Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów PZKOSZ przedstawia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów PZKOSZ przedstawia:"— Zapis prezentacji:

1 Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów PZKOSZ przedstawia:
Zmiany w przepisach gry 2004

2 Jakie zmiany? Zmiany strukturalne:
wiele artykułów zostało uproszczonych i wyjaśnionych; rysunki i opisy techniczne przeniesiono do dodatku do przepisów „Sprzęt do gry w koszykówkę”; liczba artykułów została zredukowana z 58 do 50. Zmiany przepisów: niektóre ważne zmiany zostały wprowadzone już przed sezonem 2003/04; wiele interpretacji z biuletynów szkoleniowych zostało wpisanych do Przepisów. Interpretacje – niepełne, czasami niejasne

3 Art. 4 Drużyny W każdym meczu może grać dwunastu (12) członków drużyny. W rozgrywkach krajowych można stosować dowolną numerację jedno- lub dwucyfrową.

4 Art. 5 Zawodnicy: kontuzja
Jeśli kontuzjowany zawodnik nie może kontynuować gry natychmiast (w ciągu około 15-tu sekund) lub jeśli otrzymuje pomoc medyczną, a drużyna nie posiada zmiennika: Drużyna musi grać w liczbie mniejszej niż pięciu (5) zawodników Zawodnik ten może powrócić do gry przy następnej możliwości dokonania zmiany

5 Art. 5 Zawodnicy: kontuzja
Kto i kiedy może wejść na boisko? Trenerzy, asystenci trenerów, zmiennicy oraz osoby towarzyszące po otrzymaniu zezwolenia od sędziego. Lekarz bez pozwolenia sędziego, jeśli w ocenie lekarza, kontuzjowany zawodnik wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

6 Art. 5 Zawodnicy: kontuzja
Kontuzjowany zawodnik lub zawodnik, który krwawi lub ma otwartą ranę może pozostać w grze, jeżeli: Krwawienie zostanie zatrzymane lub otwarta rana zabezpieczona podczas przerwy na żądanie przyznanej na prośbę którejkolwiek z drużyn, w tym samym okresie zatrzymania gry. Zawodnicy wyznaczeni przez trenera do rozpoczęcia meczu mogą zostać zmienieni w przypadku kontuzji. W takiej sytuacji drużyna przeciwna ma również prawo dokonania zmian takiej samej liczby zawodników.

7 Art. 7 Trenerzy: obowiązki i uprawnienia
Trener i asystent trenera mogą podejść do stolika sędziowskiego podczas meczu, aby uzyskać informacje dotyczące statystyk, ale tylko kiedy piłka jest martwa i zegar czasu gry zatrzymany. Tylko trener może pozostawać w pozycji stojącej podczas meczu. Może on zwracać się do zawodników podczas meczu, pod warunkiem, że pozostaje w strefie ławki drużyny. Nie ma wymienności z asystentem trenera

8 Art. 7 Trenerzy: obowiązki i uprawnienia
Trener wyznacza zawodnika wykonującego rzuty wolne we wszystkich przypadkach, gdy Przepisy tego nie określają. Kiedy kapitan opuszcza boisko, trener powinien poinformować sędziego o numerze zawodnika, który będzie pełnił funkcję kapitana na boisku. Informacja ważna również dla sekretarza !!!

9 Art. 9 Rozpoczęcie i zakończenie kwarty lub meczu
Wybór koszy i ławek We wszystkich meczach, drużyna wymieniona jako pierwsza w programie (gospodarz) powinna mieć ławkę oraz własny kosz po lewej stronie stolika sędziowskiego patrząc w kierunku boiska. Jednakże, jeśli obie drużyny zgadzają się, mogą zamienić się ławkami i/lub koszami.

