Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wkład III sektora w polską edukację po 1989 roku Raport obywatelski Podsumujmy razem debaty o oświacie Warszawa, 20 czerwca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wkład III sektora w polską edukację po 1989 roku Raport obywatelski Podsumujmy razem debaty o oświacie Warszawa, 20 czerwca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Wkład III sektora w polską edukację po 1989 roku Raport obywatelski Podsumujmy razem debaty o oświacie Warszawa, 20 czerwca 2016 r.

2 Jak działają obecnie eduNGO

3 Edukacyjne NGO Zestaw sześciu głównych dziedzin, w których działa sektor pozarządowy w Polsce, od lat nie ulega zmianie. Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor; 2015-12-29,

4 Edukacyjne NGO Odsetek organizacji zajmujących się edukacją i wychowaniem Organizacje z innych branż, a zwłaszcza „kulturalne” i „sportowe”, coraz chętniej wkraczają w obszar edukacji i wychowania. W efekcie już ponad połowa (53%) stowarzyszeń i fundacji ma w orbicie swoich zainteresowań te kwestie. To znacznie więcej (o 9 pkt. procentowych) niż trzy lata temu. Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor 2015-12-30,

5 Pola działania edukacyjnych NGO Piotr Adamiak, zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor, 2016-05-04,

6 Wiek i zasięg terytorialny edukacyjnych NGO Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor 2015-12-29,

7 Jak działały eduNGO po 1989

8 W jakich rolach NGO są obecne w oświacie Organy prowadzące szkoły i przedszkola Wprowadzają nowe tematy i/lub wzbogacają ofertę szkoły Wspierają wprowadzanie innowacji - metod nauczania/doskonalenie n-li Wspierają uczniów i rodziny – stypendia, pomoc psychologiczna, profilaktyka, współpraca rodziców Organizują nauczycieli Prowadzą lobbing i rzecznictwo w sprawach oświaty Wspierają konkretne placówki

9 NGO jako organy prowadzące szkoły i przedszkola W miastach – od początku lat 90-tych XX wieku: -organizacje prowadzące pojedyncze placówki lub zespoły -organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym Na wsi – od końca lat 90-tych XX wieku: -lokalne stowarzyszenia ratujące małe szkoły przed likwidacją -lokalne organizacje zakładające małe przedszkola -regionalne lub ogólnopolskie organizacje miejskie prowadzące szkoły i przedszkola

10 Wprowadzają nowe zagadnienia i/lub wzbogacają ofertę szkoły edukację obywatelską edukację przyrodniczą, ekologiczną i dla zrównoważonego rozwoju edukację ekonomiczną i z zakresu przedsiębiorczości edukację zdrowotną i seksualną edukację globalną, europejską i z zakresu praw człowieka edukację cyfrową wolontariat ….

11 Wspierają wprowadzanie innowacyjnych metod i prowadzą doskonalenie n-li metoda projektu ocenianie kształtujące debaty wsparcie samorządności uczniowskiej drama pedagogika zabawy ….

12 Wspierają uczniów i ich rodziny – stypendia, pomoc psychologiczna, profilaktyka krajowe i lokalne systemy stypendialne programy profilaktyki uzależnień programy przeciwdziałania przemocy organizacje rodziców dzieci z niepełnosprawnościami ogólnopolskie organizacje rodziców …..

13 Organizują nauczycieli Stowarzyszenia nauczycielskie: przedmiotowców n-li wdrażających jakąś koncepcję pedagogiczną czy model szkoły sprawujących określoną funkcję Rola: integracja środowiska dzielenie się wiedzą i doświadczeniami lobbing np. w sprawie kształcenia n-li

14 Prowadzą lobbing i rzecznictwo w sprawach oświaty Na przykład: w sprawie realizacji praw dzieci z niepełnosprawnościami w sprawie małych przedszkoli w sprawie małych szkół w sprawie roli rodziców w szkole i przedszkolu Działania: Informowanie o potrzebach Konsultowanie aktów prawnych Wypracowanie propozycji zmian prawnych

15 Wspierają konkretne placówki Stowarzyszenia rodziców i nauczycieli Lokalne fundacje Działania: zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia projekty edukacyjne i wychowawcze partnerstwo z lokalnymi firmami, instytucjami …

16 Ze strony władz oświatowych Zapisy w wymaganiach wobec szkół: współpraca ze środowiskiem lokalnym dla obopólnych korzyści Konsultowanie z NGO projektów aktów prawnych Konkursy grantowe dla NGO Wsparcie stowarzyszeń nauczycielskich - CODN Wsparcie współdziałania szkół z NGO np. konkurs „Otwarta Szkoła – projekty na rzecz promowania lokalnych inicjatyw społecznych”

17 Co dalej? Partnerstwo z MEN w konsultacjach społecznych? Konsultacje projektów aktów prawnych MEN? Konkursy grantowe MEN? Zmiany w prawie regulującym obecność NGO w szkole? …


Pobierz ppt "Wkład III sektora w polską edukację po 1989 roku Raport obywatelski Podsumujmy razem debaty o oświacie Warszawa, 20 czerwca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google