Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrzesień 2014 KDPW_CCP. 2 KDPW Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, NewConnect, OTC Instytucje finansowe i pośrednicy Emitenci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrzesień 2014 KDPW_CCP. 2 KDPW Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, NewConnect, OTC Instytucje finansowe i pośrednicy Emitenci."— Zapis prezentacji:

1 Wrzesień 2014 KDPW_CCP

2 2 KDPW Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, NewConnect, OTC Instytucje finansowe i pośrednicy Emitenci Inwestorzy instytucjonalni Inwestorzy indywidualni Narodowy Bank Polski Instytucje polskiego rynku kapitałowego KDPW_CCP

3 25 lat wolności gospodarczej 3 Powstała w 1991 roku Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja finansowa, działająca w formie spółki akcyjnej Utworzona w 2011 roku Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce

4 4 100 % 33% KDPW:  Usługa repozytorium transakcji – zgodna z EMIR  Rejestracja KDPW_TR przez ESMA (07.11.2013) KDPW_CCP:  Powstała w lipcu 2011 r.  100% akcji należy do KDPW  Kapitał własny KDPW_CCP: 218 mln zł (ok. 52 mln EUR)  Funkcja centralnego kontrahenta poprzez nowację  Raportowanie do KDPW_TR (nieobowiązkowe) Grupa Kapitałowa KDPW

5 Rynek regulowany ASO OTC derywaty Rozliczanie transakcji Zarządzanie ryzykiem rozliczeniowym Zarządzanie zabezpieczeniami SPAN VaR Obligacje skarbowe Bony skarbowe PLN Spółki WIG20 Gwarancje bankowe OTC REPO Rynek regulowany ASO OTC kasowy Centralny depozyt papierów wartościowych Zdarzenia korporacyjne Wypłaty transferowe OFE Połączenia operacyjne z zagranicznymi CSDs Prowadzenie kont depozytowych Rejestrowanie i przechowywanie p.w. Repozytorium transakcji Giełdowa Izba Rozrachunkowa (GIR KDPW) Prowadzenie referencyjnych baz danych Rozrachunek transakcji System Rekompensat Fundusz Gwarancyjny 100% Usługi Grupy KDPW dla rynku finansowego 5 2014 – autoryzacja CCP2015 – autoryzacja CSD Agencja kodująca (kody ISIN, LEI)

6 Najważniejsze wydarzenia w historii KDPW_CCP 6 2009 Nowa Strategia rozwoju KDPW 2010 Utworzenie Gwaranta Rozliczeń KDPW_CLEARPOOL – pierwszy krok na drodze do CCP 2011 Utworzenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP : Odrębna osobowość prawna Nowy system gwarantowania rozliczeń SPAN Kapitały własne CCP 2012 Wprowadzenie nowacji do polskiego porządku prawnego Wprowadzenie usługi rozliczeń OTC 2013 Wniosek o autoryzację 2014 Autoryzacja KDPW_CCP zgodnie z EMIR lipiec 2011 r. listopad 2012 r. 8.04.2014

7 Autoryzowane izby CCP w Europie (12.09.2014) 7 Lp.CCPKrajData 1Nasdaq OMX Clearing ABSzwecja18.03.2014 2European Central Counterparty N.V.Holandia1.04.2014 3KDPW_CCPPolska8.04.2014 4Eurex Clearing AGNiemcy10.04.2014 5Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.Włochy20.05.2014 6LCH.Clearnet SAFrancja22.05.2014 7European Commodity ClearingNiemcy11.06.2014 8LCH.Clearnet LtdWielka Brytania12.06.2014 9Keler CCPWęgry4.07.2014 10CME Clearing Europe LtdWielka Brytania4.08.2014 11 CCP Austria, Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH Austria14.08.2014 12LME Clear LtdWielka Brytania3.09.2014

8 8 RYNEK KASOWY RYNEK TERMINOWY Rynek regulowany ASO OTC Rynek regulowany - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) - BondSpot - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) - BondSpot Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, produkty strukturyzowane, jednostki indeksowe, listy zastawne, warranty, ETFy - NewConnect - Catalyst - BondSpot - NewConnect - Catalyst - BondSpot Akcje, prawa do akcji, obligacje, listy zastawne - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) Kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe -OTC (MarkitWire, SwiftAccord) OTC -Platforma konfirmacji dla REPO Obligacje skarbowe Forward na stopę procentową (Forward Rate Agreement), Swap stopy procentowej (Interest Rate Swap), Overnight Index Swap Basis Swap Rynki rozliczane przez KDPW_CCP

9 KDPW_CCP gwarantuje rozliczenia transakcji zawartych na regulowanym rynku kasowym i terminowym. Platformy obrotu na regulowanym rynku kasowym Platformy obrotu na regulowanym rynku terminowym 9 Rynek regulowany i alternatywny system obrotu KDPW_CCP gwarantuje rozliczenia transakcji zawartych na rynku kasowym w alternatywnym systemie obrotu. Platformy obrotu na rynku kasowym ASO:

