Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIE BÓJMY SIĘ INTEGRACJI! W dzisiejszych czasach widać jak pod mikroskopem ile jest jeszcze uprzedzeń i nietolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIE BÓJMY SIĘ INTEGRACJI! W dzisiejszych czasach widać jak pod mikroskopem ile jest jeszcze uprzedzeń i nietolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych."— Zapis prezentacji:

1 NIE BÓJMY SIĘ INTEGRACJI! W dzisiejszych czasach widać jak pod mikroskopem ile jest jeszcze uprzedzeń i nietolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych. Dlatego tak istotne jest wpajanie idei integracji już od najmłodszych lat oraz nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi.

2 INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE

3  Oddziały integracyjne są tworzone od 2010 roku.  Dzieci niepełnosprawne, które chcą uczyć się w klasie integracyjnej, muszą przejść badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Klasy liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem.  Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów naszej szkoły, wynikają z:  niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim,  niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,  autyzmu dziecięcego,  słabo słyszenia,  słabo widzenia,  niepełnosprawności ruchowej.

4 Obecnie w naszym Gimnazjum uczy się 352 uczniów, w tym 14 uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w trzech oddziałach integracyjnych.

5 KLASA I A

6 KLASA II A

7 KLASA III A

8 W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem - wspomagający proces nauczania. Aby osiągnąć główny cel nauczania i wychowania, jakim jest usprawnianie niezaburzonych funkcji fizycznych i psychicznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych i rozwijanie uzdolnień uczniów, wszyscy nauczyciele uczący w klasach integracyjnych posiadają specjalistyczne przygotowanie.

9 W naszym Gimnazjum pracuje 38 nauczycieli, w tym specjaliści:  7 nauczycieli terapeutów,  6 oligofrenopedagogów,  2 logopedów,  2 pedagogów,  surdopedagog,  specjalista fizjoterapii,  specjalista gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

10 Proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej:  zajęcia rewalidacyjne,  zajęcia logopedyczne,  zajęcia rehabilitacyjne,  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Uczniowie niepełnosprawni mogą również rozwijać swoje zdolności w ramach kół zainteresowań wspólnie ze zdrowymi dziećmi.

11 ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

12 GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

13 ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

14 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Otwarta współpraca z rodzicami, nastawiona na wzajemne zrozumienie i pomoc, jest niewątpliwie ważnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania systemu integracji:  dokładne i bieżące informowanie o przebiegu i efektach procesu dydaktyczno - wychowawczego,  częste spotkania, wspólne uroczystości i wyjazdy,  współuczestnictwo rodziców w niektórych formach zajęć,  pomoc na rzecz organizowania placówki,

15  pedagogizacja rodziców: - program działań wspierający rodziców „Otwarci na integrację”, - spotkania z przedstawicielem PPP „Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce”, - konsultacje i porady specjalistów. Rodzice uczniów mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów sukcesów i porażek. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

16 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ INTEGRACYJNĄ? Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:  kształtowanie pozytywnych cech osobowości,  kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych,  przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie,  kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami wzmacniający poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości,  maksymalna indywidualizacja nauczania,  innowacyjne metody nauczania,  opieka dwóch pedagogów,  mała liczebność grupy.

17 POZYTYWNE STRONY INTEGRACJI Uczniowie niepełnosprawni zyskują:  możliwość nauki w zwykłej szkole,  możliwość nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami,  możliwość zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym,  możliwość nauki akceptacji swojej inności i radzenia sobie z trudnościami codziennego życia,  motywację do pokonywania barier. Dzieci chore i niepełnosprawne dowiadują się, że kalectwo nie dyskryminuje ani nie stawia na uprzywilejowanej pozycji.

18 Sprawni uczniowie zyskują:  możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami,  możliwość nauki akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii,  możliwość nauki sposobów pomocy niepełnosprawnym,  możliwość nauczenia się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.


Pobierz ppt "NIE BÓJMY SIĘ INTEGRACJI! W dzisiejszych czasach widać jak pod mikroskopem ile jest jeszcze uprzedzeń i nietolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google