Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy transportu intermodalnego w Polsce Przemysław Barszcz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy transportu intermodalnego w Polsce Przemysław Barszcz."— Zapis prezentacji:

1 Problemy transportu intermodalnego w Polsce Przemysław Barszcz

2 Projekt badawczy w formie dwujęzycznej realizowany w ramach: „Mazowsze-stypendium dla uczniów szkół zawodowych”

3 Słowa kluczowe #transport #logistyka #kolej #transport multimodalny #tirynatory # inteligentny_transport #INSPRO #PKP_PLK

4 Key words #intermodal #transport #logistic #multimodal #containers #railways #INSPRO #PKP_PLK

5

6 Transport intermodalny: to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego (tj. naczepy samochodowej), na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru.

7 Intermodal transport: it is a travel of cargo, which use more than one kind of means of transport. The most important thing is using only one the unit load such as: container or swap (for example: car trailer) through the all travel, without transshipment the cargo.

8

9 Rodzaje transportu intermodalnego: Ze względu na zasięg: przewozy krajowe, przewozy międzynarodowe, przewozy kontynentalne, przewozy międzykontynentalne.

10 Ze względu na rodzaj użytych jednostek: przewozy kontenerów, przewozy naczep, przewozy nadwozi wymiennych, przewozy samochodów ciężarowych, przewozy pojemników specjalnych. Ze względu na charakter operatora: transport bezpośredni – operatorem jest przewoźnik transport pośredni – operatorem jest przewoźnik pomocniczy.

11 Ze względu na charakter użytych środków transportowych: przewozy szynowo-drogowe, przewozy drogowo-morskie, przewozy drogowo-lotnicze, przewozy szynowo-drogowo-morskie, przewozy szynowo-drogowo-lotnicze, przewozy szynowo-drogowo-rzeczne.

12

13 Kinds of intermodal transport: Range of transport: National International Continental Intercontinental

14 Kinds of used units: Transportation Cointainers Transportation Semitrailers Transportation Swaps Transportation Trucks Transportation Special boxes The character of operator: Transport Indirect Transport Direct

15 The character used means of transport: Transportation by train- by tuck/lorry Transportation by truck/lorry- by ship Transportation by truck/lorry- by plane Transportation by train- by truck/lorry- by ship Transportation by train- by truck/lorry - by plane Transportation by train- by truck/lorry - by barge

16

17 Aby w pełni wykonać założony projekt badawczy wykonałem niżej wymienione czynności: 1.Studiowanie literatury fachowej. 2.Zbieranie informacji ogólnych dot. transportu intermodalnego. 3.Poznanie organizacji przewozów oraz manewrów przy Centrum Logistycznym PKP Cargo w Małaszewiczach- wizyta badawcza. 4.Analiza inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK S.A IZ Siedlce- teren ISE Siedlce

18 5. Współpraca z Instytutem Spraw Obywatelskich: akcja „Tiry na Tory”. 6. Obserwowanie tendencji transportu kolejowego i drogowego. 7. Konsultacja merytoryczna z opiekunem projektu. Wyżej wymienione czynności pozwoliły mi, na opracowanie wniosków oraz szerszych przemyśleń związanych z problemami transportu intermodalnego w Polsce, dla rozwoju osobistego i zwiększenia świadomości obywateli.

19 About making project: To make my project completely I did a lot of things containing: studying special books, researching, traveling to research Logistic Centre in Małaszewicze, and more… It helps me in doing my project, draw conclusions and see the technology of intermodal transport to develop my skills.