10 Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki
tylko na rozpoczęcie meczu. kolejne części meczu będą rozpoczynane wprowadzeniem piłki z przedłużenia linii środkowej, naprzeciw stolika sędziowskiego, zgodnie z kierunkiem strzałki. Sytuacja rzutu sędziowskiego: piłka przetrzymana. piłka wychodzi poza boisko i sędziowie maja wątpliwość, itd. … obie drużyny popełniają błąd podczas niecelnego, ostatniego lub jedynego rzutu wolnego. żywa piłka zatrzymuje się na podpórkach kosza... piłka staje się martwa, kiedy żadna z drużyn nie posiada... po skasowaniu równych kar... ma się rozpocząć część meczu inna niż pierwsza kwarta.

11 Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki
Drużyna mająca prawo do następnego naprzemiennego posiadania piłki, na koniec części meczu, rozpocznie kolejną część meczu wprowadzeniem piłki z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego. Drużynę mającą prawo do naprzemiennego posiadania piłki wskazuje strzałka naprzemiennego posiadania, skierowana w stronę kosza drużyny przeciwnej. Kierunek strzałki jest zmieniany natychmiast, kiedy kończy się naprzemienne posiadanie piłki.

12 Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki
Rozpoczyna się, kiedy piłka jest w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją do gry. Kończy się, kiedy: Piłka dotyka lub jest legalnie dotknięta przez zawodnika na boisku. Drużyna wprowadzająca piłkę popełnia błąd. Żywa piłka zatrzymuje się na podpórkach kosza podczas wprowadzania piłki.

13 Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki
Błąd podczas wprowadzania piłki: Strzałkę naprzemiennego posiadania należy natychmiast przestawić tak, aby wskazywała, że przeciwnicy drużyny, która popełniła błąd będą mieli prawo do naprzemiennego posiadania w następnej sytuacji rzutu sędziowskiego. Grę należy wznowić przyznając piłkę przeciwnikom drużyny, która popełniła błąd, jak po normalnym błędzie (tj. nie związanym z naprzemiennym posiadaniem piłki).

14 Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki
Przykład Sytuacja rzutu sędziowskiego ma miejsce, kiedy wskaźnik posiadania wskazuje, że drużyna A wprowadzi piłkę do gry. Gdy A5 wprowadza piłkę, rzucona przez niego piłka zatrzymuje się na podpórkach kosza. Rozwiązanie W tym momencie naprzemienne posiadanie piłki zakończyło się, a więc wskaźnik posiadania należy przestawić dla drużyny B. Ponieważ mamy kolejną sytuację rzutu sędziowskiego, piłkę z linii końcowej wprowadzi drużyna B.

15 Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki
Faul popełniony przez którąkolwiek z drużyn: Przed rozpoczęciem części meczu innej niż pierwsza kwarta, lub W sytuacji wprowadzania piłki podczas naprzemiennego posiadania, Nie powoduje, że drużyna wprowadzająca piłkę traci prawo do tego wprowadzenia. Faul podczas wprowadzania piłki na rozpoczęcie części meczu, po tym jak piłka została oddana do dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją, ale zanim dotknęła zawodnika na boisku, należy traktować jak faul popełniony w czasie gry i odpowiednio ukarać.

16 Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki
Przykład Sytuacja rzutu sędziowskiego ma miejsce, kiedy wskaźnik posiadania wskazuje, że drużyna A wprowadzi piłkę do gry. Gdy A5 wprowadza piłkę, sędzia gwiżdże faul A6, zanim A5 wypuścił piłkę z rąk. Rozwiązanie Faul należy zapisać winnemu. Karą jest wprowadzenie piłki dla drużyny przeciwnej. Drużyna A nie traci prawa do posiadania piłki w następnej sytuacji rzutu sędziowskiego.

17 Art. 16 Kosz: kiedy zdobyty i jego wartość
Jeżeli zawodnik przypadkowo wrzuci piłkę do własnego kosza, dwa (2) punkty należy zapisać kapitanowi drużyny przeciwnej znajdującemu się na boisku.

