Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Łucka 11 00-842 Warszawa tel. (022) 656 38 00

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Łucka 11 00-842 Warszawa tel. (022) 656 38 00"— Zapis prezentacji:

1 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Łucka 11 00-842 Warszawa tel. (022) 656 38 00 e-mail: cke@cke.edu.pl cke@cke.edu.pl www.cke.edu.pl

2 2 Centralny Egzamin Wstępny (CEW) Wykorzystanie zestawów egzaminacyjnych do matury w terminie czerwcowym do rekrutacji kandydatów ze „starą maturą” Opracowała: Katarzyna Lisowska

3 3 Porozumienie CKE - Uczelnie Przedmiotem porozumienia jest przygotowanie, wydrukowanie i dostarczenie przez CKE do uczelni materiałów egzaminacyjnych, które posłużą przeprowadzeniu Centralnych Egzaminów Wstępnych w 2008 roku. Harmonogram przeprowadzenia CEW jest zgodny z terminami realizacji przez CKE dodatkowego egzaminu maturalnego w czerwcu 2008 roku. Cel porozumienia - zrównanie poziomu egzaminów wstępnych dla kandydatów ze starą maturą z poziomem egzaminu maturalnego.

4 4 Porozumienie CKE - Uczelnie CEW jest egzaminem równoważnym z egzaminem maturalnym; na jego podstawie zostaną sprawdzone wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych z danego przedmiotu. Jeśli porozumienie podpiszą różne szkoły wyższe, przyszli studenci nie będą musieli zdawać kilka razy egzaminów z tych samych przedmiotów w różnych uczelniach. Kandydat będzie mógł wykorzystać wynik raz zdanego egzaminu w innych uczelniach, które podpisały porozumienie z CKE.

5 5 Terminy sesji czerwcowej 2007 datagodz. 9.00 poziom podstawowy albo rozszerzony godz. 14.00 poziom podstawowy albo rozszerzony 6.06język polskihistoria sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu 9.06wiedza o społeczeństwiehistoria 10.06język angielskiinne języki obce 11.06matematykafizyka i astronomia 12.06biologiachemia 13.06geografiainformatyka, język łaciński i kultura antyczna

6 6 Czas trwania egzaminu PRZEDMIOTY ARKUSZE CZAS (min) język polski poziom podstawowy 170 poziom rozszerzony 180 języki obce nowożytne poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony część I 120 część II 70 informatyka część I 90 część II 150 język łacińskipoziom rozszerzony 180 historia, historia muzyki historia sztuki wiedza o tańcu wiedza o społeczeństwie matematyka poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony 180 biologia, chemia, fizyka i astronomia geografia poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony 150

7 7 Załącznik do Porozumienia Przedmiot Poziom zdawania Liczba zdających (arkuszy) w podziale na sale egzaminacyjne Liczba płyt CD w podziale na sale egzaminacyjne Miejsce dostarczenia arkuszy Imię i nazwisko oraz stopień naukowy osoby odpowie- dzialnej za odbiór materiałów z danego przedmiotu Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za ocenianie prac, która weźmie udział w szkoleniu organizowanym w CKE (pracownik uczelni lub egzaminator OKE)

8 8 Procedury / Zadania Zadania osoby uprawnionej do odbioru materiałów egzaminacyjnych Procedura przebiegu pisemnego egzaminu wstępnego na wyższą uczelnię Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego pisemny egzamin wstępny na uczelnię Zadania członków zespołu nadzorującego pisemny egzamin wstępny na uczelnię

9 9 Sprawdzanie i ocenianie Po zakończeniu egzaminów z poszczególnych przedmiotów CKE przekaże Uczelniom w ustalonym terminie materiały niezbędne do sprawdzenia prac dla osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i ocenę prac.

10 10 Komunikat o materiałach i przyborach Każdy kandydat powinien posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań. Kandydat może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali (np. słowników). Kandydat może korzystać z własnych przyborów i urządzeń wymienionych w komunikacie (np. kalkulatora, ołówka, gumki, linijki).


Pobierz ppt "CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Łucka 11 00-842 Warszawa tel. (022) 656 38 00"

Podobne prezentacje


Reklamy Google