Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KARTA PŁYWACKA Instruktor WOPR 01176. Rodzaje Kart Pływackich 1. Karta „Już pływam” 2. KP - Karta pływacka 3. SKP - Specjalna karta pływacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KARTA PŁYWACKA Instruktor WOPR 01176. Rodzaje Kart Pływackich 1. Karta „Już pływam” 2. KP - Karta pływacka 3. SKP - Specjalna karta pływacka."— Zapis prezentacji:

1 KARTA PŁYWACKA Instruktor WOPR 01176

2 Rodzaje Kart Pływackich 1. Karta „Już pływam” 2. KP - Karta pływacka 3. SKP - Specjalna karta pływacka

3 DEFINICJA Karta pływacka - rodzaj dokumentu, potwierdzającego umiejętność pływania osoby, której została wydana.

4 Wymagania - „Już Pływam” 1.przepłynięcie 25 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, 2.wykonanie dowolnego skoku do wody

5 Wymagania – Karta Pływacka 1.przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m stylem grzbietowym lub przepłynięcie z prądem wody 400 m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m stylem grzbietowym. 2.wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0.7 m, 3.przepłynięcie pod woda co najmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody – start z wody.

6 Specjalna Karta Pływacka 1.Kandydat oświadczy, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie pływackim w tym do nurkowania, 2.przepłynie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej 200 m stylem dowolnym i grzbietowym, 3.wykona skok do wody z wysokości co najmniej 0.7 m, przepłynie pod woda 15 m, 4.zanurkuje na głębokość co najmniej 3 m po start z powierzchni wody.

7 Egzamin Do obowiązku egzaminującego należy; 1.stwierdzenie tożsamości osoby egzaminowanej, 2.zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminu, 3.przeprowadzenie egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4.Sporządzenie dokumentacji z egzaminu, 5.bieżące rozliczanie się z pobranych kart.

8 Kto może egzaminować? 1.Egzaminy w celu uzyskania karty pływackiej może prowadzić członek WOPR upoważniony przez prezesa jednostki organizacyjnej, posiadający stopień co najmnej ratownika WOPR zwany dalej „egzaminatorem” 2.Egzamin na specjalną kartę pływacką przeprowadza ratownik wodny lub Instruktor WOPR upoważniony przez prezesa jednostki.

9 Miejsce egzaminu 1.Egzaminy są przeprowadzane na wodach otwartych, pływalniach i kąpieliskach, 2.Egzamin w celu uzyskania kart pływackich odbywa się w punktach wyznaczonych przez egzaminatora, 3.Egzaminujący nie może przeprowadzać egzaminu w trakcie trwania dyżuru ratownika wodnego.

10 Obowiązki posiadacza karty Posiadacz karty pływackiej zobowiązany jest: 1.Przestrzegać postanowień regulaminów oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danym obszarze wodnym, 2.Podporządkować się zaleceniom organów uprawnionych do kontroli, 3.Posiadacz specjalnej kart pływackiej powinien: - nieść pomoc w razie tonięcia innych osób, - pływa w specjalnym czepku pływackim. WSZYSTKIE RODZAJE KART PŁYWACKICH WAŻNE SĄ BEZTERMINOWO

11 Podstawa Prawna Uchwała nr 1/6/08 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 17 grudnia 2008 r oraz Decyzje i Uchwały Zarządu WOPR w Chełmnie

12 Dziękuje za uwagę Pytania ?


Pobierz ppt "KARTA PŁYWACKA Instruktor WOPR 01176. Rodzaje Kart Pływackich 1. Karta „Już pływam” 2. KP - Karta pływacka 3. SKP - Specjalna karta pływacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google