Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piłka ręczna zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piłka ręczna zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która."— Zapis prezentacji:

1 Piłka ręczna zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która zdobyła więcej bramek.

2 BOISKO 1.Boisko do gry jest prostokątem o długości 40 m i szerokości 20 m i obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Dłuższe linie boiska nazywają się bocznymi, krótsze - bramkowymi lub końcowymi 2. Na środku obu linii bramkowych ustawione są bramki. Wymiary w świetle bramki wynoszą: wysokość 2 m i szerokość 3 m 3. Pole bramkowe tworzy się w ten sposób, że wewnątrz od obu słupków bramki (licząc od ich tylnej krawędzi) zakreśla się łuki o promieniu 6 m, wynoszące 1/4 obwodu koła. Oba łuki łączy się następnie linią długości 3 m, równoległą do linii bramkowej. Linia ograniczająca pole bramkowe nazywa się linią pola bramkowego Linię rzutów wolnych - 9 m - wyznacza się linią przerywaną, równoległą w odległości 3 m od linii pola bramkowego. Długość odcinków i przerw między nimi muszą wynosić 15 cm. 5. W odległości 7 m od tylnej krawędzi linii bramkowej, na wysokości środka bramki wyznaczona jest linia rzutów karnych o długości 1 m i równoległa do linii bramkowej. 6.Wszystkie linie należą do powierzchni boiska, którą wyznaczają. Linie winny być wyznaczone w kolorze kontrastowym do koloru nawierzchni, aby były dobrze widoczne.

3 CZAS GRY 1. Czas gry dla mężczyzn i kobiet powyżej 18 lat wynosi 2 x 30 minut. Czas gry dla młodszych juniorek i juniorów oraz młodziczek i młodzików wynosi 2 x 25 minut. Dla wszystkich grup wiekowych czas przerwy w spotkaniach jest jednakowy i wynosi 10 minut. Uwaga: Czas gry w zależności od regulaminu turnieju może być skrócony. 2. Grę rozpoczyna się na gwizdek (sygnał) sędziego z pola z równoczesnym włączeniem zegarów (stoperów), natomiast kończy się na gwizdek (sygnał) sędziego mierzącego czas. 3. Po przerwie następuje zmiana stron boiska. 4. Sędziowie główni sami decydując przerwaniu gry i jej wznowieniu. 5. Jeżeli spotkanie zakończy się wynikiem remisowym, a zachodzi konieczność gry aż do rozstrzygnięcia - sędziowie zarządzają dogrywkę, a kapitanowie drużyn po pięciominutowej przerwie dokonują ponownego losowania stron boiska.Jeżeli po takiej dogrywce nie rozstrzygnięto spotkania, po pięciominutowej przerwie i ponownym losowaniu stron boiska, następuje druga dogrywka 2x5 minut (zmiana stron boiska następuje bez przerwy). Jeżeli i tym razem nie nastąpiło rozstrzygnięcie spotkania, należy postępować zgodnie z regulaminem dotyczącym danych rozgrywek.

4 PIŁKA 1. Piłka do gry sporządzona jest z jednokolorowej powłoki skórzanej lub sztucznego tworzywa. Piłka powinna być okrągła. Powłoka nie może być gładka lub błyszcząca W momencie rozpoczęcia gry obwód oraz ciężar piłki powinien wynosić dla wszystkich grup wiekowych0 dla – - mężczyzn: od cm i od g, - dla kobiet: od cm i od g. Wymiar i ciężar piłki dla młodziczek i młodzików jest jak dla kobiet.

5 DRUŻYNA 1. Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem, który winien być wpisany do protokołu zawodów. Na boisku może znajdować się równocześnie najwyżej 7 zawodników jednej drużyny (6 zawodników w polu i bramkarz). Pozostali zawodnicy są rezerwowymi. 2. Każda drużyna powinna przystąpić do gry najmniej z pięcioma zawodnikami, z których jeden musi być wpisany do protokołu jako bramkarz. Drużyna może zostać uzupełniona do końca zawodów - łącznie z dogrywkami - do dwunastu zawodników. Gra może toczyć się dalej, jeżeli liczba zawodników zmaleje do pięciu. Sędziowie powinni przerwać zawody gdy w drużynie pozostało mniej niż 4 zawodników na boisku i gdy równocześnie gra traci charakter sportowy. 3. Zawodnicy należący do tej samej drużyny powinni nosić jednakowe kostiumy - z wyjątkiem bramkarzy, którzy kolorem kostiumów muszą wyraźnie odróżniać się od obu drużyn i bramkarza.3. Zawodnicy należący do tej samej drużyny powinni nosić jednakowe kostiumy - z wyjątkiem bramkarzy, którzy kolorem kostiumów muszą wyraźnie odróżniać się od obu drużyn i bramkarza.3. Zawodnicy należący do tej samej drużyny powinni nosić jednakowe kostiumy - z wyjątkiem bramkarzy, którzy kolorem kostiumów muszą wyraźnie odróżniać się od obu drużyn i bramkarza.

