Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej M. Sysło UWr Wrocław, UMK Toruń Informatyka dla wszystkich uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej M. Sysło UWr Wrocław, UMK Toruń Informatyka dla wszystkich uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Maciej M. Sysło UWr Wrocław, UMK Toruń syslo@ii.uni.wroc.pl, …@mat.uni.torun.pl http://mmsyslo.pl: Informatyka dla wszystkich uczniów

2 Ewolucja szkoły ku elastycznemu systemowi kształcenia M.M. Sysło Lekcja z Jobsa W edukacji: I’m a very big believer in: equal opportunity as opposed to equal outcome równe szanse w przeciwieństwie do wyrównywania szans A u nas:  Gimnazjum: identyczna podstawa programowa dla wszystkich uczniów, jedynie stopnie są różne, ale są one efektem uczenia się  Przykłady ze świata  Wiele projektów zrównujących uczniów:  laptop dla każdego ucznia  e-podręcznik: darmowy, dla każdego ucznia

3 Maciej M. Sysło Koniec z ICT w szkołach !!! 3

4 Maciej M. Sysło Dzisiejszy uczeń Dwie ważne obserwacje:  every brain is wired differently każdy mózg jest okablowany inaczej odpowiedź: personalizacja  learning while we are connected wiecznie połączeni medium, ale i stan świadomości, stan fizyczny mają technologie przy sobie, wszędzie odpowiedź: niech się uczą poza szkołą nie zostawiają szkoły po wyjściu ze szkoły 4 Uczniowie: Szkoła jest daleko od naszych codziennych zajęć i zainteresowań Postawy uczniów:  wiele czynności jednocześnie – brak skupienia, najwyżej na krótko  przekonanie, że learning is fun, Nie, nauka to ciężka praca!  grafika przed tekstem, ale Internet wymaga czytania  minimum wysiłku; tyle, ile wystarczy  brak motywacji i chęci do pracy nad wyzwaniami  z perspektywy LLL: niski poziom przygotowania do kształcenia się  zbyt późne i niewielkie przygotowanie do wyborów: dalszej drogi kształcenia, kariery

5 Komputery (technologia) w edukacji  duże komputery  mikrokomputery  Internet  systemy interaktywne  Web 2.0, e-portfolio  łączność bezprzewodowa, technologia mobilna  platformy edukacyjne  Ale, czy dzisiaj nie wraca  nauczanie programowane  S. Papert, 1980: odwrócił relację  wspieranie (add) – S. Papert  włączanie  integrowanie (embed)  Komputer + komunikacja  personalizacja  większe zaangażowanie uczniów  od pasywnej konsumpcji do aktywnej produkcji (twórczości)  teatr edukacji: szkoła + nie-szkoła  kształcenie otwarte na odległość  ustawiczne kształcenie (LLL)  ?? nauczanie programowane ?? Technologia Nauczanie Maciej M. Sysło 5

6 Komputery (technologia) w edukacji Maciej M. Sysło 6

7 7 learning while we are connected X WCCE 2013 X World Conference on Computers in Education Światowa Konferencja nt. Komputerów w Edukacji Toruń, July 2-5, 2013 medium i stan świadomości Patronat: Prezydent Bronisław Komorowski

8 Portal edukacyjny Zasoby edukacyjne Internet (chmura) Rozwiązuje zadania domowe – nauczanie na odległość Zamieszcza i sprawdza zadania domowe, przygotowuje lekcje Wgląd w działania całej szkoły e-dziennik usos Uczeń Nauczyciel Dyrektor Rodzice Zasoby edukacyjne 8 eSzkoła e-portfolio projekty Szkoła: pracownia mobilna Internet bezprzewodowy W domach uczniów i nauczycieli: komputer, Internet

9 Przenikanie nowych technologii model Etapy wrastania (rozwoju) TI w: edukację, kompetencje, powszechne wykorzystanie:  Pojawianie się – przedmiotem zainteresowania: sprzęt, TI, nowe możliwości  Stosowanie – wykorzystanie TI w istniejących strukturach  Integracja – przenikanie TI do sfer kształcenia, pracy i życia, rzeczywiste zastosowania TI, praktyka  Transformacja – zmiana roli szkoły oraz organizacji i funkcjonowania obywateli i społeczeństwa, rozwój IT professions Model dotyczy każdej nowej technologii !!! Maciej M. Sysło 9

10 Uczeń, nauczyciel, szkoła + technologia Uczeń: każdy z inaczej „okablowanym” mózgiem cały czas połączony – nie odłączajmy go Głupcze: uczeń, uczeń, uczeń Nauczyciel: przewodnikiem uczniów: pod tablicą i 24/7 „agentem” w sieci uczniów Technologia: konwergencja ku indywidualnym środowiskom uczenia się w tle Szkoła: szkoła = szkoła + nie-szkoła Maciej M. Sysło 10

