Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy „Nasza szkoła – najlepsza rekomendacja” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muszynce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy „Nasza szkoła – najlepsza rekomendacja” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muszynce."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy „Nasza szkoła – najlepsza rekomendacja” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muszynce

2 Projekt systemowy”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Dlaczego INDYWIDUALIZACJA? We wrześniu 2009 roku wprowadzono do szkół nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Równocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III ”, który ma ułatwić wdrażanie zmian do szkół podstawowych.

3 Główny cel projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w roku szk. 2012/13.

4 Cele Szczegółowe Każdy uczeń ma prawo uczyć się zgodnie ze swoimi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Uczeń powinien brać czynny udział w nauce – szersze zastosowanie aktywizujących metod nauczania. Uczeń ma łatwy dostęp do wykwalifikowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5 Wdrożenie projektu w praktyce oznacza: 1.Stworzenie zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za indywidualizację nauczania. 2.Określenie potrzeb uczniów i ich możliwości. 3.Opracowanie projektów zajęć indywidualizujących nauczanie..

6 Na co dostaliśmy wsparcie? 1.Finansowanie zajęć dodatkowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami ucznia oraz jego możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi: - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudno- ściami w pisaniu i czytaniu; 2.Wyposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań edukacyjnych: tablicę interaktywną pomoce dydaktyczne specjalistyczne oprogramowanie specjalistyczne narzędzia DOFINANSOWANIEDOFINANSOWANIE

7 Doposażenie bazy dydaktycznej 1.Zakup tablicy interaktywnej 2.Zakup specjalistycznego oprogramowania do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych: wad wymowy, dysleksji. 3.Zakup tablicy zewnętrznej i wewnętrznej do oznaczenia pomieszczeń. 4.Zakup artykułów papierniczych na zajęcia dodatkowe. 5.Zakup gier dydaktycznych, planszowych, książek, pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

8 Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w r.szk.2012/13 1.Zajęcia logopedyczne: Liczba uczestników: 8 ( 2 grupy po 4 uczniów) Liczba godzin: 2x30 godzin x 1 w tygodniu = 60 godzin

9 Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w r.szk.2012/13 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Liczba uczestników: 8 ( 2 grupy po 4 uczniów) Liczba godzin: 2x30 godzin x 1 w tygodniu = 60 godzin Ponadto prowadzono konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

10 Ewaluacja Na koniec projektu przeprowadzono: 1.Ankiety dla uczniów – 16szt./16 szt. 2.Ankiety dla rodziców – 11szt./9szt. 3.Ankiety dla wychowawców 2szt./2szt. 4.Opinia nauczyciela o uczniu – 16szt./16szt.

11 Wnioski z ankiet Ankiety dla uczniów: -100% oceniło zajęcia jako atrakcyjne i przydatne, -56% wyraziło chęć kontynuacji zajęć. Zaoferowane uczniom zajęcia spełniły ich oczekiwania oraz były właściwie dopasowane do ich potrzeb, co jest jednym z kluczowych warunków skuteczności dofinansowanych przedsięwzięć. Również wypowiedzi uczniów wskazują na to, iż oceniają oni zajęcia prowadzone w ramach projektu bardzo pozytywnie.

12 Wnioski z ankiet Ankiety dla rodziców: -100% potwierdziło wpływ zajęć na poprawę wyników nauczania oraz ich przydatność w przyszłości, -89% zauważyło wzrost umiejętności dzieci na zajęciach lekcyjnych, -89% określiło zajęcia jako atrakcyjne, -56% potwierdziło aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach, -78% stwierdziło, iż realizacja projektu pomogłą wyrównać braki programowe

13 Wnioski z ankiet Pojawiły się również kolejne stwierdzenia, iż projekt : -wpłynął na poprawę wizerunku szkoły w środowisku, wpłynął na jej promocję, -podniósł jakość jej pracy, -przyczynił się do lepszego przygotowania uczniów na dalszym etapie nauki, -w większym stopniu zintegrował społeczność szkolną,

14 Wnioski z ankiet Tak dobre oceny świadczą o wysokim poziomie prowadzonych zajęć i potrzebie realizacji niniejszego projektu. Różnorodne formy/metody nauczania niewątpliwie wpłynęły pozytywnie na zaangażowanie uczniów i udział w zajęciach. Na podstawie badań możemy wnioskować, iż projekt nie tylko wpłynął na poziom wiedzy uczniów, ale i na jakość pracy szkoły i jej wizerunek. Ponadto zajęcia logopedyczne i korekcyjno- kompensacyjne są kontynuowane w r.sz.2013/14.

15 Szkoła w nauczaniu początkowym pomaga każdemu dziecku wydobyć potencjał twórczy. Nie koncentruje się na analizie jego wad czy dysfunkcji lecz na poszukiwaniu adekwatniejszych metod skutecznego nauczania, a tym samym pozostaje sprzymierzeńcem, a nie wrogiem ucznia. ** Indywidualizacja nauczania pozwala dzieciom czerpać radość z nauki – dzięki temu prawidłowo się rozwijają.

16 Rolą szkoły nie jest w tej chwili przekazywanie wiedzy, lecz maksymalne doskonalenie osobowości, intelektu i ducha ucznia. Wiedza się wymienia, dlatego trzeba kształcić umysły – człowiek uczy się bowiem przez całe życie.


Pobierz ppt "Projekt systemowy „Nasza szkoła – najlepsza rekomendacja” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muszynce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google