Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie zmianą Sesja 6 Planowanie wdrożenia: Mapa Procesu Zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie zmianą Sesja 6 Planowanie wdrożenia: Mapa Procesu Zmian."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie zmianą Sesja 6 Planowanie wdrożenia: Mapa Procesu Zmian

2 Plan zajęć – Sesja 6 Wprowadzenie do tematu spotkania Mapa Procesu Zmian: konsolidacja wszystkich aspektów zarządzania zmianą Inicjacja projektu (zadanie): Mapa Procesu Zmian PRZERWA Mapa Procesu Zmian: analiza przypadku (case study) i informacja zwrotna (feedback) Wnioski

3 Po dzisiejszym spotkaniu uczestnicy będą potrafili: Zrozumieć konieczność planowania wdrożenia projektu Wziąć pod uwagę racjonalną stronę zarządzania zmianą oraz stronę emocjonalną pojawiającą się w czasie wprowadzania zmian Spojrzeć całościowo na wszystkie aspekty zarządzania zmianą, takie jak zarządzanie projektem, zarządzanie interesariuszami, opór, komunikacja itp. Opracować plan wdrożenia zmian (Mapa Procesu Zmian)

4 Mapa Procesu Zmian - tabela Celem opracowania Mapy Procesu Zmian jest efektywne i skuteczne wdrożenie projektu zmian: Uwzględnia zarówno aspekt racjonalny jak i emocjonalny zarządzania zmianą Konsoliduje i zbiera w jednym narzędziu wszystkie działania odnoszące się do zarządzania interesariuszami, zarządzania projektem, planem komunikacyjnym itp. Narzędzie, które służy jednocześnie planowaniu działań i uświadamia konieczność wprowadzenia zmian

5 Dane do Mapy Procesu Zmian – fazy procesu zmian 1. Faza określenia strategii Definicja i analiza problemu (tzw. burning platform, czyli kryzys uświadamiający konieczność zmian) Podjęcie odpowiedzialności, przedstawienie różnych opcji Wybór opcji i i zaangażowanie 2. Faza planowania Przełożenie wybranej strategii, wizji i misji na konkretne działania Stworzenie mapy uczestników i budowanie poparcia Opracowanie planu projektu i mapy drogowej zmian 3. Faza wdrażania projektu Realizacja planu projektu Zarządzanie zjawiskiem oporu i ludzką stroną procesu zmian Nauka i zakorzenienie zmian w kulturze organizacyjnej 4. Faza ewaluacji i monitorowania Ocena siły zakorzenienia zmiany w kulturze organizacyjnej Inicjacja Wdrażanie Wyhamowanie

6 Mapa Procesu Zmian – tabela 1 Mapa Procesu Zmian Inicjacja (unfreezing) Wdrażanie (moving) Wyhamowanie (refreezing) Określenie strategii PlanowanieWdrażanieEwaluacja i monitorowanie

7 Linearny, racjonalny proces skoncentrowany na wprowadzeniu konkretnych zmian Zmiana behawioralna jest cyklicznym procesem emocjonalnym POLE TARCIA (NAPIĘCIE) Dane do Mapy Procesu Zmian – strona racjonalna i emocjonalna procesu

8 Mapa Procesu Zmian – tabela 2 Mapa Procesu Zmian Inicjacja (unfreezing) Wdrażanie (moving)Wyhamowanie (refreezing) Wybór strategiiPlanowanieWdrażanieEwaluacja & monitorowanie Cel pośredni: milestone Zarządzanie projektem Kluczyowy wynik Bardziej szczegółowy projekt można dodać w formie załącznika Strona racjonalna Cel pośredni: milestone Kluczyowy wynik

9 Mapa Procesu Zmian – tabela 2 Mapa Procesu Zmian Inicjacja (unfreezing) Wdrażanie (moving) Wyhamowanie (refreezing) Wybór strategiiPlanowanieWdrażanieEwaluacja & monitorowanie Zaeządzanie projektem Strona emocjonalna Zarządzanie zmianą Pomocnicze działania ZZ Cel pośredni: milestone Kluczyowy wynik Pomocnicze działania ZZ

10 Mapa Interesariusza - B InteresariuszeCeleZaangażowanieDziałaniaUwagi zrozu mienie poparciedziała nie Inform ować Konsulto wać Zaangażo wać Dane do Mapy Procesu Zmian – fazy procesu zmian Podaj szczegółowo cele dla każdego interesariusza

11 Mapa Procesu Zmian – format (3) Mapa Procesu Zmian Inicjacja (unfreezing) Wdrażanie (moving) Wyhamowanie (refreezing) Wybór strategiiPlanowanieWdrażanieEwaluacja & monitorowanie Zarządzanie Projektem Zarządzanie Zmianą Wewnętrzni uczestnicy Zewnętrzmi uczestnicy cel Szczegółowo wskaż cele dla interesariuszy Bardziej szczegółowe plany zarządzania interesariuszami można dodać w formie załącznika

12 Zadanie: projekt Cel: stworzyć Mapę Procesu Zmian dla projektu wdrożenia wspomaganego zatrudnienia w swojej organizacji Załączyć: analizę interesariuszy (A i B; patrz załączone tabele), mapę drogową (tabela załączona), plan działań do podjęcia i specyfikacja niezbędnych danych/potrzebnych środków Zadanie indywidualne lub do zrobienia w niewielkich grupach Do przedstawienia za cztery tygodnie

13 Uczestnicy szkolenia po ukończeniu tego modułu będą potrafili: Zrozumieć proces zmian i jego wpływ na organizację, zespoły pracownicze, pojedyncze osoby Zidentyfikować uczestników procesu zmian, zrozumieć motywy ich działania i komunikować się z nimi w sposób, który zapewni ich poparcie dla wprowadzanych zmian Zrozumieć jak ludzie współdziałają w ramach organizacji, ocenić naturę ich zachowania i współpracy oraz ich wpływ na proces zmian Odpowiednio zaplanować proces zmian i jego wdrożenie.

14 “Tabela Poprawy Wyników” ZACZNĘPRZESTANĘ BĘDĘ WIĘCEJBĘDĘ INACZEJ


Pobierz ppt "Zarządzanie zmianą Sesja 6 Planowanie wdrożenia: Mapa Procesu Zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google