Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY JEST FORMĄ OCENY POZIOMU WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, SPRAWDZA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE SĄ OKREŚLONE W STANDARDACH WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY JEST FORMĄ OCENY POZIOMU WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, SPRAWDZA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE SĄ OKREŚLONE W STANDARDACH WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY JEST FORMĄ OCENY POZIOMU WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, SPRAWDZA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE SĄ OKREŚLONE W STANDARDACH WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

2  PRZEPROWADZANY JEDEN RAZ W ROKU, W OKRESIE OD MAJA DO WRZEŚNIA W OKRESIE OD MAJA DO WRZEŚNIA  DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników  SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI – USTNEJ I PISEMNEJ  WYNIK W SKALI PROCENTOWEJ  WYNIK MA WPŁYW NA ZDANIE EGZAMINU I OTRZYMANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI EGZAMIN MATURALNY

3 USTNY, oceniany w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne PISEMNY, oceniany przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji

4 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY DODATKOWE EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ PISEMNA ZDAWANE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM  język polski  język obcy nowożytny  matematyka ZDAWANE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LUB ROZSZERZONYM nie więcej niż 6 przedmiotów dodatkowych

5 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY DODATKOWE EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ USTNA język polski – zdawany na jednym poziomie język obcy nowożytny – zdawany na jednym poziomie język obcy nowożytny – inny niż język wybrany jako obowiązkowy zdawany na jednym poziomie

6 Biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii Historii, historii muzyki, historii sztuki Informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej języka mniejszości narodowej języka obcego nowożytnego (1 lub więcej) języka polskiego, języka regionalnego Matematyki, wiedzy o społeczeństwie wiedzy o tańcu. nie więcej niż 6 przedmiotów EGZAMIN MATURALNY Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻE BYĆ ZDAWANY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LUB ROZSZERZONYM Z:

7 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNACZĘŚĆ PISEMNA  zalicza co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych  zalicza co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na wybranym poziomie z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY JEST FORMĄ OCENY POZIOMU WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, SPRAWDZA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE SĄ OKREŚLONE W STANDARDACH WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google