Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część III."— Zapis prezentacji:

1 1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część III

2 2 Program konferencji Część I Przygotowanie sesji egzaminacyjnej 2008/2009 Egzamin gimnazjalny z języków obcych nowożytnych E-learning na platformie edukacyjnej OKE Część II i III Wykorzystanie wyników egzaminów dla doskonalenia jakości kształcenia Część IV Edukacyjna wartość dodana i jej wykorzystanie do kierowania rozwojem szkoły

3 3 Wykorzystanie wyników egzaminów (sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego) w roku szkolnym 2007/2008 dla doskonalenia jakości kształcenia

4 4 Raporty na stronach Raporty na stronach Wyniki szkół na stronie Obsługa internetowa egzaminów OBIEG Zakładka / Materiały: – indywidualne wyniki uczniów – zestawienia wyników w szkołach – statystyki – pliki programu MS Excel. Wyniki egzaminów – źródła danych

5 5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Opracowanie: dr Maria Krystyna Szmigel Zapraszamy do lektury !

6 6 Treściowe znaczenie wyników ucznia i szkoły Drukowany materiał Zakładka Wyniki szkół na stronie CKE Strona wynikiegzaminow.pl

7 7 Osiągnięcia uczniów klas III gimnazjalnych w roku 2008

8 8 Na stronie Gimnazjum 2008

9 9 9 Liczba punktów do uzyskania za każdy ze sprawdzanych standardów Numery zadań w arkuszach egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tekstów kultury 25 50% 100% 1-20, 25, 26, 27, 28, 29 Tworzenie własnego tekstu25 50% 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Stosowanie terminów, pojęć i procedur… 1530% 100% 1, 2, 7, 9, 11, 19, 28, 31, 33 Wyszukiwanie i stosowanie informacji 1224% 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 21, 22, 29 Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności % 10, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 30 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności… 816% 26, 32 Koncepcja egzaminu gimnazjalnego w 2008 r. zapisana w planie testu

10 10 Osiągnięcia uczniów Część HUM. Część MAT. PRZYR. Opis 64,2%54,1% Suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania przez nich x 100 Średnia punktów 30,7527,07 Suma punktów uzyskana przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę uczniów Miary tendencji centralnej Modalna 3821 Najczęstszy wynik Mediana 3226 Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego malejąco (50% uczniów ma wynik niższy) Podstawowe miary statystyczne egzaminu gimnazjalnego 2008

11 11 Osiągnięcia uczniów klas III gimnazjalnych według sprawdzanych umiejętności w roku 2008 w procentach uzyskanych punktów Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Część humanistyczna

12 12 Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Rozkłady wyników obu części egzaminu gimnazjalnego Średnia = 30,75; Odchylenie standardowe = 9,84 Średnia = 27, 07; Odchylenie standardowe = 10,65

13 13 Wyniki uczniów w trzech grupach (wyniki niskie, średnie i wysokie) w części humanistycznej Tworzenie własnego tekstu Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu

14 14 Wyniki uczniów w trzech grupach (wyniki niskie, średnie i wysokie) w części matematyczno-przyrodniczej I.Umiejętnie stosowanie terminów… II.Wyszukiwanie i stosowanie informacji III.Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności… IV.Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

15 15 Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Stosowanie terminów, pojęć i procedur… Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności... Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności… lubelskie małopolskie podkarpackie Polska Osiągnięcia uczniów według sprawdzanych umiejętności w procentach sprawdzanych punktów

16 16 Wyniki indywidualne uczniów znormalizowane w skali standardowej dziewiątki (2008 rok) Stanin Procent ogółu uczniów Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza 1 40 do 120 do do 1711 do do 2214 do do 2818 do do 3423 do do 3830 do do 4237 do do 4543 do do 5047 do 50

17 17 Tabela 15. Łatwość sprawdzanych umiejętności a wynik ucznia w skali standardowej dziewiątki Stopień skali (Stanin)/ procent populacji Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Stosowanie terminów, pojęć i procedur… Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności... Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności … 1 (4%) (7%) (12%) (17%) (20%) (17%) (12%) (7%) (4%) Różnica między osiągnięciami uczniów z 9.(najwyższy) i 1.(najniższy) stanina Wyniki uczniów w skali znormalizowanej dziewiątki w roku 2008

18 18 Wyniki szkół w skali znormalizowanej dziewiątki w roku 2008 StaninGHGMP Ogółem (dla OKE w Krakowie) 14,0 do 18,47,0 do 15,2 24,06 do 45,75 218,5 do 25,215,3 do 21,845,76 do 50,94 325,3 do 27,623,9 do 23,850,95 do 54,06 427,7 do 29,523,9 do 25,554,07 do 57,08 529,6 do 31,325,6 do 27,357,09 do 59,65 631,4 do 33,127,4 do 29,259,66 do 62,65 733,2 do 35,329,3 do 32,062,66 do 65,84 835,4 do 39,232,1 do 37,965,85 do 73,23 939,3 do 46,838,0 do 47,973,24 do 90,15 Gdzie jest nasza szkoła?

19 19 Sprawdzamy rozkład wyników uczniów w szkole/ klasach wynikiegzaminow.pl

20 20 Porównujemy średnie wyniki w szkole z wynikami krajowymi

21 21 Porównujemy pozycję szkoły z innymi szkołami w Polsce

22 22 Powrót w serwisie OBIEG do diagnozy na wejściu 1.Instrukcja, wyjaśniająca wprowadzanie danych 2.Wybór sesji egzaminacyjnej 3.Ręczne wprowadzanie danych Uczniów znajdujących się w bazie wyników Uczniów spoza bazy

23 23 Uczeń ma automatycznie wpisany wynik Wynik ucznia zostaje wprowadzony ręcznie

24 24 Statystyki egzaminacyjne szkoły i klas

25 25 Diagnoza szkoły na wejściu w skali standardowej dziewiątki Diagramy udziału procentowego uczniów w szkole z wynikiem: 1. Niskim (staniny 1-3) 2. Średnim(staniny 4-6) 3. Wysokim(staniny 7-9)

26 26 Refleksyjny praktyk w szkole stara się, żeby analiza wyników przeprowadzana przez szkołę nie była tylko opisem stanu, a interpretacją, dającą się przełożyć na dydaktykę, w interpretacjach nie ucieka w usprawiedliwienia, szukając „winnych” w uwarunkowaniach środowiskowych i organizacyjnych, zastanawia się nad tym, jak metody pracy wpływają na wynik egzaminu.


Pobierz ppt "1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google