Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Szkolenie osób upoważnionych do odbioru prac zdających w Punktach Odbioru Prac (POP)” Wydział Organizacyjno-Administracyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Szkolenie osób upoważnionych do odbioru prac zdających w Punktach Odbioru Prac (POP)” Wydział Organizacyjno-Administracyjny."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Szkolenie osób upoważnionych do odbioru prac zdających w Punktach Odbioru Prac (POP)” Wydział Organizacyjno-Administracyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

2 SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWE CAŁEGO ZESPOŁU ODBIERAJĄCEGO PRACE W POP W dniu poprzedzającym egzamin tj. 23 kwietnia w godzinach popołudniowych odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjno-szkoleniowe.

3 SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWE CAŁEGO ZESPOŁU ODBIERAJĄCEGO PRACE W POP Protokół nr 1Protokół nr 2 W tym dniu należy przeliczyć i podzielić protokoły odbioru prac i dokumentacji.

4 SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWE CAŁEGO ZESPOŁU ODBIERAJĄCEGO PRACE W POP Przygotować materiały otrzymane z OKE, zaplanować stanowiska do odbioru prac. A4-A7

5 SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWE CAŁEGO ZESPOŁU ODBIERAJĄCEGO PRACE W POP Plakat z informacją o sali, w której będą przyjmowane prace wraz z dokumentacją, wywiesić w dniu odbioru prac w widocznym miejscu przy wejściu do szkoły.

6 W DNIU EGZAMINU Przewodniczący Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych (PSZE) oddają prace egzaminacyjne wraz z dokumentacją 24 i 25 kwietnia w godzinach 12.30 – 14.30. Osoby odbierające prace i dokumentację w POP powinny być obecne tego dnia w wyznaczonym punkcie 30 minut przed godziną rozpoczęcia oddawania prac w POP przez PSZE.

7 ODBIÓR DOKUMENTACJI ODNOTOWUJEMY W Protokole nr 2

8 ODBIÓR DOKUMENTACJI Arkusz obserwacji Osoba odpowiedzialna za odbiór prac i dokumentacji egzaminacyjnej każdorazowo Arkusz obserwacji odbiera Arkusz obserwacji przebiegu egzaminu, a następnie odnotowuje ten fakt w Protokole nr 2.

9 ODBIÓR DOKUMENTACJI Protokół zbiorczy Osoba odpowiedzialna za odbiór prac i dokumentacji egzaminacyjnej każdorazowo odbiera Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu i odnotowuje ten fakt w Protokole nr 2. A4-A7

10 Osoba odpowiedzialna za odbiór prac i dokumentacji egzaminacyjnej każdorazowo sprawdza sumę oddanych prac i niewykorzystanych arkuszy, która musi się zgadzać z wpisaną do Protokołu zbiorczego liczbą otrzymanych przez szkołę arkuszy (zapisaną w punkcie 2 Protokołu zbiorczego, zgodną ze specyfikacją, pozostającą w dokumentacji szkoły). ODBIÓR DOKUMENTACJI Protokół zbiorczy

11 Protokół zbiorczy

12 ODBIÓR DOKUMENTACJI Protokół nr 1

13 ODBIÓR PRAC I DOKUMENTACJI NIEWYKORZYSTANE ARKUSZE EGZAMINACYJNE I NIEWYKORZYSTANE BEZPIECZNE KOPERTY odbiera niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i niewykorzystane bezpieczne koperty. W przypadku stwierdzenia wśród niewykorzystanych arkuszy takich, których oryginalne opakowanie zostało naruszone (lub go brak), sprawdza czy PSZE odnotował ten fakt w Protokole zbiorczym w uwagach. Jeśli PSZE nie odnotował tego faktu w Protokole zbiorczym, to uzupełnia protokół i jego kopię. Osoba odpowiedzialna za odbiór prac i dokumentacji egzaminacyjnej każdorazowo

14 odbiera prace uczniów i przelicza je, a następnie notuje liczbę kopert z pracami oraz liczbę otrzymanych prac w Protokole nr 1 (należy pamiętać o podpisie PSZE w Protokole nr 1). Osoba odpowiedzialna za odbiór prac i dokumentacji egzaminacyjnej każdorazowo ODBIÓR PRAC I DOKUMENTACJI

15 sprawdza poprawność kodu szkoły na kopertach i w Protokole zbiorczym. W przypadku pomyłki, poprawia kody na kopertach i w Protokole zbiorczym zgodnie z kodem wydrukowanym w Protokole nr 1. Osoba odpowiedzialna za odbiór prac i dokumentacji egzaminacyjnej każdorazowo ODBIÓR PRAC I DOKUMENTACJI

