Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUTSAL AMENDMENTS Kielnarowa 2015 UEFA B FUTSAL COACH COURSE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUTSAL AMENDMENTS Kielnarowa 2015 UEFA B FUTSAL COACH COURSE."— Zapis prezentacji:

1 FUTSAL AMENDMENTS Kielnarowa 2015 UEFA B FUTSAL COACH COURSE

2 Zmiany do Przepisów Gry w Futsal – ZMIANA Zmiana może zostać dokonana w każdym momencie zarówno gdy piłka jest w grze jak i poza grą. W celu wymiany zawodnika na zawodnika rezerwowego muszą zostać spełnione następujące warunki: zawodnik wchodzi na pole gry poprzez własną strefę zmian jego drużyny, zmiana jest dokonana kiedy zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry poprzez strefę zmian, po przekazaniu narzutki zawodnikowi, którego zmienia chyba, ze zawodnik ten opuszce pole gry w innym miejscu na które zezwalają na to Przepisy Gry w takim przypadku zawodnik rezerwowy powinien przekazać narzutkę trzeciemu sędziemu. W sytuacji wystąpienia kontuzji, zawodnik wchodzący ma obowiązek przekazać narzutkę sędziemu technicznemu. Natomiast gdy w meczu nie ma sędziego technicznego zawodnik przekazuję narzutkę sędziemu czasowemu kładąc ją na stoliku. 2

3 6 ZAWODNIK NA BOISKU Zawodnicy rezerwowi (nowy tekst) Sędzia musi wykluczyć zawodnika z gry, jeżeli pozbawia drużynę przeciwną zdobycia bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki. Liczba w jego drużynie zostaje zredukowana niezależnie od tego czy przewinienie dotyczy naruszenia procedury wymiany czy faktu, ze jego drużyna gra z dodatkowym zawodnikiem. W konsekwencji czego poza wykluczonym zawodnikiem rezerwowym, inny z zawodników musi opuścić pole gry po to żaby jego drużyna grała z jednym zawodnikiem mniej, który został wprowadzony i określony w artykule 3 „Zwodnicy i zawodnicy rezerwowi wykluczeni z gry”. - 3

4 6 ZAWODNIK – cd. KTO POWINIEN OPUŚCIĆ BOISKO? Trener lub kapitan drużyny wskazują zawodnika który ma opuścić pole gry w przypadku kary wykluczenia wynikającego z pozbawienia przez zawodnika rezerwowego drużyny przeciwnej bramki lub realnej szansy na jej zdobycie. Zawodnik po opuszczeniu pola gry ma możliwość wejścia pole gry po dokonaniu wymiany z zastrzeżeniem że drużyna wykluczonego zawodnika gra z jednym zawodnikiem mniej. Zawodnik wskazany przez kapitana jako osoba opuszczająca boisko MOŻE w czasie gdy jego drużyna gra w osłabieniu powrócić na boisko w wyniku zmiany za któregoś z zawodników z boiska WYJĄTEK - - - BRAMKA!!! Dygresja : Czy zespół, którego zawodnik popełnił przewinienie MUSI ZAWSZE grać w osłabieniu? PRZEWINIENIE REZERWOWEGO (6 zawodnik) – pośredni i napomnienie (wykluczenie) PRZEWINIENIE REZERWOWEGO (błąd zmiany) – bezpośredni, karny (wykluczenie, napomnienie) 4

5 RZUT Z AUTU ZAWODNIK 5 Procedury – naruszenie [...] Jeżeli piłka bezpośrednio z rzutu z autu wpadnie do bramki drużyny przeciwnej, to sędziowie nakazują wznowieni gry rzutem od bramki. Jeżeli piłka bezpośrednio z rzutu z autu wpadnie do bramki wykonawcy rzutu, to sędziowie nakazują wznowienie gry rzutem z rogu. Jeżeli piłka nie wejdzie na pole gry z wrzutu z autu sędziowie nakazują drużynie przeciwnej wznowienie gry. Zawodnik wznawiający gry rzutem z autu ma na to 4 sekundy od momentu powstania możliwości do jego wznowienia. Wciąż nadrzędną regułą w tym przypadku jest „reguła 4 sekund”. Jeżeli jednak piłka po wznowieniu gry nie wejdzie na pole gry to grę wznawia drużyna przeciwna.

