Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Języki czasów biblijnych. EGIPT dziś i dawniej Hieroglify – święte znaki Egipcjan Słowo hieroglify wywodzi się od dwóch greckich słów: święte grawerowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Języki czasów biblijnych. EGIPT dziś i dawniej Hieroglify – święte znaki Egipcjan Słowo hieroglify wywodzi się od dwóch greckich słów: święte grawerowanie."— Zapis prezentacji:

1 Języki czasów biblijnych

2 EGIPT dziś i dawniej

3 Hieroglify – święte znaki Egipcjan Słowo hieroglify wywodzi się od dwóch greckich słów: święte grawerowanie. Wielu z was na pewno już słyszano o tym, że hieroglify pierwotnie były ryte w kamieniu. Początkowo w piśmie tym występowało 750 znaków. Mojżesz, przebywając na dworze faraona, zapewne potrafił je czytać i zapisywać.

4

5 Jerozolima Egipt Fenicja trzy największe miasta: Byblos, Sidon, Tyr

6 Alfabet fenicki Powstał około XI w. p.n.e. Zawierał 22 znaki na oznaczenie poszczególnych głosek. Nie miał samogłosek.

7 Aramenia ARAM Aramejczycy – lud koczownicy utworzył na terenie Syrii małe państewka. Najpotężniejszym z nich był ARAM ze stolicą w Ibe – dzisiejszy Damaszek. Później państwa te zostały podbite przez Asyrię, ludzie zaś rozproszeni po całym Bliskim Wschodzie. Tak rozprzestrzeniał się język aramejski.

8 Alfabet aramejski Był bardzo podobny do fenickiego. Także nie miał spółgłosek. Tym językiem – potocznie – posługiwali się Żydzi po powrocie z niewoli babilońskiej. Tym językiem władali także Żydzi za czasów Jezusa.

9 Izrael państwo Żydów dziś Izrael za czasów Jezusa

10 Język hebrajski Wywodzi się z pisma aramejskiego, pośrednio zaś z hieroglifów i pisma Fenicjan. Nie ma samogłosek, małych i wielkich liter. Zawiera również 22 znaki. Żydzi uważali go za święty język. Spisali nim Stary Testament. Fragmenty Ks. Daniela i Ks. Ezdrasza zawierają słowa aramejskie.

11 Hebrajskie pismo odręczne

12 Grecja dziś Znajdź na mapie Syrię, Izrael i Egipt.

13 Język grecki Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. [Mt 5,18]. " Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. " [Ap 22,13]. W Nowym Testamencie

14 Odmiana języka greckiego KOINE - język grecki wspólny Od czasów podbojów Aleksandra Macedońskiego grekę przenikały inne języki – podbitych narodów – tworząc koinę. Koine zastąpiła klasyczny język grecki. Do IV w. koine stanowiła na Bliskim Wschodzie język handlu, dyplomacji, nauki i literatury. W koine powstał Nowy Testament.

15 Arameizmy ( słowa aramejskie ) w Nowym Testamencie Mk 5,41 Talita kumi! dziewczynko, mówię ci wstań Mk 7,34 effata otwórz się Mk 14,36 Abba Ojcze Mk 15,34 Eloi, Eloi, lama sabachtani? Boże mój, czemuś mnie opuścił? 1 Kor 16,22 Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu!

16 Na podsumowanie: przyporządkuj języki do poszczególnych części Biblii STARY TESTAMENTNOWY TESTAMENT hieroglify fenicki grecki - koinehebrajski aramejski hebrajski aramejski grecki - koine aramejski Skoro Żydzi na co dzień używali aramejskiego, w obu częściach Biblii musiały się znaleźć arameizmy.

17 Netografia: Bibliografia: Macgregor J., Prys M., 1001 rzeczy, które warto wiedzieć o Biblii, Wydawnictwo M, Kraków 2008 http://pl.wikipedia.org/wiki/Egipthttp://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt, http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Egipt (slajd 2.) http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieroglify (slajd 3.) http://www.wsp.krakow.pl/whk/sokol.html (slajd 4.) http://www.urnammu.republika.pl/fenicja.htm (slajd 5.) http://archeos.pl/artykul/5810 (slajd 6.) http://casimir.kuczaj.free.fr/Polski/Swiat%20Biblii/swiat_biblijny.htm (slajd 7.) http://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael (slajd 9.) http://casimir.kuczaj.free.fr/Polski/Swiat%20Biblii/swiat_biblijny.htm (slajd 9.) http://www.iwrit.pl/pismo_reczne.php (slajd 11.) http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja (slajd 12.) http://www.tourism-review.pl/ (slajd 12.) http://www.sprawdzian.net.pl/alfabet_grecki.html (slajd 13.) http://pl.wikipedia.org/wiki/Koine (slajd14. ) http://biblia.wiara.pl/doc/423205.Jezyki-biblijne (slajd 15.)http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Egipt http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieroglify http://www.wsp.krakow.pl/whk/sokol.html http://www.urnammu.republika.pl/fenicja.htm http://archeos.pl/artykul/5810 http://casimir.kuczaj.free.fr/Polski/Swiat%20Biblii/swiat_biblijny.htm http://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael http://casimir.kuczaj.free.fr/Polski/Swiat%20Biblii/swiat_biblijny.htm http://www.iwrit.pl/pismo_reczne.php http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja http://www.tourism-review.pl/ http://www.sprawdzian.net.pl/alfabet_grecki.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Koine http://biblia.wiara.pl/doc/423205.Jezyki-biblijne


Pobierz ppt "Języki czasów biblijnych. EGIPT dziś i dawniej Hieroglify – święte znaki Egipcjan Słowo hieroglify wywodzi się od dwóch greckich słów: święte grawerowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google