Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Józef Neterowicz Ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich Członek Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP Prezes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Józef Neterowicz Ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich Członek Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP Prezes."— Zapis prezentacji:

1 Józef Neterowicz Ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich Członek Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP Prezes firmy Radscan Intervex Polska Sp.z o.o Oferta firmy Radscan Intervex Polska sp. z o.o. Niech przychody z odzysku energii zapłacą za dbałość o środowisko naturalne

2 Straty w systemach energetycznych w Europie - stan obecny w M W Polsce : 220 /osobę/rok

3 Co to są wilgotne paliwa ? Paliwa w których zawartość wody stanowi więcej niż 20%. Zaliczamy do nich m.in. biomasę, odpady komunalne, osady pościekowe, gaz ziemny.

4 Różnica między kalorycznością a ciepłem spalania dla różnych paliw GJ/t

5 Koszty paliwa na wyprodukowanie 1 MWhe( w PLN/ MWhe) w Szwecji w zależności od ich rodzaju.

6 Wpływ postaci biomasy na cenę energii.

7 Skład biomasy drewnianej Woda, 50% Węgiel, 24,5% Wodór, 3,1% Tlen, 21,8% Popiół, 0,55% Chlorki, 0,03% Siarka, 0,02% Wartość opałowa suchego paliwa wynosi 18 MJ/kg (węgla ok. 24 MJ/kg) ------ Palne---------

8 Skład odpadów komunalnych Woda, 45% Węgiel, 22% Wodór, 3,3% Tlen, 20,3% Popiół, 8,6% Chlorki, 0,4% Siarka, 0,1% Wartość opałowa suchych odpadów wynosi 16 MJ/kg ( węgiel ok. 24 MJ/kg) ------Palne--------

9 Spalanie mokrego paliwa - sposób tradycyjny Odparowanie wilgoci Oczyszczanie i emisja spalin Odzysk energii Spalanie

10 Emisje, straty energii kosztują pieniądze ! Co zrobić by zwiększyć wydajność systemów opalanych surową biomasą oraz by wilgoć w paliwie stała się źródłem dochodów a nie strat ?

11 Skraplanie spalin. Co to jest ? Zastosowanie. Co daje ? Skąd się bierze ? Gdzie wykorzystać tę energię ?

12 Skraplanie pary w przyrodzie – powstawanie rosy

13 Powody dla których zaczęto palić mokrymi paliwami stałymi. Wysokie koszty przygotowania suchego biopaliwa powodujące wysoką jego cenę w porównaniu z mokrymi. Wynalezienie technologii skraplania spalin. Istniejący stały odbiorca odzyskanej energii ze spalin: sieć cieplna Względy praktyczne: - zbiórka - przechowywanie - łatwy transport

14 Spalanie paliwa mokrego metoda Radscan 1 Odparowywanie wilgoci Tradycyjny odzysk energii poprzez chłodzenie spalin (ekonomizer) SpalanieOczyszczanie i emisja spalin Dodatkowy odzysk energii przez skraplanie pary wodnej w spalinach

15 a Schemat P&I skraplanie spalin w skraplaczu RECO-FLUE (metoda 1) wtórnego Wentylatory powietrza pierwotnego Paliwo Palenisko Kocioł Cyklon Komin Sieć cieplna - powrót Odmgławiacz Wentylator spalin Elektrofiltr a p Skraplacz spalin RECO- FLUE

16 Skraplacz spalin – wymiennik płaszczowo-rurowy Skraplacz spalin dla eOn Mälarvärme AB, Örebro Szwecja

17 Skraplacz spalin - skruber

18 Bezpośrednie chłodzenie spalin SkruberSkraplająca Chłodnica Spalin Wysoko temperaturowy Ekonomizer

19 Zalety skraplania spalin. Odzyskuje energię cieplną ze spalin do temperatury punktu rosy oraz energię zmiany stanu skupienia pary wodnej znajdującej się w nich. Zwiększa sprawność układu o ok. 25% zależnie od zawilgocenia paliwa i temperatury wody powrotnej w sieci cieplnej. Sprawia ze sprawność systemów kotłowych opalanych mokrym paliwem zbliża się do węglowych (80%). Ułatwia oczyszczanie spalin szczególnie trudnych paliw.