6 UBIÓR ZAWODNIKÓW Zawodnik może posiadać dodatkowe wyposażenie inne niż podstawowe, mające charakter ochronny ale pod warunkiem, że nie jest ono niebezpieczne dla tego zawodnika jak i dla innych zawodników. Wszystkie elementy ubioru zawodnika muszą być sprawdzone przez sędziów i uznane za bezpieczne. Nowoczesne przedmioty ochronne, takie jak: ochraniacze głowy, maski na twarz, ochraniacze kolan i łokci wykonane z lekkich i miękkich materiałów, nie stanowią niebezpieczeństwa i dlatego są dozwolone. W przypadku użycia nakrycia głowy musi ono: być czarne albo tego samego koloru co główny kolor koszulki (zakładając, że zawodnicy z jednej drużyny mają na sobie założony ten sam kolor), wyglądać profesjonalnie pasując do stroju zawodnika, być oddzielone od koszulki, być bezpieczne i nie stwarzać żadnego ryzyka dla zawodnika, który je nosi lub każdego innego zawodnika (np. z zapięciem wokół szyi), nie posiadać żadnych elementów odstających, 6

7 RZUT SĘDZIOWSKI 7 Jeżeli zawodnik po zetknięciu się piłki z podłożem kopie ją bezpośrednio z pierwszej piłki w kierunki jednej z bramek: jeżeli piłka jest kopnięta bezpośrednio do bramki przeciwnika, zarządza się rzut od bramki, jeżeli piłka jest kopnięta bezpośrednio do własnej bramki, zarządza się rzut rożny. Jeżeli zawodnik po zetknięciu się piłki z podłożem kopie ją w kierunku jednej z bramek po kilkakrotnym jej dotknięciu: piłka wpada do jednej z bramek i bramka zostaje uznana.

8 PRZEWINIENIA WOBEC BRAMKARZA […] Wznowienie gry Jeżeli gra została przerwana ponieważ zostało popełnione przewinienie wobec bramkarza jak jest to określono w paragrafie powyżej a sędziowie nie mogą zastosować korzyści i dlatego przerywają grę, gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca popełnienia przewinienia (patrz art. 13 – Rzut wolny); z wyjątkiem sytuacji kiedy zawodnik skacze na bramkarza, szarżuje go, popycha w sposób nieostrożny, nierozważny lub z użyciem nadmiernej siły w sytuacjach tych sędziowie oprócz sankcji dyscyplinarnych które podejmą muszą wznowić grę rzutem wolnym bezpośrednim z miejsca popełnienia przewinienia (patrz art. 13 – Rzut wolny). 8

9 PROCEDURY ROZSTRZYGNIĘCIA WYNIKU. 9 Regulamin zawodów może określać dwie dodatkowe równe części gry, nie przekraczające trzech lub pięciu minut każda do rozegrania. Mają zastosowanie przepisy art. 8. Regulamin musi dokładnie określać dokładny czas trwania dwóch części dogrywki.zawodów. UWAGA – JAKI CZAS DOGRYWKI PRZEWIDUJĄ OBECNE REGULAMINY - HALOWEGO PUCHARU POLSKI, MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI, EKSTRAKLASY I I LIGI (BARAŻE)? Rzuty Karne Regulamin rozgrywek może określać rzuty karne zgodnie z procedurą poniżej. Procedury zgodnie z warunkami wymiennymi poniżej, obydwie drużyny wykonują trzy rzuty karne rzuty karne są wykonywane naprzemiennie przez obydwie drużyny jeżeli zanim obydwie drużyny wykonają trzy rzuty karne jedna z nich zdobędzie więcej bramek niż druga drużyna mogła by zdobyć wykonując wszystkie trzy rzuty karne zaprzestaje się wykonywanie dalszych rzutów karnych. jeżeli po wykonaniu przez obie drużyny po trzy rzuty karne, obydwie drużyny zdobyły ta samą ilość bramek, kontynuuje się wykonywanie rzutów karnych w tej samej kolejności aż do momentu zdobycia jednej bramki więcej przez jedną z drużyn przy tej samej ilości wykonanych rzutów karnych. Rzuty karne po 3 serii MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO PRZEZ 3 WSKAZANYCH ZAWODNIKÓW LUB NAWET PRZEZ JEDNEGO Z NICH