6 BRAMKARZ 1. Bramkarze nie mogą nigdy zastąpić zawodników w polu gry, natomiast zawodnik z pola może zastąpić bramkarza. 2. Bramkarzowi wolno: a) w czasie obrony piłki w catym polu bramkowym dotykać jej każdą częścią ciała, b) bez ograniczeń poruszać się w polu bramkowym z piłką (nie może jednak zwlekać przy wykonywaniu rzutu od bramki lub rzutu wolnego), c) opuścić pole bramkowe wyłącznie bez piłki i grać w polu gry. Podlega on wówczas przepisom, jakie obowiązują pozostałych zawodników. Uwaga: W rozgrywkach mfodziczek, juniorek młodszych, młodzików oraz juniorów młodszych bramkarz może poruszać się tylko na swojej połowie boiska. Przepis ten dotyczy czasu gry pierwszej połowy spotkania. d) po obronie i nieopanowaniu piłki opuścić pole bramkowe w celu zagrania piłką w polu gry. 3. Bramkarzowi nie wolno: a) w czasie obrony zagrażać zawodnikowi drużyny przeciwnej, b) rozmyślnie zagrać opanowaną piłką poza własną linię końcową (rzut wolny), c) opuścić pole bramkowe z opanowaną piłką (rzut wolny), d) po wykonaniu rzutu od bramki dotknąć piłkę poza polem bramkowym dopóki nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika (rzut wolny), e) dotykać piłkę leżącą lub toczącą się w polu gry, będąc jednocześnie w polu bramkowym (rzut wolny), f) wprowadzać do pola bramkowego pitkę lub toczącą się w polu gry, będąc jednocześnie w polu bramkowym (rzut karny), g) wrócić z pola gry do pola bramkowego z piłką (rzut karny), h) dotykać podudziem lub stopą piłki, która leży w polu bramkowym lub zmierza w kierunku pola gry (rzut wolny), i) w czasie obrony rzutu karnego dotykać lub przekroczyć linię ograniczającą jego poruszanie się (linia 4 m) dopóki piłka nie opuści dłoni zawodnika wykonującego rzut karny.

7 POLE BRAMKOWE 1. W polu bramkowym może poruszać się wyłącznie bramkarz (patrz jednak VI-4). 2. Pole bramkowe łącznie z linią pola bramkowego uważa się za naruszone, jeżeli zawodnik z pola gry jakąkolwiek częścią ciała dotknął w/w pole. 3. Przekroczenie pola bramkowego przez zawodnika z pola gry karze się następująco: a) rzut wolny -jeżeli zawodnik z piiką przekroczy pole bramkowe, b) rzut karny - jeżeli zawodnik bez piłki przekroczy pole bramkowe w celach uzyskania jakiejkolwiek korzyści, c) rzut karny - jeżeli zawodnik drużyny broniącej przez przekroczenie pola bramkowego uzyskał dla siebie i swojej drużyny korzystną pozycję i sytuację wobec atakującego z piłką zawodnika drużyny przeciwnej. 4. Naruszenie pola bramkowego nie jest karane, jeżeli zawodnik naruszył go po wykonaniu rzutu do bramki, a przeciwnik nie jest z tego tytułu poszkodowany. Zawodnik drużyny broniącej również nie jest karany, jeżeli w czasie lub po obronie znajdzie się w polu bramkowym, a przeciwnik z tego powodu nie jest poszkodowany. 5. Piłka znajdująca się w polu bramkowym należy do bramkarza. Każde dotknięcie piłki leżącej lub toczącej się w polu bramkowym lub trzymanej przez bramkarza znajdującego się w polu bramkowym - jest zabronione (rzut wolny). Zezwala się na granie piłką znajdującą się w powietrzu nad polem bramkowym. 6. Piłka, która w czasie gry znajduje się w polu bramkowym, musi być ponownie wprowadzona do gry - rzutem od bramki przez bramkarza. 7. Jeżeli w czasie obrony zawodnik drużyny broniącej dotknie piłki, którą z kolei chwyci bramkarz lub piłka zatrzyma się w polu bramkowym - gra toczy się dalej. 8. Za rozmyślne i celowe zagranie piłką do własnego pola bramkowego należy: a) uznać bramkę jeżeli pitka wpadnie do niej, b) zarządzić rzut karny - jeżeli piłkę dotknie bramkarz i ta nie wpadnie do bramki, c) zarządzić rzut wolny - jeżeli piłka zatrzyma się w polu bramkowym lub przekroczy linię końcową poza bramką d) gra toczy się dalej - jeżeli piłka przekroczy pole bramkowe bez dotknięcia jej przez bramkarza, e) piłka pozostaje w grze, jeżeli wróci z pola bramkowego z powrotem na pole gry.