16 potwierdza swoim czytelnym podpisem w Protokole zbiorczym i na jego kopii zgodność informacji dotyczącej liczby prac zawartej w Protokole zbiorczym przebiegu egzaminu ze stanem faktycznym. W przypadku niezgodności PSZE dokonuje korekty zapisu w Protokole zbiorczym i na jego kopii. Osoba odpowiedzialna za odbiór prac i dokumentacji egzaminacyjnej każdorazowo ODBIÓR PRAC I DOKUMENTACJI

17 PSZE zabiera ze sobą i dołącza do szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej kopię Protokołu zbiorczego. Po odebraniu prac i dokumentacji od PSZE ze wszystkich szkół, osoby odbierające prace przygotowują je do przekazania kurierowi. PO ZAKOŃCZENIU ODBIORU PRAC I DOKUMENTACJI OD PSZE

18 PORZĄDKOWANIE uzupełniają Protokół nr 1 wpisując sumę wszystkich prac otrzymanych od PSZE; potwierdzają czytelnym podpisem w Protokole nr 1 odbiór prac; porządkują otrzymaną dokumentację egzaminacyjną zawsze według kolejności szkół w Protokole nr 1; odcinają kolumnę z nazwą szkoły od oryginału Protokołu nr 1, wykonują dwie kserokopie Protokołu nr 1. W celu uporządkowania prac i dokumentacji egzaminacyjnej, osoby odbierające prace:

19 PORZĄDKOWANIE oddzielnie układają przekazane ze szkół koperty z pracami A4, A5, A6, A7, w tym prace z nagraniami i kopię Protokołu nr 1; oddzielnie układają koperty z pracami A8, w tym prace z nagraniami i kopię Protokołu nr 1; oddzielnie układają koperty z pracami A1; oddzielnie układają koperty z pracami A1 z nagraniami. Wszystkie te koperty układają zgodnie z kolejnością z Protokołu nr 1. W celu uporządkowania prac i dokumentacji egzaminacyjnej, osoby odbierające prace: A4-A7 PRACEA1 z nagraniami

20 banderole W celu uporządkowania prac i dokumentacji egzaminacyjnej, osoby odbierające prace: PORZĄDKOWANIE osobnymi banderolami owijają odebraną dokumentację: Protokoły zbiorcze – 1 wiązka; Decyzje o przerwaniu sprawdzianu/egzaminu wraz z arkuszami zdających, którym przerwano egzamin – 1 wiązka; Arkusze obserwacji – 1 wiązka; Protokoły nr 2 – 1 wiązka; odcięte od oryginału Protokołu nr 1 kolumny z nazwą szkoły – 1 wiązka.

21 PAKOWANIE Koperty z pracami A1 należy zapakować do tekturowych pudeł według kolejności szkół w Protokole nr 1, nie rozdzielając kopert z jednej szkoły i nie mieszając gmin (jedna strona Protokołu nr 1 zawiera szkoły z jednej gminy). Koperty z pracami z danej gminy należy oddzielić odpowiednią kartą oryginału Protokołu nr 1 od kopert z pracami następnej gminy.

22 PAKOWANIE Po spakowaniu kopert z pracami A1 pudła należy starannie zakleić i umieścić na nich adres OKO.

23 PAKOWANIE Koperty z pracami A1 z nagraniami – zapakować do poszerzanej koperty i opisać: „KOPERTY Z PRACAMI A1 wraz z nagraniami_POP_KOD POWIATU”. Koperty z pracami A4, A5, A6, A7, wraz z kserokopią uzupełnionego Protokołu nr 1 – zapakować do kolejnej poszerzanej koperty i opisać: „KOPERTY Z PRACAMI A4 – A7_POP_KOD POWIATU”. Koperty z pracami A8 wraz z drugą kserokopią Protokołu nr 1 – zapakować do kolejnej poszerzanej koperty i opisać: „KOPERTY Z PRACAMI A8_POP_KOD POWIATU”. Wcześniej uporządkowaną dokumentację egzaminacyjną przekazaną ze szkół zapakować do kolejnej poszerzanej koperty i opisać: „DOKUMENTACJA_POP_KOD POWIATU”. PRZYKŁAD: „DOKUMENTACJA_POP KROSNO_1861, 1807”

24 PAKOWANIE Po spakowaniu do pudła ww. kopert oraz niewykorzystanych arkuszy i niewykorzystanych bezpiecznych kopert, należy pudło opisać nazwą powiatu, starannie zakleić i umieścić na nim adres: OKE w Krakowie (Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3) os. Szkolne 37 31-978 Kraków

25 PAKOWANIE Po zapakowaniu przesyłek i wypisaniu listów przewozowych (do godz. 16.00) należy przekazać je przedstawicielowi firmy kurierskiej (Pocztex – tel. 0804 104 104) w godzinach od 16.00-17.30.


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie „Szkolenie osób upoważnionych do odbioru prac zdających w Punktach Odbioru Prac (POP)” Wydział Organizacyjno-Administracyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google