Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K1 x2 Stosowanie korzyści Opracował: Kornel Paszkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K1 x2 Stosowanie korzyści Opracował: Kornel Paszkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 K1 x2 Stosowanie korzyści Opracował: Kornel Paszkiewicz

2 Stosowanie korzyść K3 K2

3 Claude-Frederic Bastiat
Korzyść z perspektywy językowej "Zysk jednego jest zyskiem drugiego" Claude-Frederic Bastiat

4 KORZYŚĆ ZYSK POMOC NAGRODA POŻYTEK Korzyść z perspektywy językowej DAR
PRZYCHYLNOŚĆ KORZYŚĆ PRZYSŁUGA USŁUGA ŚWIADCZENIE POŻYTEK ŁASKA POCZĄTEK NAGRODA ŻYCZLIWOŚĆ DOBRODZIEJSTWO

5 Korzyść z perspektywy językowej Definicje słownikowe
Coś co może pomóc wykonać daną czynność Coś co może przynieść zadowalające rozstrzygnięcie Coś co sprawia, że jesteś w lepszej sytuacji od innych (np. przeciwników) Świadczenie polepszające sytuację danej osoby

6 Korzyść w świetle najnowszych wytycznych
Komunikat szkoleniowy 3/2011 „Stosowanie korzyści jako temat ostatnio istotnie modyfikowany w zakresie sensu jej stosowania” Od czego jest sędzia?

7 Korzyść w świetle najnowszych wytycznych
„Nie ponoś niepotrzebnego ryzyka stosując korzyść” „Często najlepszą korzyścią dla wizerunku gry, jest jej przerwanie”

8 Najnowsze wytyczne VS str. 66
Korzyść w świetle najnowszych wytycznych Szansa na natychmiastowe rozwinięcie groźnego ataku na bramkę przeciwnika Miejsce popełnienia przewinienia. Im bliżej bramki przeciwnika, tym bardziej skuteczna może być akcja Powaga przewinienia. Jeżeli przewinienie kwalifikuje się do zastosowania kary wykluczenia, to sędzia musi grę przerwać i usunąć winnego z boiska, o ile przerwanie gry nie pozbawi drużyny przeciwnej bezpośredniej szansy zdobycia bramki. Atmosfera zawodów Szansa na natychmiastowe rozwinięcie groźnego ataku Miejsce przewinienia Powaga przewinienia Utrzymanie kontroli nad zawodami – atmosfera zawodów Moment zawodów

9 Reasumując Zgodnie z najnowszymi wytycznymi:
Korzyść w świetle najnowszych wytycznych Reasumując Zgodnie z najnowszymi wytycznymi: Korzyść powinna być stosowana rzadziej i tylko wtedy, gdy sędzia jest absolutnie przekonany, że jej zastosowanie przyniesie korzyść dla drużyny poszkodowanej i gdy istnieje możliwość rozwinięcia dobrej, obiecującej akcji W 90 min meczu bramkarz gospodarzy pobiegł na pole karne przeciwników i zagrywa piłkę ręką, usiłując strzelić bramkę. Robi to nieskutecznie, bo strzał spokojnie broni bramkarz gości. Sędzia nie reaguje stosując korzyść, więc bramkarz szybko silnym wykopem podaje piłkę do swojego współpartnera będącego na własnej połowie boiska, który ma przed sobą tylko ostatniego obrońcę i pustą bramkę. Jednak po przejęciu piłki zostaje przez tego obrońcę zaatakowany dynamicznym wślizgiem w okolice kolana. Co winien uczynić sędzia?

10 Reasumując Zgodnie z najnowszymi wytycznymi:
Korzyść w świetle najnowszych wytycznych K5 Reasumując Zgodnie z najnowszymi wytycznymi: Nieuzasadnione jest stosowanie korzyści, gdy piłka podawana jest: - do tyłu, - do współpartnera będącego „pod presją” przeciwników. Samo utrzymywanie się przy piłce przez drużynę poszkodowaną, to za mało. Płynność gry Barcelona

11 Reasumując Zgodnie z najnowszymi wytycznymi:
Korzyść w świetle najnowszych wytycznych K6, K7, K8 Reasumując Zgodnie z najnowszymi wytycznymi: W okolicach pola karnego (w odległości skutecznego strzału na bramkę) oraz przy konieczności udzielenia napomnienia winnemu zawodnikowi, grę powinno się przerwać. Zastosowanie korzyści w takich wypadkach należy ograniczać do sytuacji jednoznacznych i wyjątkowo czytelnych.

