddzielanie różnego rodzaju odpadów komunalnych od siebie Najtańszy sposób segregacji Skierowanie do fermentacji frakcji organicznej przed rozpoczęciem powstawania metanu Zmniejszenie efektu cieplarnianego Zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko odpadów

27 Dlaczego należy oddzielać odpady mokre (organiczne) od suchych? Frakcja organiczna obniża kaloryczność odpadów palnych i wartość rynkową recyklingowanych surowców. Frakcja organiczna po kilku dniach w odpadach zmieszanych powoduje niekontrolowane powstawanie metanu czyli sprzyja efektowi cieplarnianemu. Frakcja organiczna to największe zagrożenie bakteriologiczne w odpadach. Największa wartość frakcji organicznej to jej potencjał w biogazie a nie wartość kaloryczna.

28 Dlaczego nie należy budować sortowni odpadów zmieszanych ? Zwiększa koszty recyklingu Doprowadza do rozpoczęcia powstawania metanu w masie śmieciowej Niehigieniczne warunki pracy w sortowni Koszty produkcji tzw. wysokokalorycznej frakcji podnoszą koszty gospodarki odpadami - opłata odpadowa zawiera koszty jej produkcji - spalarnia ma droższe paliwo Uniemożliwia otrzymanie zielonych certyfikatów w spalarni

29 Ekologia spalania w spalarniach odpadów Spalarnie odpadów komunalnych posiadają najczystsze emitory spalin

30 Poziom emisji bezpośrednio za kotłem w zależności od paliwa Związek chemicznyJednostka Biomasa Odpady komunalne HClmg/m 3 501000 HFmg/m 3 010 SO2 mg/m 3 150600 Cd+Tlmg/m 3 <0,050,3 Hgmg/m 3 <0,050,1 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V mg/m 3 <0,55

31 Poziomy dopuszczalnych emisji do atmosfery w (mg/Nm³)- stan obecny Dioksyny i furany w ng/Nm3

32 Struktura przychodów dla spalarni odpadów komunalnych na 220 000 ton/rok

33 Struktura przychodów dla przyszłej spalarni jedynie opartej na sprzedaży energii elektrycznej

34 Rozwiązanie Odpady są już własnością gmin tak, jak w 25 krajach UE Wartość odpadów conajniej równa wartości energii Mamy sieć ciepłowniczą sprzedamy zatem całe ciepło Weźmy przykład od najlepszych, przecież oni mają też ekologogów a mają ektrociepłownie opalane odpadami Elektrociepłownie opalane odpadami – jedynym paliwem o cenie ujemnej Elektrociepłownie opalane odpadami – przyczynek do zobowiązań 3 x 20 Elektrociepłownie opalane odpadami to energia rozproszona Biogazownie oparte na substracie z odpadów biodegradowalnych najefektywniejszym sposobem wykorzystania tej frakcji 1 tona węgla energetycznie < niż 2 tony zmieszanych odpadów Kominy z elektrociepłowni opalanych odpadami najczystrzymi emitorami Polskie kotły rusztowe to najpopularniejsze kotły w spalarniach UE Tego czego nie wysegregujemy u źródła należy spalić w EC opalanych odpadami Nie budujemy dodatkowych sortowni

35 Do not waste the waste !!!

36 Roczna produkcja odpadów domowych w Szwecji w 2007 Kg na osobę % Suma515100 Niebezpieczne, oddzielnie odbierane i przerabiane odpady 51 Odzysk materiałów do powtórnego użycia jako produkt lub surowiec 19037 Obróbka biologiczna w celu produkcji biogazu 6012 Spalanie z odzyskaniem energii24046 Składowisko odpadów204

37 Różnice między rozkładem tlenowym, a beztlenowym 1.Do prowadzenia rozkładu tlenowego konieczne jest dodanie energii by napowietrzyć masę biologiczną, czyli ponosimy dodatkowe koszty eksploatacyjne 2.Podczas rozkładu beztlenowego produkujemy biogaz mając możliwość albo go spalić i zamianić jego energię chemiczną na energię elektryczną i ciepło, lub uszlachetnić go do biometanu i użyć go jako zamiennika gazu ziemnego czyli będzie źródłem przychodów Ten sam produkt końcowy = humus

38 Model Szwedzki

39 Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w krajach Europy Zachodniej

40 Automatyczna segragacja opytczna Source: Optibag

41 Stacjonarny system ciśnieniowy – alternatywa dla śmieciarek Source: ENVAC

42 Hammarby Sjöstad Sztokholm Rewolucja

43 Hammarby Sjöstad Sztokholm

44 Hammarby Sjöstad – częścią Symbio – City Pełna równowaga między potrzebami a zasobami

45

46 Wnioski Polityka ku niezależności energetycznej samorządów to przede wszystkim znakomty środek do: - zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa - zmniejszania bezdobocia - podniesienia komfortu życia mieszkańców - zmniejszenia strat przesyłu energii - minimalizacji ryzyka awarii przesyłu - spełnianienia dyrektyw unijnych Impulsem często rewitalizacji zdewastowanych terenów – służy równoważniu potrzeb i zasobów w Symbio - City

47 Nasza misja Największym zagrożeniem dla ludzkości nie jest zło czynione przez złych ludzi tylko bierność tych dobrych Martin L. King

48 D ziękuję za uwagę ! Telefon: 0 606 288 957 e-mail: jozef. neterowicz@gov.sejozef. neterowicz@gov.se


Pobierz ppt "System gospodarki odpadami w Szwecji Kierunki i dążenia Warszawa 16 stycznia 2014 Józef Neterowicz Radca Ambasady szwedzkiej w Polsce Ekspert ds. Ochrony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google