Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CC-REACS REAKTORY. TYPY REAKTORÓW Stechiometryczny: stoich Równowagowy: equil Kinetyczny: kinetic Gibbsa: gibbs Okresowy: batch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CC-REACS REAKTORY. TYPY REAKTORÓW Stechiometryczny: stoich Równowagowy: equil Kinetyczny: kinetic Gibbsa: gibbs Okresowy: batch."— Zapis prezentacji:

1 CC-REACS REAKTORY

2 TYPY REAKTORÓW Stechiometryczny: stoich Równowagowy: equil Kinetyczny: kinetic Gibbsa: gibbs Okresowy: batch

3 REAKTOR RÓWNOWAGOWY (EQUIL) Podaje się: Ilość reakcji Typ reaktora, fazę reakcji rodzaj obliczeń termicznych Sposób obliczeń Stopień konwersji – jak r. stechiometryczny Rodzaje reakcji – równoległe/następcze Podejście z przyrostem temperatury Podejście równowagowe Podaje się stałe równowag reakcji oraz względny stopień konwersji w odniesieniu do stanu równowagi Model stałej reakcji w f. ciekłej oparty na stężeniach Kx/aktywnościach Ka

4 REAKTOR RÓWNOWAGOWY (EQUIL) P i – produkty, R i – substraty, x i, y i – zwykle wsp. stechiometryczne Dla reakcji konwersji CO i metanizacji stałe są dostępne JEDNOSTKI (zakładka More Specyfications)

5 REAKTOR RÓWNOWAGOWY (EQUIL)

6

7 REAKTOR KINETYCZNY (KINETIC) Podaje się: Ilość reakcji Typ reaktora (zbiornikowy/rurowy) Sposób obliczeń termicznych Cel obliczeń JEDNOSTKI (More Specyfications) Parametry kinetyczne reakcji

8 REAKTOR KINETYCZNY ZBIORNIKOWY

9 REAKTOR RUROWY (PRZEPŁYW TŁOKOWY)

10

11 OBLICZANE SĄ Temperatura/zapotrzebowanie ciepła Objętość reaktora/stopień przereagowania

12 KINETYKA REAKCJI Standardowa: równanie Arrheniusa Równanie Langmuira-Hinselwooda – reakcja z katalizą heterogeniczną Niestandardowa Tworzy się własne równanie Parametry zapisywane w plikach.xls i.bas Regresja danych doświadczalnych

13 REAKTOR GIBBSA (GIBBS) Do obliczeń bilansu masowego i cieplnego Natężenia przepływu produktów, skład, warunki termiczne obliczane z minimalizacji energii Gibbsa Dla typowych związków wystarczy podać parametry zasilania Nie trzeba podawać stechiometrii!!!! Nie trzeba podawać stechiometrii!!!! Należy wyszczególnić INERTY Należy wyszczególnić INERTY Obliczany jest hipotetyczny stan równowagi Szczególnie użyteczny przy obliczeniach spalania i wytrącania

14 REAKTOR GIBBSA

15 REAKTOR OKRESOWY (BATCH) Jest elementem dynamicznym Wsad stanowi stan początkowy Obliczenia z wykorzystaniem kinetyki reakcji

16 REAKTOR OKRESOWY (BATCH) Definiowanie 1.Ładunek początkowy 2.Informacje podstawowe

17 REAKTOR OKRESOWY (BATCH) Definiowanie Informacje podstawowe: Ilość reakcji Faza reakcji Kinetyka Tryb termiczny Tryb „półciągły” Zasilanie Odbiór Zbieżność Parametry numeryczne całkowania wyniki

18 REAKTOR OKRESOWY (BATCH) Definiowanie – jednostki stałych równania szybkości

19 PIPING CZYLI ORUROWANIE I NIE TYLKO

20 Przepływ = spadek ciśnienia Sieć rurociągów reprezentuje przepływ płynów przez kilka połączonych urządzeń. Jeżeli podana jest wystarczająca ilość natężeń przepływu i ciśnień brakujące parametry mogą zostać wyliczone.

21 OPERACJE SKALUJĄCE PRZEPŁYW JAKO FUNKCJĘ CIŚNIENIA Kompresor/turbina Pompa Rura Zawór regulujący Węzeł ciśnieniowy (pressure node)

22 PRESSURE NODE Reprezentuje punkt, w którym następuje zmiana ciśnienia na skutek przepływu przez rurę, zmianę wysokości, przepływu przez zawór, pompę, kompresor itp. Oblicza ciśnienia lub natężenia przepływu zależnie od wprowadzonych danych.