20 Spalanie paliwa mokrego – metoda Radscan 2 Odparowywa - nie wilgoci Tradycyjny odzysk energii (ekonomizer) SpalanieOczyszczanie i emisja spalin Dodatkowy 1stopień odzysku energii poprzez skraplanie pary wodnej w spalinach Dodatkowy 2 stopień odzysku energii poprzez dalsze osuszanie spalin i przekazanie wilgoci do kotła przez powietrze spalania

21 Schemat P&I skraplanie spalin w skraplaczu RECO-FLUE (metoda 2) K Cyklon Kocioł Went.pow pierwotn. Wentylator powietrza wtórnego Komin Skraplacz spalin RECO- FLUE Dogrzewacz powietrza Odmgławiacz Ciepła woda wylot Ciepła woda wlot Sieć ciepłownicza - powrót Palenisko Paliwo Wentylator powietrza pierwotnego P Nawilżacz powietrza spalania ROTO-FLUE Wentyla- tor spalin Elektrofiltr KK

22 RECO ROTO FLUE Visby Skraplacz spalin i nawilżacz powietrza spalania w Visby Energi AB Gotlandia

23 Zalety nawilżania powietrza spalania. Odzyskuje energię cieplną z ochłodzonych czystych spalin do temperatury ok. 40°C, przekazuje wilgoć powietrzu spalania. Podwyższa temperaturę punktu rosy, przez to odbiornik ciepła (sieć cieplna) może mieć temperaturę nawet pow. 65°C. Zwiększa dodatkowo sprawność o ok.10% zależnie od zawilgocenia paliwa i temperatury wody powrotnej w sieci. Sprawia ze sprawność systemów kotłowych opalanych mokrym paliwem osiągają ponad 95% czyli o wiele więcej niż kotły opalane węglem!!!

24 Efekty energetyczne i ekonomiczne skraplania spalin Porównanie między różnymi wariantami produkcyjnymi przy opalaniu biomasą o 50% wilgotności.

25 SKĄD TYLE ENERGI ?

26

27 np. węgiel

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Oczyszczanie kondensatu metodą konwencjonalną i technologią membranową Kłaczkowanie Filtr piaskowy Filtracja w węglu Sedymentacja Technologia konwencjonalna Wytrącanie Kondensat Do paliwa albo żużla/popiołu Ścieki Membrana RO 1&2 Adsorbcja metali ciężkich Technologia membranowa MF Do zmieszania z paliwem lub z żużlem / popiołem EDI Zmiękczacz Kondensat / Surowa woda / Woda powierzchniowa UF CO2 NH3 EI Ścieki Zasobnik Wody systemowej

38 RECO-MF Örebro Metoda MF czyszczenia kondensatu w elektrociepłowni E ON w Örebro

39 RECO-UF Örebro Metoda UF oczyszczania kondensatu w Elektrociepłowni EON w Örebro

40 RECO-RO Örebro Metoda RO oczyszczania kondensatu w Elektrociepłowni EON w Örebro

41 Układ technologiczny nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych – 0 emisyjnej do wody wg. technologii Radscan Intervex K Q SS UFMF CO 2 RO EDI FW P W Komin Sieć cieplna (powrót) Paliwo Obróbka kondensatu ZOK – zmieszane odpady komunalne MF – mikrofiltr Proces technologiczny UF – ultrafiltr P – palenisko CO – membrana usuwająca CO K- kocioł RO – odwrotna osmoza FW – filtr workowy EDI - elektrodejonizator W – wentylator spalin Q – Quench,Wyparnik SS – skraplacz Woda,węgiel aktywny Ca(OH)2 Dodatki Przed filtrem workowym -woda do obniżenia temperatury spalin i podwyższenia wilgotniści -wegiel aktywny do usunięcia dioksyn -Ca(OH) 2 do neutralizacji SO 2, HCL, HF Membrany - energia elektryczna - NaOH do neutralizacji wody - sprężone powietrze do redukcji CO2 - chemikalia do czyszczenia membran ścieki Uzdatniona woda kotłowa TRADYCYJNA CZĘŚĆ ENERGETYCZNA (TURBINA UPUSTOWA CHŁODZONA SIECIĄ CIEPLNĄ + GENERATOR para wodnawoda, kondensat DODATKOWY ODZYSK ENERGII ZE SKROPLNYCH SPALIN ZOK

42 Układ technologiczny nowoczesnej spalarni współspalającej odpady komunalne i przefermentowane osady z oczyszczalni ścieków – 0 emisyjnej do wody wg. technologii Radscan Intervex K Q SS UFMF CO 2 RO EDI FW P W Komin Sieć cieplna (powrót) Woda,węgiel aktywny Ca(OH)2 Dodatki Przed filtrem workowym -woda do obniżenia temperatury spalin i podwyższenia wilgotniści -wegiel aktywny do usunięcia dioksyn -Ca(OH) 2 do neutralizacji SO 2, HCL, HF Membrany - energia elektryczna - NaOH do neutralizacji wody - sprężone powietrze do redukcji CO2 - chemikalia do czyszczenia membran ścieki Uzdatniona woda kotłowa TRADYCYJNA CZĘŚĆ ENERGETYCZNA (TURBINA UPUSTOWA CHŁODZONA SIECIĄ CIEPLNĄ + GENERATOR para wodna woda, kondensat DODATKOWY ODZYSK ENERGII ZE SKROPLNYCH SPALIN ZOK 80% wsadu MPOzOŚ 20%wsadu Paliwo Obróbka kondensatu ZOK – zmieszane odpady komunalne MF – mikrofiltr MPOzOŚ - mokry przefermentowany osad UF – ultrafiltr z oczyszczalni ścieków CO – membrana usuwająca CO Proces technologiczny RO – odwrotna osmoza P – palenisko EDI - elektrodejonizator K- kocioł FW – filtr workowy W – wentylator spalin Q – Quench,Wyparnik SS – skraplacz

