Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część III."— Zapis prezentacji:

1 1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część III

2 2 Program konferencji Część I Przygotowanie sesji egzaminacyjnej 2008/2009 Egzamin gimnazjalny z języków obcych nowożytnych E-learning na platformie edukacyjnej OKE Część II i III Wykorzystanie wyników egzaminów dla doskonalenia jakości kształcenia Część IV Edukacyjna wartość dodana i jej wykorzystanie do kierowania rozwojem szkoły

3 3 Wykorzystanie wyników egzaminów (sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego) w roku szkolnym 2007/2008 dla doskonalenia jakości kształcenia

4 4 Raporty na stronach www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl Raporty na stronach www.oke.krakow.plwww.oke.krakow.pl Wyniki szkół na stronie www.wynikiegzaminow.pl Obsługa internetowa egzaminów OBIEG Zakładka / Materiały: – indywidualne wyniki uczniów – zestawienia wyników w szkołach – statystyki – pliki programu MS Excel. Wyniki egzaminów – źródła danych

5 5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Opracowanie: dr Maria Krystyna Szmigel Zapraszamy do lektury !

6 6 Treściowe znaczenie wyników ucznia i szkoły Drukowany materiał Zakładka Wyniki szkół na stronie CKE www.cke.edu.pl Strona wynikiegzaminow.pl

7 7 Osiągnięcia uczniów klas III gimnazjalnych w roku 2008

8 8 Na stronie www.oke.krakow.pl Gimnazjum 2008

9 9 9 Liczba punktów do uzyskania za każdy ze sprawdzanych standardów Numery zadań w arkuszach egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tekstów kultury 25 50% 100% 1-20, 25, 26, 27, 28, 29 Tworzenie własnego tekstu25 50% 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32 Stosowanie terminów, pojęć i procedur… 1530% 100% 1, 2, 7, 9, 11, 19, 28, 31, 33 Wyszukiwanie i stosowanie informacji 1224% 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 21, 22, 29 Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności... 1530% 10, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 30 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności… 816% 26, 32 Koncepcja egzaminu gimnazjalnego w 2008 r. zapisana w planie testu

10 10 Osiągnięcia uczniów Część HUM. Część MAT. PRZYR. Opis 64,2%54,1% Suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę punktów możliwą do uzyskania przez nich x 100 Średnia punktów 30,7527,07 Suma punktów uzyskana przez wszystkich uczniów podzielona przez liczbę uczniów Miary tendencji centralnej Modalna 3821 Najczęstszy wynik Mediana 3226 Wynik środkowego ucznia rozkładu uporządkowanego malejąco (50% uczniów ma wynik niższy) Podstawowe miary statystyczne egzaminu gimnazjalnego 2008

11 11 Osiągnięcia uczniów klas III gimnazjalnych według sprawdzanych umiejętności w roku 2008 w procentach uzyskanych punktów Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Część humanistyczna

12 12 Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Rozkłady wyników obu części egzaminu gimnazjalnego Średnia = 30,75; Odchylenie standardowe = 9,84 Średnia = 27, 07; Odchylenie standardowe = 10,65

13 13 Wyniki uczniów w trzech grupach (wyniki niskie, średnie i wysokie) w części humanistycznej Tworzenie własnego tekstu Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu

14 14 Wyniki uczniów w trzech grupach (wyniki niskie, średnie i wysokie) w części matematyczno-przyrodniczej I.Umiejętnie stosowanie terminów… II.Wyszukiwanie i stosowanie informacji III.Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności… IV.Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

15 15 Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Stosowanie terminów, pojęć i procedur… Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności... Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności… lubelskie 774950715437 małopolskie 785052735640 podkarpackie 774950725537 Polska764749715437 Osiągnięcia uczniów według sprawdzanych umiejętności w procentach sprawdzanych punktów

16 16 Wyniki indywidualne uczniów znormalizowane w skali standardowej dziewiątki (2008 rok) Stanin Procent ogółu uczniów Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza 1 40 do 120 do 10 2 713 do 1711 do 13 3 1218 do 2214 do 17 4 1723 do 2818 do 22 5 2029 do 3423 do 29 6 1735 do 3830 do 36 7 1239 do 4237 do 42 8 743 do 4543 do 46 9446 do 5047 do 50

17 17 Tabela 15. Łatwość sprawdzanych umiejętności a wynik ucznia w skali standardowej dziewiątki Stopień skali (Stanin)/ procent populacji Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Stosowanie terminów, pojęć i procedur… Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności... Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności … 1 (4%) 3551034201 2 (7%) 51101645274 3 (12%) 62182453338 4 (17%) 713134634116 5 (20%) 784947735230 6 (17%) 856162816552 7 (12%) 917177887871 8 (7%) 948189948884 9 (4%) 979297989695 Różnica między osiągnięciami uczniów z 9.(najwyższy) i 1.(najniższy) stanina 6287 647694 Wyniki uczniów w skali znormalizowanej dziewiątki w roku 2008

18 18 Wyniki szkół w skali znormalizowanej dziewiątki w roku 2008 StaninGHGMP Ogółem (dla OKE w Krakowie) 14,0 do 18,47,0 do 15,2 24,06 do 45,75 218,5 do 25,215,3 do 21,845,76 do 50,94 325,3 do 27,623,9 do 23,850,95 do 54,06 427,7 do 29,523,9 do 25,554,07 do 57,08 529,6 do 31,325,6 do 27,357,09 do 59,65 631,4 do 33,127,4 do 29,259,66 do 62,65 733,2 do 35,329,3 do 32,062,66 do 65,84 835,4 do 39,232,1 do 37,965,85 do 73,23 939,3 do 46,838,0 do 47,973,24 do 90,15 Gdzie jest nasza szkoła?

19 19 Sprawdzamy rozkład wyników uczniów w szkole/ klasach wynikiegzaminow.pl

20 20 Porównujemy średnie wyniki w szkole z wynikami krajowymi

21 21 Porównujemy pozycję szkoły z innymi szkołami w Polsce

22 22 Powrót w serwisie OBIEG do diagnozy na wejściu 1.Instrukcja, wyjaśniająca wprowadzanie danych 2.Wybór sesji egzaminacyjnej 3.Ręczne wprowadzanie danych Uczniów znajdujących się w bazie wyników Uczniów spoza bazy

23 23 Uczeń ma automatycznie wpisany wynik Wynik ucznia zostaje wprowadzony ręcznie

24 24 Statystyki egzaminacyjne szkoły i klas

25 25 Diagnoza szkoły na wejściu w skali standardowej dziewiątki Diagramy udziału procentowego uczniów w szkole z wynikiem: 1. Niskim (staniny 1-3) 2. Średnim(staniny 4-6) 3. Wysokim(staniny 7-9)

26 26 Refleksyjny praktyk w szkole stara się, żeby analiza wyników przeprowadzana przez szkołę nie była tylko opisem stanu, a interpretacją, dającą się przełożyć na dydaktykę, w interpretacjach nie ucieka w usprawiedliwienia, szukając „winnych” w uwarunkowaniach środowiskowych i organizacyjnych, zastanawia się nad tym, jak metody pracy wpływają na wynik egzaminu.


Pobierz ppt "1 Konferencja dyrektorów szkół z terenu działania OKE w Krakowie październik 2008 roku część III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google