18 Art. 18 Przerwa na żądanie Możliwość przyznania przerwy na żądanie rozpoczyna się, kiedy: Piłka staje się martwa, zegar zawodów zostaje zatrzymany oraz sędzia skończył sygnalizację do stolika sędziowskiego. Kosz z gry uzyskają przeciwnicy drużyny, która prosiła o przerwę na żądanie.  Możliwość przyznania przerwy na żądanie kończy się, kiedy: Przy pierwszym lub jedynym rzucie wolnym, piłka znajduje się w dyspozycji zawodnika wykonującego rzut(y) wolny(e). Piłka znajduje się w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją.

19 Art. 19 Zmiany Obie drużyny mogą dokonać zmiany zawodników po błędzie.
Tylko zmiennik ma prawo prosić o zmianę. W tym celu powinien (zmiennik, a nie trener lub asystent trenera) podejść do sekretarza i wyraźnie poprosić o zmianę wykonując umowny sygnał rękami lub usiąść na krześle zmian.

20 Art. 19 Zmiany Możliwość zmiany rozpoczyna się, kiedy:
Piłka staje się martwa, zegar zawodów zostaje zatrzymany oraz sędzia skończył sygnalizację do stolika sędziowskiego. Przeciwnicy drużyny, która prosiła o zmianę, zdobywają kosz z gry w ostatnich dwóch (2) minutach czwartej kwarty lub ostatnich dwóch (2) minutach każdej dogrywki.  Możliwość zmiany kończy się, kiedy: Przy pierwszym lub jedynym rzucie wolnym, piłka znajduje się w dyspozycji zawodnika wykonującego rzut(y) wolny(e). Piłka znajduje się w dyspozycji zawodnika wprowadzającego ją.

21 Art. 19 Zmiany Zmiana zawodnika wykonującego rzuty wolne:
Jeżeli piłka staje się martwa po ostatnim lub jedynym rzucie wolnym: Celny rzut wolny. Rzucający popełnia błąd. Zmiana po rzutach wolnych, po których piłka będzie wprowadzana z przedłużenia linii środkowej, naprzeciwko stolika sędziowskiego. Zmiana jednego zawodnika drużyny przeciwnej.

22 Art. 19 Zmiany Przykład Podczas ostatniego rzutu wolnego, A4 wykonujący rzut wolny popełnia błąd. W tym momencie A10 i B10 zgłaszają prośbę o zmianę. Rozwiązanie Zmiana(y) są dozwolone. Po błędzie obie drużyny mogą dokonać zmian.

23 Zmiana rzucającego, przeciwnik jedna zmiana
Art. 19 Zmiany Sytuacja kiedy karą są rzuty wolne + posiadanie piłki (naprzeciw stolika sędziowskiego): Celny rzut Niecelny rzut Błąd rzucającego Zmiana rzucającego, przeciwnik jedna zmiana

24 Art. 23 Zawodnik poza boiskiem i piłka poza boiskiem
Jeśli zawodnik(cy) wychodzi(ą) poza boisko lub na własne pole obrony podczas piłki przetrzymanej, to jest to sytuacja rzutu sędziowskiego.

25 Art. 24 Kozłowanie Odbicie piłki o tablicę:
Przed kozłowaniem – legalne, ale nie można kozłować Po kozłowaniu – nielegalne

26 Art. 25 Kroki Ustanowienie nogi obrotu przez zawodnika, który chwyta żywą piłkę na boisku: Będąc w ruchu lub kozłując: Jeśli jedna ze stóp dotyka podłoża, ta noga staje się nogą obrotu. Jeśli obie stopy nie dotykają podłoża i zawodnik opada jednocześnie na obie stopy, z chwilą gdy jedna ze stóp zostaje uniesiona, druga staje się nogą obrotu. Jeśli obie stopy nie dotykają podłoża i zawodnik opada na jedną stopę, wtedy ta noga staje się nogą obrotu. Jeśli zawodnik wybija się z tej stopy, a następnie zatrzymuje się opadając równocześnie na obie stopy, wtedy żadna noga nie jest nogą obrotu.

27 Art. 26 Trzy sekundy Zawodnik nie może pozostawać w obszarze ograniczonym drużyny przeciwnej dłużej niż trzy (3) kolejne sekundy podczas, gdy: Jego drużyna posiada żywą piłkę na polu ataku, Zegar czasu gry jest włączony.

