Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt uruchomienia w KDPW_CCP rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo, przy wykorzystaniu mechanizmu nowacji. 23 lutego 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt uruchomienia w KDPW_CCP rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo, przy wykorzystaniu mechanizmu nowacji. 23 lutego 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt uruchomienia w KDPW_CCP rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo, przy wykorzystaniu mechanizmu nowacji. 23 lutego 2012 r.

2 Agenda spotkania 2 1. Przedstawienie stanu prac w projekcie 2. Przegląd i zatwierdzenie zasad konstruowania krzywych dyskontowych 3. Przegląd i zatwierdzenie modeli wyceny instrumentów (FRA, IRS, OIS, Repo) 4. Zasady interpolacji/ekstrapolacji danych 5. Źródła danych historycznych dla modelu HVaR 6. Obliczenia historycznych cen obligacji dla modelu HVaR 7. Założenia dotyczące testu warunków skrajnych 8. Konwencje dla stawek WIBOR 9. Inne

3 Harmonogram ramowy projektu 3 I Zadania wykonane: 1.Nawiązanie współpracy z zespołem ekspertów bankowych 2.Opracowanie z zespołem ekspertów bankowych modelu prowadzenia rozliczeń transakcji z rynku OTC 3.Przyjęcie listy i standardów instrumentów OTC przewidzianych do obsługi w systemie rozliczeniowym w pierwszym etapie(od 1.01.2013 r.) 4.Opracowanie zasad wyceny i metodyki zarządzania ryzykiem instrumentów rynku OTC 5.Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej i technicznej dla nowego rozwiązania informatycznego 6.Wyłonienie Nasdaq OMX jako dostawcy rozwiązania informatycznego (system Sentinel Risk Manager) 7.Wykonanie fazy Design Study z wybranym dostawcą 8.Przygotowanie specyfikacji funkcjonalnej dla zmian dostosowawczych w kdpw_stream

4 Harmonogram ramowy projektu 4 II Zadania do wykonania: 1.Prace wdrożeniowe - do końca października 2012 r. 2.Działania informacyjne – do końca stycznia 2013 r. 3.Przygotowanie dokumentacji technicznej dla uczestników- do końca czerwca 2012 r. 4.Przygotowanie i zatwierdzenie regulacji KDPW_CCP w zakresie rozliczeń transakcji OTC - do końca grudnia 2012 r. 5.Wprowadzenie instytucji nowacji rozliczeniowej do prawa polskiego - do końca czerwca 2012 r. 6.Przygotowanie i zatwierdzenie regulacji repozytorium transakcji - do końca czerwca 2012 r. 7.Proces rejestracji repozytorium transakcji – do końca grudnia 2012 r. 8.Dostosowanie KDPW_CCP do regulacyjnych wymogów organizacyjnych i kapitałowych – do końca października 2012 r.

5 Harmonogram ramowy projektu 5 II Zadania do wykonania cd.: 9. Przygotowanie i zatwierdzenie wewnętrznych procedur działania KDPW_CCP – do końca listopada 2012 r. 10. Zawarcie umów z platformami zestawiania transakcji – do końca sierpnia 2012 r. 11. Zawarcie umów z uczestnikami KDPW_CCP - do końca grudnia 2012 r. 12. Testy systemu rozliczeń z uczestnikami rynku – od października 2012 r. 13. Podniesienie kapitału KDPW_CCP - do końca grudnia 2012 r. 14. Wdrożenie produkcyjne usługi – od 1 stycznia 2013 r.

6 6 P&L (X(d)_i)= -PV(X(d), m(d),YC(0,d)) +PV(X(d), m(d-z), YC(t,z)) gdzie: t – indeks dnia d - current day index (constant for 500 observation window) m - function returning valuation day for X z - paremeter (day difference, default value= 5) YC - yield curve X - portfolio PV - present value (MtM) P&L - profit and loss (column d in VaR spreadsheet) YC(t,z)=YC(d)+sqrt(z)*(YC(t)-YC(t-1))


Pobierz ppt "Projekt uruchomienia w KDPW_CCP rozliczeń derywatów OTC oraz transakcji repo, przy wykorzystaniu mechanizmu nowacji. 23 lutego 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google