Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET OBYWATELSKI Jastrzębie-Zdrój. proces decyzyjny Mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywany „obywatelskim”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET OBYWATELSKI Jastrzębie-Zdrój. proces decyzyjny Mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywany „obywatelskim”"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET OBYWATELSKI Jastrzębie-Zdrój

2 proces decyzyjny Mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywany „obywatelskim” – to proces decyzyjny, w ramach którego Mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych.

3 Budżet partycypacyjny jest mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Może być on realizowany na różnych szczeblach administracyjnych: począwszy od całego regionu, przez poziom miasta, aż do dzielnicy czy osiedla.

4 Budżet obywatelski może być znakomitym narzędziem edukacji w dziedzinie samorządności – zachęca Mieszkańców do przyjrzenia się mechanizmom konstruowania i wydatkowania lokalnych budżetów, zmusza do podejmowania decyzji o priorytetach wydatkowych.

5 CECHY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

6 1. Integralną częścią budżetu obywatelskiego jest publiczna dyskusja pomiędzy Mieszkańcami, którzy na przynajmniej jednym z etapów inicjatywy spotykają się i debatują na zebraniach czy forach.

7 2. Dyskusja w ramach budżetu obywatelskiego dotyczy jasno określonych, ograniczonych środków finansowych.

8 3. Wyniki budżetu obywatelskiego są wiążące (co wyraźnie odróżnia budżet obywatelski od typowych konsultacji społecznych). Propozycje inwestycyjne wybrane przez Mieszkańców są realizowane. Mieszkańcy otrzymują informację zwrotną dotyczącą zarówno projektów wybranych w ramach dyskusji, jak i tych, które zostały odrzucone.

9 4. Budżet partycypacyjny nie jest procesem jednorazowym, ale długofalowym – jest organizowany rokrocznie przez lata.

10 5. Budżet obywatelski powinien mieć silny charakter edukacyjny. Mieszkańcy, lokalni politycy i urzędnicy powinni uczyć się od siebie nawzajem, jakie są potrzeby Miasta i jak ono funkcjonuje. Wszyscy uczestnicy budżetu obywatelskiego powinni zdobywać umiejętności i wiedzę dotyczącą zarządzania miastem, tak by w pełni byli za nie współodpowiedzialni.

11 DEFINICJA JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ (…) konsultacje społeczne o charakterze ogólnomiejskim z mieszkańcami Jastrzębia- Zdroju na temat części wydatków z budżetu Miasta Jastrzębia-Zdrój (…)” „Budżet obywatelski stanowi część wydatków budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.”

12 Kwotę budżetu obywatelskiego określa Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój. Kwota ta jest podzielona na 21 jednostek pomocniczych wg. poniższych kryteriów: - 40% - kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą w takiej samej wysokości, - 30% - kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej obszaru, - 30% - kwoty bazowej dzieli się na każdą jednostkę pomocniczą proporcjonalnie do jej liczby mieszkańców.

13 KONSULTAJE SPOŁECZNE W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 1. Ankieta w sprawie Budżetu Obywatelskiego – wrzesień 2015 2. Konsultacje na stronie www.konsultacje.jastrzebie.pl oraz w wersji papierowej od 09.09.2015r. do 18.10.2015r.www.konsultacje.jastrzebie.pl 3. Ogłoszenie wyników ankiety – 23.10.2015r. 4. Spotkanie z NGO. Mieszkańcami, przedstawicielami Osiedli i Sołectw w sprawie Budżetu Obywatelskiego – propozycje zmian do uchwały w/s Budżetu Obywatelskiego z roku 2013 – 02.07.2015r. 5. Powołanie doraźnej komisji rady Miasta ds. Budżetu Obywatelskiego 18.06.2016r. 6. Spotkania z Zarządami Osiedli i Sołectwami – „Budżet Obywatelski – jak zwiększyć aktywność mieszkańców” – prelekcje. 7. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Miasta w/s Budżetu Obywatelskiego. 8. Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego 07.12.2015-14.12.2015r. 9. Konsultacje społeczne jak wyżej – 07.01.2016r. – 15.01.2016r. 10. Uchwała Nr I.12.2016 z dnia 28.01.2016

14 W 2016 roku wpłynęło ogółem 66 wniosków. Z przyczyn formalnych odrzucono 6 wniosków: - wnioski dotyczyły organizacji ruchu drogowego - złożono je na niewłaściwych formularzach - koszty zadania przekraczały kwotę wyodrębnioną dla jednostki (Osiedla, Sołectwa). Do oceny merytorycznej przekazano 60 wniosków z czego 42 wnioski zostały ocenione pozytywnie, a 18 negatywnie. W 7 jednostkach pomocniczych zweryfikowana wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych zadań przekroczyła kwotę posiadanych środków, co wymaga przeprowadzenia głosowania mieszkańców. Zebrania z mieszkańcami Osiedli i Sołectw odbywają się do końca czerwca 2016r.


Pobierz ppt "BUDŻET OBYWATELSKI Jastrzębie-Zdrój. proces decyzyjny Mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywany „obywatelskim”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google