28 Art. 28 Osiem sekund Piłka wchodzi na pole ataku drużyny, kiedy:
Dotyka pola ataku. Dotyka zawodnika lub sędziego, którego część ciała dotyka pola ataku.

29 Art. 28 Osiem sekund Przepis
Kiedykolwiek zawodnik wchodzi w posiadanie żywej piłki na swoim polu obrony, jego drużyna musi wprowadzić piłkę na pole ataku w ciągu ośmiu (8) sekund. Pomiar okresu ośmiu (8) sekund należy kontynuować od momentu, w którym został zatrzymany, jeśli ta sama drużyna, która była w posiadaniu piłki, będzie wprowadzać piłkę na polu obrony w wyniku: Wyjścia piłki poza boisko. Kontuzji zawodnika drużyny posiadającej piłkę. Sytuacji rzutu sędziowskiego. Faula obustronnego. Skasowania równych kar przeciw obu drużynom.

30 Art. 28 Osiem sekund Przykład 1
Drużyna A posiada piłkę na polu obrony przez pięć (5) sekund, kiedy sędzia gwiżdże wyjście piłki poza boisko spowodowane przez B5. Rozwiązanie Drużyna A wprowadzi piłkę, ale tylko trzy (3) sekundy pozostają do wprowadzenia piłki na pole ataku.

31 Art. 28 Osiem sekund Przykład 2
Drużyna A posiada piłkę na polu obrony przez pięć (5) sekund, kiedy sędzia gwiżdże faul obustronny B5 i A4. Rozwiązanie Drużyna A wprowadzi piłkę, ale tylko trzy (3) sekundy pozostają do wprowadzenia piłki na pole ataku.

32 Art. 28 Osiem sekund Przykład 3
Drużyna A posiada piłkę na polu obrony przez pięć (5) sekund, kiedy sędzia gwiżdże faul B5. Rozwiązanie Drużyna A wprowadzi piłkę, ale nastąpi pomiar nowego okresu ośmiu (8) sekund.

33 Art. 50 Mierzący czas 24 sekund: obowiązki
Pomiar okresu 24 sekund należy kontynuować od momentu, w którym został zatrzymany, jeśli ta sama drużyna, która była w posiadaniu piłki, będzie wprowadzać piłkę w wyniku: Wyjścia piłki poza boisko. Kontuzji zawodnika drużyny posiadającej piłkę. Sytuacji rzutu sędziowskiego. Faula obustronnego. Skasowania równych kar przeciw obu drużynom (bójka).

34 Art. 50 Mierzący czas 24 sekund: obowiązki
Przykład 1 Drużyna A jest w posiadaniu piłki i urządzenie do pomiaru 24 sekund wskazuje dziesięć sekund w momencie, kiedy ma miejsce piłka przetrzymana. Wprowadzenie piłki w wyniku naprzemiennego posiadania zostaje przyznane drużynie A. Rozwiązanie Drużynie A pozostaje tylko dziesięć sekund z okresu 24 sekund.

35 Art. 50 Mierzący czas 24 sekund: obowiązki
Przykład 2 Drużyna A jest w posiadaniu piłki i urządzenie do pomiaru 24 sekund wskazuje dziesięć sekund w momencie, kiedy piłka wychodzi poza boisko. Sędziowie nie zgadzają się czy A4 czy B4 ostatni dotknął piłki, zanim ta wyszła poza boisko. Wprowadzenie piłki w wyniku naprzemiennego posiadania zostaje przyznane drużynie A. Rozwiązanie Drużynie A pozostaje tylko dziesięć sekund z okresu 24 sekund.

36 Art. 29 Dwadzieścia cztery sekundy
Przepis Jeśli piłka dotyka tablicy (nie obręczy) lub nie dotyka obręczy Błąd zostaje popełniony, Chyba że przeciwnicy wchodzą w oczywiste i natychmiastowe posiadanie piłki. Wtedy sygnał powinien zostać pominięty i gra kontynuowana. Wszystkie ograniczenia związane z dotykaniem piłki i ingerencją w jej lot mają zastosowanie.