20 Odpowiedzialni za problemy transportu intermodalnego: PKP PLK S.A Przewoźnicy Carriers Rząd Groverment Przedsiębiorcy Traders Obywatele Citizens

21

22 PKP Polskie Linie Kolejowe: Bardzo wysokie stawki dostępu do infrastruktury kolejowej, niska ulga dla intermodalu; Niska jakość infrastruktury liniowej (w 2011 roku dla pociągów intermodalnych średnia prędkość handlowa wynosiła około 35 km/h); Częste zamknięcia torowe, spiętrzanie się w jednym czasie wielu modernizacji linii kolejowych;

23 Niska jakość utrzymania linii kolejowych znaczenia miejscowego, których atrakcyjność spada; Nie odpowiadający wymogom AGTC (umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących) stan techniczny linii kolejowych. Brak efektywnych konsultacji między PLK a przewoźnikami, by lepiej dopasować się do potrzeb zamawiających dostęp; Wiecznie opóźnione modernizacje;

24 Likwidacja bocznic, punktów przeładunkowych najczęściej ze względu na zły stan techniczny; Niska przepustowość szlaków do centrów przeładunkowych, granicy państwa itd.; Brak odpowiednich instrumentów do stymulacji wzrostu przewozów intermodalnych; Brak odpowiedzialności za opóźnienia podczas przewozu; Likwidacja linii kolejowych- zmniejszanie elastyczności kolei względem transportu samochodowego; Brak współpracy między podmiotami

25 Brak nadawania priorytetów dla modernizacji pod kątem głównie ruchu towarowego - obecnie jednostkowe przypadki; Niedostosowanie TEN-T pod względem urządzeń sterowania ruchem kolejowym: ERTMS: ETCS i GSM-R; Niska współpraca z lotniskami dla ruchu cargo; Skomplikowane procedury pozwoleń budowlanych, decyzji środowiskowych, przetargów itd. - utrudniony proces inwestycji.

26

27 Summing: The manager of national railway network (PKP PLK S.A.) can`t properly maintained railway network, quickly upgrade, cooperate with carriers and lead logistics infrastructure. In effect of that, in Poland there is a little participation railway in intermodal transport, unfortunately.

28

29 Przewoźnicy intermodalni: Niska jakość infrastruktury dojazdowej (zarządzana przez CargoTor); Niska jakość infrastruktury przeładunkowej; Zbyt mała ilość infrastruktury przeładunkowej (szczególnie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej); Niski poziom inwestycji terminalowych; Brak ogólnokrajowej strategii budowy terminali;

30 Mała liczba centrów dystrybucji, miejsc wyładunku; Brak dostępności np. rewidentów taboru na wielu stacjach i tam gdzie może być prowadzona praca manewrowa- bariera dla przedsiębiorców; Niska pojemność i przepustowość terminali, brak przystosowania do transportu kolejowego (brak lub zbyt krótka długość torów za i wyładunkowych);

31 Brak odpowiednich narzędzi informatycznych: do śledzenia przesyłek (system „tracking and tracing”), w zarządzaniu punktem, w prowadzeniu ruchu; Niskiej jakości sprzęt przeładunkowy; Brak odpowiedniej liczby wagonów specjalistycznych; Niska jakość taboru kolejowego, brak interoperacyjności i zgodności z TSI taboru; Mała ilość pojazdów trakcyjnych wielosystemowych;

32 Elektroniczny List Przewozowy dostępny na polską sieć linii kolejowych; Niska współpraca z portami lotniczymi, przewoźnikami drogowymi (gdy door to door) oraz średnia kooperacja z portowymi operatorami; Brak właściwej oferty dla przedsiębiorców i promocji usług intermodalnych; Bardzo mało inwestycji realizowanych w Partnerstwie Publiczno- Prywatynym;

33

34 Summing: Carriers in their working don`t cooperate with traders, airports and seaports. They don`t purchase right amount of wagons and locomotives, which can lead trains across the European Union. The next one problem is a bad state of infrastructure in Logistic Centers. Advancement is also very important in functioning of carriers.

