Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARK NARODOWY „ UJŚCIE WARTY” …….. KLASA V Utworzony został 1 lipca 2001r. Położony jest w obrębie pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej, w pobliżu ujścia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARK NARODOWY „ UJŚCIE WARTY” …….. KLASA V Utworzony został 1 lipca 2001r. Położony jest w obrębie pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej, w pobliżu ujścia."— Zapis prezentacji:

1

2 PARK NARODOWY „ UJŚCIE WARTY” …….. KLASA V

3

4 Utworzony został 1 lipca 2001r. Położony jest w obrębie pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej, w pobliżu ujścia Warty do Odry, na terenie województwa lubuskiego. Przez środek Parku przepływa rzeka Warta, dzieląc go na część północną - tzw. Polder Północny oraz południową - położoną w obrębie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego.

5 Miejsca będące pod wodą, są odpowiednie dla rozwoju łąk, zarośli i łęgów. Wzdłuż brzegów Warty wodę porasta rzęsa wodna, a także rośliny wodne, przeważnie zakorzenione: oraz zespół zamętnicy błotnej.

6 Występują gatunki szuwarowe:

7 Zarośla i lasy porośnięte są przez: wikliny nadrzeczne zbudowane z wierzby trójpręcikowej i wiciowej, oraz płaty łęgu wierzbowego. Pozostałością po dawnych łęgach są stare okazy wierzby białej.

8

9 Nadwarciańskie rozlewiska mają znaczenie dla ptaków wędrownych, zimujących, lęgowych oraz przechodzących pierzenie.

10 PTAKI SIEWKOWEMEWYRYBITWYPERKOZY

11 KACZKI CHRUŚCIELE

12

13  Stwierdzono tu 35 gatunków ryb. Dominującą grupą są ryby karpiowate, przede wszystkim leszcz i karaś.  Nadwarciańskie rozlewiska oraz są ostoją silnej populacji szczupaka. Inne ryby drapieżnymi są okoń i sandacz.  Gatunki objęte ochroną to różanka, koza, piskorz i piekielnica,gatunki podlegające ochronie częściowej, także : certy, świnki, cierniczka czy rozpióra.

14

15  1965r. – utworzenie w południowej części obecnego Parku tzw. zwierzyńca otwartego,  1977r. – utworzenie rezerwatu przyrody „Słońsk”  1984 r. – objęcie ochroną w ramach konwencji RAMSAR 1996 r. – utworzenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”.  05.10.1999r. – podpisanie deklaracji intencji w sprawie utworzenia parku narodowego  lipiec2000r- przygotowanie i złożenie wniosku Wojewody Lubuskiego i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, o utworzenie Parku Narodowego „Ujście Warty” · 01 lipca 2001 – utworzenie Parku Narodowego „Ujście Warty”

16 BIBLIOGRAFIA: http://www.pascal.pl/atrakcja.php?id=23769&ind=co_zwiedzic&keywords=ce http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Park_Narodowy_Uj%C5%9Bcie_Warty_LOG O.svg http://www.pnujsciewarty.gov.pl/index2.htm http://www.google.com/images?


Pobierz ppt "PARK NARODOWY „ UJŚCIE WARTY” …….. KLASA V Utworzony został 1 lipca 2001r. Położony jest w obrębie pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej, w pobliżu ujścia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google