37 Art. 29 Dwadzieścia cztery sekundy
Jeżeli sygnał urządzenia 24 sekund rozbrzmiewa omyłkowo w chwili, kiedy jedna z drużyn jest w posiadaniu piłki lub kiedy żadna z drużyn nie jest w posiadaniu piłki, sygnał powinien zostać pominięty i gra kontynuowana. Jednakże, jeśli w ocenie sędziów, postawiło by to drużynę posiadającą piłkę w sytuacji niekorzystnej, grę należy przerwać, urządzenie 24 sekund powinno zostać skorygowane i posiadanie piłki przyznane tej samej drużynie.

38 Art. 29 Dwadzieścia cztery sekundy
Przykład 1 Podczas, gdy piłka jest w powietrzu po rzucie z gry zawodnika B9, brzmi sygnał 24 sekund. Piłka nie dotyka obręczy i nie wpada do kosza po czym w sposób oczywisty zmierza w ręce przeciwnika A14. Rozwiązanie Nie należy przerywać gry.

39

40

41 Art. 29 Dwadzieścia cztery sekundy
Przykład 2 Podczas, gdy piłka jest w powietrzu po rzucie z gry zawodnika A4, brzmi sygnał 24 sekund. Piłka nie dotyka obręczy i nie wpada do kosza po czym w sposób oczywisty zmierza w ręce zawodnika A5. Rozwiązanie Błąd 24 sekund.

42 Art. 29 Dwadzieścia cztery sekundy
Przykład 3 Podczas, gdy piłka jest w powietrzu po rzucie z gry zawodnika A4, brzmi sygnał 24 sekund. Piłka nie dotyka obręczy i nie wpada do kosza po czym A5 oraz B5 próbują wejść w jej posiadanie. Rozwiązanie Błąd 24 sekund.

43

44 Art. 31 Dotykanie piłki i ingerencja w jej lot do kosza
Przepis Nielegalne dotykanie piłki podczas rzutu do kosza z gry występuje, kiedy zawodnik dotyka piłki będącej całkowicie powyżej poziomu obręczy: W locie opadającym do kosza. Po tym jak odbiła się od tablicy. Nielegalne dotykanie piłki podczas rzutu wolnego występuje, kiedy zawodnik dotyka piłki będącej w locie do kosza zanim dotknie ona obręczy. Ograniczenia dotykania piłki mają zastosowanie do momentu, kiedy: Piłka nie ma szansy wpaść do kosza. Piłka dotyka obręczy.

45 Art. 31 Dotykanie piłki i ingerencja w jej lot do kosza
Ingerencja w lot piłki podczas rzutu do kosza z gry występuje, kiedy: Zawodnik dotyka kosza lub tablicy podczas, gdy piłka jest w kontakcie z obręczą. Zawodnik sięga przez kosz od spodu i dotyka piłki. Zawodnik obrony dotyka piłki lub kosza podczas, gdy piłka jest w koszu, co uniemożliwia jej przejść przez kosz. Zawodnik obrony powoduje wibrację tablicy lub obręczy w taki sposób, że uniemożliwia to, w ocenie sędziego, wpadnięcie piłki do kosza. Zawodnik ataku powoduje wibrację tablicy lub obręczy w taki sposób, że umożliwia to, w ocenie sędziego, wpadnięcie piłki do kosza.

