Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 Program zakładał wprowadzenie w trzech szkołach dodatkowych, cyklicznych zajęć, w celu zwiększania aktywności i kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży. Program to nowa forma zajęć, które szkoły mogą prowadzić aby uwrażliwiać młodych ludzi na sprawy społeczne, które dzieją się w ich najbliższym środowisku. Podstawa Programu to zajęcia praktyczne oraz warsztaty, pozwalające pobudzać młodzież do aktywności na różnych płaszczyznach a tym samym uświadamiać młodzieży wielość możliwości oraz korzyści płynących z podejmowania aktywności społecznej.

3 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Program wprowadzony został w roku szkolnym 2015/2016 w trzech szkołach z powiatu jeleniogórskiego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze

4 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich W każdej ze szkół wytypowany został nauczyciel- opiekun, biorący udział w opracowaniu oraz w realizacji Programu. Byli to: Ewa Dzikowska Krystyna Makles Piotr Iwaniec Rola tych osób była istotna dla powodzenia programu. To oni na co dzień motywowali młodzież do aktywności i wspierali w działaniach. Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

5 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich W każdej ze szkół powstała ok. 12-osobowa grupa młodzieży, składająca się z uczniów aktywnych, zainteresowanych rozwojem i chętnych do działania. Udział w Programie - wszystkich zajęciach i wyjazdach był dla młodzieży bezpłatny.

6 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zajęcia w ramach Programu odbywały się minimum jeden raz w miesiącu i miały charakter zajęć praktycznych, dyskusji, debat, spotkań z zaproszonymi gośćmi, wizyt studyjnych. Zajęcia organizowane były zarówno w szkołach jaki i Centrum MAK

7 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Formy zajęć: 1. Warsztaty poznawcze, integracyjne, aktywizujące 1.

8 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2. Spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej

9 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 3. Warsztaty z zakresu samorządności Przewodniczący rady miasta Leszek Wrotniewski oraz Piotr Iwaniec przybliżyli uczestnikom zasady funkcjonowania Rady Miasta. Zorganizowaliśmy również symulowaną sesję rady, aby młodzież mogła samo doświadczyć mocy argumentów podczas próby przeforsowania własnych inicjatyw.

10 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 4. Wyjazd studyjny do Wrocławia: - Pracownia Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” - spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Semper Avanti - spotkanie z przedstawicielem Instytutu Edukacji Społecznej - spotkanie z młodzieżą z Młodzieżowego Centrum Postaw Prospołecznych „Moje Miejsce”

11 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 5. Inicjatywy własne młodzieży: - Trochę wolontariatu pokazać światu - Mania Grania – Klub Miłośników Gier Różnych

12 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich W każdej ze szkół odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni biznesmeni, seniorzy docierali do szkół i dzielili się swoim doświadczeniem. Ważnym elementem była również aktywności społeczna w szkole i poza nią. Najczęściej był to wolontariat podczas różnych wydarzeń (społecznych, kulturalnych, sportowych)

13 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Wnioski: Program znacząco pobudził aktywność młodych osób, Program jest możliwy do zrealizowania przy minimalnym zaangażowaniu środków finansowych, Kluczowa jest rola nauczyciela/opiekuna, Należy poświęcić więcej czasu na integrację młodzieży, Program powinien być różnorodny (samorządność, wolontariat, prawa człowieka, prawa zwierząt, kultura, sport itd…), Większość partnerów zaproszonych do współpracy zgodziła się od razu i bez kosztowo wspierał realizację,

14 Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zapraszamy do współpracy – chętnie pomożemy w przygotowaniu i wdrożeniu programu w waszych szkołach. Fundacja Obrazy Bez Granic Tel: 501 411 199 obrazybezgranic@gmail.com


Pobierz ppt "SZKOLNY PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google