Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Królewna Śnieżka i Siedem Brzydkich Kłamstw Tomasz W. Stępień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Królewna Śnieżka i Siedem Brzydkich Kłamstw Tomasz W. Stępień."— Zapis prezentacji:

1 Królewna Śnieżka i Siedem Brzydkich Kłamstw Tomasz W. Stępień

2 Dramatis personae – Królewna Śnieżka Firearms United

3 Siedem Brzydkich Kłamstw dotyczących Dyrektywy EC/91/477 Firearms United 1.Kłamstwo nt. szerokich konsultacji 2.Kłamstwo o akceptacji wyników konsultacji 3.Kłamstwo implikujące 4.Kłamstwo nt. źródła 5.Kłamstwo nt. podobieństwa 6.Kłamstwo nadinterpretacji 7.Obrzydliwe kłamstwo

4 Firearms United KŁAMSTWO Nr 1 Komisja przeprowadziła szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami

5 Firearms United Pisemna informacja komisarz Bieńkowskiej skierowana do członków Europarlamentu

6 Firearms United Natura tegoż kłamstwa Komisarz Bieńkowska, w wygodny dla siebie sposób, zapomniała, że Komisja Europejska skróciła czas konsultacji o 4 tygodnie. A żadna ze stron nie była konsultowana w sprawie Dyrektywy w jej obecnym kształcie. W październiku 2015 różne zainteresowane strony przesłały zapytanie, na ręce Pana Fabio Marini, piastującego stanowisko szefa Task Force Firearms DG Home, próbując ustalić, czy krążące plotki o pracach nad propozycją wprowadzającą zakaz posiadania broni pół- automatycznej oraz zakaz sprzedaży broni i amunicji przez internet, są prawdziwe. Pan Marini oficjalnie zaprzeczył. Komisja opublikowała propozycję Dyrektywy 18 listopada 2015 r., kilka dni po zamachach w Paryżu. Jakkolwiek prace nad Dyrektywą trwały od kilku miesięcy, o czym Pan Marini wiedział, kiedy skłamał. Uwaga: Firearms United (reprezentujące ponad 12 milionów legalnych posiadaczy broni, nie zostało zaproszone do konsultacji)

7 Firearms United KŁAMSTWO Nr 2 Komisja oparła swój projekt na wynikach konsultacji

8 Firearms United Wyniki konsultacji Ponownie, komisarz Bieńkowska zapomina wspomnieć, że wśród konsultowanych organizacji pozarządowych znajdowały się jedynie organizacje lobbujące przeciw dostępowi do broni, których jedynym celem jest wprowadzenie zakazu posiadania broni przez obywateli (takie jak Saferworld, etc). Oczywiście, mają one prawo wyrażać własne opinie. Ale my, jako Firearms United, wierzymy w wyważone opinie, reprezentujące wszystkie strony, i nie zgadzamy się z sytuacją, w której konsultuje się tylko jedną ze stron, posiadającą jasny i wcześniej ustalony pogląd na sprawę. Dodatkowo, konsultacje przeprowadzone w latach 2013-2014 dotyczyły jedynie: dezaktywacji broni, replik broni i broni sygnałowej. Nie pytano o opinię nt. najbardziej rażących części Dyrektywy (zakaz posiadania ‘niebezpiecznej broni pół-automatycznej’, limitu czasowego pozwoleń na broń, obowiązkowych testów medycznych). Do dziś, Komisja nie przedstawiła Analizy Skutków Prawnych.

9 Firearms United KŁAMSTWO NR 3 Istnieją powiązania pomiędzy terrorystami z Paryża i Brukseli, a społecznością legalnych posiadaczy broni.

10 Firearms United Implikowanie bez dowodów Komisarz Bieńkowska twierdzi, że broń automatyczna używa w zamach w Paryżu i Brukseli pochodzi od legalnych posiadaczy broni w Europie. Kiedy poprosiliśmy o dowody, zapadał niezręczna cisza… Dlaczego? Ponieważ NIE MA takiego powiązania. Zostało to udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że broń użyta przez terrorystów była nielegalna i nigdy nie była dostępna na legalnym rynku. Pomijając zalew nielegalnej broni pojawiający się na czarnym rynku, a pochodzącej z krajów byłej Jugosławii, reaktywowana broń maszynowa jest dostępna na czarnym rynku “pod czujnym okiem” służb wywiadowczych Unii Europejskiej. https://drive.google.com/open?id=0B8jHpNe5zAMIYl9IU1ctUS1nRkk

11 Firearms United KŁAMSTWO Nr 4 Kolekcjonerzy byli źródłem nielegalnej broni (Recital 5)

12 Firearms United Kłamstwo nt posiadaczy broni celem ich uciszenia Komisja zarezerwowała swój najsilniejszy atak na społeczność kolekcjonerów. Aby to uzasadnić, dokonali selektywnego cytowania dokumentu Europolu i sugerowania, że kolekcjonerzy w jakiś sposób sprzedali broń terrorystom i przestępcom. Na takie stwierdzenia nie ma żadnego dowodu. To fałszywe oskarżenie zostało odrzucone przez społeczność kolekcjonerską, którzy przesłali swoją skargę na ręce Ombudsmana. Ostatecznie, komitety LIBE i GENVAL zastosowały zasadę Recital 5.

