Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regranting jako narzędzie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na przykładzie LGD Wstęga Kociewia opracował: Marek Modrzejewski, Kierownik Biura Lokalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regranting jako narzędzie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na przykładzie LGD Wstęga Kociewia opracował: Marek Modrzejewski, Kierownik Biura Lokalnej."— Zapis prezentacji:

1 Regranting jako narzędzie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na przykładzie LGD Wstęga Kociewia opracował: Marek Modrzejewski, Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia Tczew 15.10.2014

2 Lokalna Grupa Działania – organizacja pozarządowa; fundacja Lokalna Grupa Działania - partnerstwo trójsektorowe (sektory: publiczny, sektor społeczny, sektor gospodarczy) Lokalna Grupa Działania – partnerstwo realne (wszystkie sektory i gminy reprezentowane we wszystkich organach ) Lokalna Grupa Działania – partnerstwo otwarte (można przystąpić w każdym czasie)

3 LGD Wstęga Kociewia działa w ramach: osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 Program Leader zakłada oddolne rozwiązywanie problemów usystematyzowane i kompleksowe działania ujęte w formę Lokalnej Strategii Rozwoju

5 Lokalna Strategia Rozwoju to: uspołeczniony, kompleksowy, wieloletni plan kierowania rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich

6 Lokalna Strategia Rozwoju: opisuje obszar działania charakteryzuje partnerów (partnerstwo trójsektorowe) identyfikuje i hierarchizuje potrzeby mieszkańców (cele i przedsięwzięcia kluczowe) wskazuje sposoby i terminy ich zaspokojenia (budżet) określa sposób dystrybucji środków (procedura)

7 W Programie Leader: Dystrybucja środków odbywa się metodą konkursową Procedura przeprowadzania konkursów została opracowana w LGD i zatwierdzona przez Samorząd Wojewódzki. Organizatorem konkursów jest Lokalna Grupa Działania

8 Dystrybucję środków poprzedzają działania: Promocyjne Szkoleniowe Doradcze

9 Podstawowe etapy organizacji konkursów: 1.Ogłoszenie o naborze wniosków 2.Przyjęcie wniosków 3.Ocena zgodności wniosku z LSR 4.Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru 5.Wybór operacji do dofinansowania 6.Przekazanie dokumentacji 7.Procedura odwoławcza

10 Proces dystrybucji środków: jest jawny odbywa się pod kontrolą społeczną (w skład Rady programowej, czyli komisji grantowej wchodzą przedstawiciele wszystkich sektorów i gmin) jest kontrolowany przez Samorząd Wojewódzki i Agencję modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa (kontrola formalna)

11 Samorząd Wojewódzki i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w pełni akceptują merytoryczne decyzje LGD dotyczące rozdziału środków

12 Środki finansowe na realizację LSR pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (II filar Europejskiego Funduszu Rolnego; budżet państwa) Środki finansowe są przekazywane za pośrednictwem samorządu Wojewódzkiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

13 Lokalna Grupa Działania wydatkuje je na podstawie umów z Samorządem Województwa Pomorskiego: O warunkach i sposobie realizacji LSR (regranting) Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja (koszty obsługi regrantingu- wynagrodzenia, koszty rzeczowe, w tym: promocja, szkolenia, badania, itp.)

14 Tczew, ul. Stefana Wyszyńskiego 3 (budynek BS) Czynne: poniedziałek-piątek; godz.7.30-15.300 58 562 7143 e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl Biuro Lokalnej Grupy Działania:

15 Bieżące informacje: www.wstega-kociewia.pl


Pobierz ppt "Regranting jako narzędzie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na przykładzie LGD Wstęga Kociewia opracował: Marek Modrzejewski, Kierownik Biura Lokalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google