10 10 KDPW_CCP: System gwarantowania rozliczeń – Kolejność uruchamiania środków Należności uczestnika naruszającego Depozyty zabezpieczające: wstępny depozyt rozliczeniowy > właściwy depozyt zabezpieczający > depozyt dodatkowy Środki właściwego funduszu wniesione przez uczestnika naruszającego Środki zasobu celowego KDPW_CCP (w wysokości odpowiadającej co najmniej 25% wymogu kapitałowego z uwzględnieniem alokacji tych środków w stosunku do danego funduszu) Wpłaty pozostałych uczestników rozliczających KDPW_CCP do właściwego funduszu Majątek własny KDPW_CCP (do 110% wymogu kapitałowego) Wpłaty dodatkowe pozostałych uczestników rozliczających KDPW_CCP do właściwego funduszu (nie wyższe niż 50% wysokości dotychczasowych wpłat, jaka wynika z ostatniej ich aktualizacji) Pozostały majątek własny KDPW_CCP Zgodność z EMIR

11 Od końca 2012 r. KDPW_CCP prowadzi system rozliczeń transakcji w instrumentach pochodnych na rynku OTC obejmujący system gwarantowania płynności rozliczeń. Główne funkcjonalności usługi rozliczania derywatów OTC :  rozliczenia transakcji przyjętych do systemu rozliczeń OTC i pośrednictwo w rozrachunku wynikającym z rozliczenia  zarządzanie ryzykiem  zarządzanie zabezpieczeniami  funkcja centralnego kontrahenta (CCP) poprzez nowację  raportowanie do repozytorium transakcji (usługa oferowana przez KDPW) 11 Rozliczanie instrumentów OTC w KDPW_CCP Bank A Bank B Repozytorium Transakcji (KDPW) Narodowy Bank Polski Platformy konfirmacji Komunikacja SWIFT Depozyt p.w. (KDPW) rozrachunek repo przechowywanie p.w. Depozyt p.w. (KDPW) rozrachunek repo przechowywanie p.w. SWI Zgodność z EMIR

12  FRA  IRS  OIS  Basis Swaps  REPO  KDPW_CCP pracuje nad wprowadzenie instrumentów denominowanych w EUR i innych walutach. 12 PLN Rozliczenia OTC – rozliczane instrumenty

13  MarkitWire Rozliczenia OTC – platformy konfirmacyjne KDPW_CCP rozlicza transakcje na podstawie instrukcji rozliczeniowych przekazywanych przez operatora elektronicznej platformy (MarkitWire, SWIFT Accord i własne rozwiązanie służące zestawianiu instrukcji dla transakcji repo).  SWIFT Accord 13

14  Generalny uczestnik rozliczający:  50 mln zł (ok. 12 mln EUR) oraz iloczyn 5 mln zł (ok. 1,2 mln EUR) za reprezentowanie innego podmiotu przez uczestnika rozliczającego w danym zakresie w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP – banki;  15 mln zł (ok. 3,5 mln EUR) oraz iloczyn 2 mln zł (ok. 0,5 mln EUR) za reprezentowanie innego podmiotu przez uczestnika rozliczającego w danym zakresie w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP – domy maklerskie;  Zwykły (bezpośredni) uczestnik rozliczający:  25 mln zł (ok. 6 mln EUR) – banki;  4 mln zł (ok. 1 mln EUR) – domy maklerskie;  Izba rozliczeniowa:  15 mln zł (ok. 3,5 mln EUR). Wymogi kapitałowe dla uczestników rozliczających 14 Obrót zorganizowany:  Generalny uczestnik rozliczający:  100 mln zł (ok. 25 mln EUR);  Indywidualny uczestnik rozliczający:  50 mln zł (ok. 12,5 mln EUR);  Izba rozliczeniowa:  100 mln zł (ok. 25 mln EUR). Rynek OTC:

15 Raportowanie do repozytorium transakcji  Oprócz realizacji własnych obowiązków raportowania jako CCP, KDPW_CCP przygotował usługę raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW (KDPW_TR) na zlecenie Uczestników Rozliczających.  Raportowanie może oddelegować Uczestnik Rozliczający, a za jego pośrednictwem - Klienci Uczestnika i podmioty zawierające transakcje pochodne na zlecenie Klientów Uczestnika (Brokerzy).  W dniu 7 listopada 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zarejestrował Repozytorium Transakcji KDPW, potwierdzając, iż spełnia ono wszystkie wymogi obowiązujące repozytoria transakcji zgodnie z EMIR.  Repozytorium Transakcji KDPW (KDPW_TR) to jedna z pierwszych czterech instytucji tego rodzaju zarejestrowanych w Europie.  KDPW_TR jest uprawnione do rejestrowania wszystkich klas kontraktów pochodnych, zarówno z rynku regulowanego, jak i OTC. 15 Zgodność z EMIR

16 www.kdpwccp.pl 16


Pobierz ppt "Wrzesień 2014 KDPW_CCP. 2 KDPW Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, NewConnect, OTC Instytucje finansowe i pośrednicy Emitenci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google