Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja 6 Planowanie wdrożenia: Mapa Procesu Zmian

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja 6 Planowanie wdrożenia: Mapa Procesu Zmian"— Zapis prezentacji:

1 Sesja 6 Planowanie wdrożenia: Mapa Procesu Zmian
Zarządzanie zmianą Sesja 6 Planowanie wdrożenia: Mapa Procesu Zmian

2 Plan zajęć – Sesja 6 Wprowadzenie do tematu spotkania
Mapa Procesu Zmian: konsolidacja wszystkich aspektów zarządzania zmianą Inicjacja projektu (zadanie): Mapa Procesu Zmian PRZERWA Mapa Procesu Zmian: analiza przypadku (case study) i informacja zwrotna (feedback) Wnioski

3 Po dzisiejszym spotkaniu uczestnicy będą potrafili:
Zrozumieć konieczność planowania wdrożenia projektu Wziąć pod uwagę racjonalną stronę zarządzania zmianą oraz stronę emocjonalną pojawiającą się w czasie wprowadzania zmian Spojrzeć całościowo na wszystkie aspekty zarządzania zmianą, takie jak zarządzanie projektem, zarządzanie interesariuszami, opór, komunikacja itp. Opracować plan wdrożenia zmian (Mapa Procesu Zmian)

4 Mapa Procesu Zmian - tabela
Celem opracowania Mapy Procesu Zmian jest efektywne i skuteczne wdrożenie projektu zmian: Uwzględnia zarówno aspekt racjonalny jak i emocjonalny zarządzania zmianą Konsoliduje i zbiera w jednym narzędziu wszystkie działania odnoszące się do zarządzania interesariuszami, zarządzania projektem, planem komunikacyjnym itp. Narzędzie, które służy jednocześnie planowaniu działań i uświadamia konieczność wprowadzenia zmian

5 Dane do Mapy Procesu Zmian – fazy procesu zmian
Inicjacja 1. Faza określenia strategii Definicja i analiza problemu (tzw. burning platform, czyli kryzys uświadamiający konieczność zmian) Podjęcie odpowiedzialności, przedstawienie różnych opcji Wybór opcji i i zaangażowanie 2. Faza planowania Przełożenie wybranej strategii, wizji i misji na konkretne działania Stworzenie mapy uczestników i budowanie poparcia Opracowanie planu projektu i mapy drogowej zmian 3. Faza wdrażania projektu Realizacja planu projektu Zarządzanie zjawiskiem oporu i ludzką stroną procesu zmian Nauka i zakorzenienie zmian w kulturze organizacyjnej 4. Faza ewaluacji i monitorowania Ocena siły zakorzenienia zmiany w kulturze organizacyjnej Wdrażanie Wyhamowanie

6 Mapa Procesu Zmian – tabela 1
Inicjacja (unfreezing) Wdrażanie (moving) Wyhamowanie (refreezing) Określenie strategii Planowanie Ewaluacja i monitorowanie

7 Dane do Mapy Procesu Zmian – strona racjonalna i emocjonalna procesu
Linearny, racjonalny proces skoncentrowany na wprowadzeniu konkretnych zmian POLE TARCIA (NAPIĘCIE) Zmiana behawioralna jest cyklicznym procesem emocjonalnym Kolb: fases in leer- en gedragveranderingsprocessen Concreet ervaren ('feeling') Waarnemen en overdenken ('watching') Abstracte begripsvorming ('thinking') Actief experimenteren ('doing') Deze vier fasen volgen logisch op elkaar: wanneer men iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna de ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (begripsvorming). Men kan dan een aanpak bedenken waarmee men een overeenkomstige gebeurtenis tegemoet kan treden (experimenteren). Als men die nieuwe aanpak, dat geleerde gedrag, daadwerkelijk gebruikt doet men weer nieuwe ervaringen op (concrete ervaring) waarover men weer kan nadenken (reflectie), zodat men nieuwe inzichten krijgt (begripsvorming). V=vertrekpunt D=doel

8 Mapa Procesu Zmian – tabela 2
Inicjacja (unfreezing) Wdrażanie (moving) Wyhamowanie (refreezing) Wybór strategii Planowanie Wdrażanie Ewaluacja & monitorowanie Strona racjonalna Cel pośredni: milestone Cel pośredni: milestone Cel pośredni: milestone Bardziej szczegółowy projekt można dodać w formie załącznika Zarządzanie projektem Kluczyowy wynik Kluczyowy wynik Kluczyowy wynik

9 Mapa Procesu Zmian – tabela 2
Inicjacja (unfreezing) Wdrażanie (moving) Wyhamowanie (refreezing) Wybór strategii Planowanie Ewaluacja & monitorowanie Cel pośredni: milestone Cel pośredni: milestone Zaeządzanie projektem Strona emocjonalna Kluczyowy wynik Kluczyowy wynik Kluczyowy wynik Pomocnicze działania ZZ Pomocnicze działania ZZ Zarządzanie zmianą Pomocnicze działania ZZ

10 Dane do Mapy Procesu Zmian – fazy procesu zmian
Mapa Interesariusza - B Interesariusze Cele Zaangażowanie Działania Uwagi zrozumienie poparcie działanie Informować Konsultować Zaangażować Podaj szczegółowo cele dla każdego interesariusza

11 Mapa Procesu Zmian – format (3)
Inicjacja (unfreezing) Wdrażanie (moving) Wyhamowanie (refreezing) Wybór strategii Planowanie Ewaluacja & monitorowanie Bardziej szczegółowe plany zarządzania interesariuszami można dodać w formie załącznika Zarządzanie Projektem Zarządzanie Zmianą Wewnętrzni uczestnicy cel cel cel Szczegółowo wskaż cele dla interesariuszy Zewnętrzmi uczestnicy cel cel cel

12 Zadanie: projekt Cel: stworzyć Mapę Procesu Zmian dla projektu wdrożenia wspomaganego zatrudnienia w swojej organizacji Załączyć: analizę interesariuszy (A i B; patrz załączone tabele), mapę drogową (tabela załączona), plan działań do podjęcia i specyfikacja niezbędnych danych/potrzebnych środków Zadanie indywidualne lub do zrobienia w niewielkich grupach Do przedstawienia za cztery tygodnie

13 Uczestnicy szkolenia po ukończeniu tego modułu będą potrafili:
Zrozumieć proces zmian i jego wpływ na organizację, zespoły pracownicze, pojedyncze osoby Zidentyfikować uczestników procesu zmian, zrozumieć motywy ich działania i komunikować się z nimi w sposób, który zapewni ich poparcie dla wprowadzanych zmian Zrozumieć jak ludzie współdziałają w ramach organizacji, ocenić naturę ich zachowania i współpracy oraz ich wpływ na proces zmian Odpowiednio zaplanować proces zmian i jego wdrożenie.

14 “Tabela Poprawy Wyników”
ZACZNĘ PRZESTANĘ BĘDĘ WIĘCEJ BĘDĘ INACZEJ


Pobierz ppt "Sesja 6 Planowanie wdrożenia: Mapa Procesu Zmian"

Podobne prezentacje


Reklamy Google