Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80"— Zapis prezentacji:

1 BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80 E-mail: kancelaria@businesslex.pl kancelaria@businesslex.plkancelaria@businesslex.pl WWW: www.businesslex.pl www.businesslex.pl BUSINESS EXPERT

2 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Września– 21 czerwca 2006 r. Temat wykładu: Dopłaty do cen i stawek opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjną Prowadzący: Łukasz Ciszewski

3 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX PODSTAWA PRAWNA Art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu.

4 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Podstawowe zasady uchwalania dopłat Rada gminy ma pełną swobodę podjęcia decyzji o uchwaleniu dopłaty i jej wysokości Rada gminy ma pełną swobodę podjęcia decyzji o uchwaleniu dopłaty i jej wysokości W sensie podmiotowym obowiązuje zasada równego traktowania odbiorców, w ramach konkretnej grupy taryfowej, co oznacza, iż rada gminy może przyznać dopłatę jednej, kilku lub wszystkim grupom taryfowym, nie może natomiast stosować innego klucza doboru osób uprawnionych W sensie podmiotowym obowiązuje zasada równego traktowania odbiorców, w ramach konkretnej grupy taryfowej, co oznacza, iż rada gminy może przyznać dopłatę jednej, kilku lub wszystkim grupom taryfowym, nie może natomiast stosować innego klucza doboru osób uprawnionych Dopłata może dotyczyć wszystkich lub wybranych cen i stawek opłat z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawartych w taryfach Dopłata może dotyczyć wszystkich lub wybranych cen i stawek opłat z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawartych w taryfach Dopłaty dla różnych grup taryfowych mogą mieć różną wysokość i mogą być przeznaczone na pokrycie innych kosztów usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez przedsiębiorstwo Dopłaty dla różnych grup taryfowych mogą mieć różną wysokość i mogą być przeznaczone na pokrycie innych kosztów usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez przedsiębiorstwo

5 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Procedura uchwalania dopłat Procedura uchwalania dopłat ma charakter autonomiczny w stosunku do decyzji rady w zakresie zatwierdzenia taryf Procedura uchwalania dopłat ma charakter autonomiczny w stosunku do decyzji rady w zakresie zatwierdzenia taryf Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przygotowując wniosek taryfowy, w przygotowywanej kalkulacji nie uwzględnia dopłat, nawet jeśliby rada gminy wyprzedzająco uchwaliła dopłatę i jej wartość jest znana w momencie sporządzania wniosku taryfowego Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przygotowując wniosek taryfowy, w przygotowywanej kalkulacji nie uwzględnia dopłat, nawet jeśliby rada gminy wyprzedzająco uchwaliła dopłatę i jej wartość jest znana w momencie sporządzania wniosku taryfowego Dopłata może obejmować cały rok taryfowy albo jego część Dopłata może obejmować cały rok taryfowy albo jego część Dopłata może zostać uchwalona nie tylko w sytuacji złożenia wniosku taryfowego zgodnie z art. 24 ust 2 ustawy, ale również w razie : wejścia taryf w życie na podstawie art. 24 ust 8 ustawy, przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zgodnie z art. 24 ust 9a – 9c ustawy oraz w razie ustalenia cen i stawek opłat przez organy gminy zgodnie z art. 24a ustawy Dopłata może zostać uchwalona nie tylko w sytuacji złożenia wniosku taryfowego zgodnie z art. 24 ust 2 ustawy, ale również w razie : wejścia taryf w życie na podstawie art. 24 ust 8 ustawy, przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zgodnie z art. 24 ust 9a – 9c ustawy oraz w razie ustalenia cen i stawek opłat przez organy gminy zgodnie z art. 24a ustawy

6 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Konsekwencje podatkowe Podatek dochodowy od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do dnia 31 grudnia 2006 r. wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Po tej dacie dopłata otrzymana przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, jako forma uiszczenia przez gminę za odbiorcę części jego zobowiązania, zgodnie z ogólnymi zasadami, zostanie zaliczona do przychodu przedsiębiorstwa, powiększając w konsekwencji podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podatek VAT Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług otrzymane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dopłaty należy traktować jako kwoty brutto (z zawartym w nich podatkiem od towarów i usług według właściwych stawek podatkowych)


Pobierz ppt "BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80"

Podobne prezentacje


Reklamy Google