46 Art. 31 Dotykanie piłki i ingerencja w jej lot do kosza
Ingerencja w lot piłki podczas rzutu wolnego występuje, kiedy: Zawodnik dotyka piłki, kosza lub tablicy, kiedy piłka ma szansę wpaść do kosza podczas rzutu wolnego, po którym następuje kolejny rzut wolny. Zawodnik sięga przez kosz od spodu i dotyka piłki. Podczas ostatniego lub jedynego rzutu wolnego, kiedy piłka ma szansę wpaść do kosza, również po tym jak dotknęła obręczy, zawodnik obrony powoduje wibrację tablicy lub obręczy w taki sposób, że uniemożliwia to, w ocenie sędziego, wpadnięcie piłki do kosza. Podczas ostatniego lub jedynego rzutu wolnego, kiedy piłka ma szansę wpaść do kosza, również po tym jak dotknęła obręczy, zawodnik ataku powoduje wibrację tablicy lub obręczy w taki sposób, że umożliwia to, w ocenie sędziego, wpadnięcie piłki do kosza.

47 Art. 13 Gra piłką Przepis Sięganie przez kosz od spodu w celu dotknięcia piłki podczas podania jest błędem nie związanym z zaliczeniem punktów.

48 Art. 31 Dotykanie piłki i ingerencja w jej lot do kosza Sięganie przez kosz od spodu
Przykład Podczas rzutu do kosza z gry A4, przeciwnik B4 sięga przez kosz od spodu i dotyka piłki, zanim ta dotknęła obręczy. Rozwiązanie B4 popełnia błąd ingerencji w lot piłki do kosza. Drużynie A przyznaje się dwa lub trzy punkty.

49 Art. 13 Gra piłką Sięganie przez kosz od spodu
Przykład Piłka jest powyżej obręczy w wyniku podania w momencie, kiedy A4 sięga przez kosz od spodu i dotyka piłki. Rozwiązanie Jest to błąd (nie dotykanie piłki lub ingerencja w jej lot). Drużynie B przyznana zostaje piłka do wprowadzenia spoza linii końcowej najbliżej miejsca popełnienia błędu oraz nowy okres 24 sekund.

50 Sięganie przez kosz lub wibracja
Do momentu pojawienia się oficjalnej interpretacji: Sięganie przez kosz lub wibracja przy rzucie z gry : Po tym jak piłka dotknęła obręczy i ma szansę wpaść do kosza JEST NIELEGALNE Jeżeli błąd popełnia obrońca to karą jest zaliczenie punktów Sięganie przez kosz przy ostatnim lub jedynym rzucie wolnym: Do momentu dotknięcia obręczy – 1 punkt i faul T Po tym jak piłka dotknęła obręczy – 1 punkt

51 Art. 31 Dotykanie piłki i ingerencja w jej lot do kosza
Podczas, gdy piłka jest w powietrzu po rzucie z gry i po tym jak: Sędzia dał sygnał gwizdkiem; Zabrzmiał sygnał zegara czasu gry kończący część meczu; żaden zawodnik nie może dotykać piłki po tym jak dotknęła obręczy i dalej ma szansę wpaść do kosza. Wszystkie ograniczenia związane z dotykaniem piłki i ingerencją w jej lot mają zastosowanie.

52 Art. 31 Dotykanie piłki i ingerencja w jej lot do kosza
Przykład Piłka jest w powietrzu po rzucie za 3 punkty zawodnika A7, kiedy brzmi sygnał zegara zawodów kończący pierwszą kwartę meczu. Następnie piłka dotyka obręczy i ma szansę wpaść do kosza, kiedy B7 sięga przez kosz od spodu i wybija piłkę. Rozwiązanie Błąd, punkty należy zaliczyć 3.

53

54 Art. 37 Faul dyskwalifikujący
Zawodnik podlega dyskwalifikacji również, gdy zapisano mu dwa (2) faule niesportowe orzeczone w konsekwencji jego osobistego niesportowego zachowania.

55 Art. 37 Faul dyskwalifikujący
Przykład Zawodnik A4 został ukarany faulem niesportowym w pierwszej kwarcie meczu. Następnie w trzeciej kwarcie zostaje ukarany drugim faulem niesportowym. Rozwiązanie Faul przeciwko A4 zostaje zapisany. Karą są dwa (2) rzuty wolne i posiadanie piłki dla drużyny B. Zawodnik A4 zostaje zdyskwalifikowany i musi opuścić boisko oraz udać się do szatni lub opuścić halę.