11 Podstawy, teorie, trendy  S. Papert – konstruktywizm – odwrócił relację: to uczący się wybiera (programuje) technologie, środowisko – dopiero dzisiaj są takie możliwości Sam nie docenił modelu (mechanizmów) rozwoju  Konektywizm – nowe spojrzenie na wiedzę, uczenie się Teoria dla połączonych (connected), a praktyka ?  Myślenie komputacyjne – kolejny etap rozwoju kompetencji stosowania technologii – poszerzenie 3R (Reading, wRiting, aRithmetic) przez dodanie myślenia metodami stosowanymi przy komputerowym rozwiązywaniu problemów Maciej M. Sysło 11

12 Rozwój edukacji informatycznej Kolejne etapy rozwoju edukacji informatycznej: najpierw była alfabetyzacja komputerowa (lata 80’ – 90’) – podstawowa wiedza i umiejętności związane z posługiwaniem się komputerami później biegłość w posługiwaniu się technologią (XX/XXI w.) dodatkowo: podstawowe pojęcia i idee informatyczne – baza dla rozumienia nowych technologii w rozwoju wyższego stopnia zdolności intelektualne w kontekście TI – myślenie abstrakcyjne w kontekście przetwarzania informacji obecnie myślenie komputacyjne (computational thinking) (XXI w.) – informatyczne podejście do rzeczywistych problemów z różnych dziedzin 12 Maciej M. Sysło

13 Myślenie komputacyjne Kompetencje (umiejętności) budowane na mocy i ograniczeniach komputerowego przetwarzania informacji w różnych dziedzinach i rozwiązywania rzeczywistych problemów Wśród takich umiejętności są: tworzenie reprezentacji i modelowania danych, problemów i rozwiązań redukcja i dekompozycja złożonych problemów tworzenie przybliżonych rozwiązań (aproksymacji), gdy dokładne rozwiązanie nie jest możliwe stosowanie heurystyk stosowanie rekurencji, czyli myślenia indukcyjnego (rekurencja = iteracja) 13 Maciej M. Sysło 1911 (1924)

14 Myślenie komputacyjne Myślenie komputacyjne towarzyszy procesom rozwiązywania problemów za pomocą komputerów. To podejście do rozwiązywania problemów można scharakteryzować następującymi cechami: problem jest formułowany w postaci umożliwiającej posłużenie się w jego rozwiązaniu komputerem lub innymi urządzeniami; problem polega na logicznej organizacji danych i ich analizie, służyć temu mogą m.in. modele danych i symulacje modeli; rozwiązanie problemu można otrzymać w wyniku zastosowania podejścia algorytmicznego, ma więc postać ciągu kroków; projektowanie, analiza i komputerowa implementacja (realizacja) możliwych rozwiązań prowadzi do otrzymania najbardziej efektywnego rozwiązania i wykorzystania możliwości i zasobów komputera; nabyte doświadczenie przy rozwiązywaniu jednego problemu może zostać wykorzystane przy rozwiązywaniu innych sytuacjach problemowych. 14 Maciej M. Sysło

15 Myślenie komputacyjne Informatyka: przedmiot eksperymentalny, na maturze jedyny liczy się efekt, nie tylko podejmowane próby kształtuje wiele kompetencji: abstrakcja, analiza, … Myślenie komputacyjne: integruje ludzkie myślenie z mocą komputerów zamiast stosowania gotowych narzędzi i informacji kształtuje tworzenie narzędzi i informacji – kreatywność Jak uczyć? Podręcznik dla LO: Informatyka to podstawaInformatyka to podstawa Zasoby Nauki z komputeremna mmsyslo.plmmsyslo.pl 15 Maciej M. Sysło

16 Nauka z komputerem 16 Maciej M. Sysło

17 Informatyka to podstawa 17 Maciej M. Sysło

18 Jaka technologia zostanie stworzona na PC, która wyprze PC? Wraca pomysł V. Busha (1945): MemEx – całe środowisko pracy intelektualnej w zasięgu nie tylko ręki, ale … mózgu 18 Nowe technologie w edukacji – historia i przyszłość Do 1972 Do ????

19 Epilog Mark Twain: Nigdy nie dopuściłem, by chodzenie do szkoły [lata szkolne – schooling] zaszkodziło mojemu (wy)kształceniu dzisiaj: inne chodzenie do szkoły, ale nadal i może bardziej potrzebne moje kształcenie także Steve Jobs, wspomina: I know from my own education, that if I hadn’t encountered two or three individuals that spent extra time with me, I’m sure I would have been in jail. Postarajmy się, by nasi uczniowie mogli kiedyś tak powiedzieć o nas i o szkole. Ja miałem takich nauczycieli, mam wielu takich uczniów Maciej M. Sysło 19

20 Epilog Dziękuję moim nauczycielom Dziękuję moim uczniom Dziękuję Państwu za uwagę mmsyslo.pl Maciej M. Sysło 20


Pobierz ppt "Maciej M. Sysło UWr Wrocław, UMK Toruń Informatyka dla wszystkich uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google