8 GRA PIŁKĄ Wolno: 1. Przy użyciu rąk, ramion, głowy, tułowia, kolan i ud - piłkę rzucać, chwytać, zatrzymywać, pchać, uderzać i piąstkować. 2. Trzymać piłkę nie dłużej jak 3 sekundy. 3. Poruszać się z trzymaną piłką najwyżej 3 kroki. 4. Piłkę w miejscu i w biegu: a) jeden raz odbić o podłoże i ponownie chwycić w jedną lub obie dłonie, b) wielokrotnie odbijać (kozłować) jedną dłoniąo podłoże. 5. Przekładać piłkę z dłoni do dłoni. 6. Grać piłką klęcząc, siedząc lub leżąc. Nie wolno: 1. Dotknąć piłki więcej niż jeden raz, o ile uprzednio nie dotknęła ona ziemi, innego zawodnika, słupków lub poprzeczki. 2. Dotykać piłkę podudziem lub stopą poza sytuacją, kiedy przeciwnik rzucił ją celowo w zawodnika. 3. Rzucać się na leżącą lub toczącą piłkę. Nie dotyczy to bramkarza we własnym polu bramkowym. 4. Rozmyślnie wyrzucać piłkę poza linię boczną boiska lub poza własną linię końcową obok bramki. Nie dotyczy to bramkarza we własnym polu bramkowym, kiedy na skutek nieopanowanej piłki znajdzie się ona poza własną linią końcową (rzut od bramki). 5. Drużynie posiadającej piłkę, przetrzymać jej bez usiłowania próby ataku lub oddania rzutu od bramki. Taką grę na czas (pasywną) karze się rzutem wolnym z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. 6. Gra toczy się dalej, jeżeli piłka dotknie jednego z sędziów.

9 ZACHOWANIE SIĘ WOBEC PRZECIWNIKA
Wolno: 1. Używać rąk w celu wejścia w posiadanie piłki. 2. Otwartą dłonią, z dowolnego kierunku wygarnąć przeciwnikowi piłkę z dłoni. 3. Zastawiać przeciwnika ciałem, również wtedy, kiedy znajduje się on w posiadaniu piłki. Objaśnienie: Zawodnik drużyny broniącej ma prawo ustawić się na drodze poruszania się zawodnika atakującego. Obowiązkiem atakującego jest ominięcie obrońcy. Jeżeli nie będzie starał się go wyminąć i wpadnie na broniącego, sędziowie gwiżdżą błąd atakującemu. Atakujący ma prawo zasłaniać obrońcę, pomagać partnerowi wyjść na pozycję. Może przy tym nastąpić zderzenie zawodników. Jeżeli nie zachodzi wtedy przepychanie lub przetrzymanie lub uderzenie - sędziowie nie powinni przerywać gry. Gdy w walce o piłkę zderzy się ze sobą dwóch zawodników, a przy tym nie zachodzi wzajemne przepychanie, nie należy przerywać gry. Nie wolno: 1. Przeszkadzać lub zastawiać przeciwnika ramionami, dłońmi lub nogami. 2. Wpychać zawodników drużyny przeciwnej do pola bramkowego. 3. Wyrywać lub wbijać jednorącz i oburącz piłki, która była w posiadaniu przeciwnika. 4. Wybijać piłki przeciwnikowi przy użyciu pięści. 5. Piłką narażać przeciwnika na niebezpieczeństwo, jak również zabronione jest stosowanie manewrów i zwodów przybliżających piłkę do przeciwnika w sposób niebezpieczny. 6. Zagrażać bramkarzowi w sposób niebezpieczny, 7. Przeciwnika trzymać, obejmować i popychać jednorącz i oburącz. 8. W przeciwnika wbiegać, naskakiwać na niego, podstawić nogę, bić oraz narażać go na niebezpieczeństwo w każdy inny sposób. W przypadku ciężkiego przewinienia naruszającego przepis o zachowaniu się wobec przeciwnika, winnego zawodnika należy zdyskwalifikować.