35

36 Rząd: Brak priorytetów w dostępie do terminali przeładunkowych dla transportu kolejowego; Brak odpowiedniej polityki pro intermodalnej, w tym wieloletnich planów i strategii rozwoju oraz wsparcia, brak norm i mechanizmów wspierania rozwoju przewozów, stosunkowo niskie finansowanie tego segmentu rynku; Nieuporządkowanie procesu inwestycyjnego pod kątem usprawnienia ich;

37 Brak uregulowań prawnych w zakresie transportu kolejowego oraz jednoznacznych definicji transportu intermodalnego, nieokreślony stan prawny działających w obrębie transportu intermodalnego przedsiębiorstw; Przyzwolenie na łamanie prawa i degradację środowiska i stanu zdrowia ludzi przez transport samochodowy (przeciążenie pojazdów – brak dostatecznej kontroli masy pojazdów, w tym sprawności technicznej i emisji zanieczyszczeń, hałasu itd.);

38 Brak promowania ekologicznego transportu intermodalnego, wspieranie drogowego; Brutalne faworyzowanie inwestycji transportu drogowego kosztem kolei; Słaba dostępność środków finansowych z projektów centralnych i unijnych; Długi czas postoju pociągów na stacjach granicznych, związany z kontrolami np. fitosanitarnymi; Brak efektywnie działającej ulgi intermodalnej oraz liberalizacji rynku kolejowego;

39 Widoczna polityka transportowa: Transport drogowyTransport kolejowy

40 Summary: The Polish goverment and president should support railways (we`re thinking about intermodal transport) in many ways: sort out any act, limits trucks/lorries on highways, conduct effective relief intermodal and give more moneys for investments in railway infrastructure and rolling stock.

41

42 Przedsiębiorcy: Stereotypowe podejście do kolei, w tym transportu intermodalnego- z roku na rok jest bardziej konkurencyjny! Kalkulacja kosztów wyłącznie w krótkoterminowej perspektywie bez spojrzenia w szanse rynku międzynarodowego i potencjalnych korzyści; Krótkoterminowe wygodnictwo w organizacji transportu samochodowego;

43 przyzwolenie na łamanie prawa i degradację środowiska i zdrowia ludzi przez transport samochodowy (przeciążenie pojazdów – brak dostatecznej kontroli masy pojazdów, w tym sprawności technicznej i emisji zanieczyszczeń); Niewygodny dostęp do terminali; Inne, związane z profilem działalności przedsiębiorcy.

44

45 Summary: Polish traders should calculate only in the long term perspective. Their problem is looking only in cost at the moment, they can`t see chance in international trading (connected with intermodal transport). If they invest in that kind of transport, the carriers would invest also to develop terms of cooperation.

46

47 Obywatele: Brak efektywnego lobbingu w kierunku rządu i władz samorządowych o ograniczenie szkodliwego ruchu samochodowego i skierowanie tranzytu towarów szlakami kolejowymi; Niechęć i zrezygnowanie już na starcie działań np. protestacyjnych, stereotypowe podejście do dobra wspólnego-działania razem.

48 Instytut Spraw Obywatelskich W celu pomocy obywatelom w działaniach społecznych m.in. przeciwko szkodliwym wpływem transportu drogowego, powstał projekt: „Tiry na Tory”, prowadzony przez tą organizację.

49 „Tiry na tory” „Dlaczego polskie drogi są jak seks bez zabezpieczeń? Bo prędzej czy później wpadniesz. A w co? – zapytasz. W którąś z setek tysięcy dziur w naszych drogach. Albo na TIR-a. Jedno z drugim zresztą się wiąże – większość tych dziur jest dziełem TIR-ów.” - możemy przeczytać na stronie internetowej ogólnopolskiej akcji.

50

51

52 Czy wiesz że …?

53 Czy na pewno?

54 Jako obywatel masz prawo! Napisać do mediów o problemie z uporczywymi tirami- wtedy całe grono osób poprze Cię, będziecie mieli dużą siłę przebicia! Napisać do polityka- w końcu jest dla obywateli! Podpisać petycję na stronie tirynatory.pl Dołączyć do grupy ludzi, którym brutalna rzeczywistość nie jest obojętna!

55 Dodatkowo, aby społecznościom lokalnym łatwiej było działać, Instytut Spraw Obywatelskich wydał broszury: Raport Tiry na Tory Poradnik walczących społeczności-Tiry na Tory, dlatego również my, obok np. rządu mamy możliwość zwalczania problemów transportu intermodalnego, tak by kształtować zdrowy kręgosłup logistyczny Polski!