10 KONTAKT PIŁKI Z RĘKĄ 11 Definicja Zagranie piłki ręką ma miejsce w sytucji, gdy zawodnik rozmyślnie I świadomie dotyka piłki ręką (od dłoni do końca ramienia). WYJĄTKI - ręka w nienaturalnym ułożeniu (pozycji) – np. nad głową - ręka zwiększa obrys ciała (zawodnik odpowiada na zasadzie ryzyka) - ręka na parkiecie (podpieranie się ręką jest ZAWSZE uznawane za pozycję NIENATURALNĄ

11 OBUSTRONNE PRZEWINIENIA Naruszenie przepisów gry (gra niedozwolona, faul) jednocześnie popełnione przez zawodników przeciwnych drużyn - sędziowie wstrzymują grę, udzielają kar dyscyplinarnych (o ile są konieczne), - doliczają faule akumulowane dla OBU zespołów (o ile przewinienia kararne są rzutem wolnym bezpośrednim). - wznawiają grę rzutem sędziowskim - procedura powyższa ma zastosowanie w sytuacji, gdy JEDNOCZESNE przewienia karane są rzutem wolnym pośrednim lub bezpośrednim. W innym przypadku cięższym przewieniem jest to karane rz. w. bezpośrednim (nie ma tu znaczenia ewentualna kara indywidualna)

12 KONKLUZJE FIFA - Rzut za 6 I kolejny faul akumulowany MUSI zostać wykonany w czasie 4 sekund (wyjątek od reguły 4 sekund – kick off, rzut karny. Karą jest rzut wolny pośredni (niezależnie od efektów wykonania rzutu) - Jeżeli zespół zdobędzie prawidłowo bramkę a JEGO TRENER, OFICJEL, ZAWODNIK WYKLUCZONY LUB REZERWOWY znajdował się w tym czasie na boisku (bez znaczenia czy wpływał na grę) bramka nie może zostać uznana. Gra zostaje wznowiona rzutem sędziowskim (trener, oficjel, wykluczony zawodnik) lub pośrednim (6 zawodnik, zawodnik rezerwowy) - Syrena (sygnał akustyczny) oznaczający koniec czasu gry skutkuje od momentu jego rozpoczęcia. Już początek sygnału oznacza zakończenie zawodów. Strzał wykonany równo z syreną jest strzałem po zakończeniu czasu gry... Przewinienie dokonane przed upływem czasu gry (przed syreną) musi zostać ukarane rzutem wolnym (pośrednim, bezpośrednim) niezależnie od tego czy sędzia ZDĄZYŁ je odgwizdać. - W przypadku strzału na bramkę przed syreną sędzia kończy zawody, gdy piłka dotknie KTÓREGOKOLWIEK współpartnera strzelającego lub więcej niż JEDNEGO zawodnika drużyny broniącej. - do podyktowania rzutu wolnego bezpośredniego (karnego) nie jest niezbędny kontakt zawodników, a wcześniejszy kontakt z piłką nie czyni akcji legalną jeśli dokonana została w sposób nierozważny lub z nadmierną siłą.

13 PRZEPISY, KONKLUZJE, ZMIANY Przepisy gry w futal oraz wytyczne można znaleźć pod linkiem www.futsalowcy.plw katalogu PRZEPISY GRYwww.futsalowcy.pl Znajduje się tam też baza pytań. Tam będą też zamieszczane wszystkie wytyczne, konkluzuje i instrukcje dla sędziów. Zespół Futsalu KS PZPN proponuje wszystkim trenerom nieodpłatne szkolenia dla zawodników w trakcie jednostek treningowych w miejscu, gdzie macie zajęcia

14 Zespół Futsalu Kolegium Sędziów PZPN DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FUTSAL AMENDMENTS Kielnarowa 2015 UEFA B FUTSAL COACH COURSE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google