12 Korzyść VS Przepisy Gry 2010/2011
Korzyść VS Przepisy Gry (Pytania testowe) Korzyść VS Przepisy Gry 2010/2011

13 Współpraca sędziego i sędziego asystenta w kontekście korzyści
Przed sygnalizacją przewinienia, sędzia asystent musi ocenić czy: sędzia nie widział przewinienia, sędzia w przypadku dostrzeżenia przewinienia mógłby zastosować korzyść. K1 Sędzia „wystarczająco blisko” akcji VS korzyść str. 93, kr 2,3

14 Korzyść w Przepisach Gry 2010/2011
W środkowej strefie boiska zawodnik zaatakował przeciwnika w sposób uznany przez sędziego za poważny, rażący faul. Sędzią, widząc, że współpartner poszkodowanego przejął piłkę i ma możliwość kontynuowania korzystnej akcji, zastosował korzyść i po upływie około 30 sekund drużyna ta zdobyła bramkę, którą sędzia uznał. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe?

15 K9, K10 1 NIE powaga przewinienia; bezpośrednia szansa zdobycia bramki; poważny, rażący faul; gwałtowne, agresywne zachowanie. Jeżeli przewinienie kwalifikuje się do zastosowania kary wykluczenia, to sędzia musi grę przerwać i usunąć winnego z boiska, o ile przerwanie gry nie pozbawi drużyny przeciwnej bezpośredniej szansy zdobycia gola. str. 66, 118, 119

16 Korzyść w Przepisach Gry 2010/2011
W odniesieniu do korzyści, czy stwierdzenie: „Jeśli napomnienie nie zostało udzielone w najbliższej przerwie w grze, to nie może zostać udzielone w późniejszym czasie” jest zgodne z Przepisami Gry?

17 TAK koncentracja plus dla sędziego
+ 2 TAK koncentracja plus dla sędziego str. 66

18 Korzyść w Przepisach Gry 2010/2011
3 W przypadku zastosowania korzyści, sędzia musi użyć głosu (np. krzyknąć „grać dalej, korzyść”) oraz zaleca się w takiej sytuacji zasygnalizowanie korzyści przewidzianym Przepisami Gry gestem. Czy powyższe stwierdzenie jest zgodne z Przepisami Gry?

19 3 NIE str. 143

20 Korzyść w Przepisach Gry 2010/2011
4 Czy istnieje możliwość zastosowania korzyści, jeżeli bez zezwolenia sędziego na polu gry pojawił się zawodnik rezerwowy drużyny popełniającej przewinienie i zawodnik ten ingeruje w grę?

21 TAK 4 zawodnik, rezerwowy, wymieniony osoba niepożądana osoba
oficjalnie towarzysząca drużynie str. 60, 61

22 Reasumując Korzyść VS Dodatkowe osoby na polu gry
4 Reasumując Korzyść VS Dodatkowe osoby na polu gry ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PUSZCZENIA GRY W PRZYPADKU, GDY OSOBĄ INGERUJĄCĄ W GRĘ JEST OSOBA NALEŻĄCA DO DRUŻYNY (ZAWODNIK, ZAWODNIK REZERWOWY, ZAWODNIK WYMIENIONY, OSOBA OFICJALNIE TOWARZYSZĄCA DRUŻYNIE) KTÓRA NIE JEST W POSIADANIU PIŁKI. W takiej sytuacji, sędzia musi być ABSOLUTNIE przekonany co do stosowności zastosowania korzyści.

23 Korzyść w Przepisach Gry 2010/2011
5 Czy sędzia może kontynuować grę, stosując korzyść, w przypadku, gdy w jednej z drużyn w danym momencie znajduje się zaledwie 5 zawodników na polu gry?

24 5 TAK Jeżeli drużyna liczy mniej niż 7 zawodników z powodu rozmyślnego opuszczenia pola gry przez jednego lub kilku zawodników, to sędzia nie ma obowiązku przerywać gry natychmiast, stosując korzyść. str. 62

25 Korzyść w Przepisach Gry 2010/2011
6 Czy istnieje jakakolwiek sytuacja, podczas której sędzia asystent może zastosować korzyść?

26 6 TAK Jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu chwilowo nie może pełnić swojej funkcji, to gra może być kontynuowana pod kontrolą sędziów asystentów, dopóki nie nastąpi najbliższa przerwa w grze. str. 65

27 Korzyść w Przepisach Gry 2010/2011
7 W 88 minucie meczu zawodnik popełnił brutalny faul, w wyniku którego sam doznał poważnej kontuzji (złamanie kończyny). Jednakże ułamek sekundy po tym przewinieniu, piłka trafiła do współpartnera faulowanego zawodnika, który stanął przed realną szansą na zdobycie gola. Co powinien uczynić sędzia?

