Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biebrza ń ski Park Narodowy. Biebrza ń ski Park Narodowy jest najwi ę kszym polskim parkiem narodowym. Po ł o ż ony jest on w pó ł nocnej cz ęś ci Niziny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biebrza ń ski Park Narodowy. Biebrza ń ski Park Narodowy jest najwi ę kszym polskim parkiem narodowym. Po ł o ż ony jest on w pó ł nocnej cz ęś ci Niziny."— Zapis prezentacji:

1 Biebrza ń ski Park Narodowy

2 Biebrza ń ski Park Narodowy jest najwi ę kszym polskim parkiem narodowym. Po ł o ż ony jest on w pó ł nocnej cz ęś ci Niziny Pó ł nocnopodlaskiej.

3 Park ten obejmuje dolinę Biebrzy, począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi.

4 LOGO batalion (bojownik)

5 Najcenniejszym walorem parku jest szeroka dolina silnie meandrującej rzeki Biebrzy wraz z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi.

6 Obszary bagienne s ą poro ś ni ę te mi ę dzy innymi szuwarami. Oko ł o ¼ powierzchni parku jest zaj ę ta przez olszyny i brzeziny, lasy cz ę sto wyst ę puj ą ce na terenach podmok ł ych

7 Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. orlik grubodzioby derkaczrybitwa białoskrzydła

8 Żyją tu także wilki, wydry, bobry i łosie, których jest ok. 400 sztuk - najwięcej w Polsce. wydra wilk łośbóbr

9 W 2004 dolinę Biebrzy włączono do sieci Natura 2000. Obecnie jest to obszar specjalnej ochrony ptaków.

10 Koniec Autor: Oliwia Nowaczyk


Pobierz ppt "Biebrza ń ski Park Narodowy. Biebrza ń ski Park Narodowy jest najwi ę kszym polskim parkiem narodowym. Po ł o ż ony jest on w pó ł nocnej cz ęś ci Niziny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google