Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Społecznym Gimnazjum w Rybniku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Społecznym Gimnazjum w Rybniku."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Społecznym Gimnazjum w Rybniku

2 Standardy wymagań egzaminacyjnych Część humanistyczna ICzytanie i odbiór tekstów. IITworzenie własnego tekstu Część matematyczno – przyrodnicza IUmiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu. IIWyszukiwanie i stosowanie informacji. IIIWskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych. IVStosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

3 Część językowa I Odbiór tekstu słuchanego. II Odbiór tekstu czytanego. III Reagowanie językowe.

4

5

6

7 Rozkłady wyników egzaminu gimnazjalnego (cz. humanistyczna) w SG w poszczególnych latach. Stanin2002200320042005200620072008200920102011 9. najwyższy 34,4 – 37,3 39,1 – 46,7 35,3 – 48,0 40,5 – 46,8 38,3 – 45,7 40,0 – 48,039,3 – 46,8 39,3 – 45,3 37,4 – 44,2 34,1 – 43,8 8. bardzo wysoki SG 32,4 –34,3 36,1 – 39,0 31,6 – 35,2 37,3 – 40,4 35,4 – 38,2 36,0 – 39,935,4 – 39,2 35,9 – 39,2 34,4 – 37,3 30,2 – 34,0 7. wysoki 30,7 – 32,3 34,1 – 36,0 29,2 – 31,5 35,2 – 37,2 33,4 – 35,3 33,8 – 35,933,2 – 35,3 33,7 – 35,8 32,4 – 34,3 27,7 – 30,1 6. wyżej średni ŚL 29,3 – 30,6 32,4 – 34,0 27,4 – 29,1 33,6 – 35,1 31,8 – 33,3 32,0 – 33,731,4 – 33,1 32,2 – 33,6 30,7 – 32,3 25,9 – 27,6 5. średni 27,8 – 29,2 30,8 – 32,3 25,6 – 27,3 32,1 – 33,5 30,3 – 31,7 30,2 – 31,929,6 – 31,3 30,7 – 32,1 29,3 – 30,6 24,1 – 25,8 4. niżej średni 25,9 – 27,7 29,2 – 30,7 24,0 – 25,5 30,6 – 32,0 28,8 – 30,2 28,5 – 30,127,7 – 29,5 29,2 – 30,6 27,8 – 29,2 22,2 – 24,0 3. niski 20,4 - 25,8 27,5 – 29,1 22,2 – 23,9 28,8 – 30,5 26,9 – 28,7 26,5 – 28,425,3 – 27,6 27,3 – 29,1 25,9 – 27,7 20,0 – 22,1 2. bardzo niski 10,6 - 20,3 24,2 – 27,4 19,0 – 22,1 24,5 – 28,7 22,0 – 26,8 19,5 – 26,418,5 – 25,2 20,8 – 27,2 20,4 - 25,8 13,4 – 19,9 1. najniższy 8,5 – 10,5 10,3 – 24,1 8,9 – 18,911,1 – 24,4 0,0 – 22,06,0 – 19,44,0 – 18,4 10,6 – 20,7 10,6 - 20,36,7 – 13,3

8 Rozkłady wyników egzaminu gimnazjalnego (cz. matematyczno - przyrodnicza) w SG w poszczególnych latach. Stanin2002200320042005200620072008200920102011 9. najwyższy 28,3 – 33,7 37,5 – 47,0 35,6 – 46,0 34,4 – 45,9 33,8 – 46,9 35,5 – 48,0 38,0 – 47,9 37,2 – 46,5 33,8 – 46,3 33,0 – 46,9 8. bardzo wysoki 25,8 – 28,2 32,9 – 37,4 30,4 – 35,5 29,1 – 34,3 28,5 – 33,7 30,1 – 35,4 32,1 – 37,9 31,1 – 37,1 28,3 – 33,7 28,0 – 32,9 7. wysoki SG 24,1 – 25,7 29,1 – 32,8 27,1 – 30,3 26,4 – 29,0 25,9 – 28,4 27,4 – 30,0 29,3 – 32,0 28,3 – 31,0 25,8 – 28,2 25,6 – 27,9 6. wyżej średni 22,5 – 24,0 26,4 – 29,0 24,8 – 27,0 24,5 – 26,3 24,0 – 25,8 25,5 – 27,3 27,4 – 29,2 26,3 – 28,2 24,1 – 25,7 24,0 – 25,5 5. średni ŚL 21,0 – 22,4 24,0 – 26,3 22,8 – 24,7 22,9 – 24,4 22,3 – 23,9 23,9 – 25,4 25,6 – 27,3 25,3 – 22,6 22,5 – 24,0 22,3 – 23,9 4. niżej średni 19,1 – 20,9 22,0 – 23,9 21,1 – 22,7 21,3 – 22,8 20,8 – 22,2 22,3 – 23,8 23,9 – 25,5 24,5 – 26,2 21,0 – 22,4 20,7 – 22,2 3. niski 13,5 – 19,0 19,8 – 21,9 19,3 – 21,0 19,4 – 21,2 19,0 – 20,7 20,5 – 22,2 21,9 – 23,8 22,7 – 24,4 19,1 – 20,9 18,8 – 20,6 2. bardzo niski 10,1 – 13,4 15,3 – 19,7 15,1 – 19,2 14,6 – 19,3 13,7 – 18,9 15,7 – 20,4 15,3 – 21,8 14,4 – 20,3 13,5 – 19,0 13,3 – 18,7 1. najniższy 8,4 – 10,0 6,5 – 15,27,3 – 15,05,0 – 14,50,0 – 13,69,3 – 15,67,0 – 15,28,8 – 14,38,4 – 13,46,9 – 13,2

9 Część humanistyczna Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.

10 Część matematyczno-przyrodnicza Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.


Pobierz ppt "Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Społecznym Gimnazjum w Rybniku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google