Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilność kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilność kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie."— Zapis prezentacji:

1 Mobilność kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

2 Program Erasmus+ w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie Nazwa beneficjenta: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie  Wniosek numer: POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000857  Typ akcji: Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej  Tytuł projektu: Enter the future  Czas trwania projektu: 24 miesiące  Kraj mobilności : Wielka Brytania

3 Uczestnicy projektu Enter the future  Arlena Krawczuk – dyrektor I LO we Włodawie, nauczycielka łaciny  Anna Daniluk – nauczycielka języka angielskiego, koordynator projektu  Agnieszka Kruk-Mazurek - nauczycielka języka angielskiego  Ewa Kawiak - nauczycielka języka angielskiego  Michał Ignatiuk – nauczyciel biologii

4 Cele projektu  podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej,  zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych,  podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się,  rozwój kompetencji społecznych i kulturowych,  rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT: wykorzystania narzędzi informatycznych,  porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich,  zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego,  potrzeba wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły oraz realizacji programów autorskich,  Nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.

5 “BRINGING BRITISH CULTURE TO LIFE”  Kurs przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego Cele kursu to :  Poznawanie różnych aspektów współczesnego życia i kultury brytyjskiej.  Poszukiwanie sposobów nauczania o innych kulturach.  Zwiedzanie z przewodnikiem najważniejszych zabytków Cambridge, Oxfordu, Londynu, Ely.  Umożliwienie nauczycielom zbudowania zasobów oryginalnych materiałów dotyczących kultury brytyjskiej do wykorzystania w codziennej pracy.  Zapoznanie ze sposobami wykorzystania pozyskanych materiałów podczas pracy na lekcji.  Doskonalenie umiejętności językowych.

6 C ontent and L anguage I ntegrated L earning  Kurs przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych Cele kursu to :  Poznanie umiejętności wymaganych w metodzie CLIL.  Zapoznanie z metodami i materiałami wykorzystywanymi w metodzie CLIL.  Zasady leżące u podstaw efektywnej pracy metodą CLIL.  Doskonalenie umiejętności językowych.  Rozwijanie świadomości językowej.

7 Language Improvement for Teachers.  Kurs przeznaczony dla nauczycieli chcących podnieść swoje umiejętności językowe Cele Kursu:  Rozwój umiejętności językowych,  Zwiększenie poczucia pewności siebie w czasie wykorzystywania języka angielskiego w nauczaniu przedmiotów szkolnych.

8 Homerton Collage, University of Cambridge – Bell Teacher Campus „At Bell, we believe that English is more than a language. It's a stepping stone that will help you achieve your dreams.” Wszystkie kursy realizowane w ramach mobilności odbywały się w Bell Teacher Campus zorganizowanym w Homerton Collage. Więcej informacji na temat Bell Teacher Campus można uzyskać na stonie internetowej szkoły po adresem https://www.bellenglish.com

9 Formy szkolenia Każdy z kursów realizowanych przez uczestników mobilności odbywał się w oparciu o różnorodne formy i metody pracy. Wśród wykorzystywanych from i metod można wyróżnić m.in.: wykłady tematyczne zajęcia warsztatowe konwersatoria wykłady otwarte wycieczki z przewodnikiem po Cambridge i okolicach wyjazdy do Londynu, Oxfordu i Ely

10

11 Wyjazd do Londynu

12 Zwiedzanie Oxfordu

13 Erasmus + to nauka oraz … … spotkania z nauczycielami z innych krajów.

14 …spotkania z brytyjską kulturą.

15 … brytyjską pogodą

16 … nowi znajomi i przyjaciele

17 Podsumowanie mobilności. Ewaluacja projektu: przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności. Opublikowanie artykułu na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnej gazecie „Nowy Tydzień Włodawski” na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego i metodycznego. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną, z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, z uczniami naszej szkoły i szkół lokalnych, z rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami, ze społecznością lokalną. Zorganizowanie Dnia Języków Obcych, międzyszkolnego konkursu plastyczno- językowego, konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz powiatowego konkursu piosenki anglojęzycznej. Dni Otwarte Szkoły – stworzenie tablicy informującej o projekcie i mobilnościach kadry nauczycielskiej, prezentacja multimedialna promująca projekt dla społeczności lokalnej rozmowy z uczniami i nauczycielami gimnazjum. Lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego, łaciny i biologii. Przeprowadzenie debaty oksfordzkiej: „Święta anglosaskie nie powinny być obchodzone w Polsce”. Spotkanie z nauczycielami zainteresowanymi wnioskowaniem do akcji K1 – Mobilność Kadry.

18 Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w programie Erasmus+ : www.erasmusplus.org.pl www.frse.org.pl/program/erasmus-plus www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

19 Prezentację przygotowali…  Michał Ignatiuk  Anna Daniluk Uczestnicy Mobilności I LO im. T. Kościuszki we Włodawie


Pobierz ppt "Mobilność kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google