23 PRESSURE NODE P1= ? P2= ? F=? F=f(P1, P2) 3 zmienne, 1 równanie: 2 stopnie swobody Definicje w węzłach są nadrzędne: Ciśnienia i natężenia przepływu w strumieniach przyłączonych do węzłów są zmieniane do wartości zdefiniowanych/obliczonych w węzłach

24 PRESSURE NODE Tryby pracy (Mode) 1.Zmienne ciśnienie – Variable pressure 2.Ciśnienie ustalone – Fixed pressure

25 OPCJE OPJEDN „NODE”

26 FLOW RATE OPTIONS – OPCJE NATĘŻEŃ PRZEPŁYWU Przepływ ustalony – Fixed flow rates Ustala przepływ przez sąsiedni aparat Ciśnienie w aparacie od strony węzła jest zmienną Przepływ zmienny Ustalony przez sąsiedni aparat Wolny strumień wlotowy/wylotowy – natężenia obliczane przez węzeł Tylko 1 aparat w gałęzi może określać natężenie przepływu. Pozostałe aparaty muszą mieć obliczane spadki ciśnienia. Tylko 1 aparat w gałęzi może określać natężenie przepływu. Pozostałe aparaty muszą mieć obliczane spadki ciśnienia.

27 Dopuszczalne ustawienia węzłów

28 WĘZEŁ JAKO ROZDZIELACZ Ciśnienia wylotowe jak ciśnienie w węźle Tylko jeden strumień wylotowy: free outlet P1=? P2=? F1=? F3=? F4=? F1=F2=F3+F4 F1=f(P1, P2)

29 SYMULACJA PRZEPŁYWU PRZEZ RURY UO - PIPE Symbol operacji jednostkowej: "pipe symulator" Ważniejsze metody obliczeń: 1.Izotermiczny przepływ gazu – długie rury 2.Przepływ jednofazowy 3.Przepływ dwufazowy (dwie metody) 4.Metody specjalne dla wody i pary wodnej

30 SYMULACJA PRZEPŁYWU PRZEZ RURY UO - PIPE

31 SYMULACJA PRZEPŁYWU PRZEZ RURY Specyfikacja: Obliczenia sprawdzające Projektowe: Przepływ jednofazowy Wymiarowanie bazujące na spadku ciśnienia  P/100ft Wymiarowanie dla dwufazowego przepływu pionowego Obliczenia wsteczne P wlot na podstawie P wyl i wymiarów Obliczenie natężenia przepływu przy danych wymiarach oraz P wlot i P wyl

32 SYMULACJA PRZEPŁYWU PRZEZ RURY Opcje termiczne: Przepływ adiabatyczny Przepływ izotermiczny Wymiana z otoczeniem (powietrze, woda, ziemia, użytkownika)

33 SYMULACJA PRZEPŁYWU PRZEZ RURY Inne parametry: Średnica rury Długość rury Współczynnik szorstkość powierzchni Geometryczna wysokość podnoszenia Współczynnik wnikania ciepła do otoczenia i temp. otoczenia

34 SYMULACJA PRZEPŁYWU PRZEZ RURY Pozostałe zakładki: Properties - Właściwości medium Calculated Results - Wyniki obliczeń Valves - Zawory Fittings – Armatura: Welded - spawana, Flanged – łączona kołnierzowo

35 ZAWÓR REGULUJĄCY – CONTROL VALVE Przeznaczony do regulatorów automatycznych ale można używać do ręcznej regulacji Dostępne tryby pracy: Ustalone natężenie przepływu dopasuj pozycję zaworu Ustal położenie zaworu dopasuj natężenie przepływu Ustal natężenie i położenie dopasuj ciśnienie wylotowe

36 ZAWÓR REGULUJĄCY – CONTROL VALVE Zawór stałoprocentowy Zawór liniowy R – zakres pracy (max do min przepływ kontrolowany, typowo 10, nowe zawory do 25) U – pozycja zaworu Q – przepływ przy całkowicie otwartym zaworze

37 ZAWÓR REGULUJĄCY – CONTROL VALVE C v – współczynnik przepływu zaworu C vc – obliczony współczynnik przepływu (1,25 do 2 x mniejszy od C v ) Dobór C v – Menu: Sizing/Control Valve Q – max. natężenie przepływu (otwarty zawór) SG – gęstość płynu Jednostki miar USA,

38 CONTROL VALVE - WSP. PRZEPŁYWU KRYTYCZNEGO C F

39 REGULATOR - CONTROLLER Urządzenie pozwalające dobrać parametr tak by był spełniony założony warunek Parametr zmieniany i warunek mogą dotyczyć strumienia lub aparatu Tryby pracy Controller off Feed-forward Feed-backward

40 REGULATOR - CONTROLLER

41

42 REGULATOR W TRYBIE FEED-FORWARD Pozwala przenieść informację o obliczonym parametrze strumienia lub aparatu do miejsca gdzie jeszcze nie były prowadzone obliczenia, np. przekazać moc uzyskaną w turbinie do kompresora

43 REGULATOR W TRYBIE FEED-FORWARD Pozwala przenieść informację o obliczonym parametrze strumienia lub aparatu do miejsca gdzie jeszcze nie były prowadzone obliczenia, np.. przekazać moc uzyskaną w turbinie do kompresora

44 REGULATOR W TRYBIE FEED- FORWARD


Pobierz ppt "CC-REACS REAKTORY. TYPY REAKTORÓW Stechiometryczny: stoich Równowagowy: equil Kinetyczny: kinetic Gibbsa: gibbs Okresowy: batch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google