Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NASZE NADLEŚNICTWO Sucha Beskidzka Konkurs. Podstawowe informacje o Nadleśnictwie Położenie Nadleśnictwa na tle RDLP Katowice. Nadleśnictwo Sucha składa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NASZE NADLEŚNICTWO Sucha Beskidzka Konkurs. Podstawowe informacje o Nadleśnictwie Położenie Nadleśnictwa na tle RDLP Katowice. Nadleśnictwo Sucha składa."— Zapis prezentacji:

1 NASZE NADLEŚNICTWO Sucha Beskidzka Konkurs

2 Podstawowe informacje o Nadleśnictwie Położenie Nadleśnictwa na tle RDLP Katowice. Nadleśnictwo Sucha składa się z jednego obrębu leśnego Sucha i jest nadzorowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Nadleśnictwo Sucha położone jest na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa wynosi 10521,5277 ha. Obecna siedziba Nadleśnictwa Sucha usytuowana jest przy ul. Zamkowej 7, na terenie miasta Sucha Beskidzka, w oddziale 87f, obrębu leśnego Sucha, leśnictwa Jasień.

3 Położenie wysokościowe terenów w zasięgu Nadleśnictwa. Tereny Nadleśnictwa Sucha charakteryzują się mało zmienną rzeźbą terenu. Nadleśnictwo Sucha obejmuje pasma górskie Beskidów: Żywieckiego, Makowskiego i Małego. Główne grzbiety pasm górskich mają w większości przebieg równoleżnikowy, pomiędzy którymi znajdują się silnie rozczłonkowane grzbiety boczne. Zdecydowana większość lasów Nadleśnictwa leży na wysokości 600-900m n.p.m. Obszar Nadleśnictwa to teren górski, charakteryzujący się stromymi i bardzo stromymi stokami, jedynie obszary w okolicy przełęczy Jałowieckiej oraz kompleksy leżące w pobliżu Zembrzyc, Budzowa i Palczy mają bardziej łagodne stoki.

4 Struktura użytkowania ziemi w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. Teren zarządzany przez Nadleśnictwo Sucha w 96,80% powierzchni zajmują grunty leśne – 10184,61 ha; 2,53% to grunty związane z gospodarką leśną – 266,63 ha, a grunty nieleśne stanowią 0,67% powierzchni – 70,34 ha. Liczba i wielkość kompleksów leśnych należą do podstawowych czynników ekonomicznych, które kształtują warunki produkcji leśnej. Lasy Nadleśnictwa Sucha, a szczególnie jego północna część, są bardzo rozdrobnione, czego dowodem jest to, że obejmują aż 250 kompleksów, przy czym 167 z nich są to działki o powierzchni do 1ha. Rozmieszczenie kompleksów leśnych w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa Sucha jest nierównomierne i zróżnicowane przestrzennie. Lesistość na terenie Nadleśnictwa jest wyższa od średniej krajowej i wynosi 45,48%.

5 Nadleśnictwo w zakresie rekreacji Nadleśnictwo chcąc pełnić wszystkie funkcje statutowe, w tym także rekreacyjne, prowadzi zagospodarowanie turystyczne, także po to, aby chronić przyrodnicze i produkcyjne funkcje lasu. Lasy Nadleśnictwa Sucha są rejonem bardzo atrakcyjnym turystycznie, a dobrze rozwinięta infrastruktura sprawia, że są to tereny łatwo dostępne dla turystów. Przez lasy Nadleśnictwa biegnie duża ilość szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i konnych. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa występują następujące obiekty turystyczne:

6 Trasy rowerowe Niezależnie od szlaków turystycznych na obszarze Nadleśnictwa Sucha zlokalizowano również kilka oznakowanych tras rowerowych, które często stanowią utwardzone śródleśne drogi. Przy niektórych ścieżkach turystycznych i rowerowych umieszczone są miejsca postojowe z ławkami, stołami i koszami na śmieci. Trasy te pod nazwą „ścieżek rowerowych” zostały wytyczone na mocy porozumień z władzami samorządowymi, wykonane i utrzymywane są na koszt Nadleśnictwa. Przebieg istniejących tras rowerowych uwzględnia potrzeby komunikacyjne, oraz turystyczno-rekreacyjne okolicznych mieszkańców i odwiedzających turystów.

7 Zdjęcia z wypraw rowerowych

8 Turystyka konna Od kilku lat zauważalny jest wyraźny wzrost zainteresowania jeździectwem i turystyką konną. Powstają coraz liczniej stadniny koni, są też podejmowane inicjatywy tworzenia szlaków konnych, pozwalające na komfortowe uprawianie jeździectwa rekreacyjnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie nowych form turystyki i rekreacji, w porozumieniu z lokalnymi władzami samorządowymi i z uwzględnieniem istniejących, miejscowych stadnin koni, Nadleśnictwo wytyczyło i oznakowało sieć szlaków konnych. Szlaki te przebiegają przez ciekawe przyrodniczo tereny leśne, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska leśnego.

9 Zdjęcia z wypraw konnych na Makowskiej Górze

10 Dziękujemy za uwagę! Wykonali:  Renata Zuchara kl. 1TB  Szymon Łagowski kl. 1TB  Dawid Woźny kl. 1TB Ze zespołu szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Podporządkowaliśmy się kategorii: „inne, ważne dla autorów tematy związane z opisywanym nadleśnictwem”. W Nadleśnictwie


Pobierz ppt "NASZE NADLEŚNICTWO Sucha Beskidzka Konkurs. Podstawowe informacje o Nadleśnictwie Położenie Nadleśnictwa na tle RDLP Katowice. Nadleśnictwo Sucha składa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google