Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ideą projektu jest polepszanie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans w dostępie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym jak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ideą projektu jest polepszanie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans w dostępie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym jak."— Zapis prezentacji:

1

2 Ideą projektu jest polepszanie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans w dostępie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym jak i wypracowanie właściwej płaszczyzny działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

3 Beneficjenci projektu: - uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Tczewie - młodzież szkolna z: Gimnazjum Katolickiego im. Św. Królowej Jadwigi, Gimnazjum nr 1 im. gen. J.H. Dąbrowskiego, Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, Liceum Katolickiego im. Św. Królowej Jadwigi, Liceum Ekonomicznego im. ks. Janusza St. Pasierba, Ponadto: - przedstawiciele instytucji i organizacji pomocy społecznej, - przedstawiciele edukacji i szkolnictwa, - członkowie społeczności lokalnej

4 Działania projektu: I.Diagnoza zasobów i potrzeb działań antydyskryminacyjnych 1.Opracowanie, przekazanie i analiza ankiety w zakresie prowadzonych w szkołach działań edukacyjnych dotyczących antydyskryminacji, określenia możliwości i potrzeb wdrożenia do tczewskich szkół ponadpodstawowych programu szkolenia antydyskryminacyjnego. Respondenci: - Uczniowie ok. 210 os. ( 1 klasa z każdej szkoły) - Nauczyciele ok. 105 os. ( 15 pedagogów z każdej szkoły) Wnioski końcowe: Badanie jednoznacznie wykazało, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie nie są w pełni przygotowani na spotkanie z chorymi wykazują dystans, lęk, brak zaufania, odnoszą się do zaburzeń psychicznych jako zjawiska niezrozumiałego.

5 2. Seminarium „Równych szans” - zawarcie porozumień o partnerstwie pomiędzy przedstawicielami instytucji i organizacji pomocy społecznej oraz edukacji i szkolnictwa, deklarującym nawiązanie współpracy w zakresie wzajemnego wsparcia w podejmowaniu działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Działania projektu:

6 IIPrzeprowadzenie szkoleń antydyskryminacyjnych - Program szkolenia ukierunkowany był na upowszechnienie wiedzy uczniów z zakresu problematyki zaburzeń psychicznych i funkcjonowania instytucjonalnego systemu oparcia społecznego – przeprowadzono je w 4 szkołach licealnych III.Realizacja warsztatów w pracowniach umiejętności dla uczestników projektu odbyła się w trzech Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Tczewie. Uczestnicy projektu wspólnie doskonalili swoje umiejętności w następujących pracowniach: - ceramicznej, plastycznej, fotograficznej, teatralnej, decoupage, wyrobu świec, szkła artystycznego i witrażu, małej poligrafii, papieru czerpanego, florystyczno- ogrodniczej W sumie odbyło się 160 h warsztatowych. Uczestniczyło w nich ogółem 160 osób. Działania projektu:

7 Zajęcia warsztatowe

8 IV. Pilotaż stałej działalności pracowni umiejętności celem upowszechnienia osiedlowego charakteru Środowiskowych Domów Samopomocy jako miejsca twórczej pracy dla społeczności lokalnej, a nie tylko dla osób chorych. Spotkania mają ponadto inspirować tworzenie sieci wolontariatu na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania projektu:

9 Dziękuję uczestnikom projektu za wspólne pokonywanie drogi i dążenie do celu, gdzie słowa „Każdy inny – wszyscy równi” nabierają pełnego znaczenia. Julita Jakubowska „Każdy inny – wszyscy równi” Rozwój wolontariatu Przełamanie stereotypów Zawarcie partnerstwa Edukacja antydyskryminacyjna Dobre praktyki Aktywizacja Integracja


Pobierz ppt "Ideą projektu jest polepszanie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans w dostępie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym jak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google