Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okólnik FIFA nr 968 Poprawki do Przepisów Gry - 2005 17 maja 2005r. www.kswmzpn.pl Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okólnik FIFA nr 968 Poprawki do Przepisów Gry - 2005 17 maja 2005r. www.kswmzpn.pl Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej."— Zapis prezentacji:

1 Okólnik FIFA nr 968 Poprawki do Przepisów Gry - 2005 17 maja 2005r. www.kswmzpn.pl Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej

2 Szanowni Państwo Doroczne Generalne Posiedzenie International Football Association Board (IFAB) miało miejsce w Vale of Glamorgan w Walii, 26 lutego 2005 r. Na posiedzeniu tym wprowadzono poprawki do przepisów gry w piłkę nożną wraz z odpowiednimi instrukcjami i dyrektywami wyszczególnionymi poniżej.

3 Artykuł 3 Postanowienia ogólne. Inne zawody (str. 21) Przed zmianą: Podczas pozostałych zawodów można dokonywać do 6-ciu wymian zawodników. Po zmianie: W zawodach reprezentacji narodowych A można dokonywać do 6-ciu wymian zawodników. We wszystkich innych zawodach można dokonać większej ilości wymian zawodników zakładając, że:

4 Artykuł 3 Postanowienia ogólne. Inne zawody (str. 21) Przed zmianą: Po zmianie: - zainteresowane drużyny osiągnęły porozumienie co do maksymalnej ilości wymian zawodników - o powyższym porozumieniu sędzia został poinformowany przed rozpoczęciem zawodów

5 Artykuł 3 Postanowienia ogólne. Inne zawody (str. 21) Przed zmianą: Po zmianie: Jeżeli sędzia nie został poinformowany o porozumieniu drużyn lub drużyny nie osiągnęły porozumienia przed rozpoczęciem zawodów, zezwala się na wymianę nie więcej niż sześciu zawodników.

6 Uzasadnienie Zmiana ta precyzuje dotychczasowy zapis.

7 Artykuł 3 Postanowienia ogólne Sankcje karne – kropka nr 3 (str. 22) Przed zmianą: Grę wznawia się rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.* Po zmianie: Grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.*

8 Uzasadnienie Wejście zawodnika rezerwowego na pole gry bez zgody sędziego powinno być traktowane jako przewinienie jego drużyny. Przeciwko tej drużynie należy podyktować rzut wolny pośredni w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

9 Artykuł 5 Postanowienia ogólne Decyzje sędziego (str. 35) Przed zmianą: Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne. Po zmianie: Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.

10 Artykuł 5 Postanowienia ogólne Decyzje sędziego (str. 35) Przed zmianą: Jedynie sędzia może zmienić swoją decyzję, gdy uzna ją za niewłaściwą lub, o ile uzna to za stosowne, na sugestię sędziego asystenta zakładając, że gra nie została jeszcze wznowiona. Po zmianie: Jedynie sędzia może zmienić swoją decyzję, gdy uzna ją za niewłaściwą lub, o ile uzna to za stosowne, na sugestię sędziego asystenta zakładając, że gra nie została jeszcze wznowiona lub zawody nie zostały zakończone.

11 Uzasadnienie Przepis ten wymagał doprecyzowania ze względu na szczególną (boiskową) sytuację, która miała miejsce we Francji, kiedy to sędzia zobaczył sygnalizację sędziego asystenta po tym, jak zakończył zawody.

12 Artykuł 11 Rozstrzygnięcia IFAB Rozstrzygnięcie 1 (str. 70) Przed zmianą: Po zmianie: W definicji pozycji spalonej, bliżej linii bramkowej przeciwnika oznacza, że jakakolwiek część głowy, tułowia lub nóg jest bliżej linii bramkowej przeciwników niż zarówno piłka jak i przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej.

13 Artykuł 11 Rozstrzygnięcia IFAB Rozstrzygnięcie 1 (str. 70) Przed zmianą: Po zmianie: W definicji tej nie bierze się pod uwagę rąk zawodnika.