28 7 B ++ Gra winna być przerwana jeżeli zawodnik w opinii sędziego uległ poważnej kontuzji. Poważna kontuzja = połknięcie języka, wstrząs mózgu, złamanie kończyny str. 67, kr. 2

29 Korzyść w Przepisach Gry 2010/2011
8 Przed wykonaniem rzutu wolnego bezpośredniego z odległości 18 metrów od bramki przeciwników, sędzia ustawił mur i dał sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu. Tuż przed wykonaniem tego rzutu, zawodnik drużyny broniącej skrócił odległość, znajdując się w momencie strzału 7 metrów od piłki. Z wykonanego rzutu piłka wpadła do bramki ?

30 8 Br Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje się bliżej od piłki niż wymagana odległość: rzut wolny należy powtórzyć. str. 38

31 Korzyść przy spalonym Klipy
Korzyść VS Przepisy Gry (Pytania testowe) Korzyść przy spalonym Klipy

32 Więcej o korzyści w PG Sędzia nie przerywa gry, gdy drużyna, przeciwko której popełniono przewinienie, odniesie korzyść z takiego rozstrzygnięcia i ukarze pierwotne przewinienie, jeżeli przewidywana korzyść nie rozwinie się w tym momencie (str. 21, kr. 11). Sędzia karze za cięższe przewinienie, gdy zawodnik popełnia więcej niż jedno przewinienie w tym samym czasie (= „cięższe” przewinienie = „cięższa kara” dla łamiących przepisy) (str. 21, kr. 12). Sędzia stosuje sankcje karne wobec zawodników winnych popełnienia przewinienia karanego napomnieniem lub wykluczeniem z gry. Nie jest zobligowany stosować tych sankcji natychmiast (stosując korzyść), ale musi uczynić to w najbliższej przerwie w grze (str. 21, kr. 13). Przy jednoczesnych przewinieniach popełnionych przez zawodników tej samej drużyny, sędzia stosuje karę za przewinienie cięższe Gra jest wznowiona stosownie do przyczyny jej przerwania, tj. za cięższe przewinienie (str. 68, kr. 7). Jeżeli po nieprawidłowo wykonanym wrzucie piłka bezpośrednio trafiła do zawodnika drużyny przeciwnej, sędzia nie może zezwolić na kontynuowanie gry stosując korzyść. Wrzut winien być prawidłowo wykonany przez drużynę przeciwną. (str. 167, pkt. 10)

33 Więcej o korzyści Jeżeli po pozbawieniu drużyny przeciwnej realnej szansy na zdobycie bramki sędzia zastosuje korzyść i bramka zostanie zdobyta bezpośrednio, to pomimo że przeciwnik zagrał piłkę ręką lub faulował – nie będzie on wykluczony z gry, lecz jedynie napomniany (str. 122). Sędzia nie uwzględni sygnalizacji sędziego asystenta, jeżeli jest przekonany, że sygnalizowane przewinienie nie wymaga przerwania gry lub jej przerwanie przyniosłoby korzyść drużynie, która zawiniła. Fakt nie przyjęcia sygnalizacji powinien być znakiem umownym – gestem – przekazany sędziemu asystentowi (str. 144, pkt. 14). Jeżeli piłka przekroczy całym obwodem linię bramkową między słupkami bramkowymi i pod poprzeczką, mimo niezgodnej, z Przepisami Gry interwencji zawodników drużyny broniącej, to sędzia musi uznać bramkę. Próba niezgodnej z przepisami interwencji zawodników drużyny broniącej musi być ukarana indywidualnie (str. 158, pkt. 7). Sędzia może stosować korzyść przy spalonym tak jak w przypadku innych przewinień (str. 160, pkt. 8).

34 "Zysk jednego jest zyskiem drugiego"

35 Zakończenie „Sędzia stosując korzyść pomaga zawodnikowi będącemu przy piłce lub zawodnikowi rozwijającemu korzystną akcję, podczas gdy zawodnik potrafiący wykorzystać tę korzyść pomaga nie tylko swoim współpartnerom, ale i sędziemu”

36 Dziękuję za uwagę Kornel Paszkiewicz


Pobierz ppt "K1 x2 Stosowanie korzyści Opracował: Kornel Paszkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google