Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty z tworzenia modeli biznesowych Świecie, dnia 19 listopada 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty z tworzenia modeli biznesowych Świecie, dnia 19 listopada 2015."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty z tworzenia modeli biznesowych Świecie, dnia 19 listopada 2015

2 Business Model Canvas (BMC) Rozgrzewka

3 Business Model Canvas (BMC) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to: Ciągłe konkurowanie z innymi podmiotami / firmami Szukanie nowych rozwiązań, ścieżek rozwoju Tworzenie przychodów i osiąganie zysków z wytworzonej wartości

4 Business Model Canvas (BMC) Ćwiczenie Definicja modelu biznesowego?

5 Business Model Canvas (BMC) Definicja modelu biznesowego „Model biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości”* *wg „Podręcznika Wizjonera”

6 Business Model Canvas (BMC) Jest to szablon do przeprowadzenia procesu modelowania biznesowego, złożony z dziewięciu pól oznaczających 9 kluczowych elementów modelu biznesowego, rozrysowany na jednym, dużym arkuszu papieru. Innowacyjna metodologia modelowania biznesowego opracowana na podstawie badań prowadzonych w Szwajcarii przez Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura.

7 Business Model Canvas (BMC) Lewa strona Lewa półkula mózguBazuje na wydajności Kluczowe zasoby, Kluczowe działania, Kluczowi Partnerzy Struktura kosztów Prawa strona Prawa półkula mózguBazuje na wartościach Propozycja wartości, Segmenty Klientów, Kanały, Relacje z klientami, Strumienie przychodów

8 Business Model Canvas (BMC) 1.Propozycja wartości 1)Jaką wartość generujemy dla naszych klientów? 2)Jakiego rodzaju problemy pomagamy klientom rozwiązać? 3)Jakie potrzeby klientów zaspokajamy? 4)Jaki zbiór produktów i usług oferujemy każdemu z segmentów klientów? Wyróżniki: Nowość Wydajność Personalizacja Skuteczność Desing Marka Cena Niższe koszty Niższe ryzyko Dostępność Wygoda i użyteczność

9 Business Model Canvas (BMC) 2.Segmenty Klientów 1)Dla kogo tworzymy wartości? 2)Kim są nasi najważniejsi klienci? Wyróżniki: Rynek masowy Rynek niszowy Segmentacja Dywersyfikacja Wielostronna platforma

10 Business Model Canvas (BMC) 3.Kanały 1)Jakimi kanałami nasi klienci chcą być obsługiwani? 2)Jakie kanały wykorzystujemy obecnie? 3)Jak są one zintegrowane? 4)Które działają najlepiej? 5)Które są najbardziej ekonomiczne? 6)Jak łączymy je z przyzwyczajeniami klientów? Fazy funkcjonowania kanału: Świadomość – Jak podnosimy wśród klientów świadomość produktów i usług firmy? Opinia – Jak pomagamy klientom sformułować opinie na temat naszej oferty? Zakup – Jakie stwarzamy naszym klientom możliwości zakupu konkretnego produktu lub usługi? Realizacja – Jak realizujemy propozycje wartości? Obsługa posprzedażowa – Z jakiego wsparcia klient może korzystać po dokonaniu zakupu?

11 Business Model Canvas (BMC) 4.Relacje z klientami 1)Jakiego rodzaju relacji oczekują od nas przedstawiciele poszczególnych segmentów rynku? 2)Jaki charakter mają nasze relacje z klientami? 3)Jak są one zintegrowane z innymi elementami modelu biznesowego? 4)Jak są kosztowne? Przykłady: Osobiste wsparcie Dedykowany opiekun klienta Samoobsługa Obsługa zautomatyzowana Społeczności Współtworzenie

12 Business Model Canvas (BMC) Typy: Sprzedaż Opłata za użytkowanie Opłata abonencka Wypożyczenie i leasing Udzielanie licencji Prowizje z tytułu pośrednictwa Reklama Ceny (polityka cenowa): Katalogowe Negocjacje (targowanie) Rynkowe Zależne od właściwości produktów, Zależne od segmentu klientów 5.Strumienie przychodów 1)Za jaką wartość nasi klienci są gotowi zapłacić? 2)Za co płacą obecnie? 3)W jaki sposób obecnie dokonują płatności ? 4)Jak woleliby płacić? 5)Jak duży jest udział poszczególnych strumieni przychodów w ogólnych przychodach firmy?

13 Business Model Canvas (BMC) 6.Kluczowe zasoby 1)Jakich kluczowych zasobów wymaga nasza propozycja wartości? 2)Nasze kanały dystrybucji? 3)Relacje z klientami? 4)Strumienie przychodów? Typy zasobów: Fizyczne (lokal, maszyny, urządzenia) Intelektualne (patenty, prawa autorskie, pozwolenia) Ludzkie Finansowe

14 Business Model Canvas (BMC) 7.Kluczowe działania 1)Jakie kluczowe działania podejmujemy, aby dostarczyć wartość naszym klientom? 2)Co robimy, aby na tym zarobić? Kategorie: Produkcja Rozwiązywanie problemów Platforma lub sieć