56 Art. 38 Faul techniczny Faul techniczny to faul zawodnika nie związany z zetknięciem z przeciwnikiem: Obraźliwe dotykanie sędziego, komisarza, sędziów stolikowych lub osób znajdujących się na ławce drużyny. Padanie na podłogę w celu udawania faula. Zawodnik obrony popełnia błąd nielegalnego dotykania piłki lub ingerencji w jej lot podczas jedynego lub ostatniego rzutu wolnego. W wyniku błędu jeden (1) punkt zostaje zaliczony drużynie atakującej, po czym należy orzec karę za faul techniczny wobec winnego obrońcy.

57 Art. 38 Faul techniczny Kiedy zawodnik otrzyma od sędziego ostrzeżenie za akcję lub zachowanie, którego powtórzenie prowadzi do faula technicznego, ostrzeżenie to powinno zostać zakomunikowane również trenerowi tej drużyny i wszyscy zawodnicy tej drużyny powinni przyjąć je do wiadomości. Ostrzeżenie powinno być dane tylko wtedy, gdy zegar czasu gry jest zatrzymany i piłka jest martwa.

58 Art. 38 Faul techniczny Kara
Jeśli faul techniczny zostaje popełniony przez: Zawodnika, to należy zapisać faul techniczny temu zawodnikowi i zaliczyć do fauli drużyny. Trenera („C”), asystenta trenera („B”), zmiennika („B”) lub osoby towarzyszącej („B”), to należy zapisać faul techniczny trenerowi i nie zaliczać do fauli drużyny. Dwa (2) rzuty wolne zostają przyznane przeciwnikom, po czym nastąpi: Wprowadzenie piłki na przedłużeniu linii środkowej, naprzeciw stolika sędziowskiego. Rzut sędziowski w kole środkowym, na rozpoczęcie pierwszej kwarty meczu.

59 Art. 38 Faul techniczny Wszystkie faule orzeczone w przerwie meczu należy traktować jak popełnione w czasie gry, a kary wykonywać jako rozpoczęcie kolejnej części zawodów. Jednakże mecz (pierwsza kwarta) zawsze zaczyna się rzutem sędziowskim.

60 Art. 38 Faul techniczny Przykład
Zaraz po sygnale kończącym pierwszą kwartę meczu, sędzia orzeka faul techniczny zawodnika A5. Wskaźnik posiadania piłki wskazuje, że drugą kwartę rozpocznie drużyna A. Jak należy rozpocząć drugą kwartę meczu? Rozwiązanie Faul należy zapisać zawodnikowi A5 i zaliczyć do fauli drużyny w następnej części gry. Karą są dwa (2) rzuty wolne i posiadanie piłki dla drużyny B. A zatem drugą kwartę meczu rozpocznie drużyna B dwoma rzutami wolnymi i wprowadzeniem piłki na przedłużeniu linii środkowej (naprzeciw stolika). Wskaźnika posiadania piłki nie należy przestawiać i dalej będzie wskazywał posiadanie dla drużyny A w następnej sytuacji rzutu sędziowskiego.

61 Art. 39 Bójka W sytuacji, gdy na mocy tego artykułu, członkowie obu drużyn zostają zdyskwalifikowani i nie ma innych kar do wykonania, gra zostanie wznowiona następująco: Jeżeli w tym samym czasie został zdobyty kosz z gry, piłka zostanie wprowadzona z linii końcowej przez przeciwników drużyny, która zdobyła kosz. Jeżeli drużyna była w posiadaniu piłki lub miała prawo do niej, piłka zostanie przyznana tej drużynie do wprowadzenia z przedłużenia linii środkowej, naprzeciw stolika sędziowskiego. Jeżeli żadna z drużyn nie była w posiadaniu piłki, ani nie miała prawa do niej, ma miejsce sytuacja rzutu sędziowskiego.

