Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moja przedsiębiorczość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moja przedsiębiorczość"— Zapis prezentacji:

1 Moja przedsiębiorczość

2 Przedsiębiorczość – przegląd definicji
Przedsiębiorczość jest cechą lub sposobem zachowania przedsiębiorcy, które to zachowanie lub cecha sprowadza się do gotowości i zdolności podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, umiejętności wykorzystania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających warunków funkcjonowania gospodarki (P.F. Drucker)

3 Przedsiębiorczość – przegląd definicji
Przedsiębiorczość - to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Jest ona cechą ludzkiego charakteru i zachowania („Przedsiębiorczość bez tajemnic", S . Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopińska, P. Wachowiak ) Przedsiębiorczość - jest cechą lub sposobem zachowania się człowieka, sprowadzającym się do gotowości i zdolności podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski problemów, do umiejętności wykorzystania pojawiających się szans i okazji i elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki. („Przedsiębiorczość" B. Stańda, B. Wierzbowska )

4 Przedsiębiorczość – przegląd definicji
Przedsiębiorczość to zachowanie człowieka lub organizacji polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań, wymagających większej energii, inicjatywy i pomysłowości oraz umiejętności oszacowania koniecznych nakładów ( czasu, wysiłku, środków) i możliwych do osiągnięcia korzyści. Jest to także skłonność do brania na siebie ryzyka i odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. („Ekonomia stosowana", Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości) Człowiek przedsiębiorczy .... to ten, który stara się znaleźć rozwiązanie nowych sytuacji, nie boi się ryzyka i wyciąga wnioski ze swoich sukcesów i porażek. („Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą" B. Piasecki)

5 Osoba przedsiębiorcza
Problemy traktuje jako nowe i ciekawe wyzwania Błędy traktuje jako doświadczenia Nie boi się ryzyka Fascynuje się wszelkimi doświadczeniami Ma własne zdanie na każdy temat Stymuluje zachowania na wykonanie zadań i poszukiwanie nowych rozwiązań

6 Osoba przedsiębiorcza
Wywiera wpływ na otoczenie dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom, a nie przez osobiste kaprysy lub posiadaną władzę Konflikty rozwiązuje na drodze konsensusu a nie kompromisu lub ustępstwa pod przymusem Jest w pełni komunikatywna ( Źródło: Z. Sepkowska, autorka podręczników do liceum technicznego z zakresu przedsiębiorczości)

7 Cechy osoby przedsiębiorczej
Prezentuje wysoki poziom zaangażowania Zmiany traktuje jako wyzwania Jest silnie przekonana o sprawowaniu kontroli nad swoim życiem Wysoka potrzeba osiągnięć osobistych Posiada odporność na stres zawodowy

8 Umiejętności osoby przedsiębiorczej
umiejętność opanowania i rozumienia swoich emocji, umiejętność pracy zespołowej i zarządzania kadrami, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność do podejmowania kalkulowanego ryzyka opartego na analitycznej ocenie istniejącej sytuacji w krótkim przedziale czasowym, umiejętność negocjowania, przekonywania umiejętność planowania, umiejętność zarządzania czasem.


Pobierz ppt "Moja przedsiębiorczość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google