10 ZDOBYCIE BRAMKI 1. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swoim obwodem przejdzie poza linię bramkową do wewnątrz bramki, a zawodnik wykonujący rzut lub którykolwiek z jego partnerów nie popełnił w tym czasie żadnego błędu wobec przepisów, O ile któryś z zawodników drużyny broniącej popełnił błąd wobec przepisów gry i piłka wpada do bramki - uznaje się bramkę. Jeżeli rozległ się sygnał sędziów głównych lub sędziego mierzącego czas, a piłka znajdowała się w locie, ale nie przeszła jeszcze poza linię bramkową między słupkami bramki - nie należy wtedy bramki uznać. O ile piłka znajdzie się we własnej bramce - należy uznać bramkę dla przeciwnika (z wyjątkiem rzutu do bramki) zwycięstwie drużyny decyduje większa ilość zdobytych bramek. 3. Przy równej ilości zdobytych bramek, względnie przy wyniku bezbramkowym - gra jest nierozstrzygnięta.

11 RZUT ROZPOCZYNAJĄCY GRĘ
1. Grę rozpoczyna drużyna, która w wyniku losowania wybrała piłkę, lub gdy drużyna przeciwna wygrała losowanie i wybrała stronę boiska. Grę w drugiej połowie spotkania wznawia drużyna przeciwna. Przy dogrywkach należy ponownie losować strony boiska oraz rozpoczęcie gry. 2. Po zdobyciu bramki, grę rozpoczyna drużyna, która ją utraciła. 3. Rozpoczęcie gry następuje w środku boiska po sygnale (gwizdku) sędziego głównego. 4. W chwili rozpoczęcia gry wszyscy zawodnicy winni znajdować się na swoich połowach boiska, przy czym przeciwnicy nie mogą znajdować się bliżej niż w odległości 3 m od zawodników z piłką.

12 RZUT ZZA LINII BOCZNEJ 1. Rzut zza linii bocznej zarządza się w sytuacji kiedy piłka przekroczy całym obwodem linię boczną lub gdy zawodnik z pola drużyny broniącej jako ostatni dotknie piłki przed jej przekroczeniem linii końcowej. 2. Rzut zza linii bocznej wykonuje się z miejsca, w którym piłka przekroczyła linię boczną lub z końca linii bocznej po tej stronie bramki, po której piłka przekroczyła linię końcową. 3. Zawodnik wykonujący rzut zza linii bocznej musi stać jedną stopą na linii bocznej dopóki piłka nie opuści dłoni wykonującego rzut. Przed wykonaniem rzutu zza linii bocznej, zawodnikowi wykonującemu ten rzut nie wolno piłki położyć i z powrotem podnieść oraz zakozłować. Piłkę położoną może podnieść i kozłować każdy inny zawodnik. 4. W czasie wykonania rzutu zza linii bocznej, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości co najmniej 3 m od zawodnika wykonującego rzut. Natomiast w każdym przypadku mogą ustawić się przy linii pola bramkowego nawet wówczas, kiedy odległość jest mniejsza od 3 m.

13 RZUT OD BRAMKI 1.Rzut od bramki zarządza się jeżeli piłka przekroczy linię końcową (patrz jednak V - 3b, VII - 4 nie wolno, Xl-l). 2. Piłka, która w czasie gry znajduje się w polu bramkowym, musi zostać zagrana przez bramkarza w kierunku pola gry (z wyjątkiem VI - 8c). 3. Rzut od bramki wykonuje bramkarz z pola bramkowego, bez gwizdka (sygnału) sędziego, przez linię pola bramkowego (patrz jednak XVI-3b). 4. Po wykonaniu rzutu od bramki, bramkarz może dotknąć piłki dopiero wtedy, gdy piłka została dotknięta przez innego zawodnika.

