Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KDPW_CCP Wrzesień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KDPW_CCP Wrzesień 2014."— Zapis prezentacji:

1 KDPW_CCP Wrzesień 2014

2 Instytucje polskiego rynku kapitałowego
Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego KDPW Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, NewConnect, OTC Narodowy Bank Polski KDPW_CCP Instytucje finansowe i pośrednicy Inwestorzy instytucjonalni Emitenci Inwestorzy indywidualni

3 25 lat wolności gospodarczej
25 lat wolności gospodarczej Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce Powstała w 1991 roku Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja finansowa, działająca w formie spółki akcyjnej Utworzona w 2011 roku

4 Grupa Kapitałowa KDPW KDPW: KDPW_CCP: 100 %
NBP Skarb Państwa GPW 33% KDPW: Usługa repozytorium transakcji – zgodna z EMIR Rejestracja KDPW_TR przez ESMA ( ) KDPW_CCP: Powstała w lipcu 2011 r. 100% akcji należy do KDPW Kapitał własny KDPW_CCP: 218 mln zł (ok. 52 mln EUR) Funkcja centralnego kontrahenta poprzez nowację Raportowanie do KDPW_TR (nieobowiązkowe)

5 Usługi Grupy KDPW dla rynku finansowego
Usługi Grupy KDPW dla rynku finansowego Rynek regulowany ASO OTC kasowy Centralny depozyt papierów wartościowych Zdarzenia korporacyjne Wypłaty transferowe OFE Połączenia operacyjne z zagranicznymi CSDs Prowadzenie kont depozytowych Rejestrowanie i przechowywanie p.w. Repozytorium transakcji Giełdowa Izba Rozrachunkowa (GIR KDPW) Prowadzenie referencyjnych baz danych Rozrachunek transakcji System Rekompensat Fundusz Gwarancyjny 100% Rynek regulowany ASO OTC derywaty Rozliczanie transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Zarządzanie zabezpieczeniami SPAN VaR Obligacje skarbowe Bony skarbowe PLN SpółkiWIG20 Gwarancje bankowe OTC REPO Agencja kodująca (kody ISIN, LEI) 2015 – autoryzacja CSD 2014 – autoryzacja CCP

6 Najważniejsze wydarzenia w historii KDPW_CCP
2009 Nowa Strategia rozwoju KDPW 2010 Utworzenie Gwaranta Rozliczeń KDPW_CLEARPOOL – pierwszy krok na drodze do CCP 2011 Utworzenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP : Odrębna osobowość prawna Nowy system gwarantowania rozliczeń SPAN Kapitały własne CCP 2012 Wprowadzenie nowacji do polskiego porządku prawnego Wprowadzenie usługi rozliczeń OTC 2013 Wniosek o autoryzację 2014 Autoryzacja KDPW_CCP zgodnie z EMIR lipiec 2011 r. listopad 2012 r.

7 Autoryzowane izby CCP w Europie (12.09.2014)
Lp. CCP Kraj Data 1 Nasdaq OMX Clearing AB Szwecja 2 European Central Counterparty N.V. Holandia 3 KDPW_CCP Polska 4 Eurex Clearing AG Niemcy 5 Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Włochy 6 LCH.Clearnet SA Francja 7 European Commodity Clearing 8 LCH.Clearnet Ltd Wielka Brytania 9 Keler CCP Węgry 10 CME Clearing Europe Ltd 11 CCP Austria, Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH Austria 12 LME Clear Ltd

8 Rynki rozliczane przez KDPW_CCP
Rynki rozliczane przez KDPW_CCP RYNEK KASOWY RYNEK TERMINOWY Rynek regulowany ASO OTC - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) - BondSpot Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, produkty strukturyzowane, jednostki indeksowe, listy zastawne, warranty, ETFy - NewConnect - Catalyst Akcje, prawa do akcji, obligacje, listy zastawne Kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe OTC (MarkitWire, SwiftAccord) Platforma konfirmacji dla REPO Obligacje skarbowe Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreement), Swap stopy procentowej (Interest Rate Swap) , Overnight Index Swap Basis Swap

9 Platformy obrotu na rynku kasowym ASO:
Rynek regulowany i alternatywny system obrotu KDPW_CCP gwarantuje rozliczenia transakcji zawartych na regulowanym rynku kasowym i terminowym. Platformy obrotu na regulowanym rynku kasowym Platformy obrotu na regulowanym rynku terminowym KDPW_CCP gwarantuje rozliczenia transakcji zawartych na rynku kasowym w alternatywnym systemie obrotu. Platformy obrotu na rynku kasowym ASO:

