Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSL LIDEREM W EFEKTYWNYM KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSL LIDEREM W EFEKTYWNYM KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSL LIDEREM W EFEKTYWNYM KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI

2 PARTNERZY PROJEKTU:  Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie  Gmina Olsztyn

3 UCZESTNICY:  12 szkół partnerskich z terenu gmin Częstochowa i Olsztyn  studenci kierunków: filologia angielska, filologia germańska, pedagogika – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

4 CELE PROJEKTU I SPOSÓB REALIZACJI  Kompleksowe przygotowanie studentów do podjęcia pracy w szkole merytoryczne praktyczne

5 W szczególności:  - doskonałe przygotowanie merytoryczne (uzupełnienie i rozszerzenie programu studiów o treści istotne i konieczne do świadomego wykonywania zawodu nauczyciela- wychowawcy)  - przygotowanie praktyczne realizowane w szkołach partnerskich (zgłębienie tajników zawodu, konfrontacja z żywą rzeczywistością polskiej szkoły, poznanie całości zadań nauczyciela – wychowawcy)  - ewaluacja pracy własnej praktykanta przez opiekuna WSL (pomoc i nadzór nad powstawaniem dokumentacji praktyk, hospitowanie pojedynczych lekcji praktykanta)

6 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE  Studenci – 100 godzin szkoleń  Mentorzy – 187 godzin szkoleń

7 OBOWIĄZKI MENTORA  Bierze czynny udział w kształceniu studenta  Sprawuje fachowy nadzór nad praktykantem

8 ZADANIA MENTORA  W oparciu o ramowy program praktyk pedagogicznych ustala na początku szczegółowy plan praktyki, uwzględniając w nim przede wszystkim tematy lekcji obserwowanych i samodzielnie prowadzonych przez słuchaczy.

9 ZADANIA MENTORA  Przed zajęciami, które będą obserwowane przez studenta, omawia ich cel i planowany przebieg. Po zajęciach ocenia, w jakim stopniu cele te zostały zrealizowane oraz czy przebieg był zgodny z zamierzeniami.

10 ZADANIA MENTORA  Przed każdą lekcją prowadzoną przez studenta sprawdza scenariusz lekcji, a po zakończeniu lekcji podsumowuje jej przebieg  Kontroluje i weryfikuje pracę dydaktyczno-wychowawczą studenta  Pomaga w nawiązaniu kontaktów ze współpracownikami i przełożonymi w miejscu odbywania praktyki

11 ZADANIA MENTORA Na okres praktyki wprowadza studenta w środowisko szkolne: zapoznaje z materiałami i środkami nauczania oraz wyposażeniem szkoły w techniczne środki nauczania zapoznaje ze sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej w zakresie przedmiotu nauczania zapoznaje z organizacjami szkolnymi działającymi na terenie szkoły. Dokonuje wymaganych wpisów w dokumentację praktyk studenta

12 GRATYFIKACJA DLA MENTORA  1565 zł brutto wynagrodzenia za poprowadzenie 1 praktykanta  nieodpłatne szkolenia – zakończone wydaniem certyfikatów  Dostęp do materiałów uzupełniających - online

13 Harmonogram szkoleń  www.lider.wsl.edu.pl www.lider.wsl.edu.pl

14  Serdecznie dziękujemy


Pobierz ppt "PROJEKT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSL LIDEREM W EFEKTYWNYM KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google