14 RZUT WOLNY 1. Rzut wolny wykonuje się w następujących przypadkach : a) za niezgodną z przepisami zmianę zawodników, b) za niezgodne z przepisami postępowanie i przewinienia bramkarza, c) za niezgodne z przepisami postępowanie i zachowanie się zawodników w polu bramkowym, d) za popełnienie błędu w grze piłką, e) za rozmyślny rzut piłką poza linię bramkową lub końcową f) za grę na czas (pasywną), g) za niezgodne z przepisami zachowanie się wobec przeciwnika, h) za niezgodne z przepisami wykonanie rzutu rozpoczynającego grę, i) za niezgodne z przepisami wykonanie rzutu zza linii bocznej, j) za niezgodne z przepisami wykonanie rzutu od bramki, k) po przerwaniu gry bez naruszenia przepisów, l) za niezgodne z przepisami wykonanie rzutu wolnego, ł) za niezgodne z przepisami wykonanie rzutu karnego, m) za niezgodne z przepisami zachowanie się w czasie rzutu sędziowskiego, n) za niezgodne z przepisami wykonywanie rzutów, o) za ciężkie lub powtarzające się naruszanie przepisów, p) za nie sportowe zachowanie się, q) za czynne znieważanie (uderzenie). 2. Rzut wolny wykonuje się bez gwizdka (sygnału), z miejsca, w którym nastąpiło przerwanie gry w wyniku naruszenia przepisów. 3. Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny atakującej nie mogą przekraczać ani dotykać linii rzutów wolnych. 4. Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się 3 m od zawodnika wykonującego rzut. Podczas wykonywania rzutu wolnego sprzed linii rzutów wolnych zawodnicy drużyny broniącej muszą ustawiać się przed linią pola bramkowego.

15 RZUT KARNY 1. Rzut karny zarządza się za: a) niezgodną z przepisami interwencję zawodników oraz osób towarzyszących w obrębie całego boiska przy wyraźnej możliwości zdobycia bramki, b) wprowadzenie piłki lub wejście z piłką do własnego pola bramkowego przez bramkarza, c) naruszenie własnego pola bramkowego w celu uzyskania korzystnej pozycji wobec atakującego przeciwnika z piłką d) rozmyślne zagranie piłką do swojego bramkarza znajdującego się we własnym polu bramkowym. 2. Rzut karny winien być wykonany w kierunku bramki w ciągu 3 sek. i po gwizdku (sygnale) sędziego z pola gry. 3. Zawodnikowi wykonującemu rzut karny nie wolno ani dotykać ani przekraczać linii rzutów wolnych tak długo, dopóki nie opuści piłka jego rąk. 4. Po wykonaniu rzutu karnego można ponownie zagrać piłką jeżeli uprzednio dotknie ona bramkarza, słupków lub poprzeczki bramki. 5. Podczas wykonywania rzutu karnego żaden zawodnik, poza wykonującym rzut, nie może znajdować się między linią pola bramkowego, a linią rzutów wolnych. 6. Jeżeli zawodnik drużyny atakującej przekroczył lub dotknął linię rzutów wolnych, zanim piłka opuściła rękę wykonującego rzut, należy podyktować rzut wolny na korzyść drużyny broniącej. 7. Podczas wykonywania rzutu karnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 3 m od zawodnika wykonującego rzut karny. Jeżeli zawodnik drużyny broniącej dotknie lub przekroczy linię rzutów wolnych względnie zbliży się na odległość mniejszą niż 3 m zanim piłka opuści rękę wykonującego rzut karny - należy: a) uznać bramkę, jeżeli piłka wpadnie do bramki, b) powtórzyć rzut karny w każdym innym przypadku, 8. Jeżeli w momencie wykonywania rzutu karnego, nastąpi przekroczenie linii ograniczającej wyjście bramkarza przez niego zanim piłka opuści rękę wykonującego rzut karny, należy go powtórzyć jeżeli bramka nie została zdobyta. 9. Sędziom nie wolno przy przewinieniu drużyny broniącej dyktować rzutu karnego, o ile przez to drużyna atakująca byłaby poszkodowana.