15 Business Model Canvas (BMC) 8.Kluczowi Partnerzy 1)Kim są nasi kluczowi partnerzy? 2)Kim są nasi kluczowi dostawcy? 3)Jakie kluczowe zasoby pozyskujemy od partnerów? 4)Jakie kluczowe działania realizują nasi partnerzy? Korzyści z nawiązywania partnerstw: Optymalizacja i korzyści skali Obniżenie poziomu ryzyka i niepewności Przejęcie konkretnych zasobów lub działań

16 Business Model Canvas (BMC) 9.Struktura kosztów 1)Jakie najważniejsze koszty generuje nasz model biznesowy? 2)Które kluczowe zasoby kosztują najwięcej? 3)Które kluczowe działania wymagają największych nakładów finansowych? Czy Twój biznes jest bardziej: Skoncentrowany na kosztach (niskokosztowa struktura, niska cena propozycji wartości, maksymalna automatyka, rozległy outsourcing) Skoncentrowany na wartości dodanej Przykładowe cechy: Koszty stałe (pensje, czynsze, narzędzia) Koszty zmienne Korzyści skali Korzyści zakresu

17 Design thinking Co powoduje, że powstają ciekawe pomysły, nowe, świeże ? Co jest kluczem do sukcesu?  Odpowiednie metody myślenia i działania,  Odpowiednie środowisko pracy Filozofia Design Thinking - Myślenie projektowe: Myślenie zespołowe Multidyscyplinarność Koncentracja na potrzebach użytkownika

18 Design thinking „ Ma szerokie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. “wicked problems”, czyli problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram.” „Celem metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, usług, innowacyjnych technologii, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet modeli biznesowych. Niezależnie od tego, czy działamy w biznesie, przemyśle, edukacji, administracji, Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.” Źródło: http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/ usług,

19 Design thinking Fazy procesu Podstawy Design Thinking zostały opracowane na prestiżowym Wydziale Wzornictwa Uniwersytetu Stanford (d’school). Design Thinking wykorzystują największe firmy takie jak Apple, Google, P&G, General Electric. źródło: http://prototypowaniemarzen.pl/ Schemat: Stanford Design Thinking Model

20 Design thinking Empatia I faza – polega na obserwacji, zadawaniu pytań o przyczyny zachowań i zjawisk, prowadzeniu wywiadów. Kluczowe jest rozpoznanie ukrytych i intuicyjnych motywacji, które mają wpływ na ludzkie wybory i zachowania. Nie szukamy odpowiedzi, rozwiązań. Spostrzeżenia zapisujemy bez oceniania, liczą się pierwsze myśli.

21 Design thinking Definiowanie II faza – polega na próbie zrozumienia użytkownika oraz otaczającej go przestrzeni. Zespół dokonuje analizy informacji zebranych podczas I Fazy i próbuje zdefiniować co jest właściwym problemem. Czego tak naprawdę potrzebuje użytkownik (klient)?

22 Design thinking Generowanie pomysłów III faza – polega na tworzeniu nowych rozwiązań dla problemu określonego w II fazie. Dobrym narzędziem jest „burza mózgów”. Etap powinien zakończyć się oceną i demokratycznym wyborem najlepszego pomysłu, na bazie którego powstanie prototyp.

23 Design thinking Protypowanie IV faza – polega na tzw. „myśleniu rękoma”, czyli powinna powstać wizualizacja w postaci fizycznego prototypu wygenerowanego pomysłu. Będzie to pomocne w pozyskaniu opinii o naszym projekcie. Do budowania szybkich prototypów można użyć kartonu, drewna, styropianu, kolorowych karteczek, rysunków … właściwie czegokolwiek !!!

24 Design thinking Testowanie V faza – polega na prezentacji prototypu w rzeczywistym środowisku, w którym produkt będzie używany. Chodzi o sprawdzenie, że produkt spełnia wymagania i oczekiwania odbiorców. Celem jest zebranie opinii odbiorców i ewentualna poprawa stworzonego rozwiązania.

25 Burza mózgów Zasady poprawnie przeprowadzonej burzy mózgów:  Określone ramy czasowe 20-30 min.,  Powstrzymywanie się od krytyki i ocen,  Zachęta do odważnych pomysłów,  Budowanie na pomysłach innych,  Koncentracja na temacie sesji,  Jeden temat w określonym czasie!!!,  Wizualizacja !!!  Celowanie w ilość – dobra sesja to taka, która generuje 100 pomysłów w 1 godzinę.

26 Środowisko Pracy Do pracy nad modelem biznesowym pomocne jest stworzenie sprzyjającego środowiska pracy wprowadzającego atmosferę skłaniającą do działania i kreatywnego myślenia, np.: Kilka puff, okrągły stół Flipchart Markery kolorowe Karteczki samoprzylepne

27 Warsztaty opracowano na podstawie: „Jak przygotować dobry Business Model Canvas” Jacek Pucher, WEB.GOV.PL wspieramy e-biznes, Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Strony internetowej http://designthinking.pl/http://designthinking.pl/

28 Dziękuję za uwagę Katarzyna Lipowiec Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b (I piętro - administracja) tel./ fax (52) 33-12-868, tel. (52) 33-02-536 e-mail: biuro@inkubator.com.pl, www.inkubator.com.plbiuro@inkubator.com.plwww.inkubator.com.pl


Pobierz ppt "Warsztaty z tworzenia modeli biznesowych Świecie, dnia 19 listopada 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google