Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes plan Biznes plan jest dokumentem planistycznym związanym z działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes plan Biznes plan jest dokumentem planistycznym związanym z działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów."— Zapis prezentacji:

1 Biznes plan Biznes plan jest dokumentem planistycznym związanym z działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan, jako zestaw dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Umożliwia on przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć, pozwala na pozyskanie środków finansowych od inwestorów i banków.

2 Droga do fortuny!

3 Podstawowe zasady planowania biznes planu nie da się w pełni przewidzieć przyszłości przyjmując założenia należy odnosić je do samodzielnych podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej otoczenie organizacji determinuje i ogranicza jej zachowania planowanie jest sposobem przetwarzania informacji w sposób umożliwiający sformułowanie celów organizacji oraz zwiększenie szansy na ich osiągnięcie rezultatem planowania jest: ograniczenie niepewności, oszacowanie prawdopodobieństwa zagrożeń i szans, zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji dostosowanie funkcjonowania firmy do realizacji nadrzędnego celu powoduje wzrost efektywności w całej organizacji i stabilizuje jej działalność kontrola w projektowaniu służy sprawdzeniu stopnia osiągania celów nie da się w pełni przewidzieć przyszłości przyjmując założenia należy odnosić je do samodzielnych podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej otoczenie organizacji determinuje i ogranicza jej zachowania planowanie jest sposobem przetwarzania informacji w sposób umożliwiający sformułowanie celów organizacji oraz zwiększenie szansy na ich osiągnięcie rezultatem planowania jest: ograniczenie niepewności, oszacowanie prawdopodobieństwa zagrożeń i szans, zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji dostosowanie funkcjonowania firmy do realizacji nadrzędnego celu powoduje wzrost efektywności w całej organizacji i stabilizuje jej działalność kontrola w projektowaniu służy sprawdzeniu stopnia osiągania celów

4 Fazy przygotowania biznes planu identyfikacja problemów (Analiza SWOT), wybór problemów wymagających rozwiązania w pierwszej kolejności diagnoza bieżącej sytuacji organizacji (analiza strategiczna) planowanie niezbędnych działań przygotowanie planu działania wdrożenie kontrola identyfikacja problemów (Analiza SWOT), wybór problemów wymagających rozwiązania w pierwszej kolejności diagnoza bieżącej sytuacji organizacji (analiza strategiczna) planowanie niezbędnych działań przygotowanie planu działania wdrożenie kontrola

5 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Streszczenie 4. Organizacja i zespół 5. Rynek 6. Produkt 7. Pan marketingowy 8. Finanse 9. Ryzyko (szanse i zagrożenia) 10. Załączniki 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Streszczenie 4. Organizacja i zespół 5. Rynek 6. Produkt 7. Pan marketingowy 8. Finanse 9. Ryzyko (szanse i zagrożenia) 10. Załączniki Co powinien zawierać Biznes Plan

6 Co składa się na dobry Biznes Plan?

7

8 Wsparcie finansowe z zewnętrznych źródeł środki z funduszu pracy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności m.in. -Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego Inicjatywa Jeremy Anioły biznesu Fundusze venture capital środki z funduszu pracy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności m.in. -Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego Inicjatywa Jeremy Anioły biznesu Fundusze venture capital Jako osoba niepełnosprawna możesz korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania oraz dodatkowo z funduszy przeznaczonych tylko do grupy osób niepełnosprawnych

9 Środki z Funduszu Pracy – dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy Środki pobierać mogą następujące osoby: osoby bezrobotne: zarejestrowane absolwent centrum integracji społecznej absolwent klubu integracji społecznej Środki pobierać mogą następujące osoby: osoby bezrobotne: zarejestrowane absolwent centrum integracji społecznej absolwent klubu integracji społecznej

10 Anioły Biznesu Anioł Biznesu to prywatny inwestor wspierający wybrane pomysły biznesowe, głównie w początkowej fazie ich działalności. Największe szanse na znalezienie Anioła Biznesu mają projekty: opierające się o innowacyjne technologiczne, marketingowe lub organizacyjne z dynamicznie rozwijających się sektorów których założyciele posiadają kompetencje biznesowe do prowadzenia firmy Anioł Biznesu to prywatny inwestor wspierający wybrane pomysły biznesowe, głównie w początkowej fazie ich działalności. Największe szanse na znalezienie Anioła Biznesu mają projekty: opierające się o innowacyjne technologiczne, marketingowe lub organizacyjne z dynamicznie rozwijających się sektorów których założyciele posiadają kompetencje biznesowe do prowadzenia firmy

11 Anioły Biznesu W Polsce największą siecią aniołów biznesu jest Lewiatan Business Angels działający przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan W Unii Europejskiej największą siecią aniołów biznesu jest European Business Angels Network Istnieją również inne formy organizacyjne aniołów biznesu, jak np. kluby, fundusze i grupy Ponieważ aniołowie biznesu inwestują swój prywatny kapitał, decyzja o wejściu kapitałowym podejmują w pełni samodzielnie, często w oparciu o czynniki subiektywne W Polsce największą siecią aniołów biznesu jest Lewiatan Business Angels działający przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan W Unii Europejskiej największą siecią aniołów biznesu jest European Business Angels Network Istnieją również inne formy organizacyjne aniołów biznesu, jak np. kluby, fundusze i grupy Ponieważ aniołowie biznesu inwestują swój prywatny kapitał, decyzja o wejściu kapitałowym podejmują w pełni samodzielnie, często w oparciu o czynniki subiektywne

12

13 PAMIĘTAJ!!! 1.Biznesplan powinien być w miarę krótki i zwięzły 2.Biznesplan powinien być pisany prostym językiem 3.Założenia finansowe muszą być realne 4.Należy używać wykresów i tabeli dla przejrzystości 5.Nie przesadzaj z profesjonalizmem 6.Należy używać przejrzystych tytułów i podtytułów 7.Należy unikać bliżej nieokreślonych wyrazów (wiele, długo, itp.) 8.Należy zwrócić uwagę na osoby, które mogą mieć wgląd w napisany Biznesplan. 1.Biznesplan powinien być w miarę krótki i zwięzły 2.Biznesplan powinien być pisany prostym językiem 3.Założenia finansowe muszą być realne 4.Należy używać wykresów i tabeli dla przejrzystości 5.Nie przesadzaj z profesjonalizmem 6.Należy używać przejrzystych tytułów i podtytułów 7.Należy unikać bliżej nieokreślonych wyrazów (wiele, długo, itp.) 8.Należy zwrócić uwagę na osoby, które mogą mieć wgląd w napisany Biznesplan.

14 Bibliografia -https://mfiles.pl/pl/index.php/Biznes_planhttps://mfiles.pl/pl/index.php/Biznes_plan - Google Grafika - informacje zaczerpnięte z materiałów konkursowych - informacje zaczerpnięte z książki pod tytułem „Kompendium Przedsiębiorczości” -https://mfiles.pl/pl/index.php/Biznes_planhttps://mfiles.pl/pl/index.php/Biznes_plan - Google Grafika - informacje zaczerpnięte z materiałów konkursowych - informacje zaczerpnięte z książki pod tytułem „Kompendium Przedsiębiorczości”

15 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji! Klaudia Szymańska i Joanna Urbańska


Pobierz ppt "Biznes plan Biznes plan jest dokumentem planistycznym związanym z działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google