56 Citizens: „we can!” Combat obstacles to growth intermodal transport in Poland, citizens can participate, and they have a lot of possibility. One of some organizations is The Civil Affairs Institute, which help people to „move” trucks on tracks!

57

58 Do przodu! Na szczęście podejście wielu podmiotów odpowiedzialnych za niski udział i problemy transportu intermodalnego w Polsce się zmienia. Powinniśmy podziękować… Chińczykom! Właśnie oni chcą prowadzić intensywny ruch kolejowy do Europy, gdzie miejscem przeładunku i dalszego wyprawiania byłaby Polska- mowa o nowym jedwabnym szlaku!

59 W Polsce podejście również się zmienia. PKP PLK zaczęło inwestować w korytarze międzynarodowe, trasy dla ruchu towarowego tak by zachęcić przewoźników do częstszego wykorzystywania ich infrastruktury. W naszym regionie (ISE Siedlce) jest przykładem: Modernizacja LK CE-20 Kunowice- Terespol, przebiegająca w trzech etapach (nasz region): LCS Mińsk Mazowiecki, LCS Łuków, LCS Terespol- podniesienie przepustowości oraz parametrów technicznych infrastruktury.

60 Inwestycja w znaczący sposób podniesie jakość oraz szybkość przewozu z głównego centrum logistycznego polski wschodniej -Małaszewicz, mającej znaczenie międzykontynentalne. Planowana jest również rewitalizacja linii 31 Siedlce- Siemianówka jako priorytet dla ruchu towarowego. Wiele znaczących inwestycji toczy się na Pomorzu, Śląsku itd..

61

62 Krótka statystyka: Według danych udostępnionych przez Urząd Transportu Kolejowego, udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym w I kwartale 2016 roku wynosił 5,59% masy oraz 8,43% pracy przewozowej. W tym czasie przetransportowano 2,789 mln ton towarów co oznacza wynik o 7,77% lepszy niż w czasie od stycznia do marca 2015 roku kiedy ten wskaźnik był na poziomie 2,588 mln ton. Sama praca przewozowa wzrosła o 4,79% i osiągnęła poziom 958 169,4 tys. tono-km.

63

64 Podsumowanie: Rynek przewozów intermodalnych w Polsce jest niewielki, boryka się z wieloma złożonymi problemami, leżących w gestii rozwiązania przez zarządcę infrastruktury kolejowej, przewoźnika, przedsiębiorcę, rząd oraz obywateli. Mimo to następuje delikatny wzrost udziału w ogólnym miksie transportowym.

65 General summary: In an era of increasing cargo volume, lack of time for such carriage by shippers, increasing competition on the supply rate, increasing pollution and, congestion, the only reasonable solution is the development of intermodal transport. Shipper donating cargo to the intermodal transport can, in principle, be sure about whether its load reaches the recipient of the goods, and whether or not it is after at the border, all that will take care of the operator. Intermodal transport is the most commonly used solution in the world of international carriage of cargo transport units in house-house relationship, because only in this system, the payload can reach straight from the manufacturer to the customer. The modern approach to the transport requires a comprehensive view of the entire transport chains. We should move away from the evaluation branch of transport and look at it as comprehensive unit. This is the modern expression of the trends occurring in modern transport is intermodal transport.

66 Projekt „Problemy transportu intermodalnego w Polsce” powstał na bazie własnych prac oraz upublicznionych elektronicznie publikacji wykorzystanych wyłącznie w celu edukacyjnym. Grafiki wykorzystane w projekcie wykorzystane wyłącznie poglądowo- autor projektu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie ich w celach edukacyjnych. Autor projektu wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści wyłącznie w celach edukacyjnych.

67 Projekt powstał przy współpracy:

68 Dziękuję za uwagę! Thanks for attention! Przemysław Barszcz uczeń-technik transportu kolejowego-klasa II Technikum nr 6 w Siedlcach


Pobierz ppt "Problemy transportu intermodalnego w Polsce Przemysław Barszcz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google