10 System gwarantowania rozliczeń – Kolejność uruchamiania środków
KDPW_CCP: System gwarantowania rozliczeń – Kolejność uruchamiania środków Należności uczestnika naruszającego Depozyty zabezpieczające: wstępny depozyt rozliczeniowy > właściwy depozyt zabezpieczający > depozyt dodatkowy Środki właściwego funduszu wniesione przez uczestnika naruszającego Środki zasobu celowego KDPW_CCP (w wysokości odpowiadającej co najmniej 25% wymogu kapitałowego z uwzględnieniem alokacji tych środków w stosunku do danego funduszu) Wpłaty pozostałych uczestników rozliczających KDPW_CCP do właściwego funduszu Majątek własny KDPW_CCP (do 110% wymogu kapitałowego) Wpłaty dodatkowe pozostałych uczestników rozliczających KDPW_CCP do właściwego funduszu (nie wyższe niż 50% wysokości dotychczasowych wpłat, jaka wynika z ostatniej ich aktualizacji) Pozostały majątek własny KDPW_CCP Zgodność z EMIR

11 Rozliczanie instrumentów OTC w KDPW_CCP
Od końca 2012 r. KDPW_CCP prowadzi system rozliczeń transakcji w instrumentach pochodnych na rynku OTC obejmujący system gwarantowania płynności rozliczeń. Główne funkcjonalności usługi rozliczania derywatów OTC : rozliczenia transakcji przyjętych do systemu rozliczeń OTC i pośrednictwo w rozrachunku wynikającym z rozliczenia zarządzanie ryzykiem zarządzanie zabezpieczeniami funkcja centralnego kontrahenta (CCP) poprzez nowację raportowanie do repozytorium transakcji (usługa oferowana przez KDPW) Zgodność z EMIR Bank A Bank B Repozytorium Transakcji (KDPW) Narodowy Bank Polski Platformy konfirmacji Komunikacja SWIFT Depozyt p.w. (KDPW) rozrachunek repo przechowywanie p.w. SWI

12 Rozliczenia OTC – rozliczane instrumenty
FRA IRS OIS Basis Swaps REPO KDPW_CCP pracuje nad wprowadzenie instrumentów denominowanych w EUR i innych walutach. PLN

13 Rozliczenia OTC – platformy konfirmacyjne
KDPW_CCP rozlicza transakcje na podstawie instrukcji rozliczeniowych przekazywanych przez operatora elektronicznej platformy (MarkitWire, SWIFT Accord i własne rozwiązanie służące zestawianiu instrukcji dla transakcji repo). MarkitWire SWIFT Accord

14 Wymogi kapitałowe dla uczestników rozliczających
Obrót zorganizowany: Rynek OTC: Generalny uczestnik rozliczający: 50 mln zł (ok. 12 mln EUR) oraz iloczyn 5 mln zł (ok. 1,2 mln EUR) za reprezentowanie innego podmiotu przez uczestnika rozliczającego w danym zakresie w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP – banki; 15 mln zł (ok. 3,5 mln EUR) oraz iloczyn 2 mln zł (ok. 0,5 mln EUR) za reprezentowanie innego podmiotu przez uczestnika rozliczającego w danym zakresie w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP – domy maklerskie; Zwykły (bezpośredni) uczestnik rozliczający: 25 mln zł (ok. 6 mln EUR) – banki; 4 mln zł (ok. 1 mln EUR) – domy maklerskie; Izba rozliczeniowa: 15 mln zł (ok. 3,5 mln EUR). Generalny uczestnik rozliczający: 100 mln zł (ok. 25 mln EUR); Indywidualny uczestnik rozliczający: 50 mln zł (ok. 12,5 mln EUR); Izba rozliczeniowa: 100 mln zł (ok. 25 mln EUR).

15 Raportowanie do repozytorium transakcji
Oprócz realizacji własnych obowiązków raportowania jako CCP, KDPW_CCP przygotował usługę raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW (KDPW_TR) na zlecenie Uczestników Rozliczających. Raportowanie może oddelegować Uczestnik Rozliczający, a za jego pośrednictwem - Klienci Uczestnika i podmioty zawierające transakcje pochodne na zlecenie Klientów Uczestnika (Brokerzy). W dniu 7 listopada 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zarejestrował Repozytorium Transakcji KDPW, potwierdzając, iż spełnia ono wszystkie wymogi obowiązujące repozytoria transakcji zgodnie z EMIR. Repozytorium Transakcji KDPW (KDPW_TR) to jedna z pierwszych czterech instytucji tego rodzaju zarejestrowanych w Europie. KDPW_TR jest uprawnione do rejestrowania wszystkich klas kontraktów pochodnych, zarówno z rynku regulowanego, jak i OTC. Zgodność z EMIR

16


Pobierz ppt "KDPW_CCP Wrzesień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google