13 Firearms United KŁAMSTWO Nr 5 Niektóre rodzaje broni są bardziej niebezpieczne niż inne, ponieważ przypominają broń maszynową lub posiadają zbliżony wygląd.

14 Firearms United Mówiąc po ludzku, Komisja chce wprowadzić zakaż posiadania broni pół-automatycznej, ponieważ ‘przypomina’ ona broń maszynową. Następnie kryteria zmieniono do takich parametrów jak pojemność magazynka, składania kolba etc. Pokazuje to dobitnie całkowity nonsens tych działań i potwierdza, że jedynym celem Komisji jest pokazanie, że robi cokolwiek. Konsekwencje dla posiadaczy broni, ekonomii wielu krajów oraz władz krajowych, od których oczekuje się wprowadzenia tej niewykonalnej legislacji nie spędzają Komisji snu z powiek. Nadal nie ma Analizy Skutków Prawnych. Komisarz Bieńkowska powtarza to kłamstwo, lecz po raz kolejny milknie zapytana o dowody. Dodatkowo, nie wspomina, iż podobne zakazy były wprowadzane wcześniej (w Niemczech i USA), i nie zmniejszyły ilości nielegalnej broni. Zakazy zostały zniesione, jako nieskuteczne. ”Zakazać niebezpiecznej broni!”

15 Firearms United KŁAMSTWO Nr 6 Ta propozycja Dyrektywy bazuje na 3 badaniach przeprowadzonych niedawno na zlecenie Komisji, a dotyczących wszystkich proponowanych zapisów.

16 Firearms United Tajne poszerzanie zakresu Komisja twierdzi, że propozycja Dyrektywy bazuje na trzech zleconych analizach. Jakkolwiek, analizy te dotyczyły jedynie: znakowania i śledzenia broni, dezaktywacji broni oraz broni sygnałowej, a rekomendacje dotyczyły zmiany prawa tylko w tych trzech przypadkach. Żadne z wątpliwych środków i zakazów, które zaalarmowały całą społeczność legalnych posiadaczy broni nie były częścią zleconych analiz. Uwaga: W związku ze skargą 2027/2015 skierowanej do Ombudsmana, Komisja została zmuszona do zaprezentowania listy analiz, materiałów oraz konsultowanych organizacji Firearms United. Bazując na tych informacjach, wiemy, że organizacje te nie były konsultowane nt. ‘zrewidowanego zakresu’ Dyrektywy oraz wprowadzanych do niej zmian.

17 Firearms United KŁAMSTWO Nr 7 W ciągu ostatnich 10 lat, w Europie, z legalnie posiadanej broni zginęło 100 000 osób (a zaginęło ponad 500 000 sztuk broni)

18 Firearms United Im większe kłamstwo, tym łatwiej je zaakceptować W trakcie posiedzenia Komisji IMCO w dniu 27 maja br. Komisarz Bieńkowska oświadczyła, że w ciągu ostatnich 10 lat w Europie, z legalnie posiadanej broni, zabito 100 000 osób. Pani Komisarz pomnożyła wcześniej cytowane przez Komisję statystyki dziesięciokrotnie. W rzeczywistości, w cytowanym okresie, z legalnie posiadanej broni palnej zabito 1 500 osób. Pozostałe 8 500 ofiar zostało zabite z broni nielegalnej. To obrzydliwe kłamstwo zostało połączone z innym szalonym stwierdzeniem, jakoby w tym czasie zaginęło 500 000 jednostek broni. Oczywiście nie zaprezentowano na to żadnych dowodów. Jak widać, prawda nie jest celem komisarz Bieńkowskiej.

19 Firearms United

20

21

22 Komentarz końcowy Wszyscy musimy sobie zadać, jedno bardzo proste pytanie. To pytanie brzmi: Czy możemy ufać prawu bazującemu na kłamstwach?

23 Dziękuję Firearms United

24 Backup slides

25 Firearms United Backup slides


Pobierz ppt "Królewna Śnieżka i Siedem Brzydkich Kłamstw Tomasz W. Stępień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google