16 RZUT SĘDZIOWSKI 1. Rzut sędziowski zarządza się: a) gdy zawodnicy obu zespołów popełnią na boisku równorzędny błąd, b) gdy piłka dotknie sufitu lub urządzeń nad polem gry, c) gdy gra została przerwana bez przekroczeń przepisów, a żadna z drużyn nie była w posiadaniu piłki, d) jeżeli pierwsza lub druga połowa spotkania została zakończona za wcześnie, a zawodnicy opuścili już boisko. W tym przypadku rzut sędziowski należy wykonać na środku boiska na sygnał gwizdkiem sędziego.

17 WYKONANIE RZUTÓW 1. Przed wykonaniem wszystkich rzutów piłka musi znajdować się w ręce zawodnika wykonującego rzut, a pozostali winni zajmować miejsce określone przepisami. 2. W czasie wykonywania rzutu rozpoczynającego grę, rzutu zza linii bocznej, rzutu wolnego i rzutu karnego, co najmniej część stopy jednej nogi musi stale dotykać podłoża. Natomiast zezwala się na podniesienie i ponowne postawienie drugiej nogi. 3. Sędzia rozpoczyna grę na gwizdek (sygnał) w następujących sytuacjach: a) na wznowienie gry, b) przy zwlekaniu wykonania rzut zza linii bocznej, rzutu od bramki i rzutu wolnego, c) w przypadku rozbieżnych decyzji sędziów, którą z drużyn należy ukarać, d) po każdym korygowaniu lub zwróceniu uwagi, e) po każdym upomnieniu, f) po każdym wykluczeniu, g) po każdej dyskwalifikacji, h) po każdym usunięciu. Po gwizdku (sygnale) sędziego z pola, w ciągu 3 sęk. Zawodnik musi wykonać rzut. 4. Wszystkie rzuty uważa się za wykonane z chwilą gdy piłka opuści rękę rzucającego. Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wykonujący winien piłkę rzucić lub podać - przekazanie piłki współpartnerowi lub dotykanie jej przez niego jest niedozwolone. 5. Wszystkimi rzutami bezpośrednimi można zdobyć bramkę. 6. Zawodnik wykonujący rzut może dotknąć piłki dopiero wtedy, kiedy uprzednio dotknęła ona innego zawodnika, słupków lub poprzeczki.

18 KARY Usunięcie z gry nie musi być poprzedzone upomnieniem lub wykluczeniem. Usunięcie z gry musi być podane do wiadomości bezpośrednio zawodnikowi ukaranemu, kierownikowi drużyny oraz sekretarzowi zawodów. Jeżeli ukarany wykluczeniem zawodnik zachowuje się wybitnie nie sportowo musi być zdyskwalifikowany. Jeżeli dokona czynnego znieważenia musi zostać usunięty z boiska. Jeżeli bramkarz zostanie wykluczony lub zdyskwalifikowany względnie usunięty z gry, zastąpić go może bramkarz rezerwowy, ale równocześnie jeden z zawodników z pola gry musi opuścić boisko.

19 REGULAMIN STREFY ZMIAN
1. Strefy zmian drużyn znajdują się poza linią boczną boiska po obu stronach przedłużenia linii środkowej. Strefy zmian powinny sięgać na odległość do 1,5 m licząc od końca ławki zmian oraz - jeżeli warunki to umożliwiają - 1,5 m za ławki zmian. Pomiędzy ławkami zmian i linią boczną boiska, na długości co najmniej 8 m w jedną i drugą stronę od linii środkowej, nie mogą znajdować się jakiekolwiek przedmioty i urządzenia stałe lub ruchome (reklamy, kamery telewizyjne, krzesła, stoły itp.) 2. W strefie zmian mogą przebywać wyłącznie zawodnicy oraz osoby towarzyszące, którzy wpisani zostali do protokółu zawodników. Jeżeli zachodzi potrzeba obecności tłumacza, może on przebywać w strefie zmian, na dodatkowym miejscu � za ławką zmian. Jeżeli zawodnicy lub osoby towarzyszące muszą w czasie trwania spotkania opuścić strefę zmian, osoba odpowiedzialna za drużynę (podkreślona w protokóle) musi fakt opuszczenia i ponownego przybycia do strefy zmian zgłosić sekretarzowi lub mierzącemu czas. 3. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące znajdujące się w strefie zmian muszą posiadać kompletny ubiór sportowy lub cywilny.

20 BIBLIOGRAFIA: Czasopismo Lider Numer Specjalny grudzień/2001


Pobierz ppt "Piłka ręczna zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która."

Podobne prezentacje


Reklamy Google