Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Kłyżowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Kłyżowie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Kłyżowie
ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W KŁYŻOWIE

2 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
I. Kultura osobista na co dzień

3 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
Uczeń mówi „dzień dobry” i „do widzenia” wszystkim pracownikom szkoły (nauczycielom, paniom sprzątaczkom, kucharkom, konserwatorowi) oraz osobom dorosłym przebywającym na terenie szkoły. W czasie rozmowy z pracownikami szkoły , osobą dorosłą uczeń przyjmuje odpowiednią postawę : stoi, nie trzyma rąk w kieszeni, nie gestykuluje, zachowuje się z szacunkiem. Uczeń udziela pierwszeństwa osobom starszym (np. przy wchodzeniu czy wychodzeniu z pomieszczenia). Jest szczery, prawdomówny, taktowny. W szkole nie nosi nakrycia głowy.

4 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
Nie używa wulgarnego słownictwa. Szanuje mienie szkolne, kolegów i własne. Dba o swój wygląd. Dba o wygląd, wystrój i czystość szkoły. Jest odpowiedzialny za własne słowa, dotrzymuje danego słowa. Nie ulega nałogom. Pracuje nad poprawą własnego wizerunku. Z szacunkiem odnosi się do kolegów, koleżanek. Nie ukrywa złego zachowania kolegów, koleżanek (jest wrażliwy na ich niewłaściwe zachowanie).

5 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
Jest tolerancyjny w stosunku do słabszych fizycznie, chorych; pomaga im. Nie bije się z kolegami, nawet „na żarty”. Swoim zachowaniem nie naraża siebie ani swoich kolegów na niebezpieczeństwo (nie przynosi do szkoły niebezpiecznych zabawek, ostrych przedmiotów, nie przechodzi przez ogrodzenie, korzysta ze sprzętów szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem, itp.).

6 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
II. Przed lekcją i w czasie zajęć

7 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
Wejście do klasy: Uczniowie ustawiają się przed klasą i oczekują na przyjście nauczyciela. Do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy. Uczniowie cicho odsuwają krzesła, nie rozmawiają, przygotowują się do lekcji.

8 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
2. Zachowanie w czasie lekcji: Przed pierwszą lekcją nauczyciel lub wyznaczony uczeń inicjuje wspólna modlitwę . Udział uczniów w modlitwie jest dobrowolny. Uczeń udziela odpowiedzi stojąc. W trakcie zajęć nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów. Nie trzyma na ławce butelek, ciastek, przedmiotów, które nie są pomocami do danej lekcji. W trakcie zajęć uczeń nie rozmawia, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczeń wstaje; siada dopiero na polecenie nauczyciela.

9 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
W czasie lekcji uczeń nie wstaje z miejsca bez zezwolenia nauczyciela. Zgłasza chęć zabrania głosu przez podniesienie ręki. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie opuszcza terenu szkoły. Czas zajęć trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej (w planie zajęć ucznia)

10 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
Zakończenie zajęć: Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, wtedy uczeń może złożyć książki. Uczeń jest zobowiązany pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. Po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie dojeżdżający wraz z opiekunem czekają na autobus szkolny, zaś miejscowi opuszczają szkołę, dzieci klas I-III szkoły podstawowej mogą skorzystać ze świetlicy szkolnej.

11 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
III. Zachowanie podczas przerw śródlekcyjnych, przed lekcjami i zajęciami pozalekcyjnymi

12 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
Uczeń przychodzi do szkoły minut przed lekcjami, zajęciami pozalekcyjnymi i oczekuje na ich rozpoczęcie (z wyjątkiem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej). W szatni zachowuje czystość, porządek (ustawia równo obuwie, nie śmieci, przestrzega zasad bezpieczeństwa). Zachowuje się odpowiedzialnie, spokojnie, bezpiecznie (nie biega, nie krzyczy, nie siedzi na parapecie i schodach, nie zaśmieca korytarzy). Wszelkie problemy zgłasza nauczycielowi dyżurującemu. Teczkę ustawia w określonym porządku przed klasą. Na górnym korytarzu przebywają tylko uczniowie gimnazjum. Na parter schodzą tylko podczas przerwy obiadowej , do biblioteki oraz na zajęcia wychowania fizycznego.

13 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
IV. Strój szkolny

14 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
Uranie ucznia powinno być czyste, wyprasowane, estetyczne, dostosowane do warunków atmosferycznych. Dozwolona jest skromna biżuteria. Uczniowie mają obowiązek noszenia obuwia zmiennego. Obuwiem tym mogą być pantofle lub lekkie obuwie sportowe z biała podeszwą. w szkole obowiązuje zakaz farbowania i żelowania włosów, a także stosowania makijażu.

15 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
V. Aktywność

16 Zespół Szkół w Kłyżowie Regulamin kulturalnego zachowania
Uczeń wykazuje inicjatywę lub zaangażowanie w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Wzorowo wywiązuje się z poleceń wychowawcy i obowiązków ucznia. Godnie i chętnie reprezentuje szkołę w miejscach publicznych i na imprezach szkolnych. Chętnie udziela pomocy innym, szczególnie w nauce. Wywiązuje się z obowiązków szkolnych.

17 Zespół Szkół w Kłyżowie
Zbiór odrębnych dokumentów określających zasady zachowania uczniów Zespołu Szkół w Kłyżowie

18 Zespół Szkół w Kłyżowie
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności. Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej. Regulamin organizacji stołówki szkolnej, a w nim zasady spożywania posiłków. Regulamin organizowania zabaw i imprez szkolnych. Zasady zachowania podczas dojazdów do szkoły. Regulamin korzystania z boisk sportowych. Zasady zachowania podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej. Regulamin pracowni komputerowej. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego.


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Kłyżowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google