43 Spalarnia odpadów komunalnych i suszenia przefermentowanych osadów z oczyszczalni ścieków w celu wykorzystania nadmiaru ciepła w lecie i odsysku tej energii w zimie wg. Radscan Intervex 0 emisyjnej do wody K Q SS UFMF CO 2 RO EDI FW P W Komin Sieć cieplna (powrót) Paliwo Obróbka kondensatu ZOK – zmieszane odpady komunalne MF – mikrofiltr Proces technologiczny UF – ultrafiltr P – palenisko CO – membrana usuwająca CO K- kocioł RO – odwrotna osmoza FW – filtr workowy EDI - elektrodejonizator W – wentylator spalin Suszenie przefermentowanego osadu Q – Quench,Wyparnik MPOzOŚ - mokry przefermentowany osad SS – skraplacz z oczyszczalni ścieków SPOzOŚ - mokry przefermentowany osad z oczyszczalni ścieków Woda,węgiel aktywny Ca(OH)2 Dodatki Przed filtrem workowym -woda do obniżenia temperatury spalin i podwyższenia wilgotniści -wegiel aktywny do usunięcia dioksyn -Ca(OH) 2 do neutralizacji SO 2, HCL, HF Membrany - energia elektryczna - NaOH do neutralizacji wody - sprężone powietrze do redukcji CO2 - chemikalia do czyszczenia membran ścieki Uzdatniona woda kotłowa TRADYCYJNA CZĘŚĆ ENERGETYCZNA (TURBINA UPUSTOWA CHŁODZONA SIECIĄ CIEPLNĄ + GENERATOR para wodna woda, kondensat DODATKOWY ODZYSK ENERGII ZE SKROPLNYCH SPALIN ZOK 100 % WSADU MPOzOŚ SPOzOŚ

44 Dotychczasowe osiągnięcia firmy Radscan Intervex Jesteśmy światowymi liderami w technologiach oczyszczania spalin i odzysku z nich energii. Zwiększyliśmy moc instalacji u Klientów o ponad 900 MW. W środowisku naturalnym : dzięki tym instalacjom poprzez zwiększenie sprawności układów cieplnych oszczędzamy ponad 300 drzew na godzinę Dla klimatu : zmiejszyliśmy emisję CO do atmosfery w ilości odpowiadającej emisji tego gazu cieplarnianego z 400 000 samochodów rocznie. Dla zasobów wody pitnej : oszczędzamy 900 m³ / godzinę wody pitnej dzięki zagospodarowaniu oczyszczonego kondensatu jako wody systemowej. Nasze instalacje odzyskują rocznie 4 TWh energii cieplnej, która inaczej jest tracona jako strata kominowa.

45 Membranowa technologia oczyszczania kondensatu - konkluzja Wysoka dyspozycyjność instalacji. Krótki czas zwrotu inwestycji. Kompaktowa instalacja. System całkiem automatyczny. Użycie chemikaliów wyłącznie do regulajcji pH i płukania System zamknięty lub minimalny strumień ścieków, całkowicie bez cząstek stałych, oczyszczonych z NH4 i metali ciężkich. Najwyższa jakość odzyskanej wody. Spełnienie idei Nieważne co się spala ale to co emitujemy z komina.

46 Zmiany struktury dostaw ciepła z sieci ciepłowniczej Moc cieplna

47 Efekty z zastosowania tej technologii w Polsce Jednostka energetyczna za 25,5 MPLN / 18,5 MW = 1,4 MPLN / MW !!! Alternatywy : 3 – 4 x droższe !! Np.biogazownie ok.10-15 MPLN/ MW Czas spłaty inwestycji : 8 000 godzin x 18,5 MW = 148 000 MWh. Zakładając cene ciepła 25 PLN/GJ czyli 90 PLN / MWh otrzymamy prosty czas spłaty : 148 000 x 90 = MPLN 13,32 Czyli 25,5 / 13,32 = 1,9 roku!! Przygotowana woda systemowa / kotłowa za max. PLN 2 / m³.

48 Spalarnia odpadów komunalnych w Malmö

49 Poziomy dopuszczalnych emisji do atmosfery w (mg/Nm3)- stan obecny Dioksyny i furany w ng/Nm3 Małe i średnie kotłownie Energetyka zawodowa Paliwa alternatywne w cementowniach Spalarnie odpadow

50 Główna siedziba w Polsce Dziękuję za uwagę! Telefon: 0602 787 787 e-mail: jozef.neterowicz@radscan.se, jn@zpp.pljozef.neterowicz@radscan.sejn@zpp.pl


Pobierz ppt "Józef Neterowicz Ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich Członek Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP Prezes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google