Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyr. Jednostki organizacyjnej Inicjator Postępowania Służby kontrolingowe właściwe organizacyjnie Departament Zakupów Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyr. Jednostki organizacyjnej Inicjator Postępowania Służby kontrolingowe właściwe organizacyjnie Departament Zakupów Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego."— Zapis prezentacji:

1 Dyr. Jednostki organizacyjnej Inicjator Postępowania Służby kontrolingowe właściwe organizacyjnie Departament Zakupów Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego Komisja Przetargowa/ Zespół Zakupowy Początek procesu – sporządzenie „zapotrzebowania” * Akceptacja kontrolingowa Wybór oferty/ Unieważnienie postępowania Wniosek zakupowy w PIP Zatwierdzenie / odrzucenie Wniosku zakupowego Wniosek zakupowy w PIP Akceptacja Wniosku zakupowego przez DZ** Akceptacja PKZ – Uruchomienie postępowania Powołanie Komisji Przetargowej / Zespołu Zakupowego*** Przeprowadzenie postępowania**** Przekazanie rekomendacji wyboru / unieważnienia do PKZ Zawarcie i realizacja Umowy ***** Zawarcie i realizacja Umowy ***** Schemat ogólny postępowania zakupowego (publicznego i niepublicznego) Krok procesu – wykonywana czynność Dokument powstały po kroku LEGENDA PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE * Dyrektor Jednostki Organizacyjnej wypełnia w PIP „zapotrzebowanie” (elektroniczny Wniosek zakupowy) i wysyła do Inicjatora Postępowania celem zatwierdzenia. Inicjator Postępowania może odrzucić albo zaakceptować Wniosek. Odrzucenie następuje w szczególności w przypadkach: niekompletny Wniosek, niewłaściwy Inicjator, planowana przez Inicjatora agregacja zamówień. Po akceptacji przez Inicjatora zapotrzebowanie staje się właściwym Wnioskiem zakupowym. ** Brak konieczności akceptacji Wniosku Zakupowego przez DZ (tylko rejestracja w PIP) w przypadku: 1.Zamówienia z wolnej ręki <150 tys. zł; 2.Zamówienia udzielane przez LJZ, co do których DZ zdecydował o przeprowadzeniu Postępowania lokalnie, 3.Zamówienia w Procedurze uproszczonej (<50 tys. zł). *** Komisja Przetargowa powoływana w postępowaniach publicznych / Zespół Zakupowy powoływany w postepowaniach niepublicznych **** Zasadą jest przeprowadzenie postepowania przez DZ z wyjątkiem: 1.Zamówienia z wolnej ręki <150 tys. zł; 2.Zamówienia udzielane przez LJZ, co do których DZ zdecydował o przeprowadzeniu Postępowania lokalnie, 3.Zamówienia w Procedurze uproszczonej (<50 tys. zł). ***** Zasadą jest zawieranie i realizacja Umów przez Inicjatora Postępowania. Inicjator Postępowania może powierzyć podpisanie i realizację umowy Dyrektorowi Jednostki organizacyjnej DZ – Departament Zakupów LJZ – Lokalna Jednostka Zakupowa PIP – Portal Informacji Przetargowej PKZ – Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego

2 Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego (Dyrektor Oddziału) Służby kontrolingowe właściwe organizacyjnie Zespół Zakupowy (nie jest wymagany przedstawiciel DZ) 2 Początek procesu – sporządzenie „zapotrzebowania” Wybór oferty / Unieważnienie postępowania Wniosek Zakupowy w PIP Akceptacja kontrolingowa Akceptacja PKZ – Uruchomienie postępowania (bez akceptacji DZ) Powołanie Zespołu Zakupowego Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania Przekazanie rekomendacji wyboru/unieważni enia do PKZ Zawarcie i realizacja Umowy Schemat postępowania zakupowego realizowanego przez Lokalną Jednostkę Zakupową (tylko postępowania niepubliczne) PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE Krok procesu – wykonywana czynność Dokument powstały po kroku LEGENDA DZ – Departament Zakupów LJZ – Lokalna Jednostka Zakupowa PIP – Portal Informacji Przetargowej PKZ – Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego

3 Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego (Dyrektor Jednostki organizacyjnej ) Służby kontrolingowe właściwe organizacyjnie Zespół Zakupowy (nie jest wymagany przedstawiciel DZ) 3 Początek procesu – sporządzenie „zapotrzebowania” Wybór oferty / Unieważnienie postępowania Wniosek Zakupowy w PIP Akceptacja kontrolingowa Akceptacja PKZ – Uruchomienie postępowania (bez akceptacji DZ) Powołanie Zespołu Zakupowego Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania Przekazanie rekomendacji wyboru/unieważni enia do PKZ Zawarcie i realizacja Umowy Schemat uproszczonego postępowania zakupowego (tylko postępowania < 50 tys. PLN netto) PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE Krok procesu – wykonywana czynność Dokument powstały po kroku LEGENDA DZ – Departament Zakupów LJZ – Lokalna Jednostka Zakupowa PIP – Portal Informacji Przetargowej PKZ – Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego


Pobierz ppt "Dyr. Jednostki organizacyjnej Inicjator Postępowania Służby kontrolingowe właściwe organizacyjnie Departament Zakupów Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google