Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. Podstawowe informacje Ogólnopolski program Od 01.09.2014r. do 31.10.2014r. 5 edycja „Czytamy i odkrywamy” Wykorzystanie technologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. Podstawowe informacje Ogólnopolski program Od 01.09.2014r. do 31.10.2014r. 5 edycja „Czytamy i odkrywamy” Wykorzystanie technologii."— Zapis prezentacji:

1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2 Podstawowe informacje Ogólnopolski program Od 01.09.2014r. do 31.10.2014r. 5 edycja „Czytamy i odkrywamy” Wykorzystanie technologii TIK w nauczaniu i uczeniu się Samodzielne i krytyczne myślenie Prawidłowe korzystanie ze źródeł W szkole i na platformie

3 Zespół 2.0: Dyrektor + moderator Szkolny koordynator Nauczyciele prowadzący moderator uczniowie

4 Dyrektor i cele: Analiza potrzeb Wprowadzenie lub udoskonalenie TIK w szkole 11 propozycji – tylko 1 Planowanie do 12.12.2014 I semestr Realizacja do 12.05.2015 II semestr + Opisy na platformie

5 1. Nasz pomysł na e-szkołę – opracowanie i wdrożenie planu funkcjonowania e-szkoły, stworzenie przejrzystego grafiku używania sprzętu, zadbanie o formy motywowania i wspierania nauczycieli wykorzystujących TIK. 2. Nasi e-nauczyciele – zorganizowanie wsparcia dla nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach. 3. Szkoła z Wi-Fi – zainstalowanie w szkole dostępnej dla wszystkich sieci bezprzewodowej Wi-Fi. 4. Szkoła w sieci – założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i jej zastosowanie w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami. 5. Szkoła na platformie – wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, miejsca w sieci, gdzie gromadzone są i udostępniane szkolne materiały edukacyjne. 6. Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy. 7. Komputery po lekcjach – udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami. 8. Zapraszamy inne szkoły – zorganizowanie międzyszkolnej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń (otwarte spotkanie dla innych szkół, wspólna praca nauczycieli z różnych szkół nad materiałami edukacyjnymi, lekcje otwarte dla uczniów, nauczycieli i rodziców z innych szkół). 9. Spacer edukacyjny TIK – wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii na lekcjach różnych przedmiotów, ale także podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych. 10. Szkoła otwartych zasobów – zadbanie o to, by cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych. 11. Rodzice z Klasą – podjęcie współpracy z rodzicami w zakresie tworzenia dobrego klimatu do nauki z wykorzystaniem nowych technologii, nie tylko w szkole, ale i poza nią.

6 Koordynator i cele: Monitoruje działania zespołu Pilnuje terminów Dba o przepływ informacji Organizuje wydarzenia ogólnoszkolne: 1.Spotkanie otwierające 2.Debata szkolna – Kodeks 2.0 3.Szkolny festiwal (ostateczny Kodeks i prezentacja osiągnięć) 4.Spotkanie podsumowujące

7 Kodeks 2.0 Zbiór zasad korzystania z TIK w szkole Ostateczna wersja pod koniec roku szkolnego Ucz i ucz się z TIK! Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Nie kradnij i nie daj się okraść! Komunikujmy się! Bądź bezpieczny w sieci! Komputery pod ręką! Nauczcie tego dorosłych!

8 Nauczyciele i cele: Realizacja wybranych zadań Dodawanie na czas opisów na platformę Uwzględnianie uwag moderatorów! Korzystanie z TIK w pracy z uczniami m.in. poznanie nowych aplikacji, wartościowych stron itd. Tworzenie wew. Klasowego Kodeksu Realizacja 2 zadań I semestr Realizacja 3 zadań III semestr platforma ≠ blog

9 Zaliczenie: Do 30.06.2015r. czas na wszystkie poprawki na platformie (opisy na platformie) Sierpień – decyzja moderatorów Koniec sierpnia – wysłanie dyplomów i certyfikatów KAŻDY MUSI ZALICZYĆ ZADANIA

10 Zaplecze szkoły: Komputery szkolne stacjonarne + laptopy Drukarki / gilotyny Zewnętrzny monitoring Aparat Skaner - drukarka Mikrofon i system nagłaśniający 2 Rzutniki + 2 ekrany w sali gimnastycznej Radioodtwarzacze

11 Zaplecze organizacyjne: Internetowa platforma Szkoły z Klasą 2.0 Platforma blogów Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkolenia, warsztaty i konferencje Pomoc moderatorów

12 „Czytamy i odkrywamy” Czytanie ze zrozumieniem Propagowanie czytania Myślenie krytyczne, kreatywność, innowacyjne metody pracy z uczniami „Szkoły czytania” listopad (wydarzenia promujące czytelnictwo)

13 Kurs Internetowy „Intel Przyszłym naukowcom” Darmowy kurs e-learning (matematyczno-przyrodniczy) W ramach Szkoły z klasą 2.0 Link: http://www.ceo.org.pl/kurs- odkrywanie/

14 Blog: Grupowe lub jednoosobowe Możliwe są TYLKO dwa blogi: nauczyciel – uczniowie, uczniowie – uczniowie, nauczyciel – nauczyciel Nie ma wpływu na uzyskanie certyfikatu! Założenie możliwe będzie od października Dyplomy dla aktywnych uczniów i nauczycieli

15 Odznaki blogowe: BLOG Z KLASĄ – odznaka dla najaktywniejszych blogujących uczniów, UCZĘ Z KLASĄ – odznaka dla najaktywniejszych blogujących nauczycieli, LUBIĘ/LUBIMY KOMENTOWAĆ – odznaka dla uczniów i nauczycieli, którzy aktywnie komentują blogi innych uczestników. W trakcie roku szkolnego Organizatorzy mogą wprowadzić odznaki specjalne.

16 Koniec: Certyfikat Szkoły z Klasą 2.0 Dyplomy dla zespołu Wyróżnienia ( Dobra praktyka, Szkoła ekspercka, odznaki blogowe) Bycie inspiracją dla innych – opisy są publiczne! Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0 w CNK w Warszawie

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


Pobierz ppt "? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. Podstawowe informacje Ogólnopolski program Od 01.09.2014r. do 31.10.2014r. 5 edycja „Czytamy i odkrywamy” Wykorzystanie technologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google