Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmus+ spotkanie organizacyjne 28. 04. 2016. ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM – Zgłoszenie się do uczelni zagranicznej - formularz aplikacyjny dostępny na stronie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmus+ spotkanie organizacyjne 28. 04. 2016. ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM – Zgłoszenie się do uczelni zagranicznej - formularz aplikacyjny dostępny na stronie."— Zapis prezentacji:

1 Erasmus+ spotkanie organizacyjne 28. 04. 2016

2 ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM – Zgłoszenie się do uczelni zagranicznej - formularz aplikacyjny dostępny na stronie wybranej uczelni; – Sporządzenie indywidualnego program studiów w uczelni partnerskiej - Learning Agreement (LA); – Karta zaliczeń – Recognition Sheet; – Wniosek do Dziekana o wyrażenie zgody na Indywidualny Plan Studiów; – Karta EKUZ lub inna polisa ubezpieczeniowa (podać nr polisy i nazwę ubezpieczyciela) – Podpisanie umowy między studentem a uczelnią; – Wypełnienie on-line testu z języka angielskiego (na 2 tygodnie przed wyjazdem) – Odbiór Karty Studenta Erasmusa; – Odbiór stypendium. – Kursy językowe - dofinansowanie 2 www.erasmus.ukw.edu.pl

3 ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM Zgoda na wyjazd -Po dopełnieniu wszystkich formalności, w tym po akceptacji planu studiów -Po zaliczeniu semestru zakończonego przed wyjazdem -Zgłoszenie w portalu osób wyjeżdżających za granicę ODYSEUSZ 3 www.erasmus.ukw.edu.pl

4 ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM Odpowiedzialność stypendysty -Każdy student zobowiązany jest do zaplanowania i zrealizowania planu studiów, którego czasochłonność wynosi ok. 30 ECTS -W przeciwnym przypadku student może zostać wezwany do zwrotu części lub całości stypendium -Studenci 3. roku licencjatu i ostatniego roku studiów magisterskich biorą odpowiedzialność za terminowe oddanie pracy dyplomowej i zakończenie studiów w terminie przewidzianym regulaminem studiów 4 www.erasmus.ukw.edu.pl

5 ETAP 3 – PO POWROCIE Dostarczenie do BWM Wykazu zaliczeń = Transcript of Records Potwierdzenie uznania zaliczeń – Proof of Recognition Dokument potwierdzający pobyt w uczelni zagranicznej określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu – Wypełnienie online Ankiety Stypendysty Erasmusa. – Ponowne wypełnienie testu z języka angielskiego 5 www.erasmus.ukw.edu.pl

6 ETAP 2 ½ Przedłużenie pobytu tylko z semestru zimowego na semestr letni Starając się o przedłużenie pobytu należy wystosować do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ PODANIE z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu zakładanego w aktualnej umowie finansowej. Podać: - dokładne daty planowego pobytu -Uzasadnienie Podanie powinno być w pierwszej kolejności zaopiniowane przez Koordynatora Instytutowego. 6 www.erasmus.ukw.edu.pl

7 ETAP 2 ½ Przedłużenie pobytu do podania należy dołączyć - zaświadczenie z uczelni partnerskiej o akceptacji przyjęcia na semestr letni, - propozycję Learning Agreement na kolejny semestr, Należy także: - rozliczyć semestr zakończony dostarczając do BWM: Transcript of Records, poświadczenie dotychczasowego okresu pobytu, oraz rozliczyć się z otrzymanych środków finansowych, - uzyskać zgodę Dziekana na indywidualną organizację studiów na okres obejmujący planowany pobyt w uczelni zagranicznej. - uwzględnić konieczność finansowania pobytu w drugim semestrze ze środków własnych. Po uzyskaniu zgody uczelni macierzystej student otrzyma ponownie zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa+. 7 www.erasmus.ukw.edu.pl

8 ETAP 2 ½ Przedłużenie pobytu Uwaga! Podania, które nie będą zawierały dokładnych dat planowanego pobytu nie będą rozpatrywane. Dokładne daty są niezbędne przy określaniu ewentualnego dodatkowego dofinansowania. Zgoda na przedłużenie pobytu może zostać cofnięta, jeżeli w międzyczasie student nie rozliczy się finansowo oraz merytorycznie z poprzedniego okresu. 8 www.erasmus.ukw.edu.pl

9 Przydatne informacje Ubezpieczenie Każdy stypendysta Erasmusa+ (z wyjątkiem wyjeżdżających do Turcji) musi zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną przez oddział wojewódzki NFZ właściwy dla miejsca zameldowania studenta. EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach należących do EFTA. W celu uzyskania Karty należy złożyć w oddziale NFZ: wniosek o wydanie EKUZ, zaświadczenie o odbywaniu studiów w innym państwie członkowskim, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Należy mieć przy osobie ważną legitymację studencką. Szczegółowe informacje oraz wniosek o wydanie EKUZ znajdują się pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/ue/ 9 www.erasmus.ukw.edu.pl

10 Przydatne informacje Ubezpieczenie W przypadku wyjazdu do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Należy koniecznie zapoznać się z obowiązującymi w Turcji stawkami minimalnymi ubezpieczenia. Wszelkie istotne informacje dotyczące ubezpieczenia w Turcji dostępne są na stronie http://www.ankara.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/nowe_wymogi_dotyczac e_ubezpieczen_dla_uczestnikow_programu_erasmus__w_turcji 10 www.erasmus.ukw.edu.pl

11 Przydatne informacje Ubezpieczenie Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego stypendysta powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Warto również skorzystać z ubezpieczenia gwarantowanego przez kartę EURO 26 lub ISIC. Więcej informacji na stronie http://euro26.pl/ i http://www.isic.p 11 www.erasmus.ukw.edu.pl

12 Przydatne informacje Ubezpieczenie W przypadku wyjazdu do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Należy koniecznie zapoznać się z obowiązującymi w Turcji stawkami minimalnymi ubezpieczenia. Wszelkie istotne informacje dotyczące ubezpieczenia w Turcji dostępne są na stronie http://www.ankara.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/nowe_wymogi_dotyczac e_ubezpieczen_dla_uczestnikow_programu_erasmus__w_turcji 12 www.erasmus.ukw.edu.pl


Pobierz ppt "Erasmus+ spotkanie organizacyjne 28. 04. 2016. ETAP 2 – PRZED WYJAZDEM – Zgłoszenie się do uczelni zagranicznej - formularz aplikacyjny dostępny na stronie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google