62 Art. 44 Pomyłka możliwa do naprawienia
Jeśli pomyłka polega na przyznaniu niezasłużonego(ych) rzutu(ów) wolnego(ych) lub nieprawidłowy zawodnik wykonał rzut(y) wolny(e), to: Rzut(y) wolny(e) wykonany(e) wskutek tej pomyłki zostaje(ą) anulowany(e), a gra zostanie wznowiona następująco: Jeśli zegar czasu gry nie został włączony po pomyłce, piłkę przyznaje się do wprowadzenia drużynie, której rzuty wolne zostały anulowane. Jeśli zegar czasu gry został włączony po pomyłce, a: Drużyna będąca w posiadaniu piłki (lub uprawniona do piłki) w momencie, kiedy pomyłka zostaje zauważona jest tą samą drużyną, która była w posiadaniu piłki kiedy pomyłka zaistniała, lub Żadna drużyna nie jest w posiadaniu piłki, kiedy pomyłka zostaje zauważona, piłkę przyznaję się drużynie uprawnionej do wprowadzenia piłki w momencie zaistnienia pomyłki.

63 Art. 44 Pomyłka możliwa do naprawienia
Jeśli zegar czasu gry został włączony, a pomyłka zostaje zauważona, kiedy w posiadaniu piłki są (lub mają prawo do piłki) przeciwnicy drużyny, która była w posiadaniu piłki w momencie zaistnienia pomyłki, to ma miejsce sytuacja rzutu sędziowskiego. Jeśli zegar czasu gry został włączony, a pomyłka zostaje zauważona w momencie, kiedy został(y) przyznany(e) rzut(y) wolny(e) w wyniku kary za faul, to rzut(y) wolny(e) należy wykonać, a następnie piłkę przyznać do wprowadzenia drużynie, która była w posiadaniu piłki w momencie zaistnienia pomyłki.

64 Art. 44 Pomyłka możliwa do naprawienia
Wszelkie pomyłki lub błędy zapisu popełnione przez sekretarza oraz pomiaru czasu popełnione przez mierzącego czas gry, dotyczące wyniku, liczby fauli, przerw na żądanie lub czasu gry oraz błędnego pomiaru czasu, mogą być naprawiane przez sędziów w jakimkolwiek momencie przed podpisaniem protokołu przez sędziego głównego.

65 Art. 47 Sędziowie: obowiązki i uprawnienia
Jeśli sędzia ulegnie kontuzji lub z jakiegokolwiek innego powodu nie może kontynuować wykonywania swoich obowiązków w ciągu pięciu (5) minut od zaistnienia incydentu, gra powinna zostać wznowiona. Drugi sędzia będzie sędziował sam do końca meczu, chyba że jest możliwość zastąpienia kontuzjowanego sędziego przez innego wykwalifikowanego sędziego. Po konsultacji z komisarzem, drugi sędzia podejmie decyzję odnośnie zastępstwa.

66 Art. 48 Sekretarz i asystent sekretarza: obowiązki
Zapisuje faule popełnione przez każdego zawodnika. Sekretarz musi zawiadomić natychmiast sędziego o popełnieniu przez któregokolwiek z zawodników piątego (5) faula. Podobnie zapisuje faule popełnione przez każdego z trenerów i zawiadamia natychmiast sędziego, kiedy trener podlega dyskwalifikacji. Również musi powiadomić natychmiast sędziego, kiedy zawodnik popełnił dwa (2) faule niesportowe i podlega dyskwalifikacji. Nadzoruje naprzemienne posiadanie piłki operując strzałką naprzemiennego posiadania. Sekretarz ustawia kierunek strzałki natychmiast po zakończeniu pierwszej połowy meczu ponieważ drużyny zmieniają kosze przed drugą połową meczu.

67 Protokół Faul techniczny trenera za jego osobiste niesportowe zachowanie zaznacza się „C”. Drugi podobny faul zaznacza się również „C”, a następnie „D” w wolnej rubryce. Faul niesportowy zaznacza się się „U”. Drugi faul niesportowy zaznacza się również „U”, a następnie „D” w wolnych rubrykach.

68 KONIEC


Pobierz ppt "Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów PZKOSZ przedstawia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google