Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r. Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r. Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r. Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

2 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r. Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

3 Kwota różnicy pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym i faktycznym w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w latach 2009 - 2011 Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

4 Wypłacona kwota różnicy pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym i faktycznym w latach 2009 - 2011 Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

5 Średniomiesięczne wynagrodzenie w 2011 r. nauczycieli stażystów w przeliczeniu na 1 etat (I-VIII 2446,82 zł, IX-XII 2618,10 zł) Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

6 Średniomiesięczne wynagrodzenie w 2011 r. nauczycieli kontraktowych w przeliczeniu na 1 etat (I-VIII 2715,97 zł, IX-XII 2906,09 zł) Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

7 Średniomiesięczne wynagrodzenie w 2011 r. nauczycieli mianowanych w przeliczeniu na 1 etat (I-VIII 3523,42 zł, IX-XII 3770,06 zł) Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

8 Średniomiesięczne wynagrodzenie w 2011 r. nauczycieli dyplomowanych w przeliczeniu na 1 etat (I-VIII 4502,15 zł, IX-XII 4817,3 zł) Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

9 Planowany nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

10 Planowany nabór uczniów do kl. I szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2012/2013 na terenie powiatu wołowskiego Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

11 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

12 Przygotowanie szkół do wdrożenia reformy szkolnictwa zawodowego Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

13 Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

14 Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

15 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

16 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

17 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

18 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

19 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

20 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

21 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

22 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

23 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

24 Przygotowanie szkół do matur i egzaminów zawodowych Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

25 w tym: 104 uczniów techników dla młodzieży 287 183 uczniów Liceów Ogólnokształcących 12 uczniów szkół dla dorosłych 57 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych W 2012 r. przystąpienie do matury zadeklarowało 357 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski,

26 Procent uczniów klas maturalnych przystępujących do matury w 2012 r. (bez szkół dla dorosłych i absolwentów) Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

27 Zadeklarowane przez maturzystów przedmioty dodatkowe (w ujęciu %) Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

28 Zadeklarowane przez maturzystów przedmioty dodatkowe (w ujęciu %) Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

29 W ramach przygotowania do matury: Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ● we wszystkich szkołach w listopadzie 2011 r. przeprowadzono próbną maturę na materiałach przygotowanych przez wydawnictwo „Operon” ● w 3 placówkach przeprowadzono próbne matury również na materiałach własnych i innych (PZS w Brzegu Dolnym, ZSZ w Brzegu Dolnym, ZS im. T. Kościuszki w Wołowie, ZSZ w Wołowie) ● we wszystkich szkołach zorganizowano zajęcia dodatkowe dla maturzystów, które realizowane były w ramach art. 42 ustawy KN, projektu MKZ na Dolnym Śląsku II lub innych czynności nauczycieli.

30 Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas maturalnych w I sem Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

31 Egzamin zawodowy Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

32 Upoważnienie do organizowania etapu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe posiadają następujące szkoły: Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych ● ZS im. T.K: ● Technik ekonomista ● Technik informatyk, ● Technik żywienia i gospodarstwa domowego, ● Technik handlowiec ● ZSZ w W: ● Technik handlowiec ● Technik hotelarstwa ● Kelner ● Kucharz małej gastronomii ● ZSZ w BD: ● Technik informatyk

33 W ramach przygotowania do egzaminu zawodowego Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Przeprowadzono 315 godzin zajęć dodatkowych, które zrealizowano w ramach art. 42 ustawy KN lub projektu MKZ na Dolnym Śląsku II, Przeprowadzono próbne egzaminy zawodowe (etap pisemny i praktyczny)

34 Potrzeby w zakresie doposażenia szkół w sprzęt i pomoce niezbędne do przeprowadzenia egzaminów Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

35 Dziękuję Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


Pobierz ppt "Analiza wynagrodzeń nauczycieli za 2011 r. Opracowanie przygotowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google