14 Uzasadnienie W piłkę nożną gra się głową, tułowiem i nogami. Jeżeli te części ciała znajdują się bliżej linii bramkowej przeciwnika, jest to potencjalnie korzystne dla zawodników atakujących. Korzyści takiej nie można osiągnąć, gdy za przedostatnim zawodnikiem drużyny przeciwnej znajdują się jego ręce.

15 Artykuł 11 Rozstrzygnięcia IFAB Rozstrzygnięcie 2 (str. 70) Przed zmianą: Po zmianie: Definicje elementów aktywnego udziału w grze są następujące:

16 Artykuł 11 Rozstrzygnięcia IFAB Rozstrzygnięcie 2 (str. 70) Przed zmianą: Po zmianie: - Branie udziału w grze oznacza zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera.

17 Artykuł 11 Rozstrzygnięcia IFAB Rozstrzygnięcie 2 (str. 70) Przed zmianą: Po zmianie: - Przeszkadzanie przeciwnikowi oznacza uniemożliwienie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki

18 Artykuł 11 Rozstrzygnięcia IFAB Rozstrzygnięcie 2 (str. 70) Przed zmianą: Po zmianie: przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia lub utrudnienie poruszania się lub przez wykonanie gestu lub ruchu, który zdaniem sędziego dezorientuje lub rozprasza przeciwnika.

19 Artykuł 11 Rozstrzygnięcia IFAB Rozstrzygnięcie 2 (str. 70) Przed zmianą: Po zmianie: - Osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji oznacza zagranie piłki odbitej od słupka lub poprzeczki, lub zagranie piłki odbitej od przeciwni- ka przez zawodnika prze- bywającego na pozycji spalonej.

20 Uzasadnienie Zasadność tych definicji testowano w trakcie dwóch sezonów i zmodyfikowano je po zaaprobowaniu początkowej interpretacji na spotkaniu roboczym International F.A. BOARD we wrześniu. Decyzja ta pozostaje w zgodzie Przepisami gry w piłkę nożną.

21 Artykuł 12 Postanowienia ogólne. Kary indywidualne (str. 88) Przed zmianą: Kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek mogą być udzielone tylko zawodnikowi grającemu, zawodnikowi rezerwowemu lub zawodnikowi wymienionemu. Po zmianie: Kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek mogą być udzielone tylko zawodnikowi grającemu, zawodnikowi rezerwowemu lub zawodnikowi wymienionemu.

22 Artykuł 12 Postanowienia ogólne. Kary indywidualne (str. 88) Przed zmianą: Po zmianie: Sędzia ma władzę do udzielania kar indywidualnych (pokazywania) od momentu wejścia na pole gry do chwili opuszczenia przez niego pola gry po końcowym gwizdku.

23 Uzasadnienie Ważne jest określenie, kiedy sędzia jest upoważniony do pokazywania żółtych lub czerwonych kartek. Zgodnie z powyższą zmianą, kiedy zdarzenie ma miejsce na polu gry zaraz po końcowym gwizdku, pokazanie kartki jest znacznie skuteczniejsze niż dotychczasowa praktyka opisywania zdarzenia w sprawozdaniu.

24 Artykuł 12 Rozstrzygnięcia IFAB Rozstrzygnięcie 4 (str. 89) Przed zmianą: Atak nogami z tyłu, który zagraża bezpieczeństwu przeciwnika, musi być traktowany jako poważny, rażący faul. Po zmianie: Atak nogami, który zagraża bezpieczeństwu przeciwnika, musi być traktowany jako poważny, rażący faul.

25 Uzasadnienie Atak z tyłu, ale również z boku lub z przodu który powoduje kontuzję lub stwarza jej zagrożenie musi być traktowany jako poważny, rażący faul.

26 Artykuł 14 Postanowienia ogólne Sankcje karne (str. 121) Przed zmianą: Zawodnik wykonujący rzut karny narusza Przepisy Gry: - sędzia pozwala na wykonanie rzutu, - jeżeli piłka wpadnie do bramki, rzut powtarza się Po zmianie: Zawodnik wykonujący rzut karny narusza Przepisy Gry: - sędzia pozwala na wykonanie rzutu, - jeżeli piłka wpadnie do bramki, rzut powtarza się

27 Artykuł 14 Postanowienia ogólne Sankcje karne (str. 121) Przed zmianą: - Jeżeli piłka nie wpadnie do bramki, rzutu nie powtarza się. Po zmianie: - Jeżeli piłka nie wpadnie do bramki, sędzia przerywa grę i nakazuje wznowienie jej rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej.

