Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Kłyżowie ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W KŁYŻOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Kłyżowie ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W KŁYŻOWIE."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Kłyżowie ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W KŁYŻOWIE

2 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania I. Kultura osobista na co dzień

3 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania Uczeń mówi „dzień dobry” i „do widzenia” wszystkim pracownikom szkoły (nauczycielom, paniom sprzątaczkom, kucharkom, konserwatorowi) oraz osobom dorosłym przebywającym na terenie szkoły. W czasie rozmowy z pracownikami szkoły, osobą dorosłą uczeń przyjmuje odpowiednią postawę : stoi, nie trzyma rąk w kieszeni, nie gestykuluje, zachowuje się z szacunkiem. Uczeń udziela pierwszeństwa osobom starszym (np. przy wchodzeniu czy wychodzeniu z pomieszczenia). Jest szczery, prawdomówny, taktowny. W szkole nie nosi nakrycia głowy.

4 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania Nie używa wulgarnego słownictwa. Szanuje mienie szkolne, kolegów i własne. Dba o swój wygląd. Dba o wygląd, wystrój i czystość szkoły. Jest odpowiedzialny za własne słowa, dotrzymuje danego słowa. Nie ulega nałogom. Pracuje nad poprawą własnego wizerunku. Z szacunkiem odnosi się do kolegów, koleżanek. Nie ukrywa złego zachowania kolegów, koleżanek (jest wrażliwy na ich niewłaściwe zachowanie).

5 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania Jest tolerancyjny w stosunku do słabszych fizycznie, chorych; pomaga im. Nie bije się z kolegami, nawet „na żarty”. Swoim zachowaniem nie naraża siebie ani swoich kolegów na niebezpieczeństwo (nie przynosi do szkoły niebezpiecznych zabawek, ostrych przedmiotów, nie przechodzi przez ogrodzenie, korzysta ze sprzętów szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem, itp.).

6 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania II. Przed lekcją i w czasie zajęć

7 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania 1.Wejście do klasy: o Uczniowie ustawiają się przed klasą i oczekują na przyjście nauczyciela. o Do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy. o Uczniowie cicho odsuwają krzesła, nie rozmawiają, przygotowują się do lekcji.

8 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania 2. Zachowanie w czasie lekcji: o Przed pierwszą lekcją nauczyciel lub wyznaczony uczeń inicjuje wspólna modlitwę. Udział uczniów w modlitwie jest dobrowolny. o Uczeń udziela odpowiedzi stojąc. o W trakcie zajęć nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów. o Nie trzyma na ławce butelek, ciastek, przedmiotów, które nie są pomocami do danej lekcji. o W trakcie zajęć uczeń nie rozmawia, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji. o Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczeń wstaje; siada dopiero na polecenie nauczyciela.

9 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania o W czasie lekcji uczeń nie wstaje z miejsca bez zezwolenia nauczyciela. o Zgłasza chęć zabrania głosu przez podniesienie ręki. o W czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie opuszcza terenu szkoły. Czas zajęć trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej (w planie zajęć ucznia)

10 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania 3.Zakończenie zajęć: o Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, wtedy uczeń może złożyć książki. o Uczeń jest zobowiązany pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. o Po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie dojeżdżający wraz z opiekunem czekają na autobus szkolny, zaś miejscowi opuszczają szkołę, dzieci klas I-III szkoły podstawowej mogą skorzystać ze świetlicy szkolnej.

11 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania III. Zachowanie podczas przerw śródlekcyjnych, przed lekcjami i zajęciami pozalekcyjnymi

12 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania o Uczeń przychodzi do szkoły 10-15 minut przed lekcjami, zajęciami pozalekcyjnymi i oczekuje na ich rozpoczęcie (z wyjątkiem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej). o W szatni zachowuje czystość, porządek (ustawia równo obuwie, nie śmieci, przestrzega zasad bezpieczeństwa). o Zachowuje się odpowiedzialnie, spokojnie, bezpiecznie (nie biega, nie krzyczy, nie siedzi na parapecie i schodach, nie zaśmieca korytarzy). o Wszelkie problemy zgłasza nauczycielowi dyżurującemu. o Teczkę ustawia w określonym porządku przed klasą. o Na górnym korytarzu przebywają tylko uczniowie gimnazjum. Na parter schodzą tylko podczas przerwy obiadowej, do biblioteki oraz na zajęcia wychowania fizycznego.

13 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania IV. Strój szkolny

14 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania o Uranie ucznia powinno być czyste, wyprasowane, estetyczne, dostosowane do warunków atmosferycznych. o Dozwolona jest skromna biżuteria. o Uczniowie mają obowiązek noszenia obuwia zmiennego. Obuwiem tym mogą być pantofle lub lekkie obuwie sportowe z biała podeszwą. o w szkole obowiązuje zakaz farbowania i żelowania włosów, a także stosowania makijażu.

15 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania V. Aktywność

16 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania o Uczeń wykazuje inicjatywę lub zaangażowanie w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska. o Wzorowo wywiązuje się z poleceń wychowawcy i obowiązków ucznia. o Godnie i chętnie reprezentuje szkołę w miejscach publicznych i na imprezach szkolnych. o Chętnie udziela pomocy innym, szczególnie w nauce. o Wywiązuje się z obowiązków szkolnych.

17 Zespół Szkół w Kłyżowie Zbiór odrębnych dokumentów określających zasady zachowania uczniów Zespołu Szkół w Kłyżowie

18 Zespół Szkół w Kłyżowie 1.Regulamin usprawiedliwiania nieobecności. 2.Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej. 3.Regulamin organizacji stołówki szkolnej, a w nim zasady spożywania posiłków. 4.Regulamin organizowania zabaw i imprez szkolnych. 5.Zasady zachowania podczas dojazdów do szkoły. 6.Regulamin korzystania z boisk sportowych. 7.Zasady zachowania podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej. 8.Regulamin pracowni komputerowej. 9.Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego.


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Kłyżowie ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W KŁYŻOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google