Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (PROJEKT)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (PROJEKT)"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (PROJEKT)

2 PRZYDZIAŁ GODZIN (ORGAN PROWADZ Ą CY) R ODZAJ ZAJĘĆ R OK SZKOLNY 2015/2016 R OK SZKOLNY 2016/2017 Czas oddziałów (8.h x 6 oddz. x 5 dni) Razem: 240 h. 6l. (7h.x2 oddz. x 5 dni)=70 h. 3-5l. (8h.x4 oddz. x 5 dni)=160 h. Razem: 230 h. Logopeda (L)12 h. (2.h x 6 oddz.) Terapia pedagogiczna (TP)12 h.(2.h x 6 oddz.) Angielski (A)6 h. (1.h x 6 oddz.) Zajęcia rozwijające (ZR)12 h. (2.h x 6 oddz.) Zniżka dyrektora20 Razem:302 h.292 h.

3 PODZIAŁ GODZIN Rok szkolny 2015/2016Rok szkolny 2016/2017 6.00-17.00 (11 h. dziennie) 302 godz. ogółem Gr. I 8.00 – 15.00 – 7 h. – 35 h. tygod. Gr. II 7.30 – 15.00 – 7,5 h. – 37,5 h. Gr. III 7.00 – 16.00 – 9 h. – 45 h. Gr. IV 8.00 – 17.00 – 9 h. – 45 h. Gr. V 7.00 – 16.00 – 9 h. – 45 h. Gr. VI 6.00 - 16.00 – 10 h. – 50 h. Razem godz. w grupie: 255 h. Zniżka dyr. - 20 h. (razem 275 h.) Zajęcia dodatkowe – 27 h.Zajęcia dodatkowe – 17 h. (-10 h) L - logopedia - 10 h.L - logopedia - 5 h. (-5 h.) TP – terapia pedagogiczna – 5 godz.TP – terapia pedagogiczna – 2 godz. (- 3 h.) ZR – zajęcia rozwijające (rytmika) 5 godz. ZR – zajęcia rozwijające (Zippi gr. V i VI) – 2,5 godz. ZR – zajęcia rozwijające (Zippi 2 gr.) – 0 godz. (-2,5 h.) Angielski – 4,5 godz.Angielski – 5 godz. (obowiązek) Religia na życzenie rodziców ?.... Razem: 302 godz.Razem: 292 godz.

4 PROPOZYCJA NOWYCH GODZIN R OK SZKOLNY 2016/2017 6.30-16.30 (10 h. dziennie) 292 h. ogółem Gr. I 8.00 – 15.00 – 7 h. – 35 h. tygod. Gr. II 7.30 – 15.00 – 7,5 h. – 37,5 h. Gr. III 7.30 – 16.30 – 9 h. – 45 h. Gr. IV 8.00 – 16.00 – 8h. – 40 h. Gr. V 7.00 – 16.00 – 9 h. – 45 h. Gr. VI 6.30 - 16.00 – 9,5 h. – 47,5 h. Razem w grupie: 250 h. Zniżka dyr. - 20 h. Zajęcia dodatkowe – 22 h. L - logopedia - 8 h. (wzrost o 3 h.) TP – terapia pedagogiczna – 2 h. ZR – zajęcia rozwijające (rytmika) 5 h. ZR – zajęcia rozwijające (Zippi 2 gr.) – 2 h. (wzrost o 2 h). Angielski – 5 h. Religia na życzenie rodziców ?.... Razem: 292 h.

5 OBENO Ś C DZIECI NA POSZCZEGÓLNYCH GODZINACH (wg deklaracji na rok szkolny 2016/2017 C ZAS POBYTU IIIIIIIVVVIR AZEM OD 6.001 010103 O D 6.303 0312110 OD 7.005 681612754 OD 8.0018 20149101283 DO 15.0010 13783142 DO 16.0015 12141118 88 DO 16.301 1473117 DO 17.001 010103 (2 RODZINY )

6 WYNIKI MONITORINGU PRZYPROWADZNIA I ODBIERANIA DZIECI W M-CU MARZEC 2016 w godz. 6.00 – 6.30w godz. 16.30 - 17.00 Ilo ść dni - 0Ilo ść dni - 9 Ilo ść dzieci - 0Ilo ść dzieci – max. 4 Pierwsze dziecko – 6.35

7 KOSZTY UTRZYMANIA W PORÓWNANIU Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI Wydatki bie żą ce* na 1 dziecko w przedszkolach

8 Podsumowanie Argumenty przemawiaj ą ce za skróceniem godzin pracy przedszkola: skrócenie godzin pozwoli na utrzymanie godzin logopedii, pomocy psychologiczno- pedagogicznej na tym samym lub zbli ż onym poziomie, w przeciwnym razie godzin na te zaj ę cia b ę dzie mniej, efektywne wykorzystanie godzin pracy przez nauczyciela (oczekiwanie na dzieci do godz. 6.30 brak dzieci, od 16.30 2-3 dz.), zwi ę kszenie poczucia bezpiecze ń stwa dzieci – mniej ł ą czenia grup w godz. rannych i popołudniowych, oszcz ę dno ś ci w kosztach utrzymania przedszkola (np. opłaty za wod ę, energi ę elektryczn ą – przedszkole w porównaniu do innych placówek ma wysokie koszty) 1 godz./dziennie; 5 godz. w tygodniu; 20 godz./m-cznie, 220 godz./rocznie, ze wzgl ę du na pozostanie w przedszkolu grup starszych (4), nast ą pi redukcja etatów obsługi, z 6 osób na stanowisku wo ź nej pozostan ą 4 osoby, 2 pracowników b ę dzie obsługiwało 2 sale, w przypadku dy ż uru popołudniowego - 1 wo ź na pracuj ą ca do 17.00 (sprz ą tanie szatni, hollu) nie jest na ś niadaniu, pozostaje wtedy 3 pracowników na 6 sal.


Pobierz ppt "ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (PROJEKT)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google