28 Artykuł 14 Postanowienia ogólne Sankcje karne (str. 122) Przed zmianą: Współpartner wykonawcy rzutu wchodzi na pole karne, zbliża się na odległość mniejszą niż 9,15 m od punktu karnego lub nie znajduje się w odległości większej niż 11 m od linii bramkowej: Po zmianie: Współpartner wykonawcy rzutu wchodzi na pole karne, zbliża się na odległość mniejszą niż 9,15 m od punktu karnego lub nie znajduje się w odległości większej niż 11 m od linii bramkowej:

29 Artykuł 14 Postanowienia ogólne Sankcje karne (str. 122) Przed zmianą: - sędzia zezwala na wykonanie rzutu, - jeżeli piłka wpadnie do bramki, rzut powtarza się Po zmianie: - sędzia zezwala na wykonanie rzutu, - jeżeli piłka wpadnie do bramki, rzut powtarza się

30 Artykuł 14 Postanowienia ogólne Sankcje karne (str. 122) Przed zmianą: - Jeżeli piłka nie wpada do bramki, rzutu nie powtarza się, Po zmianie: - Jeżeli piłka nie wpada do bramki, sędzia przerywa grę i nakazuje wznowienie jej rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej.

31 Uzasadnienie Obecny tekst był nieprecyzyjny i prowadził do różnych interpretacji.

32 Artykuł 15 Postanowienia ogólne Procedura wykonania (str. 127) Przed zmianą: W momencie wykonania wrzutu piłki, wrzucający: - zwrócony jest twarzą do pola gry, - ma część każdej stopy na linii bocznej albo na ziemi (podłożu) poza linią boczną, Po zmianie: W momencie wykonania wrzutu piłki, wrzucający: - zwrócony jest twarzą do pola gry, - ma część każdej stopy na linii bocznej albo na ziemi (podłożu) poza linią boczną,

33 Artykuł 15 Postanowienia ogólne Procedura wykonania (str. 127) Przed zmianą: - używa obydwu rąk, - wyrzuca piłkę zza i z nad głowy. Wrzucający nie może dotknąć piłki po raz drugi, zanim nie została dotknięta przez innego zawodnika. Po zmianie: - używa obydwu rąk, - wyrzuca piłkę zza i z nad głowy. Wrzucający nie może dotknąć piłki po raz drugi, zanim nie została dotknięta przez innego zawodnika.

34 Artykuł 15 Postanowienia ogólne Procedura wykonania (str. 127) Przed zmianą: Po zmianie: Wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 2 m od miejsca, z którego wykonywany jest wrzut.

35 Artykuł 15 Postanowienia ogólne Procedura wykonania (str. 127) Przed zmianą: Piłka jest w grze natychmiast, gdy znajdzie się w polu gry. Po zmianie: Piłka jest w grze natychmiast, gdy znajdzie się w polu gry.

36 Uzasadnienie Coraz częściej w zawodach występują przypadki, kiedy zawodnik drużyny przeciwnej stoi praktycznie na linii bocznej, tuż przed wykonawcą wrzutu. Artykuł 15 nie jest w takiej sytuacji naruszany, jednak jest to niewątpliwie duże utrudnienie dla wykonawcy wrzutu. Co więcej, takie zachowanie prowadzi do napięć pomiędzy zawodnikami.

37 Obecnie jedynie w przypadku wznowienia gry rzutem sędziowskim i wrzutem, zawodnicy nie muszą przestrzegać wymaganej odległości od piłki. Powyższa zmiana ma na celu wprowadzenie zasady zachowania wymaganej odległości w przypadku wykonywania wrzutu. Wiele krajowych związków od pewnego czasu nieoficjalnie wprowadzało w rozgrywkach krajowych podobne zasady. Powyżej przedstawiona poprawka ujednolica obowiązujące zasady.

38 www.kswmzpn.pl Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Okólnik FIFA nr 968 Poprawki do Przepisów Gry - 2005 17 maja 2005r. www.kswmzpn.pl Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google